Rzecznik Praw Ucznia

Pami皻aj, 瞠 nie tylko Ty masz prawa, ale inni te je maj

Rzecznik tytu貫m wst瘼u Prawa i obowi頊ki Rzecznika O czym ucze wiedzie powinien
Twoje prawa prawa ucznia Pami皻aj masz te obowi頊ki! Za co zostaniesz nagrodzony?
Za co mo瞠sz zosta ukarany? Wa積e telefony Kontakt

Prawa i obowi頊ki Rzecznika

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdzia豉nie 豉maniu praw ucznia w szkole.

 • Zwi瘯szenie wiadomoci prawnej m這dzie篡, rodzic闚, nauczycieli.

 • W dalszej perspektywie dzia豉nia na rzecz zmiany wadliwych i krzywdz鉍ych zapis闚 prawa owiatowego.

 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepis闚 prawnych dotycz鉍ych uczni闚.

 • Proponowanie nowych przepis闚 dotycz鉍ych uczni闚.

 • Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem
  przedstawienia na jej forum problem闚 przestrzegania praw ucznia.

Sposoby dzia豉nia Rzecznika:

 • Za豉twianie indywidualnych skarg.

 • Sporz鉅zanie raport闚 dotycz鉍ych wykrytych narusze prawa w szkole.

 • Udzielanie porad dotycz鉍ych sposob闚 ochrony praw.

 • Wsp馧praca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).

 • Rzecznik Praw Ucznia nie mo瞠 wyr璚za w obowi頊kach wychowawc闚.

 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego dzia豉nia w ramach obowi頊uj鉍ych regulamin闚.

 • Rzecznik Praw Ucznia dzia豉 wed逝g ustalonego trybu post瘼owania.

 • Rzecznik podejmuje dzia豉nia na wniosek stron tzn. uczni闚, nauczycieli lub pracownik闚 administracji szko造.

Szkolny Rzecznik mo瞠:

 • Rozmawia z nauczycielem uczestnicz鉍ym w problemie.

 • Rozmawia i zasi璕a opinii rady pedagoga i psychologa szkolnego.

 • Organizowa konfrontacje wyjaniaj鉍e.

 • Uczestniczy w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgod ucznia.

 • Inicjowa dzia豉nia  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb post瘼owania w kwestiach spornych ucze - ucze:

 • Zapoznanie si z opini stron konfliktu,

 • Podj璚ie mediacji ze stronami we wsp馧pracy z wychowawc klasy,

 • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie k這pot闚 z rozstrzygni璚iem sporu,

 • W dalszym trybie post瘼owania - zasi璕ni璚ie opinii Rady Pedagogicznej,

 • Ostateczn decyzj o sposobie rozwi頊ania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb post瘼owania w kwestiach spornych ucze - nauczyciel:

 • Zapoznanie si z opini stron konfliktu,

 • Podj璚ie mediacji ze stronami,

 • Zasi璕ni璚ie opinii pedagoga szkolnego,

 • Wyst雷ienie do Dyrektora Szko造 o podj璚ie decyzji w sprawie, w przypadku trudnoci z rozstrzygni璚iem sporu.

Obowi頊kiem rzecznika jest w szczeg鏊noci:

 • Znajomo Statutu Szko造, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

 • Informowanie uczni闚 o przys逝guj鉍ych im prawach i sposobie ich dochodzenia,

 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwi頊ywanie spraw spornych,

 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem post瘼owania,

 • Informowanie stron konfliktu o podj皻ych przez siebie dzia豉niach.

 • Sk豉danie sprawozdania ze swojej dzia豉lnoci przed Rad Pedagogiczn.

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie