Rzecznik Praw Ucznia

Pami皻aj, 瞠 nie tylko Ty masz prawa, ale inni te je maj

Rzecznik tytu貫m wst瘼u Prawa i obowi頊ki Rzecznika O czym ucze wiedzie powinien
Twoje prawa prawa ucznia Pami皻aj masz te obowi頊ki! Za co zostaniesz nagrodzony?
Za co mo瞠sz zosta ukarany? Wa積e telefony Kontakt

Pami皻aj masz te obowi頊ki!

  • Ucze ma obowi頊ek przestrzegania postanowie zawartych w Statucie Szko造, a zw豉szcza dotycz鉍ych: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj璚iach lekcyjnych i w 篡ciu szko造.

  • Przestrzegania zasad kultury wsp馧篡cia w odniesieniu do koleg闚, nauczycieli i innych pracownik闚 szko造, przeciwstawiania si przejawom brutalnoci i wulgarnoci.

  • Szanowania pogl鉅闚 i przekona innych ludzi.

  • Podporz鉅kowania si zaleceniom i zarz鉅zeniom Dyrektora Szko造, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorz鉅u klasowego i szkolnego.

  • Godnego, kulturalnego zachowania si w szkole i poza ni, dbania o pi瘯no mowy ojczystej, dbania o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz swoich koleg闚,

  • Reprezentowania szko造 na zewn靖rz zgodnie ze swoimi mo磧iwociami i umiej皻nociami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiot闚 zawodowych itp.,

  • Troszczenia si o mienie szko造 i jej estetyczny wygl鉅, starania si o utrzymanie czystoci i porz鉅ku na terenie szko造

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie