Uczeń w cyberprzestrzeni - czy jest bezpieczny?

  • Drukuj

Specjalny apel w Szkole Podstawowej w Międzyborowie

 Na to pytanie  szukaliśmy odpowiedzi w czasie specjalnego apelu zorganizowanego w dniu 30  marca w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2016. Tematyka bezpiecznego i świadomego zachowania młodych ludzi w cyberprzestrzeni jest tematem często poruszanym na lekcjach informatyki. Jak te zasady stosowane są w codziennym życiu, ile uczniowie zapamiętali z zajęć lekcyjnych w szkole, na ile poważnie i odpowiedzialnie potraktowali zasady przekazane im przez nauczyciela? O tym mogliśmy przekonać się w trakcie quizu, do którego przystąpili uczniowie i nauczyciele klas 4 - 6  naszej szkoły. Organizatorzy imprezy poprosili o przyniesienie urządzeń mobilnych (tablety, smartfony), które posłużyły jako narzędzie do udzielania odpowiedzi na pytania przygotowane przez uczniów Koła Młodego Programisty klas 6. Pytania dotyczyły zasad bezpiecznego korzystania z internetu, a każdy kto chciał przystąpić do sprawdzenia wiedzy z tego obszaru mógł zalogować się do quizu w aplikacji online. Najtrudniejsze okazało się zalogowanie w aplikacji - bo przecież wszyscy mamy potrzebne urządzenia, lubimy z nich korzystać a szkolna sieć internetowa ma określoną przepustowość. Był to swego rodzaju eksperyment, po raz pierwszy w historii naszej placówki blisko 200 użytkowników podjęło próbę jednoczesnego zalogowania się do szkolnego wifi! Nie obyło się bez problemów, ale 37 najsprawniejszych internatów rozpoczęło zmagania konkursowe. Prowadzący zadawali przygotowane pytania, a zalogowani uczestnicy gry wybierali prawidłową ich zdaniem odpowiedź. Następnie otrzymywali informację, który z wariantów jest prawidłowy i porównywali z udzieloną odpowiedzią. Podsumowaniem każdego pytania była plansza, prezentująca podsumowanie - zasady bezpiecznego zachowania, związane z kolejnymi zagadnieniami: portale społecznościowe, wirusy komputerowe, cyberprzemoc. Podsumowanie to nagrody wręczone przez Panią Dyrektor Aleksandrę Gorzelak dla uczestników zabawy, którzy wykazali się refleksem i udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Jednak zwycięzcami byli wszyscy - po raz kolejny mieli okazję przypomnieć sobie co znaczy być bezpiecznym w internecie i mieli czas na refleksję, co jeszcze w swoich postawach i zachowaniu w wirtualnym świecie powinni zmienić! Czas pokaże czy była to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dobra lekcja, do tematu zapewne wrócimy za rok w trakcie Dnia Bezpiecznego Internetu 2017.