W A K A C J E !!!
27.08.2014

Rozpocz璚ie roku szkolnego 2014/2015 odb璠zie si 

1 wrzenia o godz.9.00. 

Przed t uroczystoci zapraszamy wszystkich 

na Msz wi皻 o godz. 8.00. 

19.08.2014

Dofinansowanie do zakupu podr璚znik闚 "Wyprawka szkolna 2014"

Szczeg馧owe informacje: 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

INSTRUKCJA

 

Wniosek o dofinansowanie podr璚znik闚 2014/2015 

(nie dotyczy uczni闚 o potrzebie kszta販enia specjalnego)

 

Wniosek o dofinansowanie podr璚znik闚 2014/2015 

(dotyczy uczni闚 o potrzebie kszta販enia specjalnego)

 

Wniosek nale篡 z這篡 do dyrektora szko造, do kt鏎ej b璠zie ucz瘰zcza ucze w roku szkolnym 2014/2015 

w nieprzekraczalnym terminie do 8 wrzenia 2014 r.

 

30.06.2014

砰czymy wszystkim s這necznych i bezpiecznych wakacji! 

30.06.2014

KONKURS  NA  WAKACJE!!!

        Zapraszamy wszystkie dzieci klas I III do wzi璚ia udzia逝 

w konkursie pt.:

M粑  PAMI邛NIK  DOBRYCH  UCZYNK紟
  JAKO  SPOS笅  NA  WAKACYJN  NUD

wi璚ej

25.06.2014

Zako鎍zenie roku szkolnego 2013/2014 odb璠zie si 

27 czerwca o godz.9.00. 

Uczniowie klas I - III (sala gimnastyczna)

Uczniowie klas IV - VI (aula)

Przed t uroczystoci zapraszamy wszystkich 

na Msz wi皻 o godz. 8.00. 

25.06.2014

Zestaw podr璚znik闚 dla uczni闚 klas 2 - 3 obowi頊uj鉍y w roku szkolnym 2014/2015

klasa 2

klasa 3

25.06.2014

Zestaw podr璚znik闚 dla uczni闚 klas 4 - 6 obowi頊uj鉍y w roku szkolnym 2014/2015

klasa 4

klasa 5

klasa 6

21.05.2014

ZAPRASZAMY

do wzi璚ia udzia逝

w XVI DNIACH MI犵ZYBOROWA

30,31.05.2014r.

01,02.06.2014r.

Szczeg馧owy program imprez

wi璚ej

19.05.2014

Wed逝g harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 testy sprawnociowe do klas sportowych w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie odb璠 si:

22.05.2014r. Gimnazjum Hala Sportowa godzina 14:30

23.05.2014r. Szko豉 Podstawowa Hala Sportowa godzina 13:30

Przypominamy 瞠 warunkiem przyst雷ienia do testu sprawnociowego jest posiadanie aktualnych bada lekarskich 

potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej.

Lekarz medycyny sportowej przyjmuje kandydat闚 do klas sportowych w dniu 19.05.2014r. od godziny 17 (SP) i 17.30 (Gim) w Hala Sportowej.

Serdecznie zapraszamy!!! 

09.05.2014

Szanowni Pa雟two,

uprzejmie informujemy, 瞠 z uwagi na wprowadzone w bie蕨cym roku zmiany dotycz鉍e rekrutacji do szk馧 wynikaj鉍e z art. 20zc ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.) listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szko造 podstawowej w procesie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015,  jak i listy dzieci przyj皻ych i nieprzyj皻ych do szko造 podstawowej na rok szkolny 2014/2015, po spe軟ieniu okrelonych kryteri闚 oraz dostarczeniu stosownych dokument闚, s podane do publicznej wiadomoci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szko造 podstawowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej plac闚ki w celu weryfikacji czy Pa雟twa dziecko zosta這 przyj皻e do naszej szko造 podstawowej.

W razie ewentualnych w靖pliwoci wszelkie informacje otrzymaj Pa雟two w sekretariacie szko造 podstawowej.

 

Dyrektor Zespo逝

Dariusz Grabowski

30.04.2014

30 kwietnia 2014r. na terenie naszej szko造 odby si uroczysty apel 

dla klas I-III upami皻niaj鉍y rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

wi璚ej...

30.04.2014

Dnia 28 kwietnia 2014 r. (poniedzia貫k) w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie odby豉 si powiatowa debata panelowa ph. Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole. Inicjatorem przedsi瞝zi璚ia by Mazowiecki Kurator Owiaty we wsp馧pracy z Mazowieckim Komendantem Wojew鏚zkim Policji.

wi璚ej...

30.04.2014

Informujemy, 瞠 2 maja jest dniem wolnym od zaj耩,

(przypominamy, 瞠 zosta on odpracowany we wrzeniu).

29.04.2014

Zebrania z rodzicami uczni闚 klas 4 -6

 6 8  maja 2014 r.

Klasa / wychowawca

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

6 maja

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

7 maja

17.00

55

4c p. K. Piontek

6 maja

17.00

62

5a p. J. Kruk - Majewska

6 maja

17.00

63

5b p. A. Fr鉍zek

6 maja

17.00

2

5c p. M. K瘰icka

6 maja

17.00

52

6a p. A. P這tka

7 maja

17.00

2

6b p. I. Maciejewska

7 maja

17.00

3

6c p. K. Suchecka - W璕ier

7 maja

17.00

46

6d - p. A. Ambroziak

7 maja

17.00

61

Dy簑r wicedyrektora (4 6) A. Gorzelak 7 maja (16.0018.00) s. 53.

Dy簑r pedagoga szk. (4 6) M. Zagrajek 6 maja (17.0019.00) s. 51.

23.04.2014

 Dotyczy szk馧 podstawowych, gimnazj闚, szk馧 ponadgimnazjalnych,  

organizacji  i instytucji dzia豉j鉍ych na terenie powiatu grodziskiego

Zaproszenie

Szanowni Pa雟two,

zapraszam dyrektor闚, nauczycieli, pedagog闚, psycholog闚, uczni闚, rodzic闚, cz這nk闚 zespo堯w interdyscyplinarnych realizuj鉍ych procedur Niebieskie Karty, przedstawicieli jednostek samorz鉅u terytorialnego, organizacji i instytucji dzia豉j鉍ych na rzecz dziecka i rodziny, do udzia逝 w debacie panelowej powi璚onej bezpiecze雟twu, w ramach programu Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole, realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Owiaty we wsp馧pracy z Mazowieckim Wojew鏚zkim Komendantem Policji z siedzib w Radomiu.

Debata odb璠zie si w dniu 28 kwietnia br., w godzinach od 12.00 do 14.00

w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (aula II p. gimnazjum).

wi璚ej

17.04.2014

Z okazji wi靖 Wielkanocnych

篡czymy wszystkim 

jak najwi璚ej radoci,

zdrowia, spokoju, wiary 

oraz wielu chwil 

sp璠zonych z najbli窺zymi.

Weso造ch wi靖!

13.04.2014

W dniach 7-11 kwietnia Zesp馧 Szk馧 Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim by gospodarzem 14 Mi璠zynarodowego Turnieju Sportowego Szk馧 Europejskich. 

W turnieju wzi窸y udzia szko造 z W這ch, Francji, Hiszpanii, Austrii, S這wenii i Chorwacji. W sumie dziesi耩 szk馧 rywalizowa這 w pi璚iu dyscyplinach sportowych (pi趾a siatkowa, pi趾a koszykowa, pi趾a no積a, badminton, pi趾a r璚zna). Hala Sportowa w Mi璠zyborowie by豉 organizatorem turnieju w pi販e siatkowej.

wi璚ej...

27.03.2014

Dzie otwarty w Gimnazjum im. Karola Wojty造 

w Mi璠zyborowie

Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. godz.18.00

ZAPRASZAMY!

27.03.2014

Najbli窺zy czwartek (03.04.2014) jest w naszej szkole dniem otwartym

Zapraszamy rodzic闚 na indywidualne spotkania z nauczycielami w godzinach 16.00 - 18.00. 

25.03.2014

W tym roku szkolnym koniec marca up造n像 pod has貫m poezji. Zosta造 zorganizowane dwa etapy konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka szkolny i gminny. Poniewa to wspania豉 okazja na upowszechnianie kultury 篡wego s這wa wr鏚 dzieci i m這dzie篡, 37. etap konkursu cieszy si tak samo du篡m zainteresowaniem, jak i w latach ubieg造ch.  

wi璚ej...  

21.03.2014

Festiwal Piosenki Mi璠zynarodowej

PIOSENKA NIE ZNA GRANIC etap szkolny

Dnia 21 marca 2014 w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie po raz dwunasty rozpocz像 si Festiwal Piosenki Mi璠zynarodowej PIOSENKA NIE ZNA GRANIC etap szkolny. M這dzie przywita豉 wiosn przebojami w r騜nych j瞛ykach, chocia piosenki w j瞛yku angielskim niew靖pliwie kr鏊owa造.

wi璚ej...

17.03.2014

W dniu 20.03 br. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej 

(I pi皻ro hala sportowa) 

odb璠zie si zebranie rodzic闚 uczni闚 klas trzecich szko造 podstawowej dotycz鉍e utworzenia klasy sportowej w Zespole Szk馧 Publicznych na poziomie klas czwartych w roku szkolnym 2014/2015.

Zapraszamy wszystkich rodzic闚 do wsp鏊nej debaty dotycz鉍ej utworzenia klasy sportowej i przydzielenia pozosta造ch uczni闚 do klas czwartych.

Po zebraniu oko這 godziny 18:45 odb璠zie si spotkanie rodzic闚 dotycz鉍e obozu sportowego w ζzach.

14.03.2014

14 marca w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie odby豉 si ju VI edycja Mi璠zyszkolnego Konkursu Matematyczno Przyrodniczego Motyl 2014. Po raz pierwszy pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Owiaty w Warszawie. Nasz konkurs co roku cieszy si coraz wi瘯sz popularnoci. W tym roku do zmaga matematyczno-przyrodniczych zaprosilimy a 8 szk馧.

wi璚ej...

13.03.2014

DZIE OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

            Dyrektor Zespo逝 Szkó Publicznych w Mi璠zyborowie zaprasza rodziców dzieci, którzy zapisuj dziecko do klasy pierwszej Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego w Mi璠zyborowie na Dzie Otwarty w dniu 20 marca 2014r.  W programie:

17.00 – 19.00   zwiedzanie szko造 (I pi皻ro SP), rozmowa z nauczycielami i dyrekcj,
19.00 – 20.00   spotkanie dla rodziców na auli Gimnazjum w Mi璠zyborowie, zasad rekrutacji do klasy pierwszej, przedstawienie planów szko造 na rok szkolny 2014/2015, odpowiedzi na pytania

              W czasie Dnia Otwartego b璠zie mo磧iwo pobrania dokumentów potrzebnych do zg這szenia dziecka do klasy pierwszej szko造 podstawowej. 

ZAPRASZAMY

27.02.2014

Informacje og鏊ne o rekrutacji 

do Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego

i  Gimnazjum im. K. Wojty造 

w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie  

 wi璚ej

25.02.2014

Harmonogram rekrutacji do Szko造 Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie na rok szkolny 2014/2015  

Rodzice dzieci szecioletnich - urodzonych w roku 2008 oraz siedmioletnich - urodzonych w roku 2007, kt鏎zy ubiegaj si o przyj璚ie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2014/2015, b璠 uczestniczy w post瘼owaniu rekrutacyjnym zgodnie z poni窺zym harmonogramem:
Post瘼owanie rekrutacyjne do klas I
Od dnia Do dnia   Etap rekrutacji  /czynno rodzica
10 marca   25 kwietnia w godzinach pracy szko造   Sk豉danie zg這sze lub wniosk闚 o przyj璚ie do dyrektora szko造  - rodzice sk豉daj podpisane zg這szenie/wniosek oraz dokumenty /owiadczenia potwierdzaj鉍e spe軟ianie kryteri闚
 
30 kwietnia       Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . Rodzice sprawdzaj czy dziecko si zakwalifikowa這 do przyj璚ia.
30 kwietnia   23 maja   w godzinach pracy szko造   Potwierdzanie przez rodzic闚 woli zapisu do szko造, do kt鏎ej dziecko zosta這 zakwalifikowane - rodzice sk豉daj w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.  
6 czerwca       Opublikowanie  listy dzieci przyj皻ych i nieprzyj皻ych

Procedura odwo豉wcza  

Od 6 czerwca

   

Uruchomienie procedury odwo豉wczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania  listy kandydat闚 przyj皻ych i nieprzyj皻ych rodzic  mo瞠 wyst雷i do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz鉅zenie uzasadnienia odmowy przyj璚ia dziecka.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic mo瞠 wnie do dyrektora szko造 odwo豉nie od rozstrzygni璚ia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygni璚ie dyrektora szko造 s逝篡 skarga do s鉅u administracyjnego.  

Post瘼owanie uzupe軟iaj鉍e 

4 lipca   14 sierpnia   w godzinach pracy szko造 

Z這瞠nie wniosku do dyrektora szko造  - rodzice sk豉daj podpisany wniosek oraz dokumenty/owiadczenia  potwierdzaj鉍e kryteria.

UWAGA! na wolne miejsca do oddzia堯w sportowych ubiega si mog kandydaci, kt鏎zy przeszli pozytywnie pr鏏 sprawnoci fizycznej i posiadaj bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalist w dziedzinie medycyny sportowej.  

14 sierpnia       Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w post瘼owaniu uzupe軟iaj鉍ym  
14 sierpnia   22 sierpnia w godzinach pracy szko造   Potwierdzanie przez rodzic闚 woli zapisu do szko造, do kt鏎ej dziecko zosta這 zakwalifikowane - rodzice sk豉daj w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.
27 sierpnia       Podanie do publicznej wiadomoci listy dzieci przyj皻ych i nieprzyj皻ych w post瘼owaniu uzupe軟iaj鉍ym
27 sierpnia     Uruchomienie procedury odwo豉wczej
Post瘼owanie rekrutacyjne do  klasy czwartej sportowej
19 maja 24 maja  

Organizacja pr鏏y sprawnoci fizycznej dla kandydat闚 ubiegaj鉍ych si o przyj璚ie do oddzia堯w sportowych rodzice umo磧iwiaj dziecku udzia w pr鏏ie sprawnoci fizycznej.

UWAGA! do pr鏏y sprawnoci fizycznej przyst瘼uj tylko ci kandydaci, kt鏎zy posiadaj bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalist w dziedzinie medycyny sportowej - przed przyst雷ieniem do pr鏏y sprawnoci fizycznej nale篡 przedstawi ww. orzeczenie o zdolnoci do uprawiania danego sportu.

UWAGA!  kandydat闚 ubiegaj鉍ych si o przyj璚ie do oddzia堯w sportowych obowi頊uje - tak jak wszystkich kandydat闚  ostateczny termin sk豉dania wniosk闚 do szko造 tj. 25 kwietnia - pomimo, i pr鏏y sprawnoci fizycznej trwaj do 24 maja.  

 

Wniosek o przyj璚ie do Szko造 Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie

Zg這szenie do Szko造 Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie

Podanie o przyj璚ie dziecka do oddzia逝 sportowego w Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie

Wi璚ej informacji na stronie internetowej szko造 - rekrutacja

25.02.2014

Przeka 1% na nasz szko喚

Wz鏎 na przyk豉dzie formularza PIT - 37

15.02.2014

砰czymy spokojnych i bezpiecznych ferii zimowych !!! 

15.02.2014

Ferie na sportowo

w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie

Zapraszamy na zaj璚ia prowadzone 

od poniedzia趾u do pi靖ku w godzinach 9 14.

wi璚ej

05.02.2014

Przeka 1% na nasz szko喚

Wz鏎 na przyk豉dzie formularza PIT - 37

31.01.2014

Karnawa to czas maskarad i hucznych zabaw, dlatego te w pi靖ek (31.01.2014r.) w szkole podstawowej zosta zorganizowany wspania造 bal. 

wi璚ej...

31.01.2014

Zebrania z rodzicami uczni闚 klas 4 -6

4 - 6  lutego 2014 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

4 lutego

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

5 lutego

17.00

55

4c p. K. Piontek

4 lutego

17.00

62

5a p. J. Kruk - Majewska

4 lutego

17.30

63

5b p. A. Fr鉍zek

4 lutego

17.00

2

5c p. M. K瘰icka

6 lutego

17.00

52

6a p. A. P這tka

6 lutego

17.00

2

6b p. I. Maciejewska

6 lutego

17.00

3

6c p. K. Suchecka - W璕ier

6 lutego

17.00

46

6d - p. A. Ambroziak

6 lutego

17.30

61

Dy簑r wicedyrektora (4 6) A. Gorzelak 4 lutego (16.0018.00) s.53.

Dy簑r pedagoga szk. (4 6) M. Zagrajek 4 lutego (17.0019.00) s.51.

24.01.2014

Apel podsumowuj鉍y I semestr nauki w roku szkolnym 2013/2014 

(klasy 4 - 6)

Niekt鏎e wydarzenia odciskaj si w nas tak g喚boko, 瞠 staj si bardziej donios貫 dopiero d逝gi czas pniej. Takie chwile j靖rz przesz這, a przez to s zawsze obecne w naszych wci嘀 bij鉍ych sercach. Niekt鏎ych wydarze si nie wspomina, lecz prze篡wa je od nowa

wi璚ej...

12.01.2014

Ach, co to by造 za mecze! Tak jednym zdaniem mo積a by podsumowa wydarzenia, jakie mia造 miejsce 12 stycznia w ramach akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry wi靖ecznej Pomocy. Ot騜 w hali sportowej zosta造 rozegrane mecze siatk闚ki i koszyk闚ki z udzia貫m nauczycieli, rodzic闚 i uczni闚. Biletem wst瘼u by這 serduszko WOP.

wi璚ej...

24.12.2013

砰czymy wszystkim spokojnych, 

zdrowych  i radosnych wi靖 Bo瞠go Narodzenia, 

rodzinnej atmosfery, pogody za oknem i w sercu, 

a tak瞠 wielu wymarzonych prezent闚 pod choink, 

ma造ch i wi瘯szych radoci, 

a na Nowy Rok - nowej nadziei.

 

20.12.2013

Apel z okazji zbli瘸j鉍ych si wi靖 Bo瞠go Narodzenia

GALERIA ZDJ岊

wi璚ej...

17.12.2013

wi皻a to czas magii, wszystko nas zachwyca, wiatr szumi kol璠y z bo穎narodzeniow nowin, a w sercach rodzi si rado

Dlatego te 17 grudnia w auli gimnazjum odby si Wigilijny Wiecz鏎

W cz這wieku rodzi si B鏬.

wi璚ej...

06.12.2013

6 grudnia odby si miko豉jkowy mecz w koszyk闚k. Do rozgrywek stan瘭i gimnazjalici oraz kadra nauczycielska. Natomiast uczniowie klas IV - VI wcielili si w rol aktywnych kibic闚.

wi璚ej...

02.12.2013

Najbli窺zy czwartek (05.12.2013) jest w naszej szkole 

dniem otwartym

Zapraszamy rodzic闚 na indywidualne spotkania z nauczycielami w godzinach 16.00 - 18.00. 

02.12.2013

WARSZTATY DLA RODZIC紟 POD PATRONATEM FUNDACJI DZIECI NICZYJE:

BEZ KLAPSA, CZYLI JAK Z MIΜCI I SZACUNKIEM WYZNACZA DZIECKU GRANICE

CZWARTEK, 5 GRUDNIA 2013R., GODZ. 18.00, AULA GIMNAZJUM.

szczeg馧owe informacje

15.11.2013

W tym roku w dniach od 13 do 15 listopada w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie odby豉 si kolejna, ju XIX edycja konkursu  na opowiadanie bani, bajek i legend Dawno, dawno temu Pomys這dawc znanego niemal瞠 wszystkim uczniom konkursu bajana  jest oczywicie Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim.

wi璚ej...

08.11.2013

W wi皻o Niepodleg這ci (11 listopada 2013 r.) o godz. 12.00 b璠zie sprawowana msza wi皻a w kociele parafialnym w Mi璠zyborowie. 

Po jej zako鎍zeniu odb璠zie si z這瞠nie kwiat闚 pod Krzy瞠m Powsta鎍闚 z roku 1863. 

Zapraszamy wszystkich do udzia逝 w tych uroczystociach.

08.11.2013

Dnia 8 listopada 2013 roku odby si apel dla uczni闚 klas IV - VI  ph. Poci鉚 do wolnoci  powi璚ony 95. rocznicy odzyskania przez Polsk niepodleg這ci.

wi璚ej...

07.11.2013

W dniu 8.11.2013 odb璠zie si uroczysty apel z okazji wi皻a Niepodleg這ci.  

Obowi頊uje str鎩 galowy. Zapraszamy!

31.10.2013

Harmonogram zebra z rodzicami uczni闚 klas 4 -6

5 7  listopada 2013 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

7 listopada

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

6 listopada

17.00

55

4c p. K. Piontek

7 listopada

17.00

62

5a p. J. Kruk - Majewska

7 listopada

17.30

63

5b p. A. Fr鉍zek

5 listopada

17.00

2

5c p. M. K瘰icka

7 listopada

17.00

52

6a p. A. P這tka

6 listopada

17.00

2

6b p. I. Maciejewska

6 listopada

17.00

3

6c p. K. Suchecka - W璕ier

6 listopada

17.00

46

6d - p. A. Ambroziak

6 listopada

17.00

61

Dy簑r wicedyrektora (46) A. Gorzelak

6 listopada (16.0018.00) s.53.

29.10.2013

22.10.2013

15.10.2013

12.10.2013

Wk豉dasz pi瘯no w moje d這nie.

Jako nauczyciel dajesz mi s這wa, obrazy, idee,

na kt鏎ych buduj swoje 篡cie.

Cokolwiek zbuduj w przysz這ci,

dzi瘯i Twojej pomocy mam ju gotowe fundamenty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej sk豉damy wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szko造 podzi瘯owanie za ogromny trud i powi璚enie w這穎ne w wychowanie i edukacj uczni闚.

11.10.2013

11 padziernika o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej im. J. Jagielskiego  w Mi璠zyborowie odby這 si uroczyste Pasowania na ucznia i czytelnika  72 uczni闚 klas pierwszych po章czone z Dniem Edukacji Narodowej.  

wi璚ej...

11.10.2013

11 padziernika uczniowie klas IV VI wzi瘭i udzia w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Cz artystyczn przygotowali czwartoklasici pod opiek p. Emilii Zawistowskiej, kt鏎zy piosenkami i fraszkami z這篡li wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze 篡czenia.

wi璚ej...

29.09.2013

Najbli窺zy czwartek (03.10.2013) jest w naszej szkole dniem otwartym

Zapraszamy rodzic闚 na indywidualne spotkania z nauczycielami w godzinach 16.00 - 18.00. 

29.09.2013

29.09.2013

W ostatni niedziel wrzenia 2013 roku jak co roku kilka tysi璚y ludzi przyby這 na cmentarz wojenny Armii Krajowej do Bud Zosinych. To w豉nie u nas mia豉 miejsce jedna z najwi瘯szych bitew partyzanckich w czasie II wojny wiatowej. Msz w. celebrowa Jego Ekscelencja ks. bp J霩ef Zawitkowski wraz z kilkoma kap豉nami z okolicznych parafii.

wi璚ej...

22.09.2013

W dniu 29 wrzenia 2013 r. o godz. 12.00 

na  Cmentarzu Wojennym AK 

w Budach Zosinych odb璠zie si uroczysto z okazji 

69 ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM. 

Szczeg馧owy program uroczystoci: 

http://www.jaktorow.pl/index.php?id=1&n_id=610&lan=pl

20.09.2013

20 wrzenia Szko豉 Podstawowa w Mi璠zyborowie po raz kolejny bra豉 udzia w og鏊nowiatowej akcji. To by豉 ju 20. edycja tego wydarzenia. Tym razem odbywa豉 si ona pod has貫m Wsp鏊nie odkrywamy czyst Polsk.

wi璚ej...

13.09.2013

Harmonogram zebra z rodzicami uczni闚 klas 4 -6

17 19  wrzenia 2013 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

17 wrzenia

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

17 wrzenia

17.00

55

4c p. K. Piontek

17 wrzenia

17.00

62

5a p. J. Kruk - Majewska

16 wrzenia

17.00

63

5b p. A. Fr鉍zek

17 wrzenia

17.30

2

5c p. M. K瘰icka

18 wrzenia

17.00

52

6a p. A. P這tka

19 wrzenia

17.00

2

6b p. I. Maciejewska

18 wrzenia

17.00

3

6c p. K. Suchecka - W璕ier

18 wrzenia

17.00

46

6d - p. A. Ambroziak

20 wrzenia

17.00

61

 

11.09.2013

W dniach 17 - 19 wrzenia odb璠 si zebrania z rodzicami. Szczeg馧owe informacje zostan przekazane uczniom przez wychowawc闚 klas.

 

02.09.2013

Rok szkolny 2013/2014 tradycyjnie rozpocz窸a Msza wi皻a w kociele parafialnym.  

Nast瘼nie o godzinie 9.00 uczniowie z rad pedagogiczn pod przewodnictwem pana dyrektora oraz w towarzystwie szeroko rozumianych przyjaci馧 naszej szko造 spotkali si na placu przed pi瘯nym budynkiem mi璠zyborowskiej plac闚ki. 

wi璚ej...

28.08.2013

Dofinansowanie do zakupu podr璚znik闚 "Wyprawka szkolna 2013"

Szczeg馧owe informacje dost瘼ne s na stronie:

http://www.jaktorow.pl/index.php?id=1&n_id=593

27.08.2013

Rozpocz璚ie roku szkolnego 2013/2014 odb璠zie si 

2 wrzenia o godz.9.00. 

Przed t uroczystoci zapraszamy wszystkich 

na Msz wi皻 o godz. 8.00. 

Copyright 2010 ZSP w Mi璠zyborowie