W A K A C J E !!!

e-dziennik

10.07.2017

KOMUNIKAT

W zwi頊ku z decyzj o utworzeniu pi璚iu oddzia堯w na poziomie klas pierwszych SP

dotychczasowe listy klas s nieaktualne.

Nowe listy klas b璠 przygotowane
po 29 sierpnia 2017r.

Dyrektor Zespo逝

Dariusz Grabowski

Mi璠zybor闚, 10.07.2017r.

21.06.2017

Zako鎍zenie roku szkolnego 2016/2017  odb璠zie si 

23 czerwca o godz.9.00. 

Uczniowie klas I - III (hala sportowa)

Uczniowie klas IV - VI (sala gimnastyczna)

Przed t uroczystoci zapraszamy wszystkich 

na Msz wi皻 o godz. 8.00. 

03.06.2017

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie informuje,
瞠 ze wzgl璠u na niewystarczaj鉍 ilo kandydat闚 do utworzenia klasy sportowej na poziomie klas czwartych SP wyd逝穎no termin sk豉dania wniosk闚 o przyj璚ie do oddzia逝 sportowego.

Harmonogram rekrutacji uzupe軟iaj鉍ej
do oddzia逝 sportowego na poziomie klas czwartych
w Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie
na rok szk. 2017/18

 

L.p.

Rodzaj czynnoci

Termin

1.

Z這瞠nie wniosk闚 o przyj璚ie do oddzia逝 sportowego wraz z dokumentami potwierdzaj鉍ymi spe軟ianie przez kandydata kryteri闚 branych pod uwag w post瘼owaniu rekrutacyjnym (orzeczenie lekarskie, zgoda rodzic闚).

do 9 czerwca 2017 r.

2.

Przeprowadzenie pr鏏 sprawnoci fizycznej.

1214 czerwca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydat闚, kt鏎zy uzyskali pozytywne wyniki pr鏏 sprawnoci fizycznej.

do 19 czerwca 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydat闚 przyj皻ych i nieprzyj皻ych do oddzia逝 sportowego.

do 20 czerwca 2017 r.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

17.05.2017

ZAPRASZAMY na XIX Dni Mi璠zyborowa

20, 26 - 29.05.2017r.

Szczeg馧owy program: pobierz 

15.05.2017

Harmonogram post瘼owania rekrutacyjnego
do oddzia逝 sportowego na poziomie klas czwartych
w Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie
na rok szk. 2017/18

L.p.

Rodzaj czynnoci

Termin

1.

Podanie do publicznej wiadomoci przez dyrektora szko造 informacji o sporcie, w kt鏎ym odbywa si b璠zie szkolenie
w oddziale sportowym (pi趾a siatkowa).

do ko鎍a kwietnia 2017 r.

2.

Z這瞠nie wniosk闚 o przyj璚ie do oddzia逝 sportowego wraz z dokumentami potwierdzaj鉍ymi spe軟ianie przez kandydata kryteri闚 branych pod uwag
w post瘼owaniu rekrutacyjnym (orzeczenie lekarskie, zgoda rodzic闚).

do 19 maja 2017 r.

3.

Przeprowadzenie pr鏏 sprawnoci fizycznej.

19 24 maja 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydat闚, kt鏎zy uzyskali pozytywne wyniki pr鏏 sprawnoci fizycznej.

do 26 maja 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydat闚 przyj皻ych i nieprzyj皻ych do oddzia逝 sportowego.

do 9 czerwca 2017 r.

Wniosek o przyj璚ie dziecka do oddzia逝 sportowego 

- wersja pdf / wersja docx 

Zgoda rodzic闚 - wersja pdf / wersja docx

15.05.2017

Szanowni Pa雟two,

zgodnie z listem Mazowieckiego Kuratora Owiaty  dotycz鉍ym realizacji obowi頊ku szkolnego z 9 maja br., w zwi頊ku z wprowadzeniem od 1 wrzenia 2017r. nowego ustroju szkolnego uczniowie klas I, III, VI szk馧 podstawowych, uczniowie gimnazj闚 oraz ich rodzice powinni zosta poinformowani o miejscu realizacji obowi頊ku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Informuj Pa雟twa, 瞠 uczniowie klas I, III, VI (a tak瞠 klas II, IV i V) w roku szkolnym 2017/2018 obowi頊ek szkolny b璠 realizowa w omioletniej Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie dzia豉j鉍ej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo owiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Jednoczenie informuj Pa雟twa, 瞠 uczniowie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 obowi頊ek szkolny b璠 realizowa w Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (gimnazjum b璠zie wygaszane w latach 2017/2018 i 2018/2019).  

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

10.05.2017

9 maja 2017r. odby si w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie

XV MI犵ZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ

PIOSENKA NIE ZNA GRANIC

 

wi璚ej

07.05.2017

Zmiana terminu spotkania w sprawie oddzia逝 sportowego.

Spotkanie z rodzicami uczni闚 klas trzecich SP w sprawie utworzenia od roku szk. 2017/2018 oddzia逝 sportowego o profilu pi趾a siatkowa odb璠zie si we wtorek 9 maja br. o godz. 17.00 (aula gimnazjum).

05.05.2017

Zebrania z rodzicami uczni闚 klas 4 - 6

MAJ 2017 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

11 maja

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

11 maja

17.00

55

4c p. K. Piontek

11 maja

17.00

62

5a p. M. K瘰icka

11 maja

17.00

52

5b p.  I. Maciejewska

11 maja

17.30

2

5c p. J. Kruk - Majewska

11 maja

17.00

63

6a p. A. P這tka

10 maja

17.30

2

6b p. M. Jackowicz

11 maja

18.00

sala konf.

6c p. A. Ambroziak

4 maja

17.30

61

Dy簑r wicedyrektora (4 6) A. Gorzelak 9 maja i 11 maja (16.0017.00) s. 53.

Dy簑r pedagoga szk. (4 6) M. Zagrajek 11 maja (16.0018.00) s. 51.

28.04.2017

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie informuje,
瞠 w roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego na poziomie klas czwartych zamierzamy utworzy oddzia sportowy o profilu pi趾a siatkowa. Rekrutacja do w/w oddzia逝 b璠zie przebiega zgodnie z poni窺zymi przepisami. Szczeg馧y om闚imy na spotkaniu z rodzicami, na kt鏎e serdecznie zapraszam w dniu 10 maja br. o godz. 17.00 (aula gimnazjum).

Podstawa prawna:

Art. 137 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Art. 204 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj鉍e ustaw - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Rozporz鉅zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddzia堯w i szk馧 sportowych oraz oddzia堯w i szk馧 mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671).

 

14.04.2017

Z okazji wi靖 Wielkanocnych

篡czymy wszystkim 

jak najwi璚ej radoci,

zdrowia, spokoju, wiary 

oraz wielu chwil 

sp璠zonych z najbli窺zymi.

Weso造ch wi靖!

10.04.2017

Wszystkie informacje dotycz鉍e  rekrutacji  do Szko造 Podstawowej 

na rok szkolny 2017/2018

dost瘼ne s w zak豉dce Rekrutacja

04.04.2017

Najbli窺zy czwartek (06.04.2017

jest w naszej szkole dniem otwartym

Zapraszamy rodzic闚 na indywidualne spotkania z nauczycielami w godzinach 16.00 - 18.00. 

04.04.2017

Informacja Dyrektora Szko造 w zwi頊ku z niepokoj鉍ymi doniesieniami dotycz鉍ymi pojawiaj鉍ych si zagro瞠 w internecie 

wi璚ej

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

08.03.2017

Rekrutacja do klasy I szko造 podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

         Art. 204 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzaj鉍e ustaw - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60):

Terminy przeprowadzania post瘼owania rekrutacyjnego i post瘼owania uzupe軟iaj鉍ego, w tym terminy sk豉dania dokument闚, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddzia堯w przedszkolnych w publicznych szko豉ch podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szk馧 podstawowych - okrela do dnia 15 kwietnia 2017 r.  organ prowadz鉍y odpowiednio publiczne przedszkole, publiczn inn form wychowania przedszkolnego lub publiczn szko喚 podstawow"

 

         Art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzaj鉍e ustaw - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60):

Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadz鉍y publiczne przedszkole, publiczn inn form wychowania przedszkolnego lub publiczn szko喚 podstawow do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomoci kryteria brane pod uwag w post瘼owaniu rekrutacyjnym i post瘼owaniu uzupe軟iaj鉍ym oraz dokumenty niezb璠ne do potwierdzenia spe軟ienia tych kryteri闚, a tak瞠 liczb punkt闚 mo磧iw do uzyskania za poszczeg鏊ne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 46 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy Prawo owiatowe.

         Zgodnie z przepisami wynikaj鉍ymi z w/w ustawy szczeg馧owe informacje na temat rekrutacji do Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie na rok szkolny 2017/2018 b璠 dost瘼ne po 15 kwietnia br.

Informacje te zostan umieszczone na stronie Gminy Jaktor闚, na stronie naszej szko造 oraz na tablicy og這sze w szko豉ch.

W tej sytuacji Dzie Otwarty zaplanowany zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej na 16 marca br. zostaje odwo豉ny.

Dyrektor Zespo逝

Dariusz Grabowski

 

Copyright 2010-2017 ZSP w Mi璠zyborowie