Do wakacji jeszcze tylko 118 dni.

e-dziennik

19.02.2021

W ramach projektu "Twoje dane - Twoja sprawa" Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłasza dwa konkursy:

 

09.02.2021

 

Dotyczy udziału w programie pn.
„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”
.

Szczegóły

 

08.02.2021

01.02.2021

Szanowni rodzicie, dzieci i nauczyciele!

W ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa wzbogaciła zbiory cyfrowej biblioteki POLONA o kolekcje tematyczne, lektury znajdujące się w domenie publicznej, audiobooki, e-booki, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych. Dostęp dla uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie. Wszystkie publikacje dostępne są online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Lektury prezentowane w POLONIE posiadają warstwę tekstową pozwalającą na pełnotekstowe przeszukiwanie ich treści.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cyfrowej biblioteki POLONA klikając w poniższe linki:

Lektury szkoła podstawowa

Audiobooki

E-booki

Kolekcje tematyczne

Biblioteka szkolna

01.02.2021

BIERZEMY UDZIAŁ!
 
29.01.2021

Zebrania z rodzicami klas 1 – 3

Wszystkie zebrania są online (Teams)

Klasa

Wychowawca

Dzień

Godzina

1a

Iwona Oskiera – Gałecka

4.02

17.30

1b

Elżbieta Orzechowska

4.02

18.00

1c

Marzena Muszyńska

3.02

18.15

1d

Ewa Szmulska

4.02

18.00

2a

Agata Grzegorek

5.02

17.00

2b

Izabela Kuberska

1.02

18.00

2c

Elżbieta Bałagulska

5.02

17.30

2d

Ewa Rosińska

2.02

17.00

3a

Dorota Frączek

3.02

17.00

3b

Anna Wiraszka

4.02

18.30

3c

Bożena Jakubowska

4.02

18.00

3d

Hanna Dłutowska – Osik

5.02

17.00

3e

Kamila Łopatka

5.02

17.00

27.01.2021

 

     Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Nasza szkoła jak co roku, choć w innej formie uczestniczy w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wysyłamy link do wirtualnej skarbonki, zachęcamy do wspierania i prosimy o udostępnianie. W tym roku gramy dla oddziałów dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy.


 


 

26.01.2021

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

LUTY 2021 r.

WSZYSTKIE ZEBRANIA SĄ ONLINE (w TEAMS)

klasa

wychowawca

data

godzina

4a

p. Magdalena Kęsicka /
wsp. - p. Sylwia Ochnicka

4 lutego

17.00

4b

p.  Łukasz Śliwerski

2 lutego

19.00

4c

p. Agnieszka  Płotka

3 lutego

17.00

4d

p. Wioleta Osuchowska

3 lutego

18.00

5a

p. Agata Ambroziak

3 lutego

18.00

5b

p. Katarzyna Kęsicka - Szymańska

4 lutego

18.00

5c

p. Monika Jackowicz /
wsp. - p. Marta Mikłasz

5 lutego

17.00

6a

p. Ewa Różok

4 lutego

18.00

6b

p. Beata Buczna
wsp. – p. Wanda Pater

4 lutego

18.00

6c

p. Agnieszka Chmielecka

4 lutego

18.00

6d

p. Łukasz Frączek

4 lutego

18.00

6e

p. Rafał Maciszewski

4 lutego

17.00

6f

p. Joanna Bednarska

4 lutego

17.00

7a

p. Mariola Barcikowska

4 lutego

17.00

7b

p. Anna Kakietek

4 lutego

18.00

7c

p. Magdalena Gawronek

2 lutego

19.00

7d

p. Anna Polak

3 lutego

18.00

7e

p. Ewa Wysocka

4 lutego

19.00

8a

p. Aneta  Rutkowska

3 lutego

18.00

8b

p. Daniel Marynowski

3 lutego

18.00

8c

p. Katarzyna Piontek

3 lutego

18.00

8d

p. Jolanta  Cymerman /
wsp. - p. Karolina Wiśniewska

2 lutego

17.00


 

20.01.2021

Dotyczy udziału w programie pn.
„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”
.

Szczegóły

16.01.2021

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i kalendarzem szkolnym 18 stycznia 2021 r. rozpoczynamy II semestr roku szkolnego 2020/2021.  

2. W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w czasie epidemii – dostępne na stronie szkoły w zakładce Koronawirus.

3. 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Każda klasa będzie miała wydzielony boks w szatni oraz zajęcia w oddzielnej sali na parterze i na I piętrze szkoły. Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć szkolnych. Uczniowie klas I – III oprócz zajęć stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi będą korzystać z dowożenia, świetlicy szkolnej, stołówki i biblioteki.

4. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej nadal będą się uczyć zdalnie. W dalszym ciągu obowiązuje plan zajęć zdalnych – dostępny na stronie szkoły w zakładce Nauczanie zdalne.

5. Uczniów i nauczycieli klas IV – VIII obowiązują Zasady pracy zdalnej wraz z grafikiem konsultacji nauczycieli z uczniami - dostępne na stronie szkoły w zakładce Nauczanie zdalne. Rodzice mogą zgłaszać uwagi do zasad pracy zdalnej, poprzez wychowawców do 20 stycznia br. do godz. 15.00. Na zebraniu w dniu 20 stycznia br. Rada Pedagogiczna dokona ewentualnej nowelizacji zasad pracy zdalnej.

6. Na wniosek rodzica ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, mam obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

7. Klasa sportowa realizująca zajęcia sportowe na podstawie programu szkolenia może realizować te zajęcia na terenie szkoły (np. w hali sportowej) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik – decydują o tym nauczyciele prowadzący zajęcia wf.

8. Główną platformą komunikacji Dyrektora Zespołu z Rodzicami, Uczniami i Nauczycielami będzie strona szkoły www.szkola.miedzyborow.pl , kolejną platformą będzie e – dziennik.

 

Pozdrawiam wszystkich Noworocznie, zimowo (piękna zima za oknem) i życzę przede wszystkim zdrowia i owocnej współpracy w II semestrze.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

15.01.2021

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Możliwe będzie realizowanie praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, który wraz z nowymi regulacjami prawnymi dołączam do wiadomości. Informacje te zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

Proszę o przekazanie tej wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki 

Załączniki:
  1. Nowelizacja rozporządzenia MEiN
  2. Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – komunikat MEiN
12.01.2021

INFORMACJA O OBIADACH

     W związku z powrotem dzieci z klas I-III do nauki stacjonarnej, od 18.01.2021 r. ruszają obiady szkolne. Stawka za obiad w roku 2021 wynosi 7,00 zł. Kwota do zapłaty za styczeń to 70,00 zł (10 obiadów). Aby dziecko mogło korzystać z obiadów od poniedziałku, prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy ZSP w Międzyborowie do piątku.

07.01.2021

Podziękowanie

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę: żywności, środków czystości, zabawek i ubrań. Zebrane produkty zostały przekazane do DOMU SAMOTNEJ MATKI w Łodzi. Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz potrzebujących.

Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
Szkolny Klub Wolontariatu kl. I - III SP w Międzyborowie

18.12.2020

Czas Świąt Bożego Narodzenia…

Czas oczekiwania na najbliższych, kochanych, a może na prezenty…

Czas radości, rodzinnej atmosfery, ciepła, kolęd…

Czas bliskości, przytulenia, przebaczenia…

Czas tęsknoty, za tymi, których nie będzie…

Czas pustego miejsca przy stole…

Czas Narodzin Boga…

Niech życzenia świąteczne popłyną do Nas Wszystkich, do Uczniów Naszej Szkoły, Rodziców, Nauczycieli, Dyrekcji, wszystkich Pracowników…

Biskup Józef Zawitkowski, życzyłby tak:

Zanieście moje

pozdrowienie do tych,

z którymi będziecie świętować,

do tych, których kochacie;

do tych, którzy są wam bliscy.

Niech się stanie Maleńkie Dobro pośród nas,

a wtedy trochę lepszy będzie świat.

Wyciągam do was ręce!

Weźcie ode mnie kawałek chleba!

Więcej ci już nic nie powiem.

Bo dzielić się chlebem

to znaczy powiedzieć każdemu bez słowa,

że cię kocham.

 

Pięknych, spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia

Nauczyciele religii: K.Dłużnik, B.Kocielnik, A.Prośniewska-Witczak, ks.T.Szcześniak

Prezentacja o świętach

18.12.2020

     Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie "Anioł Bożego Narodzenia".
Stworzyliście piękne, oryginalne prace, wprowadzając nas w szczególny, świąteczny już klimat. Wykazaliście się ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami technicznymi. Udowodniliście, że można wiele, jeśli się tylko chce...
Talenty i Anioły są wśród nas !
 

Galeria wyróżnionych prac

Katarzyna Mokrzycka

14.12.2020

1. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego koniec I semestru zaplanowaliśmy na 15 stycznia 2021r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111) zdecydowano, że ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. W rej sytuacji ostatnim dniem nauki w naszej szkole w I semestrze jest 22 grudnia 2020r. Jest to jednocześnie dzień, do którego nauczyciele są zobowiązani wystawić oceny śródroczne. Zatwierdzenie klasyfikacji za I semestr nastąpi na zebraniu rady pedagogicznej SP w dniu 20 stycznia 2021r. (środa). Podsumowanie pracy całego Zespołu nastąpi na zebraniu rad pedagogicznych P i SP w dniu 21 stycznia 2021r. (czwartek).

2. Od 23 do 31 grudnia br. trwa zimowa przerwa świąteczna. Szkoła będzie nieczynna w dniach 24 – 27 grudnia br. (czwartek – niedziela). W pozostałych dniach przerwy świątecznej będzie funkcjonował sekretariat i księgowość, a świetlica zapewni opiekę dla dzieci, których rodzice zgłoszą przez wychowawców lub osobiście na e – mail sekretariatu w terminie do piątku 18 grudnia br. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i konieczność zapewnienia dyżurów nauczycieli proszę o dotrzymanie powyższego terminu.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

10.12.2020

Drodzy Rodzice i Dzieci.

Zima to trudny okres dla wielu zwierząt, szczególnie tych mieszkających na zewnątrz, jak psy i koty w schroniskach. Samotność, zimno a może i pusta miska? To rzeczywistość skrzywdzonych przez człowieka zwierząt. W czasie pandemii jest jeszcze gorzej.

Dlatego klasa 3a z nauczycielami organizuje zbiórkę karmy i innych rzeczy dla psiaków i kociaków ze schroniska w Żyrardowie.

Szczegóły akcji

08.12.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz
Przyjaciele Naszej Szkoły

Opiekunowie wolontariatu szkolnego: p. Anna Kakietek oraz p. Katarzyna Kęsicka-Szymańska serdecznie zapraszają do udziału w akcjach:

- zbiórka dla najmłodszych potrzebujących z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

- "Czapka od serca"

Szczegóły akcji

 

07.12.2020

W szkole już świątecznie…

Uroczyste zapalenie choinki

 

05.12.2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnicza Księgarni Tuliszków

03.12.2020

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie informuje,
że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację usługi społecznej pn.:
 „Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków
dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie
w latach 2021 - 2022”.

Szczegóły

02.12.2020

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

W tym trudnym czasie pokażmy, że jednoczymy się z tymi, którzy wyjątkowo zostali dotknięci skutkami pandemii.
Szkolny Klub Wolontariatu kl. I - III SP organizuje akcję charytatywną dla
 DOMU SAMOTNEJ MATKI im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Sytuacja jest bardzo trudna. Wszyscy znajdują się na kwarantannie. Brakuje żywności, lekarstw, środków czystości, ubrań, zabawek.
W związku z powyższym Nasz Wolontariat wychodzi z inicjatywą zbiórki następujących artykułów:

1. Sucha żywność /cukier, mąka, kasza, ryz, makaron, słodycze itp./.
2. Środki czystości dla dorosłych i dzieci /w Domu Samotnej Matki przebywają dzieci w wieku: od niemowlaka do 11-go roku życia/.
3. Jeśli ktoś ma życzenie podarować ubranka lub zabawki dla dzieci, to zgodnie z zaleceniami Sanepidu, muszą to być tylko nowe rzeczy, nie mogą być używane.

Miejsce zbiórki:
- kosz znajdujący się przy skrzynce podawczej /środkowe wejście do szkoły/,

Termin :
- 02. XII - 10. XII. 2020 r.

Dla wszystkich Darczyńców przygotowane są PODZIĘKOWANIA za udział w akcji. Dlatego też prosimy, aby paczka z darami była podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka a także, w której jest klasie.

Pamiętajmy:
Dobro powraca ze zdwojoną siłą!

"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!" :)

Opiekunowie SKW:
Maria Brzostek, Ewa Rosińska, Dorotka Frączek, Ela Bałagulska

01.12.2020

1. Zgodnie z kalendarzem, czwartek 3 grudnia br.  jest dniem otwartym. Spotkania w tym dniu mają charakter indywidualny. Rodzice powinni wcześniej umówić się bezpośrednio z nauczycielem na konkretną godzinę. Nauczyciele są dostępni dla rodziców w godz. 16.00 – 18.00.

2. Z przyczyn niezależnych od szkoły w ubiegłym tygodniu wystąpiły utrudnienia w dodzwonieniu się do sekretariatu. Za utrudnienia przepraszamy. Przy okazji informuję o trzech numerach telefonów umożliwiających połączenie się z sekretariatem: 46 855 54 05;
46 855 27 18; 46 855 58 16.
Przypominam też adresy e – mail:
sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl

sekretariatsp5@szkola.miedzyborow.pl

przedszkole@szkola.miedzyborow.pl

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

30.11.2020

30.11.2020

21.11.2020

Zebrania z rodzicami klas 1 – 3

Klasa

Wychowawca

Dzień

Godzina

1a

Iwona Oskiera – Gałecka

27.11

18.00

1b

Elżbieta Orzechowska

27.11

17.30

1c

Marzena Muszyńska

27.11

18.15

1d

Ewa Szmulska

27.11 17.30

2a

Agata Grzegorek

27.11

15.30

2b

Izabela Kuberska

27.11

18.00

2c

Elżbieta Bałagulska

27.11 17.30

2d

Ewa Rosińska

27.11

17.00

3a

Dorota Frączek

27.11

17.00

3b

Anna Wiraszka

27.11 17.30

3c

Bożena Jakubowska

27.11

17.00

3d

Hanna Dłutowska – Osik

27.11

17.00

3e

Kamila Łopatka

27.11

16.00

 

19.11.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 5 / 8

LISTOPAD 2020 r.

klasa

data

godzina

sala

4a –p. Magdalena Kęsicka
        p. Sylwia Ochnicka

27 listopada

17.00

Teams

4b – p. Łukasz Śliwerski

27 listopada

19.00

Teams

4c   p. Agnieszka Płotka

27 listopada

17.00

Teams

4d – p. Wioleta Osuchowska

27 listopada

18.00

Teams

5a – p. Agata Ambroziak

27 listopada

17.30

Teams

5b – p. Katarzyna Kęsicka-Szymańska

20 listopada

18.00

Teams

5c – p. Monika Jackowicz
        p. Marta Mikłasz

20 listopada

18.00

Teams

8a –  p. Aneta Rutkowska

20 listopada

18.00

Teams

8b – p. Mariola Jaśniewska

27 listopada

18.00

Teams

8c – p. Katarzyna Piontek

20 listopada

18.00

Teams

8d – p. Jolanta Cymerman
         p. Karolina Wiśniewska

20 listopada

17.00

Teams

18.11.2020

 

ZEBRANIA KLASOWE  - LISTOPAD 2020

 

 

Klasa

 

Wychowawca

 

Data

 

Godzina

 

6a

 

p.E.Różok

20.11.2020

 

17.30

 

6b

 

p.B.Buczna

20.11.2020

 

17.00

 

6c

 

p.A.Chmielecka  

20.11.2020

 

17.30

 

6d

 

p.Ł.Frączek

20.11.2020

 

18.00

 

6e

 

p.R.Maciszewski

20.11.2020

 

17.00

 

6f

 

p.J.Bednarska

20.11.2020

 

17.30

 

7a

 

p.M.Barcikowska

20.11.2020

 

18.00

 

7b

 

p.A.Kakietek

20.11.2020

 

16.30

 

7c

 

p.M.Gawronek

20.11.2020

 

17.00

 

7d

 

p.A.Polak

20.11.2020

 

17.30

 

7e

 

p.E.Wysocka

20.11.2020

 

18.00

 

11.11.2020

      Co roku 11 listopada w Święto Niepodległości mieszkańcy Międzyborowa gromadzą się u podnóża Wydm Międzyborowskich przy Pomniku Powstańców z 1863 r. W 2020 r. chociaż inaczej niż zazwyczaj jesteśmy duchowo przy pomniku. A może bezpieczny spacer po wydmach…? Uroczystość zazwyczaj kończymy wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Zachęcam do wspólnego śpiewania korzystając np. ze śpiewnika

https://wid.org.pl/wp-content/uploads/01_SPIEWNIK_ROZKLADOWKI.pdf 

      Pamiętamy…

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz  Grabowski

 

11.11.2020

Świętujemy odzyskanie niepodległości – wirtualny escape room

     Chyba żaden naród tak jak Polacy nie jest w stanie docenić daru, jakim jest niepodległość. W czasach różnych dziejowych zawieruch, kolejne pokolenia przelewały za nią swą krew. Dziś my możemy świętować już 102 rocznicę odzyskania niepodległości. Niestety, aktualna sytuacja sprawia, że tegoroczne świętowanie będzie zupełnie inne od dotychczasowych, wymusza na nas poszukiwanie nowych form wyrażenia dumy i radości. Stąd też nasza propozycja – wirtualny escape room. Przygotowali go dwaj uczniowie klasy 8b, Ignacy Sadowski i Janek Sadowski, a przy okazji w oryginalny sposób udowodnili, że historia jest nie tylko żmudnym wbijaniem do głowy dat i wydarzeń, ale i może być świetną zabawą.

Gorąco zachęcamy, nie tylko miłośników i znawców historii,  do skorzystania z tej propozycji.

https://padlet.com/janeksadowski/cz41c3lmjvw3x6rc

 

10.11.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

w związku ze wzrostem zakażeń na koronawirusa oraz liczbą zachorowań na COVID-19, od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przeszli kształcenie zdalne. Od 9 listopada br. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Tym samym, do 29 listopada br. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się na odległość. Bez zmian będzie funkcjonowało przedszkole, sekretariaty szkół i księgowość.

W związku z nową sytuacją przekazuję  Państwu poniższe uwagi:

1. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom za pierwsze dni i godziny edukacji zdalnej. Dało się zaobserwować dużą mobilizację i zaangażowanie wszystkich środowisk, aby lekcje zdalne przebiegały jak najefektywniej. Chociaż wszyscy wolimy pracować w szkole stacjonarnej, to dzięki wzajemnemu wsparciu będzie nam łatwiej pokonać ten trudny w edukacji zdalnej i w zdrowiu czas.

2. Jak wspominałem w poprzednim komunikacie Rada Pedagogiczna wypracowała Zasady pracy zdalnej. Zgodnie z tymi zasadami prowadzone są zajęcia dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej w oparciu o ustalony na ten rok szkolny plan dla poszczególnych oddziałów zmodyfikowany na potrzeby zdalnego nauczania. Zarówno Zasady zdalnego nauczania jak i obowiązujący plan zajęć zdalnych znajdują się na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Nauczanie zdalne. Jeszcze raz Proszę o zapoznanie się z zasadami i planem nauczania.

3. Edukację zdalną prowadzimy za pomocą usługi Office 365 A1, zawierającej m.in. Microsoft Teams. Strona logowania do usługi:  http://portal.office.com. Kłopoty związane z logowaniem do usługi (w tym reset hasła) proszę zgłaszać przez e-dziennik bezpośrednio do administratora Pana Piotra Petrykowskiego lub do mnie. Trudności uczniów związane z obsługą aplikacji Teams są zobowiązani rozwiązywać nauczyciele informatyki, a w klasach I – III wychowawcy klas z pomocą administratora.

4. Cały czas wydajemy dostępne w szkole tablety dla rodziców uczniów, którzy zostali zgłoszeni przez wychowawców klas do sekretariatu szkoły.

5. Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą (świetlicę) dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych z zakresu działalności opiekuńczej z 9 listopada br. rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, a godziny pracy świetlicy będą wynikały z informacji zebranych od rodziców. Bardzo proszę rodziców spełniających powyższe kryteria aby zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy do sekretariatu szkoły do piątku 13 listopada br.

6. Zgodnie z kalendarzem na bieżący rok szkolny 12 i 13 listopada br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Świetlica pracuje tak jak zawsze w dniach wolnych od zajęć. Pobyt dziecka na świetlicy w tych dniach należy zgłosić w sekretariacie szkoły.  

7. Informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

09.11.2020

„Jeszcze Polska nie zginęła…”

 

     11 listopada… Tego dnia w całym kraju świętuje się Narodowy Dzień Niepodległości, by upamiętnić odzyskanie przez Polskę w 1918 roku niepodległości po 123 latach zaborów. Właśnie tego dnia, 11 listopada 1918r., dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec, zakończyła się I wojna światowa.

     Po raz pierwszy 11 listopada w naszym kraju został ustanowiony Dniem Niepodległości 23 kwietnia 1937 roku i obchodzono go zazwyczaj w niedzielę po tym dniu. Pierwsza pełna uroczystość odbyła się 14 listopada 1920 roku, kiedy to uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej, wręczając mu, jako pierwszemu marszałkowi Polski, buławę marszałkowską.

     II wojna światowa i ustrój polityczny sprawiły, że 22 lipca 1945 roku ustawą Krajowej Rady Narodowej święto zostało zniesione. Przywrócono je dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej kraju, która miała miejsce 1989 roku. Od tego czasu  na stałe weszło do kalendarza ważnych uroczystości państwowych i z dumą obchodzone jest przez wszystkich Polaków.

    Patriotyzm i poczucie odpowiedzialności za losy Ojczyzny i naszych najbliższych zobowiązują nas do szacunku wobec historii i odpowiedzialności za przyszłość i pomyślność Rzeczypospolitej.

 

05.11.2020

Dnia 29 października 2020 roku,
w wieku 81 lat,
w pięćdziesiątym ósmym roku kapłaństwa
i trzydziestym roku posługi biskupiej
zmarł

ś. † p.
Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Łowickiej

Przyjaciel Szkoły i Międzyborowa

O przebiegu uroczystości pogrzebowych w dniu 7 listopada 2020 roku (sobota) można przeczytać na stronie https://diecezja.lowicz.pl/komunikat-dotyczacy-pogrzebu-sp-bp-jozefa-zawitkowskiego/

Z dziełami Ks. Bp Józefa Zawitkowskiego można zapoznać się m.in. na stronie http://mateusz.pl/goscie/bpjz/ 

Żegnaj Książę Kościoła, Przyjacielu !

 

24.10.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kl. 4 – 8 Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego w Międzyborowie będą zawieszone zajęcia stacjonarne. Nauka dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III pozostaje bez zmian. Bez zmian będzie też funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów klas I-III,  dożywianie uczniów klas I-III  i żywienie w przedszkolu, dowożenie uczniów klas I-III, sklepik szkolny, sekretariaty i księgowość. W warunkach naszego Zespołu Szkół oznacza to, że zajęcia stacjonarne są zawieszone dla 446 uczniów (kl. 4-8), w dalszym ciągu prowadzimy zajęcia dla 518 uczniów (kl. I-III i przedszkole), zatem obowiązują nadal wszystkie zasady bezpieczeństwa stosowane w szkole i przedszkolu od 1 września br. i aktualne wytyczne MEN oraz GIS.  

Na podstawie dostępnych dotychczas informacji i ustaleń przekazuję Państwu poniższe uwagi:

1. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom za niezwykłą troskę o bezpieczeństwo, za wyrozumiałość i wzajemny szacunek w trudnych czasach, za zaangażowanie wszystkich, dzięki któremu bez większego uszczerbku przeżyliśmy wspólnie w naszych szkołach prawie dwa miesiące.

2. Od 26 października br. do odwołania na terenie szkoły nie będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe pozaszkolne, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne dla wszystkich uczniów szkoły oraz osób dorosłych.

3. Zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe na boisku szkolnym mogą być organizowane bez udziału publiczności.

4. Głównym wyzwaniem dla nas wszystkich, czyli dla nauczycieli, rodziców i uczniów jest teraz organizacja sprawnej i skutecznej edukacji zdalnej. Rada pedagogiczna wypracowała Zasady pracy zdalnej. Zgodnie z tymi zasadami zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 będą realizowane  w oparciu o ustalony na ten rok szkolny plan dla poszczególnych oddziałów zmodyfikowany na potrzeby zdalnego nauczania. Zarówno Zasady zdalnego nauczania jak i obowiązujący od 26 października br. plan zajęć będą umieszczone w na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Nauczanie zdalne. Proszę o zapoznanie się z zasadami i planem nauczania.

5. Edukację zdalną będziemy prowadzić za pomocą usługi Office 365 A1, zawierającej m.in. Microsoft Teams. Strona logowania do usługi:  http://portal.office.com. Kłopoty związane z logowaniem do usługi (w tym reset hasła) proszę zgłaszać przez e-dziennik bezpośrednio do mnie lub do administratora Pana Piotra Petrykowskiego (również przez e-dziennik). Trudności uczniów związane z obsługą aplikacji Teams są zobowiązani rozwiązać nauczyciele informatyki w poszczególnych klasach.

6. Od poniedziałku 26 października br. rozpoczniemy wydawanie dostępnych w szkole tabletów dla uczniów, którzy zostali zgłoszeni we wrześniu br. przez wychowawców klas. Szczegółowe informacje w tej sprawie będziemy przekazywać rodzicom przez wychowawców.

7. Do uczniów klas 4 – 8 zwracam się z prośbą, aby pamiętali o swoim bezpieczeństwie w domu i odpowiedzialnie wykorzystali czas zawieszenia zajęć w szkole. Przypominam, że w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

8. W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii nie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r. Nowe terminy powyższych konkursów przedmiotowych zostaną opublikowanie na stronie internetowej https://konkursy.mscdn.pl/ .

9. Jak doskonale Państwo wiedzą zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. Wszystkich nas obowiązują dokładnie takie same obostrzenia. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

10. Dalsze komunikaty w sprawie edukacji zdalnej będą ukazywać się na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Nauczanie zdalne.   

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

12.10.2020

 

W prezencie dedykujemy utwór Franciszka Schuberta – „Kołysanka”, który specjalnie przygotowaliśmy w ramach dodatkowych zajęć muzycznych.

Uczniowie klas szóstych wraz z opiekunem.

 

06.10.2020

 

01.10.2020

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

2 października 2020r.

Bierzemy udział - klasy III - VIII

25.09.2020

76. ROCZNICA BITWY POD JAKTOROWEM

 

29 września 1944 roku rozegrała się na terenie naszej “małej ojczyzny” 

bitwa pod Jaktorowem. 

tym roku przypada 76. rocznica naszych wydarzeń. 

Pandemia zmieniła charakter obchodów na bardziej kameralny... 

Wspominamy tamte dni w szkołach, kościołach, zaciszu naszych domów. 

Gdziekolwiek będziemy pamiętajmy jednak o bohaterach tamtych wydarzeń. 

17.09.2020

ZEBRANIA KLASOWE  - WRZESIEŃ 2020

 

Klasa

 

Wychowawca

 

Data

 

Godzina

 

Sala

 

6a

 

p.E.Różok

18.09.2020

17.15

215

6b

 

p.B.Buczna

18.09.2020

18.00

12

6c

p.A.Chmielecka  

18.09.2020

17.00

121

 

6d

p.Ł.Frączek

18.09.2020

17.30

214

 

6e

p.R.Maciszewski

25.09.2020

17.00

120

6f

p.J.Bednarska

18.09.2020

17.15

122

 

7a

p.M.Barcikowska

25.09.2020

17.30

4

 

7b

p.A.Kakietek

25.09.2020

17.00

20

 

7c

p.M.Gawronek

18.09.2020

17.15

4

 

7d

p.A.Polak

25.09.2020

17.15

225

 

7e

p.E.Wysocka

25.09.2020

17.30

11

 

 

16.09.2020

Zebrania z rodzicami klas 1 – 3

w dniach 18, 25.09.2020r.

Klasa

Wychowawca

Dzień

Godzina

Sala

1a

Iwona Oskiera – Gałecka

18.09

17.00

126

1b

Elżbieta Orzechowska

18.09

17.15

109

1c

Marzena Muszyńska

25.09

17.15

111

1d

Ewa Szmulska

25.09

17.15

109

2a

Urszula Guzewska

w późniejszym terminie

2b

Izabela Kuberska

25.09

17.30

110

2c

Elżbieta Bałagulska

25.09

17.00

126

2d

Ewa Rosińska

18.09

17.30

110

3a

Dorota Frączek

18.09

17.00

1

3b

Anna Wiraszka

25.09

17.30

112

3c

Bożena Jakubowska

18.09

17.15

113

3d

Hanna Dłutowska – Osik

18.09

17.30

112

3e

Kamila Łopatka

25.09

17.00

1

Dyżur wicedyrektora (1 – 3) R.Brańska 18 września w godz. 17.00 – 18.00

Dyżur pedagoga szk. (1 – 3)  M.Brzostek  25 września w godz. 17.00 – 18.00

 

15.09.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 - 5/8

 wrzesień 2020 r.

klasa

data

godzina

sala

4a –p. Magdalena Kęsicka / p. Sylwia Ochnicka

25 września

18.00

202

4b – p. Łukasz Śliwerski

25 września

19.00

sala konf.
(hala)

4c   p. Agnieszka Płotka

18 września

17.00

2

4d – p. Wioleta Osuchowska

25 września

17.45

213

5a – p. Agata Ambroziak

25 września

17.30

211

5b – p. Katarzyna Kęsicka-Szymańska

25 września

18.00

3

5c – p. Monika Jackowicz/ p. Marta Mikłasz

25 września

17.00

64
(hala)

8a –  p. Aneta Rutkowska

25 września

17.00

204

8b – p. Mariola Jaśniewska

18 września

18.00

205

8c – p. Katarzyna Piontek

18 września

17.00

212

8d – p. Jolanta Cymerman / p. Karolina Wiśniewska

18 września

17.05

20

Dyżur wicedyrektora (4–5/8) Aleksandry Gorzelak – 25 września (16.00–18.00) – s.203.

Dyżur pedagoga szkolnego Moniki Zagrajek – 18 września (16.30–18.30) – s. 201.

 

05.09.2020

INFORMACJA W SPRAWIE OBIADÓW

Informujemy, że od września 2020 roku zmianie uległy zasady korzystania z obiadów szkolnych. Posiłki będą wydawane w stołówce szkolnej w godzinach 11:00 – 13:00 według określonego harmonogramu:

· 11:30-11:50 (długa przerwa) – klasy IV, V;

· 12:35-12:55 (długa przerwa) – klasy VI, VII, VIII;

· klasy I-III od 11:00 do 13:00 (decyduje wychowawca).

01.09.2020

PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW ROK SZKOLNY 2020/2021 w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

Wszystkie dokumenty i procedury zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Ubezpieczenie szkolne.

01.09.2020

INFORMACJA W SPRAWIE OBIADÓW

Informujemy, że od dnia 7 września 2020 roku (poniedziałek) będzie można korzystać z płatnych obiadów na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Warunkiem zapisania dziecka jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy szkoły: 53 1240 3350 1111 0000 3550 3435. Kwota do zapłaty za wrzesień wynosi 135,00 zł.

W przypadku dzieci, które korzystały z obiadów w poprzednim roku szkolnym (2019/2020), wysokość opłaty może się różnić z uwagi na istniejące nadpłaty. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnej stawki.

 

31.08.2020

Harmonogram i procedury dotyczące
rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020_21

Zarządzenie 12_20 Funkcjonowanie szkoły w okresie epidemii

Załącznik nr 1 do zarz 12 -Oświadczenie rodziców

Załącznik nr 2 do zarz 12 -Oświadczenie rodziców

Załącznik nr 3 do zarz 12 -Odesłani

Załącznik nr 4 do zarz 12 -Oświadczenie pracownika

28.08.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie

1. Wszyscy nauczyciele otrzymali dzisiaj Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w czasie epidemii wraz z załącznikami.

2. Wychowawcy klas zostali poproszeni o przesłanie tych materiałów do wszystkich rodziców w swojej klasie.

3. Rodzice nowych uczniów, którzy nie mają jeszcze kontaktu z wychowawcą poprzez e-dziennik, otrzymają te materiały w poniedziałek 31 sierpnia br. od sekretariatu szkoły.

4. Informuję, że wszyscy rodzice są zobowiązani odesłać poprzez odpowiedź zwrotną (czyli Ci rodzice, którzy otrzymali od wychowawcy odsyłają do wychowawcy, a Ci co otrzymali z sekretariatu odsyłają do sekretariatu) podpisany (3 razy, bo są trzy oświadczenia) załącznik nr 1, najpóźniej 1 września br. przed spotkaniem w szkole. Kto z rodziców nie może odesłać elektronicznie, może w poniedziałek 31 sierpnia pobrać druk załącznika w szkole w strefie rodzica, wypełnić go , a następnie pokazać (rodzic lub dziecko) podpisany dokument wychowawcy 1 września br. i osobiście wrzucić do skrzynki kontaktów w strefie rodzica.

5. Dodatkowo przekazałem nauczycielom Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21, który również wychowawcy prześlą Państwu.

6. Ponadto informuję, że na stronie internetowej szkoły w zakładce Koronawirus będziemy umieszczać linki do materiałów informacyjnych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia i Główny  Inspektorat Sanitarny i zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne i komunikaty, na których jest oparta organizacja pracy szkoły w czasie epidemii.

7. Jeszcze raz, życzę wszystkim zdrowia i dobrego, bezpiecznego roku szkolnego 2020/2021.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

26.08.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021.  W tym dniu każdy uczeń spotka się ze swoim wychowawcą na terenie przed szkołą o wyznaczonej godzinie (w przypadku złej pogody w wyznaczonej klasie). Nie będzie uroczystego otwarcia z jednoczesnym udziałem całej społeczności szkoły. Szczegółowy grafik spotkań z wychowawcami ukaże się w kolejnym komunikacie, najpóźniej do 28 sierpnia br.  

2. Aktualnie pracujemy i konsultujemy sposoby realizacji zadań Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w czasie epidemii w oparciu o Wytyczne MEN, MZ i GIS. W dniu 26 sierpnia podczas zebrania rady pedagogicznej zostanie wypracowana ostateczna wersja, którą po dodatkowych konsultacjach przedstawimy całej społeczności szkoły. Mam nadzieję, że nastąpi to również najpóźniej do 28 sierpnia br.  

3. Zanim przekażemy szczegółowe wytyczne obowiązujące w naszej szkole polecam strony MEN, MZ i GIS, a w szczególności  stronę Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 . Znajdą tam Państwo m.in. Wytyczne dla szkół i placówek oraz wskazówki dla rodziców i uczniów na temat bezpiecznego powrotu do szkół.

4. Główną platformą komunikacji Dyrektora Zespołu z Rodzicami, Uczniami i Nauczycielami będzie zakładka Informacje w dzienniku elektronicznym. Przypominam, że Informacje są dostępne po zalogowaniu się.

5. Życzę wszystkim zdrowia i dobrego, bezpiecznego roku szkolnego 2020/2021.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

10.08.2020

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Copyright © 2010-2021 ZSP w Międzyborowie