Do wakacji jeszcze tylko 29 dni.

e-dziennik

17.05.2017

ZAPRASZAMY na XIX Dni Mi璠zyborowa

20, 26 - 29.05.2017r.

Szczeg馧owy program: pobierz 

15.05.2017

Harmonogram post瘼owania rekrutacyjnego
do oddzia逝 sportowego na poziomie klas czwartych
w Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie
na rok szk. 2017/18

L.p.

Rodzaj czynnoci

Termin

1.

Podanie do publicznej wiadomoci przez dyrektora szko造 informacji o sporcie, w kt鏎ym odbywa si b璠zie szkolenie
w oddziale sportowym (pi趾a siatkowa).

do ko鎍a kwietnia 2017 r.

2.

Z這瞠nie wniosk闚 o przyj璚ie do oddzia逝 sportowego wraz z dokumentami potwierdzaj鉍ymi spe軟ianie przez kandydata kryteri闚 branych pod uwag
w post瘼owaniu rekrutacyjnym (orzeczenie lekarskie, zgoda rodzic闚).

do 19 maja 2017 r.

3.

Przeprowadzenie pr鏏 sprawnoci fizycznej.

19 24 maja 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydat闚, kt鏎zy uzyskali pozytywne wyniki pr鏏 sprawnoci fizycznej.

do 26 maja 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydat闚 przyj皻ych i nieprzyj皻ych do oddzia逝 sportowego.

do 9 czerwca 2017 r.

Wniosek o przyj璚ie dziecka do oddzia逝 sportowego 

- wersja pdf / wersja docx 

Zgoda rodzic闚 - wersja pdf / wersja docx

15.05.2017

Szanowni Pa雟two,

zgodnie z listem Mazowieckiego Kuratora Owiaty  dotycz鉍ym realizacji obowi頊ku szkolnego z 9 maja br., w zwi頊ku z wprowadzeniem od 1 wrzenia 2017r. nowego ustroju szkolnego uczniowie klas I, III, VI szk馧 podstawowych, uczniowie gimnazj闚 oraz ich rodzice powinni zosta poinformowani o miejscu realizacji obowi頊ku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Informuj Pa雟twa, 瞠 uczniowie klas I, III, VI (a tak瞠 klas II, IV i V) w roku szkolnym 2017/2018 obowi頊ek szkolny b璠 realizowa w omioletniej Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie dzia豉j鉍ej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo owiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Jednoczenie informuj Pa雟twa, 瞠 uczniowie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 obowi頊ek szkolny b璠 realizowa w Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (gimnazjum b璠zie wygaszane w latach 2017/2018 i 2018/2019).  

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

10.05.2017

9 maja 2017r. odby si w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie

XV MI犵ZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ

PIOSENKA NIE ZNA GRANIC

 

wi璚ej

07.05.2017

Zmiana terminu spotkania w sprawie oddzia逝 sportowego.

Spotkanie z rodzicami uczni闚 klas trzecich SP w sprawie utworzenia od roku szk. 2017/2018 oddzia逝 sportowego o profilu pi趾a siatkowa odb璠zie si we wtorek 9 maja br. o godz. 17.00 (aula gimnazjum).

05.05.2017

Zebrania z rodzicami uczni闚 klas 4 - 6

MAJ 2017 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

11 maja

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

11 maja

17.00

55

4c p. K. Piontek

11 maja

17.00

62

5a p. M. K瘰icka

11 maja

17.00

52

5b p.  I. Maciejewska

11 maja

17.30

2

5c p. J. Kruk - Majewska

11 maja

17.00

63

6a p. A. P這tka

10 maja

17.30

2

6b p. M. Jackowicz

11 maja

18.00

sala konf.

6c p. A. Ambroziak

4 maja

17.30

61

Dy簑r wicedyrektora (4 6) A. Gorzelak 9 maja i 11 maja (16.0017.00) s. 53.

Dy簑r pedagoga szk. (4 6) M. Zagrajek 11 maja (16.0018.00) s. 51.

28.04.2017

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie informuje,
瞠 w roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego na poziomie klas czwartych zamierzamy utworzy oddzia sportowy o profilu pi趾a siatkowa. Rekrutacja do w/w oddzia逝 b璠zie przebiega zgodnie z poni窺zymi przepisami. Szczeg馧y om闚imy na spotkaniu z rodzicami, na kt鏎e serdecznie zapraszam w dniu 10 maja br. o godz. 17.00 (aula gimnazjum).

Podstawa prawna:

Art. 137 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Art. 204 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj鉍e ustaw - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Rozporz鉅zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddzia堯w i szk馧 sportowych oraz oddzia堯w i szk馧 mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671).

 

14.04.2017

Z okazji wi靖 Wielkanocnych

篡czymy wszystkim 

jak najwi璚ej radoci,

zdrowia, spokoju, wiary 

oraz wielu chwil 

sp璠zonych z najbli窺zymi.

Weso造ch wi靖!

10.04.2017

Wszystkie informacje dotycz鉍e  rekrutacji  do Szko造 Podstawowej 

na rok szkolny 2017/2018

dost瘼ne s w zak豉dce Rekrutacja

04.04.2017

Najbli窺zy czwartek (06.04.2017

jest w naszej szkole dniem otwartym

Zapraszamy rodzic闚 na indywidualne spotkania z nauczycielami w godzinach 16.00 - 18.00. 

04.04.2017

Informacja Dyrektora Szko造 w zwi頊ku z niepokoj鉍ymi doniesieniami dotycz鉍ymi pojawiaj鉍ych si zagro瞠 w internecie 

wi璚ej

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

08.03.2017

Rekrutacja do klasy I szko造 podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

         Art. 204 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzaj鉍e ustaw - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60):

Terminy przeprowadzania post瘼owania rekrutacyjnego i post瘼owania uzupe軟iaj鉍ego, w tym terminy sk豉dania dokument闚, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddzia堯w przedszkolnych w publicznych szko豉ch podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szk馧 podstawowych - okrela do dnia 15 kwietnia 2017 r.  organ prowadz鉍y odpowiednio publiczne przedszkole, publiczn inn form wychowania przedszkolnego lub publiczn szko喚 podstawow"

 

         Art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzaj鉍e ustaw - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60):

Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadz鉍y publiczne przedszkole, publiczn inn form wychowania przedszkolnego lub publiczn szko喚 podstawow do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomoci kryteria brane pod uwag w post瘼owaniu rekrutacyjnym i post瘼owaniu uzupe軟iaj鉍ym oraz dokumenty niezb璠ne do potwierdzenia spe軟ienia tych kryteri闚, a tak瞠 liczb punkt闚 mo磧iw do uzyskania za poszczeg鏊ne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 46 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy Prawo owiatowe.

         Zgodnie z przepisami wynikaj鉍ymi z w/w ustawy szczeg馧owe informacje na temat rekrutacji do Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie na rok szkolny 2017/2018 b璠 dost瘼ne po 15 kwietnia br.

Informacje te zostan umieszczone na stronie Gminy Jaktor闚, na stronie naszej szko造 oraz na tablicy og這sze w szko豉ch.

W tej sytuacji Dzie Otwarty zaplanowany zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej na 16 marca br. zostaje odwo豉ny.

Dyrektor Zespo逝

Dariusz Grabowski

 

28.02.2017

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 w dniu 2 marca br. zaplanowany by dzie otwarty.

Zebrania podsumowuj鉍e wyniki nauczania i zachowania w I semestrze by造 na pocz靖ku lutego br, potem by造 ferie zimowe.  

W tej sytuacji dzie otwarty w dniu 2 marca 2017 r. zostaje odwo豉ny. Rodzice, kt鏎zy chc spotka si z wybranym nauczycielem powinni wczeniej um闚i si i uzgodni termin spotkania z tym nauczycielem.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

22.02.2017

13.02.2017

砰czymy bezpiecznych i udanych ferii zimowych!

13.02.2017

Pomoc dla Filipka

Przez ca造 marzec w naszej szkole odbywa si b璠zie zbi鏎ka ksi嘀ek. 

Zach璚amy do w章czenia si w akcj.

Po zbi鏎ce zorganizowany b璠zie kiermasz, 

kt鏎ego ca造 doch鏚 przeka瞠my na leczenie ma貫go Filipka.

wi璚ej

30.01.2017

Zebrania z rodzicami  uczni闚 klas 1 3

w dniach 01 03.02.2017r.

Klasa

Wychowawca

Dzie

Godzina

Sala

1a

Urszula Guzewska

01.02

16.20

44

1b

Ewa Rosi雟ka

02.02

16.00

41

1c

Justyna Szumna

03.02

17.00

41

2a

Lilianna Musia

01.02

17.00

43

2b

Anna Wiraszka

09.02

18.00

43

2c

Hanna D逝towska Osik

03.02

17.30

46

2d

Kamila υpatka

02.02

17.00

1

2e

Dorota Fr鉍zek

01.02

17.00

1

2f

Bo瞠na Jakubowska

01.02

17.00

44

3a

Marzena Muszy雟ka

01.02

18.00

42

3b

Ewa Szmulska

02.02

17.00

40

3c

Iwona Oskiera - Ga貫cka

02.02

18.00

46

3d

El瘺ieta Orzechowska

08.02

17.30

40

3e

Monika Kosi雟ka

w pniejszym terminie

Dy簑r wicedyrektora (1 3) R.Bra雟ka 1 lutego 

w godz. 17.00 18.00

 

Zebrania z rodzicami uczni闚 klas 4 - 6

LUTY 2017 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

1 lutego

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

2 lutego

18.00

55

4c p. K. Piontek

1 lutego

17.00

62

5a p. M. K瘰icka

2 lutego

17.30

52

5b p.  I. Maciejewska

2 lutego

17.15

2

5c p. J. Kruk - Majewska

31 stycznia

17.00

63

6a p. A. P這tka

1 lutego

17.00

2

6b p. M. Jackowicz

2 lutego

18.00

sala konf.

6c p. A. Ambroziak

7 lutego

17.00

61

Dy簑r wicedyrektora (4 6) A. Gorzelak 2 lutego (16.0018.00) s. 53.

Dy簑r pedagoga szk. (4 6) M. Zagrajek 1 lutego (15.3017.30) s. 51.

28.01.2017

Ferie na sportowo 2017

W szkole podczas ferii zimowych w dniach 13 24 lutego 2017 r. b璠 organizowane zaj璚ia dla uczni闚 ZSP w Mi璠zyborowie.

Od poniedzia趾u do pi靖ku w godzinach 9.00 14.00 b璠 organizowane zaj璚ia sportowe, artystyczno-plastyczne, komputerowe, rekreacyjne oraz wyjazdy na basen do 砰rardowa. Udzia dzieci w zaj璚iach w czasie ferii jest bezp豉tny.

Rodzice deklaruj udzia dzieci w  zaj璚iach podczas ferii poprzez dostarczenie zgody do sekretariatu Szko造 Podstawowej do dnia 3 lutego 2017r.

Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 50 uczni闚).

Decyduje kolejno dostarczenia zgody podpisanej przez rodzica.

do pobrania - zgoda rodzica na udzia dziecka w zaj璚iach w czasie ferii zimowych

24.12.2016

Prawdziwe ludzkie 篡cie

buduje si z wiary, nadziei, mi這ci

                                                                 Jan Pawe II

Niech to Bo瞠 Narodzenie 

b璠zie czasem mi這ci,

a nadchodz鉍y rok 

niech przyniesie to, co najlepsze!

Weso造ch wi靖!  

 

30.11.2016

Najbli窺zy czwartek (01.12.2016

jest w naszej szkole dniem otwartym

Zapraszamy rodzic闚 na indywidualne spotkania z nauczycielami w godzinach 16.15 - 18.00. 

29.11.2016

Zaproszenie na lokalne spotkanie dotycz鉍e reformy owiaty  

wi璚ej

29.11.2016

Grupa kl. 4 6 Szko造 Podstawowej w Mi璠zyborowie by豉 w listopadzie na  niezwyk貫j wycieczce w Warszawie. Wizyt w stolicy rozpocz瘭i lekcjami w Muzeum Techniki i Przemys逝 w Pa豉cu Kultury i Nauki.  Pniej w elitarnym gronie szeciu szk馧 z ca貫j Polski, zostali zaproszeni do Pa豉cu Prezydenckiego na wystaw Pami耩 Polski

wi璚ej

21.11.2016

Tydzie od  14-18 listopada up造n像 uczniom klas trzecich oraz drugich-2a i 2f pod has貫m ,,Bombkowy zawr鏒 g這wy. Obydwie grupy wraz z wychowawczyniami wybra造 si  w tym czasie na wycieczk do Piotrkowa Trybunalskiego.

 

wi璚ej

14.11.2016

Dnia 8 listopada (wtorek) uczniowie kl. 4 6 uczestniczyli w lekcji muzycznej przeprowadzonej w naszej szkole przez muzyk闚 鏚zkiego Biura Koncertowego WIRTUOZ.

 

wi璚ej

11.11.2016

Jak co roku uczniowie naszej szko造 uczcili  wi皻o  Narodowe.

To ju 98 -  rocznica odzyskania niepodleg這ci przez Polsk.

W strojach galowych  przybranymi w kotyliony  klasy 1-3 

uczestniczy造 w apelu szkolnym.

 

wi璚ej

11.11.2016

W dniu 10 listopada w naszej szkole odby si apel dla uczni闚 klas IV-VI z okazji Narodowego wi皻a Niepodleg這ci. Uroczyst akademi przygotowali uczniowie z klasy 4b pod kierunkiem wychowawczyni pani Emilii Zawistowskiej.

 

wi璚ej

05.11.2016

W dniu 03.11. 2016 r. odby這 si dla klas II-III spotkanie z autorem ,,Foto elementarza, fotografem i dziennikarzem Panem Wojciechem Walczukiem.

wi璚ej

05.11.2016

Zebrania z rodzicami klas 1 3

w dniach 8 10.11.2016r.

Klasa

Wychowawca

Dzie

Godzina

Sala

1a

Urszula Guzewska

8.11

17.00

44

1b

Ewa Rosi雟ka

8.11

17.00

41

1c

Justyna Szumna

8.11

17.00

42

2a

Lilianna Musia

9.11

17.00

43

2b

Anna Wiraszka

w pniejszym terminie

2c

Hanna D逝towska Osik

8.11

17.00

46

2d

Kamila υpatka

9.11

18.00

1

2e

Dorota Fr鉍zek

9.11

18.00

41

2f

Bo瞠na Jakubowska

9.11

18.00

44

3a

Marzena Muszy雟ka

10.11

18.00

42

3b

Ewa Szmulska

8.11

17.00

43

3c

Iwona Oskiera - Ga貫cka

9.11

17.00

46

3d

El瘺ieta Orzechowska

8.11

17.30

40

3e

Monika Kosi雟ka

9.11

17.30

42

W trakcie zebra zostan przeprowadzone warsztaty dla rodzic闚:

klas 1 i 2 nt. Cyberprzemoc i uzale積ienia od medi闚. Jak ustrzec swoje dziecko przed zagro瞠niami zwi頊anymi z internetem i u篡waniem telefonu kom鏎kowego 

(czas szkolenia 1 godzina).

Dy簑r wicedyrektora (1 3) R.Bra雟ka 9 listopada w godz. 17.00 18.00

Dy簑r pedagoga szk. (1 3)  M.Brzostek 8 listopada w godz. 17.00 18.00

03.11.2016

Zaproszenie do sk豉dania ofert

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie zaprasza do z這瞠nia oferty
na zadanie pn. Zakup i dostawa nowoci wydawniczych (ksi嘀ek nieb璠鉍ych podr璚znikami) do bibliotek szkolnych w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

wi璚ej

03.11.2016

Zebrania z rodzicami uczni闚 klas 4 - 6

listopad 2016 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

10 listopada

18.00

54

4b p. E. Zawistowska

10 listopada

18.00

55

4c p. K. Piontek

10 listopada

18.00

62

5a p. A. Kakietek

10 listopada

18.00

52

5b p.  I. Maciejewska

15 listopada

17.00

2

5c p. J. Kruk - Majewska

  8 listopada

17.00

63

6a p. A. P這tka

10 listopada

18.00

2

6b p. M. Jackowicz

18 listopada

18.00

63

6c p. A. Ambroziak

10 listopada

18.00

61

Dy簑r wicedyrektora (4 6) A. Gorzelak 10 listopada (17.4519.30) s. 53.

Dy簑r pedagoga szk. (4 6) M. Zagrajek 10 listopada (17.4519.30) s. 51.  

27.10.2016

Klasy pierwsze Szko造 Podstawowej  im. J霩efa Jagielskiego po raz pierwszy odwiedzi造 bibliotek szkoln dzieci zosta造 zach璚one do czytania i cz瘰tego wypo篡czania ksi嘀ek, zapozna造 si z zasadami wypo篡czania oraz dbania o  ksi嘀ki.

 

wi璚ej

21.10.2016

Jak zach璚i najm這dszych do czytania? Co zrobi, aby wiat wyobrani pozwoli na wspania章 przygod i zabaw?

Uczniowie klasy 2b przeczytali lektur i poznali bohater闚 ksi嘀ki Hugha Loftinga pt.: Doktor Dolittle i jego zwierz皻a. Zachwyci ich humor, nieoczekiwane rozwi頊ania, zaskakuj鉍e przygody zawarte w jej treci. Polubili wszystkich bohater闚, podziwiali posta doktora, jako niezwyk貫go cz這wieka.  

 

wi璚ej

18.10.2016

POLSKA  jest pi瘯na, zadziwiaj鉍a swoj r騜norodnoci krajobrazu. Uczniowie klasy 2b dostrzegli jej uroki.

 

wi璚ej

15.10.2016

14 padziernika 1773 roku, sejm rozbiorowy, na wniosek kr鏊a Stanis豉wa Augusta Poniatowskiego, za zgod rosyjskiego pos豉 nadzwyczajnego, powo豉 pierwsze w Polsce i Europie ministerstwo owiaty Komisj Edukacji Narodowej. Na pami靖k tego wydarzenia corocznie obchodzimy Dzie Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela.

 

wi璚ej

14.10.2016

Z okazji DEN  i w podzi璚e za trud w這穎ny w nasz edukacj pragniemy  z這篡  wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szko造 Podstawowej 

najserdeczniejsze 篡czenia.

W podzi瘯owaniu za Wasz trudn prac, powi璚enie  i wskazywanie w豉ciwych dr鏬 篡ciowych 篡czymy Wam, du穎 wytrwa這ci, sukces闚 zawodowych oraz umiechu ka盥ego dnia...  

13.10.2016

lubowanie na ucznia to wi皻o niezwyk貫 i niepowtarzalne dla pierwszoklasist闚, kt鏎e na sta貫 wesz這 ju  do kalendarza wydarze szkolnych w Szkole Podstawowej im. J霩efa Jagielskiego w Mi璠zyborowie.

13 padziernika 2016 r. w obecnoci zaproszonych goci i spo貫cznoci szkolnej - uczniowie klas: I a i I b i I c  zostali pasowani na ucznia oraz na czytelnika biblioteki szkolnej.

wi璚ej

22.09.2016

Harmonogram i regulamin konkurs闚 przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 

dost瘼ny jest na stronie:

konkursy.mscdn.eu

20.09.2016

Zapraszamy do udzia逝 w obchodach 72. Rocznicy Bitwy Pod Jaktorowem.

Uroczystoci odb璠 si

25 wrzenia 2016 r. o godz. 12.00 w Budach Zosinych.

16.09.2016

W pi靖ek 16 wrzenia uczniowie klas IV - VI szko造 podstawowej uczestniczyli 

w akcji Sprz靖anie wiata.

wi璚ej

18.09.2016

TARGI ZAJ岊 POZASZKOLNYCH 1)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na targi zaj耩 pozaszkolnych,
kt鏎e odb璠 si 24 wrzenia 2016
na dziedzi鎍u 2) ZSP
w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zapraszamy

1) Zaj璚ia organizowane przez firmy spoza szko造

2) W przypadku deszczu zapraszamy na parter szko造 podstawowej

16.09.2016

Zebrania z rodzicami klas 1 3

w dniach 20 22.09.2016r.

Klasa

Wychowawca

Dzie

Godzina

Sala

1a

Urszula Guzewska

20.09

17.00

44

1b

Ewa Rosi雟ka

20.09

17.00

42

1c

Justyna Szumna

20.09

17.00

41

2a

Lilianna Musia

21.09

17.00

43

2b

Anna Wiraszka

22.09

17.00

43

2c

Hanna D逝towska Osik

22.09

17.30

46

2d

Kamila υpatka

22.09

16.30

1

2e

Dorota Fr鉍zek

21.09

17.00

1

2f

Bo瞠na Jakubowska

21.09

17.00

44

3a

Marzena Muszy雟ka

22.09

17.00

42

3b

Ewa Szmulska

21.09

17.00

40

3c

Iwona Oskiera - Ga貫cka

21.09

17.30

46

3d

El瘺ieta Orzechowska

22.09  

17.30

40

3e

Monika Kosi雟ka

21.09

17.00

42

Dy簑r wicedyrektora (1 3) R.Bra雟ka 21 wrzenia w godz. 17.00 18.00

Dy簑r pedagoga szk. (1 3)  M.Brzostek  20 wrzenia w godz. 17.00 18.00

Zebrania z rodzicami uczni闚 klas 4 - 6

21 23  wrzenia 2016 r.

klasa

data

godzina

sala

4a p. A. Rutkowska

22 wrzenia

17.00

54

4b p. E. Zawistowska

22 wrzenia

17.00

55

4c p. K. Piontek

21 wrzenia

17.30

62

5a p. A. Kakietek

21 wrzenia

17.00

52

5b p.  I. Maciejewska

21 wrzenia

17.00

2

5c p. J. Kruk - Majewska

22 wrzenia

17.00

63

6a p. A. P這tka

22 wrzenia

17.00

2

6b p. T. Malewski

23 wrzenia

17.00

sala konf.

6c p. A. Ambroziak

21 wrzenia

17.00

61

Dy簑r wicedyrektora (4 6) A. Gorzelak 21 wrzenia (16.0018.00) s. 53.

Dy簑r pedagoga szk. (4 6) M. Zagrajek 22 wrzenia (16.0018.00) s. 51.

01.09.2016

W tegoroczn atmosfer roku szkolnego mi璠zyborowsk spo貫czno wprowadzili pi靖oklasici. W przygotowanym programie artystycznym wierszem i piosenk 瞠gnali wakacje i witali si ze szko章. Nie zabrak這 wspomnie znad morza, z g鏎, las闚..., nawi頊a do wiatowych Dni M這dzie篡 czy Euro 2016.

 

 

wi璚ej

29.08.2016

Rozpocz璚ie roku szkolnego 2016/2017 odb璠zie si 

1 wrzenia o godz.9.00. 

Przed t uroczystoci zapraszamy wszystkich 

na Msz wi皻 o godz. 8.00. 

Wykaz podr璚znik闚 obowi頊uj鉍ych w roku szkolnym 2016/2017 

(w klasach 1 - 3)  POBIERZ

Wykaz podr璚znik闚 obowi頊uj鉍ych w roku szkolnym 2016/2017 

(w klasach 4 - 6) 

znajduje si w zak豉dce Podr璚zniki

Pobierz bezp豉tny program PIT PROJEKT 2015!
Przeka 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz si wi璚ej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szko豉", www.ps.org.pl

Copyright 2010-2017 ZSP w Mi璠zyborowie