Rzecznik Praw Ucznia

Pami皻aj, 瞠 nie tylko Ty masz prawa, ale inni te je maj

Rzecznik tytu貫m wst瘼u Prawa i obowi頊ki Rzecznika O czym ucze wiedzie powinien
Twoje prawa prawa ucznia Pami皻aj masz te obowi頊ki! Za co zostaniesz nagrodzony?
Za co mo瞠sz zosta ukarany? Wa積e telefony Kontakt

Za co mo瞠sz zosta ukarany?

Za naruszenie obowi頊k闚 okrelonych w Statucie i regulaminie szko造 ucze mo瞠 by ukarany:

  • upomnieniem wychowawcy klasy,

  • upomnieniem lub nagan dyrektora szko造,

  • upomnieniem lub nagan dyrektora szko造 udzielon publicznie wobec uczni闚,

  • przeniesieniem do r闚noleg貫j klasy w szkole,

  • zawieszeniem w obowi頊kach ucznia do czasu wyjanienia ra蕨cego przekroczenia ustale regulaminu wewn靖rzszkolnego,

  • skierowaniem sprawy do s鉅u,

Szko豉 ma obowi頊ek informowania rodzic闚 (opiekun闚) ucznia 

o przyznawanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie