Kronika Gimnazjum

rok szkolny 2016/2017

 

VII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ODKRYWCY 2017

S造sza貫m i zapomnia貫m.
Widzia貫m i zapami皻a貫m.
Zrobi貫m i zrozumia貫m.

Konfucjusz

 

VII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego Odkrywcy 2017 odby豉 si w pi靖ek 17 marca br., w godzinach od 9.00 do 13.30, w auli Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie.

W tym roku na zaproszenie do udzia逝 w konkursie odpowiedzia造 cztery gimnazja: Gimnazjum im. K.I. Ga販zy雟kiego w Jaktorowie, Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie, Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie, Gimnazjum w ZSP nr 6 w 砰rardowie.  

 

Honorowy Patronat nad konkursem obj像 Mazowiecki Kurator Owiaty w Warszawie oraz W鎩t Gminy Jaktor闚.

Tradycyjnie Konkurs rozpocz像 si testem wiedzy, kt鏎y pisali wszyscy uczestnicy. Test sk豉da si z zada zamkni皻ych i zawiera po dwa pytania z nast瘼uj鉍ych kategorii: liczby, algebra, geometria, stereometria i matematyka na co dzie. Ka盥y uczestnik konkursu rozwi頊ywa test indywidualnie w czasie 30 min. Zdobyte, przez uczni闚 stanowi鉍ych jedn dru篡n, punkty zosta造 zsumowane i pow璠rowa造 na konta dru篡n.

 

Do drugiej czci konkursu przesz造 wszystkie dru篡ny, kt鏎e pracowa造 ju zespo這wo. Gimnazjalici najpierw rozwi頊ywali w okrelonym czasie zadanie tekstowe, kt鏎ego rozwi頊ania zosta造 ocenione przez jury. W nast瘼nym zadaniu uczniowie musieli rozstrzygn寞, czy podane informacje s prawdziwe, czy fa連zywe. Uczestnicy konkursu bardzo dobrze sobie z tym poradzili.

Ostatnim etapem konkursu by這 wylosowanie przez ka盥 dru篡n zadania praktycznego (typu udowodnij), w kt鏎ym dru篡na mog豉 wykaza si umiej皻nociami wykorzystania wiedzy w praktyce, korzystania z informacji i rozumowania. Rozwi頊anie tego zadania lider dru篡ny prezentowa na forum.

Poziom trudnoci zada w ka盥ej z czci konkursu by dostosowany do wieku uczestnik闚.

Powiatowy Konkurs Odkrywcy 2017 by dla uczni闚 wietn lekcj matematyki, gdy mogli oni pog喚bi swoje zainteresowania t dziedzin nauki oraz wykaza si wiedz i umiej皻nociami matematycznymi.

Jury sk豉daj鉍e si z nauczycieli poszczeg鏊nych gimnazj闚 bior鉍ych udzia w konkursie wy這ni這 nast瘼uj鉍ych laureat闚:

 

I miejsce w kategorii klas pierwszych zaj窸a dru篡na z Gimnazjum im. Ks Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie w sk豉dzie:

Magdalena Michalczyk

Szymon Basi雟ki

Jakub Gronkiewicz

 

I miejsce w kategorii klas drugich zaj窸a dru篡na z Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie w sk豉dzie:

Julia Szczurek

Aleksandra Osuchowska

Igor Ciniewski

 

I miejsce w kategorii klas trzecich zaj窸a dru篡na z Gimnazjum z ZSP nr 6 w 砰rardowie w sk豉dzie:

Marta Rzena

Maria Zagajewska

Julia Szyszka

Zwyci瞛cy otrzymali nagrody rzeczowe oraz statuetki ufundowane przez W鎩ta Gminy Jaktor闚, pana Macieja liwerskiego, a wszyscy uczestnicy konkursu pami靖kowe dyplomy.

Nauczyciele otrzymali podzi瘯owania za trud w這穎ny w  przygotowanie uczni闚 do konkursu.

Konkurs wsp馧tworzy造 nauczycielki matematyki pracuj鉍e w Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie: Joanna Bednarska, Agnieszka Chmielecka, Urszula Warowicka.

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie