Rok szkolny trwa już 23 dni.

e-dziennik

16.09.2019

PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW ROK SZKOLNY 2019/2020 w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

Wszystkie dokumenty i procedury zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Ubezpieczenia szkolne. W tym roku ubezpieczenie zawieramy w formie elektronicznej za pomocą linku umieszczonego na stronie, a w sytuacjach szczególnych jest możliwość podpisania ubezpieczenia w formie papierowej.

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E682D08A68259AB36556959A0E14BB35235C4527

 

13.09.2019

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 / 7 - 8

17 – 19 WRZEŚNIA 2019 r.

 

klasa

data

godzina

sala

4a – p. A. Ambroziak 17 września 18.00 61
4b – p. K. Kęsicka - Szymańska 17 września 17.30 52
4c – p. M. Jackowicz 17 września 18.00 63
7a – p. A. Rutkowska 17 września 17.00 54
7b – p. E. Zawistowska 18 września 17.00 55
7c – p. K. Piontek 17 września 17.00 62
7d – p. J. Cymerman 17 września 17.00 21
8a – p. M. Kęsicka 19 września 18.00 52
8b – p.  I. Maciejewska 18 września 17.30 2
8c – p. J. Kruk - Majewska 18 września 17.00 64

Dyżur wicedyrektora (4/7–8) A. Gorzelak
– 17 września – wtorek - (16.00–18.00) – s.53.

Dyżur pedagoga szk. (4–8) M. Zagrajek
– 18 września – środa (15.30–17.30) – s. 51.

12.09.2019

ZEBRANIA KLASOWE  – WRZESIEŃ 2019 – klasy 5 - 6

klasa

data

godzina

sala

5a – p.E.Różok

19.09.2019

17.00

s.38

5b – p.B.Buczna 

19.09.2019

18.00

s.4

5c – p.A.Chmielecka 

19.09.2019

17.00

s.22

5d – p.Ł.Frączek    

19.09.2019

17.00

s.37

5e – p.R.Maciszewski

19.09.2019

17.00

s.21

5f – p.J.Bednarska

17.09.2019

17.00

s.23

6a – p.M.Barcikowska  

18.09.2019

18.00

s.15

6b  – p.A.Kakietek  

19.09.2019

18.00

s.35

6c  – p.M.Gawronek

19.09.2019

19.00

s.3

6d  –  p.A.Polak

18.09.2019

17.00

s.35

6e  –  p.E.Wysocka

19.09.2019

17.00

s.3

Dyżur wicedyrektora (5-6) J. Pietruszewskiej
– 19 września – czwartek - (16.30–18.00)

07.09.2019

Drodzy Rodzice,

 na podstawie § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. J.Jagielskiego w Międzyborowie:

1) ustalam długość przerw międzylekcyjnych w wymiarze 10 min;

2) organizuję dwie przerwy umożliwiające uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły        

    w godz. 11.30 – 11.50 oraz 12.35 – 12.55.

Rozkład lekcji obowiązujący od 9.09.2019r.

1.      8:00 – 8:45

2.      8:55 – 9:40

3.      9:50 – 10:35

4.      10:45 – 11:30

5.      11:50 – 12:35

6.      12:55 – 13:40

7.      13:50 – 14:35

8.      14:45 – 15:30

9.      15:40 – 16:25

10.    16:35 – 17:25

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

28.08.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020  

odbędzie się  2 września o godz. 9.00. 

Przed tą uroczystością zapraszamy wszystkich 

na Mszę Świętą o godz. 8.00. 

24.08.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie Międzyborów sklepik sierpień 2019

Załączniki do ogłoszenia

Umowa najmu

Biznesplan - wzór.pdf

Biznesplan - wzór.doc

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie