Informacje Dyrektora ZSP

18.06.2019

ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

roda, 19 czerwca 2019r.

8.00 wr璚zenie wiadectw uko鎍zenia szko造 kl. 8 SP i 3 GIM aula,

10.00 Msza w. w Kociele w Mi璠zyborowie dla wszystkich uczni闚
Zespo逝 Szk馧, dla ich rodzic闚 i nauczycieli,

11.00 zako鎍zenie roku szkolnego dla uczni闚 klas 1 7 SP.

  • kl. 1 3 SP na sali gimnastycznej, a nast瘼nie w klasach z nauczycielami

  • kl. 4 7 SP  przed budynkiem gimnazjum, a nast瘼nie w klasach z nauczycielami

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

19.05.2019

Drodzy Rodzice,

zapewniamy Pa雟twa, 瞠 bezpiecze雟two podczas zaj耩 organizowanych przez nasz szko喚 jest

dla nas priorytetem, 瞠 dok豉damy wszelkich stara, by Wasze dzieci by造 bezpieczne. Na bie蕨co monitorujemy sytuacj szkoln i reagujemy na pojawiaj鉍e si niepokoj鉍e sytuacje. W celu zapewnienia uczniom bezpiecze雟twa wsp馧pracujemy z instytucjami, kt鏎e wspieraj nas w procesie wychowawczym i profilaktycznym. Wszyscy nauczyciele s zaznajomieni z obowi頊uj鉍ymi na terenie szko造 procedurami reagowania w sytuacji kryzysowej. Ka盥ego dnia staramy si wychwytywa niepokoj鉍e sygna造 i rozwi頊ywa zaistnia貫 problemy. Niestety w tak licznej grupie uczni闚 pewne zagro瞠nia mog umkn寞 naszej uwadze. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie z Pa雟twa strony. Jestemy wdzi璚zni za ka盥 informacj, kt鏎a mo瞠 pom鏂 nam w zapewnieniu bezpiecze雟twa uczniom, dlatego prosimy o zg豉szanie zdarze, kt鏎e Pa雟twa zdaniem s zagra瘸j鉍e i niezgodne z obowi頊uj鉍ymi na terenie szko造 zasadami. Niepokoj鉍 sytuacj mo積a zg這si do ka盥ego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub psychologa, do sekretariatu szko造 lub dyrekcji - bezporednio, za porednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub do anonimowej skrzynki na sygna造 (II pi皻ro SP).

Sytuacje, na kt鏎e powinnimy zwraca szczeg鏊n uwag oraz og鏊nokrajowe procedury reagowania w sytuacji kryzysowej znajdziecie Pa雟two na  stronie:       https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

Na stronie szko造 http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zak豉dce Bezpieczna Szko豉 znajduj si Procedury reagowania w przypadku wyst雷ienia wewn皻rznych i zewn皻rznych zagro瞠 fizycznych w szkole opracowane przez MEN i obowi頊uj鉍e w naszej szkole.

Na terenie szko造 osobami nadzoruj鉍ymi dzia豉nia zwi頊ane z zapewnieniem uczniom bezpiecze雟twa i odpowiednim reagowaniem s:

- w obszarze bhp inspektor ㄆkasz Fr鉍zek,

- w obszarze zdrowia piel璕niarka Ewa Jod這wska,

- w obszarze profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia przemocy oraz trudnoci zwi頊anych ze zdrowiem psychicznym  - Zesp馧 d. s. pedagogiczno-psychologicznych Joanna Cebulska- Homanowska, Agnieszka υ, Wanda Pater, Monika Zagrajek,  Maria Brzostek, Marta Jakubiak,

- w obszarze nadzoru pedagogicznego szko造 wicedyrektorzy Zespo逝 Szk馧 Renata Bra雟ka, Aleksandra Gorzelak, Ewa Mazur, Justyna Pietruszewska; dyrektor Zespo逝 Szk馧 Dariusz Grabowski.         

 

Przydatne telefony:   Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Wychowania i Kszta販enia Integracyjnego:

22 34 74 228

Orodek Rozwoju Edukacji Wydzia Wychowania i Profilaktyki: 

22 570 83 38

Rzecznik Praw Dziecka:   

22 583 66 00

Infolinia dla nauczycieli i rodzic闚: 

800 100 100

Infolinia dla uczni闚:

116 111

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, stra po.):

112

Wakacyjny Telefon Zaufania dla M這dzie篡: 

507 832 741 

Swoje problemy mog tam zg這si r闚nie doroli, pracuj鉍y na co dzie z m這dymi ludmi.

Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

05.05.2019

1.    Zgodnie z zapowiedzi na zebraniu nauczycieli w dniu 29 kwietnia br. zmienilimy terminy zebra z rodzicami. Po zmianach zebrania z rodzicami odb璠 si w dniach 21, 22 i 23 maja br. Szczeg馧owy terminarz otrzymaj Pa雟two tradycyjnie od wychowawc闚 klas.

2.    Najbli窺ze zebranie Rady Rodzic闚 odb璠zie si zgodnie z planem w dniu 6 maja br. o godz. 18.00. Temat wiod鉍y to przygotowania do Dni Mi璠zyborowa.

3.    Tegoroczne Dni Mi璠zyborowa organizowane m.in. w niedziel 19 maja br. powi璚one s g堯wnie 95. rocznicy powstania szko造 w Mi璠zyborowie oraz 20. rocznicy Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie. Absolwent闚 gimnazjum, kt鏎zy chc by z nami, w tym z obecnym Samorz鉅em Uczniowskim gimnazjum, w niedziel 19 maja prosimy o kontakt z sekretariatem szko造: tel. 46 855 54 05, e-mail: zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

26.04.2019

Drodzy Rodzice,

Oddzia ZNP w Grodzisku Maz. przes豉 w dniu dzisiejszym informacj, 瞠 strajk zostaje zawieszony bezterminowo pocz預szy od godz. 6.00 dnia 27 kwietnia 2019r. Oznacza to, 瞠 od poniedzia趾u 29 kwietnia br. zaj璚ia w przedszkolu oraz lekcje w szkole podstawowej i gimnazjum odbywaj si zgodnie z planem. B璠 si te funkcjonowa wszystkie zaj璚ia dodatkowe organizowane na terenie Zespo逝 Szk馧.

Po tym trudnym dla wszystkich okresie strajku:

-  dzi瘯uj nauczycielom i pracownikom obs逝gi za to, 瞠 mimo strajku odby造 si egzaminy gimnazjalne i 鏀moklasist闚,

-dzi瘯uj rodzicom za zrozumienie i poniesiony trud. Szczeg鏊ne podzi瘯owania za s這wa  wsparcia i otuchy a nawet dostarczanie s這dkiego pocz瘰tunku,

- dzi瘯uj administratorowi strony za sprawne umieszczanie komunikat闚 na stronie,

- dzi瘯uj W鎩towi Gminy za wsparcie przez ca造 okres strajku,

- dzi瘯uj komitetowi strajkowemu za sprawn organizacj, dobr atmosfer i wsp馧prac,

- informuj, 瞠 ze wzgl璠u na przerw w zaj璚iach rozwa瘸my mo磧iwo zmiany terminu majowych zebra z rodzicami. Decyzja zapadnie na spotkaniu nauczycieli w dniu 29.04. o godz. 15.30.

- tym komunikatem ko鎍z intensywny proces informacyjny na stronie szko造. Nie wiem jak Pa雟two, ale ja doceni貫m warto tej formy przekazu. Dlatego na stronie szko造 w zak豉dce Zesp馧/ Informacje postaram si teraz czciej przekazywa informacje z 篡cia szko造.

Na zako鎍zenie mam jeszcze dwie proby:

1.    Uczniowie klas 鏀mych i gimnazjalici maj przedmiot wiedza o spo貫cze雟twie i tam mog pozna konstytucyjne prawo do strajku, mog wsp鏊nie z nauczycielem om闚i dlaczego i czym jest strajk. Tych z Pa雟twa, kt鏎zy uznaj za stosowne prosz, abycie r闚nie m這dszym dzieciom pomogli zrozumie jakie wydarzenia wa積e dla przysz這ci  edukacji i ich samych mia造 miejsce ostatnio. To nie jest polityka, to wiadomo.

2.    Po tym ca造m okresie strajku i jego finale szczeg鏊nie trudne chwile prze篡waj wszyscy nauczyciele. Jeszcze raz prosz, abymy nie dali si podzieli. Nie pozw鏊my por騜ni nauczycieli i rodzic闚. Mamy wsp鏊ne cele. Licz na Pa雟twa.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

25.04.2019

Drodzy Rodzice,

dzisiaj sytuacja jest nieco inna. W pi靖ek 26 kwietnia br. akcja strajkowa jeszcze trwa, czyli zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum s zawieszone. wietlica nie pracuje. Ale pewnie wszyscy Pa雟two ju wiedz, 瞠 od soboty akcja strajkowa zosta豉 zawieszona i od poniedzia趾u 29 kwietnia br. przedszkolaki wr鏂 do naszego przedszkola, a uczniowie wr鏂 do naszej szko造 podstawowej i naszego gimnazjum. Przez prawie miesi鉍 problemy owiaty by造 na ustach prawie wszystkich. Czy co z tego zostanie? Czy trud wszystkich przyniesie pozytywne rozwi頊ania problem闚 owiaty?

Korzystaj鉍 z okazji przypominam  rodzicom uczni闚, kt鏎zy brali udzia w rekrutacji do klasy pierwszej SP, 瞠 lista uczni闚 zakwalifikowanych b璠zie wywieszona w szkole w poniedzia貫k 29.04. br. do godz. 15.00. W dniach od 06. 05 do 17.05 do godz. 15.00 rodzice uczni闚, kt鏎zy sk豉dali wniosek s zobowi頊ani potwierdzi wol przyj璚ia  w postaci pisemnego owiadczenia.

Jutro uka瞠 si kolejny komunikat w godz. 21 22.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

24.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum s zawieszone. wietlica nie pracuje.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

23.04.2019

Drodzy Rodzice,

jestemy po wi皻ach Wielkanocnych, w owiacie jednak bez zmian.

Trwa akcja strajkowa, kt鏎a zgodnie z informacj Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. b璠zie trwa do odwo豉nia.  Przypominam, 瞠 ze wzgl璠u na du蕨 liczb pracownik闚 obs逝gi i nauczycieli bior鉍ych udzia w strajku, nie jestem w stanie zapewni ponad 1000 dzieci i uczni闚 naszych szk馧 bezpiecznych i higienicznych warunk闚 zgodnie z rozk豉dem zaj耩 dydaktyczno -wychowawczych, w tym godzin pracy wietlicy. St鉅 decyzja, 瞠 zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum s zawieszone i wietlica nie pracuje. Jeszcze raz dzi瘯uj Pa雟twu za zrozumienie, chocia zdaj sobie spraw, 瞠 przychodzi ono z coraz wi瘯szym trudem. Sytuacja jest dla wszystkich trudna, nie zamierzam jej ocenia. Mam tylko jedn prob. Bez wzgl璠u na rozw鎩 sytuacji nie dajmy si podzieli pracownicy szko造, nauczyciele, rodzice i uczniowie maj wsp鏊ne cele i razem powinnimy je realizowa.

W kolejnych dniach na stronie szko造 b璠 ukazywa si komunikaty  - niezw這cznie po zmianie ustale lub na koniec dnia w godz. 21 22.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

18.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) trwa akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia.

Dzisiaj 18 kwietnia br.  nie dosz這 do porozumienia mi璠zy rz鉅em a zwi頊kami zawodowymi. W praktyce oznacza to, 瞠 akcja strajkowa nie zosta豉  odwo豉na i w okres wi靖 Wielkanocnych wchodzimy w atmosferze strajku. Niepokoi fakt, 瞠 w dobie wszechobowi頊uj鉍ej rywalizacji i dominacji s逝pk闚 sonda穎wych nie rozwi頊uje si problem闚 w owiacie tylko m闚i si kto wygra, kto przegra. Wszyscy zgadzaj si, 瞠 nauczyciele s w trudnej sytuacji, ale pozostawia si ich samym sobie wiedz鉍, 瞠 w tej sytuacji czas dzia豉 na niekorzy. Czy tak musia這 by?

Rodzic闚 dzieci, kt鏎e bra造 udzia w rekrutacji do przedszkola informuj, 瞠 zgodnie z harmonogramem w dniu 18 kwietnia br. zosta豉 przedstawiona lista dzieci przyj皻ych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Ze wzgl璠u na trwaj鉍 akcj strajkow lista znajduje si przy wejciu do gimnazjum.

Ze wzgl璠u na czas wi靖 kolejny komunikat uka瞠 si we wtorek 23 kwietnia br.

砰cz Wszystkim spokojnych, radosnych i prawdziwie rodzinnych wi靖 Wielkanocnych.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

17.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje.

Uczniowie klas 鏀mych,

sprawilicie si r闚nie dobrze jak Wasi starsi koledzy z gimnazjum. Przez trzy dni bylicie wszyscy na egzaminach i zachowywalicie si bardzo odpowiedzialnie. Jestemy z Was dumni. Mam nadziej, 瞠 Wasze wyniki dadz satysfakcje Wam, Waszym rodzicom i nam nauczycielom. Tego wszystkim 篡cz!

Tym samym zako鎍zylimy egzaminy w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie. Mimo drobnych trudnoci organizacyjnych, mimo trudnoci w podejmowaniu decyzji osobistych, doroli, czyli nauczyciele i pracownicy obs逝gi naszej szko造 zas逝篡li na s這wa uznania i szczere podzi瘯owania. Dzi瘯uj.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

16.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje. Na horyzoncie kolejne negocjacje, czy do nich dojdzie, czy b璠 skuteczne?

Uczniowie klas 鏀mych,

w rod 17 kwietnia br. ostatni egzamin, z j瞛yk闚 - czekamy na Was. Pozosta貫 warunki bez zmian.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

15.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje.

Wa積y komunikat dotycz鉍y korzystania z boisk.

Ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia opieki przez szko喚 na boisku sportowym informuj, 瞠 osoby niepe軟oletnie mog korzysta z obiekt闚 sportowych tylko pod opiek doros造ch.  Zwracam si do rodzic闚, aby upewnili si pod czyj opiek ich dziecko przebywa jeli korzysta z boiska.

 

Uczniowie klas 鏀mych,

we  wtorek 16 kwietnia br. piszecie egzamin z matematyki - czekamy na Was. Zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia mog skorzysta z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

14.04.2019

Drodzy Rodzice,

sytuacja bez zmian, akcja strajkowa trwa nadal, do odwo豉nia. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje.

Uczniowie klas 鏀mych,

przypominam, 瞠 w poniedzia貫k 15 kwietnia br. piszecie egzamin - czekamy na Was. Zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia mog skorzysta z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

12.04.2019

Drodzy Rodzice,

min像 tydzie  w mi璠zyborowskiej szkole pod znakiem akcji strajkowej. Taka akcja trwa豉 w tysi鉍ach szk馧 w Polsce. Dlaczego?
Po raz kolejny dzi瘯ujemy za zrozumienie i wsparcie.

Negocjacji  mi璠zy rz鉅em a zwi頊kami zawodowymi brak. Akcja strajkowa trwa nadal, do odwo豉nia. Zaj璚ia b璠 zawieszone. Nauczyciele dostrzegaj nieustanne prowokacje. Niestety na horyzoncie nie wida pozytywnych rozwi頊a.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

sprawilicie si wietnie, bylicie wszyscy przez trzy dni na egzaminach, zachowywalicie si bardzo odpowiedzialnie. Jestemy z Was dumni. Mam nadziej, 瞠 Wasze wyniki b璠 r闚nie wysokie jak wszystkich poprzednich 17 rocznik闚 Gimnazjum im. K. Wojty造 w Mi璠zyborowie. 砰cz Wam tego.

Dzi瘯uj wszystkim nauczycielom i pracownikom, dzi瘯i kt鏎ym egzaminy odby造 si bez wi瘯szych zak堯ce.

Uczniowie klas 鏀mych,

w poniedzia貫k 15 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15. Ka盥ego dnia egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Autobus szkolny obs逝篡 tych z Was, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia. Do zobaczenia.

 

Nast瘼ny komunikat w niedziel 14 kwietnia br.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

11.04.2019

Drodzy Rodzice,

w czwarte 11 kwietnia br. odby si egzamin gimnazjalny w czci matematyczno - przyrodniczej.  

W dalszym ci鉚u negocjacji brak. W pi靖ek 12 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal. Spodziewamy si te nowych ustale strony zwi頊kowej.

Uwaga rodzice dzieci kandydat闚 do przedszkola. Przypominam 瞠 do poniedzia趾u 15 kwietnia br. nale篡 z這篡 w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

trzeci dzie egzaminu w pi靖ek 12 kwietnia br. Zapraszamy na egzamin z j瞛yk闚. Uczniowie gimnazjum maj zapewnione dowo瞠nie na egzamin. 

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

10.04.2019

Drodzy Rodzice,

trzeci dzie akcji strajkowej przebiega pod znakiem egzamin闚 gimnazjalnych w czci humanistycznej.  Podziel si z Pa雟twem dziwnym odczuciem. Wszyscy dzi瘯uj nauczycielom wicepremier dzi瘯uje, minister edukacji, zwi頊ki zawodowe, partie polityczne, samorz鉅y lokalne, rodzice a nawet dzieci wszyscy dzi瘯uj za przeprowadzenie egzamin闚 nauczycielom. A nauczyciele w obecnej sytuacji nie potrafi, nie chc si cieszy Dlaczego?

Negocjacji brak, w czwartek 11 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

kolejny dzie egzaminu w czwartek 11 kwietnia br. Zapraszamy. Egzamin b璠zie przebiega podobnie jak dzi. Uczniowie gimnazjum maj zapewnione dowo瞠nie na egzamin.  

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

09.04.2019

Drodzy Rodzice,

po drugim dniu akcji strajkowej w dalszym ci鉚u dzi瘯ujemy za zrozumienie i wsparcie.

Dzisiejsze  negocjacje mi璠zy rz鉅em a zwi頊kami nie sko鎍zy造 si porozumieniem, czyli w rod 10 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) akcja strajkowa trwa nadal,  zaj璚ia b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym (uczniowie gimnazjum maj zapewnione dowo瞠nie na egzamin).  

Rodzicom dzieci kandydat闚 do przedszkola przypominam, 瞠 listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajduj si przy wejciu do gimnazjum, dodatkowo przypominam te, 瞠 do poniedzia趾u 15 kwietnia br. nale篡 z這篡 w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

w rod 10 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15. Pierwsz cz  egzaminu rozpoczynamy o godz. 9.00, a cz drug o 11.00. Do zobaczenia.

 

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

08.04.2019

Drodzy Rodzice,

dzi瘯ujemy za zrozumienie problem闚 owiaty. Doceniamy, 瞠 mimo dodatkowych k這pot闚 z zaopiekowaniem si dzie熤i nie dalicie nam tego odczu w dniu dzisiejszym. To dla nas nauczycieli bardzo mocny sygna.

Dzisiaj nie toczy造 si 瘸dne negocjacje, czyli stanowisko Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. nie mog這 ulec zmianie. We wtorek 9 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) trwa nadal akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia. W dalszym ci鉚u zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym.  

Rodzic闚 dzieci kandydat闚 do przedszkola informuj, 瞠 listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajduj si przy wejciu do gimnazjum.

Rodzic闚 dzieci kandydat闚 do klasy pierwszej szko造 podstawowej informuj, zg這szenia i wnioski w ramach rekrutacji s przyjmowane w sekretariacie gimnazjum.

Drodzy Gimnazjalici i 茳moklasici,

Sale na egzamin gimnazjalny ju gotowe. Czekamy na Was w rod, czwartek i pi靖ek (10, 11, 12 kwietnia) zgodnie z umow o godz. 8.00. Z ustale z organem prowadz鉍ym wynika, 瞠 w dniach egzaminu autobus szkolny obs逝篡 tych gimnazjalist闚, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia. 

Uczniowie klas 鏀mych Was te zapraszam na egzamin w ustalonym wczeniej terminie.

Drodzy Nauczyciele,

na poziomie gminy ustalimy, 瞠 w dniach egzamin闚 gimnazjalnych i 鏀moklasisty obowi頊uj te same zasady ewidencji obecnoci co w dniach bez egzamin闚. Ze wzgl璠u na nadzwyczajn sytuacj nie obowi頊uje zatem do odwo豉nia wczeniej ustalony grafik dy簑r闚.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

07.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

zgodnie z informacj Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) rozpoczyna si akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia.

W dniu 7 kwietnia nie dosz這 do porozumienia mi璠zy rz鉅em a wszystkimi zwi頊kami zawodowymi. W tej sytuacji przypominam przedstawione wczeniej ustalenia.

1.       Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas 鏀mych powinien si odby w naszych szko豉ch w ustalonym terminie.

2.       Od dnia 8 kwietnia br. do odwo豉nia zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym.

3.       W trakcie akcji strajkowej na terenie szko造 nie b璠 odbywa si zaj璚ia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popo逝dniowe np. taneczne, j瞛ykowe, sportowe i inne.

4.       W dalszym ci鉚u w kolejnych dniach, niezw這cznie po zmianie ustale lub na koniec dnia w godz. 21 22 b璠 ukazywa si komunikaty na stronie szko造.

Na stronie MEN przypomniano, 瞠 dyrektor przedszkola/szko造 ma obowi頊ek zapewni dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie plac闚ki i przyst雷ienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowi頊ku. Zapewnienie opieki ma odbywa si zgodnie z planem pracy przedszkola lub szko造, tj. z tygodniowym rozk豉dem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy wietlicy.

Wed逝g informacji Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. w naszej szkole deklaracj udzia逝 w strajku zadeklarowa這 ponad 120 pracownik闚. W tej sytuacji nie jestem w stanie zapewni ponad 1000 dzieci i uczni闚 naszych szk馧 bezpiecznych i higienicznych warunk闚 zgodnie z rozk豉dem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy wietlicy. St鉅 decyzja, 瞠 zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone i wietlica nie b璠zie pracowa. Ten fakt zosta zg這szony organowi prowadz鉍emu.

Drodzy Rodzice, w mi璠zyborowskiej szkole wielokrotnie dowodzilimy, 瞠 chcemy i potrafimy pracowa dla  Waszych dzieci. Mam nadziej, 瞠 rozumiej Pa雟two obecn sytuacj.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

06.04.2019

Drodzy Rodzice, Nauczyciele,

dzisiaj, w sobot nic  si nie zmieni這, a zatem ustalenia przedstawione 03.04.2019 r. obowi頊uj.

Jak Pa雟twu widomo negocjacje rozpoczn si dopiero jutro (niedziela) o godz. dziewi皻nastej. Wynika z tego, 瞠 jutrzejszy komunikat b璠zie bardzo istotny.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

05.04.2019

Drodzy Rodzice,

w dalszym ci鉚u sytuacja bez zmian, czyli aktualne s ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

W za章czeniu przesy豉m Pa雟twu List Mazowieckiego Kuratora Owiaty. W nawi頊aniu do tego listu przypomn, 瞠 w dniu 3 kwietnia br. poinformowa貫m Pa雟twa, 瞠 szko豉 wdro篡豉 procedury, w efekcie kt鏎ych pracownicy szko造 rozpoczn akcj strajkow od dnia 8 kwietnia do odwo豉nia.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

KO list do rodzic闚

04.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Aktualne s ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

03.04.2019

Drodzy Rodzice,

zgodnie z informacj Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) rozpocznie si akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia.

Na podstawie ostatnich ustale informuj Pa雟twa, 瞠:

1. Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas 鏀mych powinien si odby w naszych szko豉ch w ustalonym terminie.

2. Prawdopodobnie od dnia 8 kwietnia br. do odwo豉nia zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym.

3. W trakcie akcji strajkowej na terenie szko造 nie b璠 odbywa si zaj璚ia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popo逝dniowe np. taneczne, j瞛ykowe, sportowe i inne.

4. Jak doskonale Pa雟two wiedz trwaj negocjacje na szczeblu krajowym, sytuacja jest dynamiczna i mam nadziej sko鎍zy si pozytywnym rezultatem przede wszystkim dla uczni闚.

5. Komunikaty w tej sprawie b璠 ukazywa si na stronie szko造 w kolejnych dniach, niezw這cznie po zmianie ustale lub na koniec dnia w godz. 21 22.

W za章czeniu informacja dla rodzic闚 dzieci ucz瘰zczaj鉍ych do szk馧 i przedszkoli, w kt鏎ych odb璠zie si strajk przekazana przez ZNP.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

ZNP pismo do rodzic闚

03.04.2019

 

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie