Kronika Gimnazjum

rok szkolny 2013/2014

 

DEBATA O BEZPIECZE垶TWIE DZIECI

 

Dnia 28 kwietnia 2014 r. (poniedzia貫k) w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie odby豉 si powiatowa debata panelowa ph. Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole. Inicjatorem przedsi瞝zi璚ia by Mazowiecki Kurator Owiaty we wsp馧pracy z Mazowieckim Komendantem Wojew鏚zkim Policji.

Moderatorzy debaty to: p. Lidia Abramczyk - Naczelnik Wydzia逝 Owiaty, Kultury
i Sportu w Grodzisku Maz. i p. Czes豉w Ziemniak wizytator Kuratorium Owiaty
w Warszawie.

Wr鏚 panelist闚 wyst雷ili:

- p. Krystyna Mucha Dyrektor Wydzia逝  Kszta販enia Og鏊nego Kuratorium Owiaty w Warszawie;

- p. Gra篡na Rymarczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Maz.;

- p. Katarzyna Zych Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.;

- p. Magdalena Bednarek przewodnicz鉍a Rady Rodzic闚 ZSP w Mi璠zyborowie;

- p. Dariusz Grabowski Dyrektor ZSP w Mi璠zyborowie;

- Maciej Wawrzy雟ki ucze Gimnazjum w Mi璠zyborowie.

 

Do udzia逝 w debacie zaproszeni zostali dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele oraz delegacje uczni闚 i rodzic闚 ze wszystkich szk馧 w powiecie grodziskim.

G堯wnym tematem debaty by priorytet edukacyjny pa雟twa i wa積y obszar pracy ka盥ej szko造 -  bezpiecze雟two dzieci w rodzinach i szko豉ch. Podczas swoich wyst雷ie panelici zwracali uwag na rol doros造ch, a przede wszystkim rodzic闚, w kszta速owaniu bezpiecznych warunk闚 rozwoju dzieci a tak瞠 przygotowaniu ich na kontakt z r騜nymi zagro瞠niami. Uczestnicy debaty w swoich wypowiedziach przedstawiali wyniki ankiet i bada, swoje dobre praktyki i pomys造 na dzia豉nia profilaktyczne, a tak瞠 obszary, kt鏎e wymagaj dalszych stara i przedsi瞝zi耩.  

Wszyscy uczestnicy debaty mieli mo磧iwo  zabrania g這su w dyskusji. W licznych wypowiedziach podkrelano przede wszystkim rol rodziny oraz wsp馧pracy wielu os鏏, instytucji i grup w zakresie bezpiecze雟twa dzieci.

Podsumowanie debaty przedstawi zebranym p. Czes豉w Ziemniak. Wymieni m.in.:

1.    Odpowiedzialno rodzic闚 oraz wszystkich instytucji dzia豉j鉍ych na rzecz zapewnienia bezpiecze雟twa dzieciom i m這dzie篡;

2.    Wsp馧prac mi璠zy tymi instytucjami;

3.   Dyskrecj, zaufanie, zrozumienie jako podstaw poczucia bezpiecze雟twa dziecka;

4.    Bezpieczny dom;

5.    Wychowanie poprzez dobry przyk豉d, odpowiednie wzorce moralne;

Jestemy przekonani, 瞠 spotkanie to przyczyni si do jeszcze skuteczniejszej dzia豉lnoci i wsp馧pracy tych, dla kt鏎ych bezpiecze雟two dziecka jest przedmiotem najwy窺zej troski.

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie