W A K A C J E !!!

e-dziennik

24.07.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że sekretariat szkoły nie będzie czynny w dniach 27 – 30 lipca oraz w dniach 04 – 07 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

23.06.2020

Rodzice kandydatów do Szkoły Podstawowej
im. J.Jagielskiego w Międzyborowie:

1. Oryginały składanych wcześniej dokumentów w czasie rekrutacji należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do skrzynki podawczej do dnia 30 czerwca w godz. 8.00 – 15.00.

2. Na poziomie klas pierwszych tworzony będzie oddział integracyjny. Wszyscy chętni rodzice kandydatów proszeni są o złożenie do skrzynki podawczej zgody na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego do dnia 30 czerwca w godz. 8.00 – 15.00.

pobierz zgodę

23.06.2020

Wydawanie świadectw w ZSP w Międzyborowie w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

     Godziny i miejsce odbioru świadectw dla danej klasy

w dniu 26 czerwca 2020r. przedstawia poniższy grafik

(świadectwo może odebrać uczeń lub rodzic):

 

Godzina Stanowisko
1
Stanowisko
2
Stanowisko
3
Stanowisko
4
Stanowisko
5

8.00 – 8.45

7a 7b 7c 7d ----------

9.00 – 9.45

6a 6b 6c 6d ----------

10.00 – 10.45

6e 5a 5b 5c ----------

11.00 – 11.45

5d 5e 5f 4a ----------

12.00 – 12.45

4b 4c 3a 3b 3c

13.00 – 13.45

3d 3e 2a 2b 2c

14.00 – 14.45

2d 2e 1a 1b 1c

15.00 - 15.45

1d        

Stanowisko 1 – wejście główne do SP

Stanowisko 2 – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej

Stanowisko 3 – wejście główne do hali

Stanowisko 4 – wejście boczne do hali

Stanowisko 5 – wejście główne do szkoły (dawne gimnazjum)

Klasy 8abc mają wydanie świadectw w grupach klasowych w AULI (ok. 45 min na klasę) – spotkanie przygotowuje i prowadzi wychowawca klasy.

Klasa 8a – godz. 8.00        Klasa 8b – godz. 9.00        Klasa 8c – godz. 10.00

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły (klasy 8) wiąże się z podpisem osoby odbierającej świadectwo – ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia (można mieć swój długopis).

Wydanie świadectwa promocyjnego (klasy 1 - 7) nie wymaga podpisu potwierdzającego wydanie świadectwa.

Szanowni Państwo,

szkoła jest miejscem publicznym, obowiązują zatem kluczowe zasady bezpieczeństwa tzn.

1. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości,

2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa,

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (gorączka, kaszel, uczucie duszności) sugerujących chorobę zakaźną.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

17.06.2020

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z licznymi zapytaniami o możliwość korzystania z zewnętrznych kompleksów rekreacyjno-sportowych oraz placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Jaktorów informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 czerwca 2020 r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz z Dyrektorami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie i Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie podjęli decyzję o otwarciu boisk od dnia 22 czerwca i placów zabaw od 29 czerwca 2020 r. Zastrzegamy jednak możliwość zmiany decyzji w przypadku nagłego pogorszenia się stanu epidemiologicznego na terenie gminy Jaktorów, powiatu grodziskiego lub województwa mazowieckiego. Zwracamy jednocześnie uwagę, że korzystanie z tych obiektów możliwe będzie jedynie przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa aktualnie określonych przez Rząd.

Przypominamy także, iż w dalszym ciągu zagrożenie związane z COVID-19 jest duże, a zarówno na Mazowszu jak i w całym kraju statystyki wykazują wysokie liczby codziennie potwierdzanych nowych zakażeń. Dlatego też apelujemy o rozważne korzystanie z ww. obiektów oraz zachowywanie dystansu społecznego.
 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz z Dyrektorami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie i Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

12.06.2020

Rekrutacja do oddziału sportowego
na poziomie klas czwartych
na rok szkolny 2020/21

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce

Pliki do pobrania

09.06.2020

Zasady zwrotu podręczników i książek do biblioteki  
w Szkole Podstawowej im. J. Jagielskiego w Międzyborowie
w roku szkolnym 2019/20

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami:

Procedury oddawania podręczników i książek

Harmonogram 

 

08.06.2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów klas trzecich w dniu 10.06.2020r. o godzinie 17:30 w auli Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie. Główny temat spotkania to omówienie zasad i harmonogramu tworzenia oraz funkcjonowania klasy sportowej od roku szkolnego 2020/2021. Podczas spotkania będzie również omówiony system tworzenia klas czwartych w nadchodzącym roku szkolnym.

Szkoła jest miejscem publicznym, obowiązują nas zatem kluczowe zasady bezpieczeństwa tzn.

1. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości,

2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa,

3. W spotkaniu mogą uczestniczyć wyłącznie rodzice i nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski 

03.06.2020

Szanowni Państwo,

jak pewnie doskonale już wiecie, zgodnie z wytycznymi MEN przedłużono do końca roku szkolnego, czyli do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Utrzymujemy zatem w Szkole Podstawowej im. Jagielskiego obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wspieramy przy tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a mając na uwadze zbliżający się koniec roku szkolnego stwarzamy uczniom dodatkowe możliwości zdalnych konsultacji służących nadrobieniu zaległości lub poprawieniu ocen. Nauczyciele są zobowiązani wystawić oceny roczne w terminie do 15 czerwca włącznie. Uczniom klas VIII  umożliwiamy do 15 czerwca br. uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Obowiązuje przy tym szczegółowy harmonogram konsultacji oraz wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Mimo pewnych poluzowań obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii uważam, że w dalszym ciągu występuje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły. W tej sytuacji w oparciu o  § 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami), za zgodą organu prowadzącego, czyli Gminy Jaktorów do 26 czerwca br. nie organizujemy zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas IV – VII szkoły. W dalszym ciągu zamknięte będą też obiekty sportowe i place zabaw.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

30.05.2020

Zebrania z rodzicami uczniów z klas 1 – 3

w dniach 02 - 05.06.2020 r.

Klasa

Wychowawca

Dzień

Godzina

Forma

1a

Urszula Guzewska

04.06

17.00

e – dziennik, kontakt telefoniczny

1b

Izabela Kuberska

03.06

 

17.00

Skype, kontakt telefoniczny

1c

Elżbieta Bałagulska

04.06

16.00

kontakt telefoniczny

1d

Ewa Rosińska

04.06

17.00

Skype, kontakt telefoniczny

2a

Dorota Frączek

03.06

18.00

e – dziennik, kontakt telefoniczny

2b

Anna Wiraszka

04.06

19.00

e – dziennik

2c

Bożena Jakubowska

04.06

17.00

e – dziennik, Teams

2d

Hanna Dłutowska – Osik

05.06

16.00

e – dziennik, kontakt telefoniczny

2e

Kamila Łopatka

W późniejszym terminie

3a

Iwona Oskiera – Gałecka

03.06

18.00

Teams

3b

Elżbieta Orzechowska

04.06

18.00

e – dziennik, kontakt telefoniczny

3c

Marzena Muszyńska

03.06

19.30

Teams

3d

Monika Kosińska

04.06

16.00

e – dziennik

3e

Ewa Szmulska

03.06

16.00

e – dziennik, kontakt telefoniczny

 

27.05.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że  od 1 czerwca br. umożliwiamy w dalszym ciągu uczniom klas VIII Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Nadal obowiązuje szczegółowy harmonogram konsultacji oraz wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Ponadto informuję, że ze względu na występujące w dalszym ciągu zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły i w oparciu o  § 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami) za zgodą organu prowadzącego, czyli Gminy Jaktorów od 1 do 7 czerwca br. nie organizujemy zajęć opiekuńczo-wychowawczych  z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego. Do 7 czerwca br. zamknięte będą też obiekty sportowe i place zabaw. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wspieramy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i mając na uwadze zbliżający się koniec roku szkolnego stwarzamy uczniom dodatkowe możliwości zdalnych konsultacji służących nadrobieniu zaległości lub poprawieniu ocen.

Kolejny komunikat związany z funkcjonowaniem szkoły ukaże się na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym w zakładce Informacje najpóźniej w środę 3 czerwca br.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 
27.05.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 / 7 - 8

CZERWIEC  2020 r.

 

klasa

data

godzina

online

4a – p. A. Ambroziak

4 czerwca

18.00

Teams

 

4b – p. K. Kęsicka - Szymańska

3 czerwca

18.00

Teams

 

4c – p. M. Jackowicz

4 czerwca

17.00

Teams

 

7a – p. A. Rutkowska

2 czerwca

17.00

Teams

 

7b – p. E. Zawistowska

4 czerwca

17.30

Teams

 

7c – p. K. Piontek

2 czerwca

18.00

Teams

 

7d – p. J. Cymerman

4 czerwca

17.30

Teams

 

8a – p. M. Kęsicka

2 czerwca

18.00

Teams

 

8b – p.  I. Maciejewska

5 czerwca

18.00

Teams

 

8c – p. J. Kruk - Majewska

2 czerwca

18.30

Teams

 

 
26.05.2020

ZEBRANIA KLASOWE  - CZERWIEC 2020 - KLASY 5 - 6

Klasa

Wychowawca

Termin zebrania

@

Data

Godzina

5a

p.E.Różok

03.06.2020

16.00

 e-dziennik

Teams

5b

p.B.Buczna  

04.06.2020

18.30

Teams

 

5c

p.A.Chmielecka  

04.06.2020

16.00

 e-dziennik

Teams

5d

p.Ł.Frączek    

03.06.2020

19.00

Teams

 

5e

p.R.Maciszewski

04.06.2020

17.00

Teams

 

5f

p.J.Bednarska

03.06.2020

17.00

Teams

 

6a

p.M.Barcikowska

04.06.2020

18.00

Teams

 

6b

p.A.Kakietek  

02.06.2020

18.00

kontakt telefoniczny

6c

p.M.Gawronek

04.06.2020

19.00

Teams

 

6d

p.A.Polak

03.06.2020

18.00

Teams

 

6e

p.E.Wysocka  

04.06.2020

17.00

Teams

 

 

 
22.05.2020

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego w Międzyborowie mają możliwość uczestnictwa na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. W związku z tym przekazuję:

1.     Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad organizacji i prowadzenia konsultacji dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego w Międzyborowie.

2.     Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora_Procedury  bezpieczeństwa epidemicznego.

3.     Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora_Procedury  sprawnego przepływu informacji.

4.     Załącznik nr 3 do zarządzenia dyrektora_Procedura organizacji zajęć.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 
22.05.2020

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
do Szkoły Podstawowej im. Józefa Jagielskiego
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021:

Lista kandydatów

 

22.05.2020

DZIEŃ PATRONA - APEL KLAS 1 - 3

Dzień Patrona Szkoły to kolejne, wielkie święto w naszej placówce, ważne zarówno dla nas, jak i naszej miejscowości, całej społeczności. Pan Józef Jagielski został Patronem Szkoły Podstawowej w Międzyborowie w 1999 roku i od tego czasu przez kolejne lata obchodzimy uroczyście rocznicę tego wydarzenia. Dziś w dobie pandemii wspominamy  go w nieco inny sposób, ale równie serdecznie, z wielkim szacunkiem i zaangażowaniem.

czytaj więcej

 

20.05.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że  w porozumieniu i ze wsparciem organu prowadzącego, czyli Gminy Jaktorów od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Aktualnie poprzez wychowawców zbieramy informacje od uczniów klas ósmych w celu przygotowania szczegółowego harmonogramu oraz opracowania wytycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Jednocześnie informuję, że ze względu na występujące w dalszym ciągu zagrożenie zdrowia    i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły i w oparciu o  § 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami) od 25 maja br. nie organizujemy zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego. Utrzymujemy zatem obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pragnę szczególnie podkreślić i apelować do specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne aby  szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Na to wsparcie będziemy w najbliższym czasie zwracać uwagę i monitorować jego efekty.

Kolejny komunikat w sprawie przywracania funkcjonowania szkoły ukaże się na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym w zakładce Informacje najpóźniej w środę 27 maja br.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

07.05.2020

Świetlica

Drodzy Rodzice !

Czas spędzony przez nasze dzieci w domu przedłuża się.

W kształtowaniu osobowości dziecka a przede wszystkim w rozwoju jego uzdolnień, zainteresowań, rozwoju psychicznym i fizycznym ważne miejsce zajmują sposoby spędzania czasu wolnego. Kluczowe znaczenie we wspieraniu tego rozwoju ma rodzina. To rodzice są wzorcami, które dziecko naśladuje i powiela w swoich zabawach. W dużej mierze to od nich zależy jak dziecko spożytkuje czas poza obowiązkową nauką.

Zachęcajcie wasze dzieci do wspólnej aktywności. Motywujcie ich do poszukiwania i rozwijania swoich zainteresowań.

Drogie Dzieci !

Przede wszystkim - obowiązkowa nauka a później czas wolny. Jak najczęściej przebywajcie na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe to świetne formy spędzania czasu wolnego. Zaproście swoich rodziców do gry w piłkę, badmintona, na wspólną przejażdżkę rowerową czy rodzinny spacer.

Książka czy piosenka są dobre na wszystko. Czytajcie więc swoje ulubione książki, śpiewajcie i tańczcie w wolnych chwilach. Zachęćcie tatę do wspólnego majsterkowania a mamę do wspólnego gotowania. Wsłuchujcie się w odgłosy przyrody i podglądajcie ją za pomocą lupy, lornetki czy mikroskopu.

Uwieczniajcie otaczające was piękno przyrody na zdjęciach, rysunkach czy namalowanych w plenerze obrazach. Możecie spróbować pisać własne opowiadania czy zacząć kolekcjonować różne rzeczy. Pomysłów jest mnóstwo.

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron  internetowych na których znajdziecie propozycje różnych form spędzania czasu wolnego w domu:

czytaj więcej

Powodzenia

                                                                                      Wychowawcy świetlicy

04.05.2020

Materiały do pracy dotyczącej zajęć specjalistycznych:

korekcyjno-kompensacyjnych (klasy 1-8)

logopedycznych (klasy 4-8)

Po wejściu w link należy wybrać odpowiedni folder. Foldery podzielone są  tematycznie oraz ze względu na rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Co piątek będą uzupełniane o nowe karty pracy i propozycję zadań.

W przypadku potrzeby konsultacji zachęcamy do kontaktu poprzez e- dziennik bądź maile prywatne.

Beata Majchrzak (klasy 1-4), mail: beata.majchrzak18@gmail.com

Anna Kakietek (klasy 5-8 oraz logopedia 4-8), mail: kakieteka@gmail.com

Pozdrawiamy

29.04.2020

MAJOWE ŚWIĘTA INNE NIŻ ZWYKLE - APEL KLAS I - III

Uroczystości to bardzo ważna część życia szkolnego. Zwykle przygotowania do nich wymagają dużego wkładu pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jednak jest to taka forma zajęć, która gromadzi i integruje całą społeczność uczniowską, nauczycieli i rodziców. Poprzez udział w takich zajęciach uczniowie mają możliwość poznać różne rodzaje literatury, zrozumieć i na swój własny sposób przeżywać ją i interpretować. Odgrywając różne role dziecko lepiej poznaje swoje możliwości, zaczyna wierzyć w siebie. Jest to również okazja do wspólnego kultywowania tradycji, poznania i rozumienia historii naszego kraju. 

czytaj więcej

27.04.2020

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Poświadczenie woli  
(Poświadczenie woli w wersji docx)  

UWAGA:

1. Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jaktorów na rok szkolny 2020/2021 rodzice dzieci zakwalifikowanych zamieszkałych poza obwodem  naszej szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 28.04.2020r. do 15.05.2020r. do godz. 15ºº (wzór oświadczenia w zakładce rekrutacja).

2. Przypominam, że powyższe podpisane pisemne oświadczenie należy przede wszystkim składać do sekretariatu szkoły na adres e-mail: sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl.

3. W dniach 14 i 15 maja br. w godzinach od 800 do 1000 rodzice, którzy nie mogą złożyć oświadczenia w wersji elektronicznej  składają go w zamkniętej kopercie do specjalnie przygotowanej zabezpieczonej skrzynki podawczej  zlokalizowanej na terenie szkoły (wejście do budynku byłego gimnazjum).

4. Oryginały wcześniej składanych dokumentów  oraz powyższego oświadczenia trzeba będzie dostarczyć do sekretariatu szkoły w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć w szkole (o tym terminie poinformujemy Państwa).

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

25.04.2020

Drodzy nauczyciele, uczniowie oraz rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną listą ciekawych stron internetowych.

czytaj więcej

Miłego korzystania

Wasze bibliotekarki

22.04.2020

Świetlica

Drodzy Rodzice!

Chwile spędzone wspólnie z dziećmi mają istotny wpływ na ich rozwój emocjonalny, psychiczny i społeczny. Poświęcając uwagę dziecku, rodzice wpływają na jego poczucie bezpieczeństwa, budują pozytywne relacje w rodzinie i z otoczeniem. Kreatywne formy spędzania czasu wolnego pobudzają wyobraźnię dziecka. Należy pamiętać o tym, aby nie narzucać dzieciom rodzaju zabaw, dobrze jeśli wspólnie z dzieckiem naradzimy się, co chciałoby robić.

Warto wykorzystać naturalną dziecięcą ciekawość i pobudzać kreatywność dzieci oferując im nowe formy znanych im czynności czy zabaw.

W tym trudnym czasie, dbajmy o poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci.

Drogie Dzieci!

Ten czas spędzony w domu wykorzystajcie racjonalnie. Cieszcie się obecnością rodziców - to jest Wasz czas. Rozmawiajcie z najbliższymi, obserwujcie przyrodę wokół  Was. Wierzymy w Waszą kreatywność i fantazję.

Gdy spotkamy się w szkole będziemy mieli sobie dużo do opowiedzenia.

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych, na których znajdziecie propozycje różnych form spędzania czasu wolnego w domu.

czytaj więcej

Miłej rozrywki i dużo zdrowia

                                                                                      Wychowawcy świetlicy

16.04.2020

Pomoc psychologiczna

Przedłużająca się sytuacja epidemiczna i związana z nią izolacja może powodować u dzieci oraz dorosłych różne emocjonalne problemy. Przebywanie w jednym miejscu, brak możliwości swobodnego przemieszczania się, niemożność kontaktów społecznych, rówieśniczych oraz stres wynikający z obawy o zdrowie swoje i bliskich mogą niekorzystnie wpływać na nasze funkcjonowanie. W tym trudnym dla wszystkich czasie warto uważnie przyglądać się zachowaniu dzieci i reagować na pojawiające się zmiany. W przypadku, gdy w rodzinie nasila się napięcie, dochodzi do konfliktów, a w skrajnych przypadkach do aktów przemocy konieczna jest reakcja i poszukiwanie pomocy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi podpunktami, w których zawarte zostały wskazówki związane z organizacją nauki w domu oraz ważne informacje dotyczące możliwości poszukiwania wsparcia dla siebie i bliskich, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

czytaj więcej

Szkolny Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny

15.04.2020

Drodzy Rodzice kandydatów
do Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego w Międzyborowie,

rekrutacja do klasy pierwszej naszej szkoły trwa zgodnie z harmonogramem
od 1 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15ºº.

Przypominam, że zgłoszenie (dla kandydatów z obwodu ) lub wniosek  (dla kandydatów spoza obwodu ) wraz z odpowiednimi załącznikami należy przede wszystkim składać do sekretariatu szkoły na adres e-mail: sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl w dowolnej możliwej do odczytania przez sekretariat formie. Dokumenty powinny być podpisane.

Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć do sekretariatu szkoły w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć w szkole (o tym terminie poinformujemy Państwa).

W dniach 16 i 17 kwietnia br. w godzinach od 800 do 1000 rodzice, którzy nie mogą złożyć dokumentów w wersji elektronicznej   składają dokumenty w zamkniętych kopertach do specjalnie przygotowanej zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie szkoły (wejście do budynku byłego gimnazjum).

Następne etapy rekrutacji będą przebiegały zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

04.04.2020

 Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzicie!

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych na których znajdziecie m. in. darmowe dostępy do wybranych lektur :

https://wolnelektury.pl -  biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki.

https://lektury.gov.pl/  - strona zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki.

http://www.chmuraczytania.pl - zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów.

http://audio-bajki.pl/ - nagrania klasycznych bajek dostępne w serwisie YouTube.

https://www.polskieradio.pl/18 - Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci.

https://vod.pl/lektury-szkolne - strona zawiera ekranizacje wybranych lektur szkolnych. Niestety dostęp do niektórych filmów jest płatny.

 

Książki w formacie pdf, bajki terapeutyczne, opowiadania, poradniki, które pomagają dzieciom wyjaśnić, czym jest epidemia koronawirusa i jak należy się w związku z nią zachowywać:

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf  - darmowy ebook Wydawnictwa Olesiejuk na temat koronawirusa dla młodszych uczniów.

https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-Bartek.pdf – bajka dla przedszkolaków napisana przez Martę Mytko (psycholog i nauczyciel języka polskiego).

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf - napisana przez Dorotę Bródkę (psycholog).

https://www.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8&app=desktop -  Bajka autorstwa Marii Maruszczyk (psycholog i bajkoterapeuta).

 

Kreatywne zabawy dla młodszych klas

http://www.zabawydladzieci.com.pl/slimak/?fbclid=IwAR1IHp5UAfEoxZiddysnc4JFNAIcUwDwMhsT_jLKd4kO7R9vIqXNtwdxw1g

https://www.gamazbik.com/post/czas-na-wsp%C3%B3lne-rysowanie-kreatywne-bazgroty?fbclid=IwAR23Kkz5XWTt_esos7jpWxNw9dFp51XznPnIiwuQvduK35waLJksw0i85vY

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/02/zabawne-stworki-z-rekawiczek-zimowych-bez-szycia/?fbclid=IwAR2pHlC1skb8rdoyzcbiZEmFUcG6o6NGswfKbDg1TKGmx2-LTfdbhqwVCOY

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/?fbclid=IwAR2nzcz8DA5EF-O6YUD-Uf40pPQcgaq-uIcAO50FHZhqXDd6p1PHkDw8qDs

Miłego korzystania

Wasze bibliotekarki

01.04.2020

Drodzy Rodzice kandydatów do Szkoły Podstawowej im. Jagielskiego w Międzyborowie,

rekrutacja do klasy pierwszej naszej szkoły rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem 1 kwietnia 2020r. W nowych warunkach ulega tylko zmianie sposób dostarczania zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami.

                Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20 ze zmianami) złożenie zgłoszenia lub wniosku  o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. J. Jagielskiego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

                Ochrona danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną powinna być zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). A zatem:

  1. Od 1 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15ºº  zgłoszenie (dla kandydatów z obwodu) lub wniosek  (dla kandydatów spoza obwodu) wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać do sekretariatu szkoły na adres e-mail: sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl w dowolnej możliwej do odczytania przez sekretariat formie. Dokumenty powinny być podpisane.

  2. Oryginały dokumentów należy dostarczyć  w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć w szkole.

  3. Komunikacja elektroniczna ze względów bezpieczeństwa w obecnej rekrutacji jest konieczna, preferowana i wymagana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli będzie taka możliwość ze względu na sytuację w kraju, w dniach 15 – 17 kwietnia br. być może dopuścimy składanie dokumentów w zamkniętych kopertach do specjalnie przygotowanej zabezpieczonej skrzynki podawczej  zlokalizowanej na terenie szkoły. W tej sprawie ukaże się jeszcze dodatkowy komunikat.

  4. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość. Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie rekrutacji proszę zgłaszać na adres sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl lub jeśli mają Państwo taką możliwość przez dziennik elektroniczny do Pani wicedyrektor Renaty Brańskiej.

  5. O następnych etapach rekrutacji będą Państwo informowani  w kolejnych komunikatach.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

30.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Do tej pory komunikowaliśmy się przede wszystkim przez stronę szkoły. Od dzisiaj będziemy korzystać głównie z zakładki Informacje w dzienniku elektronicznym. Tam informacje będą dostępne po zalogowaniu się. Dzisiejsze komunikaty będą wyjątkowo zdublowane – będą na stronie i dodatkowo w zakładce informacje w dzienniku.

2.W związku z aktywnym korzystaniem przez wszystkich z Internetu warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Polecam  artykuł Zamień swój dom w bezpieczną cybertwierdzę na stronie http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186801,Zamien-swoj-dom-w-bezpieczna-cybertwierdze.html.

3. Przesyłam link do komunikatu Mazowieckiej Policji  skierowanego do rodziców, opiekunów i uczniów, związanego z sytuacją epidemiologiczną https://cutt.ly/KMP .

4. Przesyłam link do Informacji Poradni P-P w Grodzisku Maz. zawierającej wykaz dyżurów pracowników tej poradni  https://cutt.ly/Poradnia .

5. Grafik dyżurów naszych specjalistów – psychologa, pedagogów i terapeutów znajdziecie Państwo na stronie https://cutt.ly/SpecjalisciZSP.

6. Drodzy ósmoklasiści, od swoich wychowawców już wiecie, że od 30 marca do 1 kwietnia nasza szkoła przeprowadza próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Wiecie już pewnie, że szczegółowe informacje można znaleźć na https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200325%20Kroki%20E8.pdf , a także https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf.

Informacje dotyczące samej organizacji oraz dalszego przepływu informacji otrzymacie od wychowawców i Pani wicedyrektor A. Gorzelak. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla Was, daje wam kolejną możliwość „szlifowania formy” .Pracujcie samodzielnie. Życzę powodzenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

25.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1.       Od dzisiaj tzn. 25 marca wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się, szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

2.       W odpowiedzi na te ograniczenia od 25 marca 2020r. do odwołania  zamykamy wejścia na terem boiska Zespołu Szkół Publicznych oraz na plac zabaw Przedszkola.

3.       Od dzisiaj też zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

4.       W związku z tym w porozumieniu z Paniami wicedyrektor oraz liderami zespołów nauczycielskich opracowałem Organizację pracy zdalnej obowiązującą w naszym Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Z dokumentem można zapoznać poprzez link: https://cutt.ly/itnR6yq

5.       Pozdrawiam uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy w nowych realiach zmagają się z problemami dnia codziennego, w tym z nowymi metodami edukacji. Życzę dużo zdrowia i sił, wsparcia bliskich osób i pomysłów na zmaganie się ze wszystkim co wokół.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

23.03.2020

 Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Już od piątku 20 marca wiadomo, że nie spotkamy się wszyscy w naszej szkole przynajmniej do Świąt Wielkanocnych.

A zatem pracy zdalnej z uczniami w czasie zawieszenia zajęć w szkołach ciąg dalszy.

2. W ostatnim komunikacie zachęcałem nauczycieli, aby wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Wiem od rodziców, że nasi nauczyciele tak jak wielu w kraju nie ustrzegli się błędów. Byli tacy co jeszcze nie odnaleźli sposobu na dotarcie do uczniów jak i tacy, którzy w swoich poczynaniach byli nadgorliwi i przesadzali z ilością prac zadawanych uczniom do pracy w warunkach domowych. Trochę się nie dziwię,  bo do tej pory nikt nas nie przygotowywał do zdalnego nauczania. Poznajemy zatem wszyscy czym jest ważna umiejętność samodoskonalenia i to w niezwykle trudnych okolicznościach. Za Panią Mazowiecką Kurator „…Proszę w szczególności o zwrócenie uwagi na to, aby zdalne zadawanie zadań odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów…”. Wszystkim polecam cały list MKO i podaję do niego link:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/14613,Informacja-dla-Dyrektorow-zwiazana-ze-zdalnym-nauczaniem.html

3. Zobowiązuję wychowawców klas aby wspólnie z nauczycielami wspomagającymi oraz specjalistami zebrali  informacje od rodziców i na bieżąco reagowali na zgłaszane przez rodziców problemy ze zdalnym nauczaniem oraz przekazywali je do mnie poprzez Panie wicedyrektor (najpóźniej do wtorku 24 marca).

4. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. edukacja jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jesteśmy zobowiązani do powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka przez naszych nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami ustalimy zatem zasady nauczania w tym okresie i niezwłocznie o tym poinformujemy (najpóźniej do 25 marca w kolejnym komunikacie).

5. Mając na uwadze konieczność podejmowania działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem przyłączam się do Apelu Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaję link:  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14605,Apel-Mazowieckiego-Panstwowego-Wojewodzkiego-Inspektora-Sanitarnego-w-zwiazku-z-.html

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

16.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Kolejnym wyzwaniem  jest Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

2. Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.

3. Szczególnie proszę wychowawców i nauczycieli klas ósmych o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.

4. Uwadze polecam Materiały edukacyjne, platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez MEN i znajdujące się m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

5. Uczniom, rodzicom i  nauczycielom polecam zapoznanie się z bogatą ofertą zawartą w materiałach na w/w stronie. Zachęcam też do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach telewizyjnych i radiowych do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

6. Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

7. W pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć można wykorzystywać :

a. dziennik elektroniczny,

b. stronę internetową szkoły, przedszkola,

c. mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

8. Prosząc nauczycieli o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu musimy mieć na uwadze wytyczne Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który zaleca aby materiały te rozwijały zainteresowania uczniów, utrwalały wiedzę, przygotowywały do egzaminów, jednak nie mogą być formą realizacji podstawy programowej.

9. Nasza szkoła jest w rejonie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grodzisku Mazowieckim
. Polecam Komunikaty dot. koronawirusa znajdujące się na stronie tej Stacji : http://grodzisk.psse.waw.pl/aktualnosci-dot-koronawirusa.

10. Zwracam również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/, Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja, Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie  Kuratorium Oświaty w Warszawie https://www.kuratorium.waw.pl/.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski 

13.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Informuję Państwa o sprawach ważnych i zmianach w stosunku do ostatniego komunikatu :

1. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szkoły nie odbywają żadne zajęcia.

2. Teren szkoły jest zamknięty.  Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepełnoletnie mogą korzystać pod opieką osób dorosłych i z zachowaniem bezpieczeństwa  związanego z obecną sytuacją.

3. Od poniedziałku 16 marca br. kontakt z sekretariatem jest możliwy tylko poprzez e-mail:

a. Sprawy klas 1 – 4 (Sekretariat SP1) – zspm_sp@wp.pl,

b. Sprawy klas 5 – 8 i Przedszkola (Sekretariat SP5) – zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl 

4. Najwięcej pytań w dniach 12 i 13 marca br. dotyczyło rekrutacji do przedszkola. W związku z tym przypominam, że:

a. Rekrutacja do przedszkola z dniem 12 marca br. została zawieszona.

b. Sekretariat nie przyjmuje wniosków w sprawie rekrutacji.

c. Rekrutacja będzie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie rekrutacji  przez organ prowadzący.

d. O nowych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco po wznowieniu pracy szkoły.

5. W ostatnim komunikacie informowałem Państwa o dodatkowym zasiłku opiekuńczym przysługującym osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Aby uzyskać taki zasiłek należy złożyć oświadczenie. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl   

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski 

11.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

zgodnie z informacją Wójta Gminy Jaktorów z 10 marca br. od dnia 12 do 27 marca 2020 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego) zawieszone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym zajęcia świetlicy szkolnej.

Na podstawie ostatnich ustaleń informuję Państwa, że:

1. Podstawową przyczyną zawieszenia zajęć była konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Według mojej wiedzy zgodnie ze stanem na dzień 11 marca br. nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem wśród uczniów i pracowników naszej szkoły.

2. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szkoły nie będą odbywać się też zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne.

Rekrutacja do przedszkola zostaje zawieszona, czyli sekretariat nie będzie przyjmował wniosków. Rekrutacja będzie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie przez organ prowadzący. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.

3. Teren szkoły jest zamknięty. W godzinach 8.00 – 15.00 dyżur pełni sekretariat. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepełnoletnie mogą korzystać pod opieką osób dorosłych.

4. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi pozostają w domach w gotowości do pracy. Wynagrodzenie za ten czas jest ustalane na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

5. Rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci i zachęcają dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

6. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033.

7. Dzieci pamiętają o swoim bezpieczeństwie w domu i odpowiedzialnie wykorzystują czas zawieszenia zajęć w szkole. Mogą w tym czasie przeczytać ulubioną książkę, uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje i zainteresowania oraz skorzystać z darmowej platformy www.epodreczniki.pl   lub materiałów rekomendowanych przez nauczycieli.

8. Zgodnie z zapowiedzią MEN egzamin klas ósmych powinien się odbyć w szkołach w ustalonym terminie. Ósmoklasisto wykorzystaj czas zawieszenia zajęć do jeszcze lepszego przygotowania się do egzaminów.

9. Jak doskonale Państwo wiedzą trwają działania zapobiegawcze na szczeblu krajowym i lokalnym, sytuacja jest dynamiczna. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

10. Komunikaty w tej sprawie będą ukazywać się też na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w kolejnych dniach, niezwłocznie po zmianie ustaleń.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

10.03.2020

Na wniosek dyrektorów szkół, w trosce o zdrowie i życie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół

Wójt Gminy Jaktorów zawiesza działalność

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ( świetlice szkolne) w:

1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie

2. Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

od dnia 12 marca (czwartek) do 27 marca (piątek) 2020 roku.

Termin zakończenia zawieszenia może ulec zmianie.

 

29.02.2020

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie informuje,że w roku szkolnym 2020/21 w Szkole Podstawowej im. Józefa Jagielskiego na poziomie klas czwartych zamierzamy utworzyć oddział sportowy o profilu piłka siatkowa.

Podstawa prawna:

§  Art. 154 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

§  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671 oraz z 2019 r. poz.413)

§  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)

 

29.02.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego nasza szkoła stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zamierzamy podejmować działania adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach zamierzamy kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Grodzisku Maz. i będziemy działać w porozumieniu z organem sprawującym nadzór (Kuratorium Oświaty w Warszawie) i organem prowadzącym (Gmina Jaktorów).

W działaniach wykorzystamy też rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych opracowane przez Ministra Edukacji Narodowej. W nawiązaniu do tych rekomendacji nauczyciele i wychowawcy rozmawiają z uczniami m.in. na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Do rodziców zaś apeluję aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

Polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus a ponadto strony:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim: http://grodzisk.psse.waw.pl/

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

11.02.2020

Bezpieczeństwo - informacje dla rodziców

Poniżej przedstawiam kilka informacji, które mogą się przydać w czasie ferii i po powrocie do szkoły.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub do internatu, sanatorium itp. znajdziecie Państwo m.in. na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-i-zwalczanie-wszawicy

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w naszej szkole jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zawartymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/postepowanie-w-przypadku-stwierdzenia-wszawicy-w-szkole

Broszurkę WSZYstko o wszawicy opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny znajdą Państwo w zakładce Bezpieczna Szkoła. 

Wiele ważnych porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci zawartych jest w  filmie „Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta”, który znajduje się na stronie www.edu.crl.org.pl.

Życzę wszystkim bezpiecznych ferii

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

31.01.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 / 7 - 8

LUTY  2020 r.

klasa

data

godzina

sala

4a – p. A. Ambroziak

4 lutego

17.00

61

4b – p. K. Kęsicka - Szymańska

5 lutego

18.00

64

4c – p. M. Jackowicz

7 lutego

17.00

63

7a – p. A. Rutkowska

4 lutego

17.00

54

7b – p. E. Zawistowska

6 lutego

18.00

55

7c – p. K. Piontek

6 lutego

17.00

62

7d – p. J. Cymerman

4 lutego

17.00

22

8a – p. M. Kęsicka

5 lutego

17.00

52

8b – p.  I. Maciejewska

5 lutego

17.30

2

8c – p. J. Kruk - Majewska

5 lutego

17.00

64

Dyżur wicedyrektora (4/7–8) A. Gorzelak –
4 lutego – wtorek (16.00–18.00) – s.53.

Dyżur pedagoga szk. (4–8) M. Zagrajek –
5 lutego – środa (15.30–17.30) – s. 51.

30.01.2020

Zebrania z rodzicami uczniów z klas 1 – 3

w dniach 04 - 06.02.2020 r.

Klasa

Wychowawca

Dzień

Godzina

Sala

1a

Urszula Guzewska

04.02

17.00

44

1b

Izabela Kuberska

04.02

17.00

41

1c

Elżbieta Bałagulska

04.02

17.00

świetlica

1d

Ewa Rosińska

06.02

17.00

41

2a

Dorota Frączek

04.02

17.00

1

2b

Anna Wiraszka

06.02

17.00

43

2c

Bożena Jakubowska

05.02

17.00

44

2d

Hanna Dłutowska – Osik

04.02

17.00

43

2e

Kamila Łopatka

05.02

18.00

1

3a

Iwona Oskiera – Gałecka

04.02

17.00

46

3b

Elżbieta Orzechowska

06.02

17.00

40

3c

Marzena Muszyńska

04.02

17.00

jadalnia

3d

Monika Kosińska

04.02

17.00

42

3e

Ewa Szmulska

04.02

17.00

40

Dyżury:

·         wicedyrektora (kl. 1-3) Renaty Brańskiej 
dn.04.02 w godz. 16.30-17.30

·         pedagoga (kl. 1-3) Marii Brzostek  dn. 04.02 w godz. 16.00-18.00

28.01.2020

ZEBRANIA KLASOWE  - LUTY 2020 - KLASY 5 - 6

Klasa

Wychowawca

Termin zebrania

Sala

Data

Godzina

5a

p.E.Różok

03.02.2020

17.00

 s.38

5b

p.B.Buczna  

06.02.2020

18.00

s.4

5c

p.A.Chmielecka  

03.02.2020

17.00

s.22

5d

p.M.Naduk

p.Ł.Frączek    

03.02.2020

17.00

 s.26

5e

p.R.Maciszewski

06.02.2020

17.00

s.21

5f

p.J.Bednarska

04.02.2020

17.00

s.23

6a

p.M.Barcikowska  

04.02.2020

18.00

s.15

6b

p.A.Kakietek  

07.02.2020

17.00

s.35

6c

p.M.Gawronek

04.02.2020

18.00

s.15

6d

p.A.Polak

05.02.2020

17.00

s.35

6e

p.E.Wysocka  

05.02.2020

17.00

s.3

Dyżur wicedyrektora (5-6) J. Pietruszewskiej
– 6 lutego – czwartek - (16.30–17.30)

23.01.2020

23.01.2020

12.12.2019

Szanowni Państwo,

na podstawie §  5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603)  oraz zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Szkoły, dzień 20 grudnia 2019r. (piątek) będzie dodatkowym dniem wolnym od zajęć dla uczniów szkoły  podstawowej. W dniu wolnym od zajęć szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Zajęcia przypadające w tym dniu zostaną odpracowane w sobotę 14 grudnia 2019r. 

W sobotę 14 grudnia br. w godz. 8.00 – 10.35 będą zajęcia lekcyjne. O godz. 11.00 weźmiemy udział w uroczystej Mszy Św. w naszym Kościele z okazji poświęcenia rozbudowanego przedszkola i biblioteki w Międzyborowie celebrowanej przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego.

Ok. 12.30 zapraszamy na program artystyczny w wykonaniu uczniów w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Program artystyczny specjalnie dla rodziców oraz uczniów szkoły pod opieką rodziców i mieszkańców Międzyborowa i okolic będzie powtórzony w niedzielę 15 grudnia br. o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Zespołu

Dariusz Grabowski

10.12.2019

Jaktorów, dnia: 10.12.2019 r

Z e s p ó ł   S z k ó ł  P u b l i c z n y c h

              w Międzyborowie

   96-316 Międzyborów ul. Staszica 5

  Tel. /46/855-27-18; fax /46/855-54-05

REGON 016319960, NIP 529-16-13-772

 

Zaproszenie do składania ofert

 

    Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje usługi społecznej pn. „Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2020 roku”.

 

  Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie www.bip.jaktorow.pl (zakładka: Zamówienia publiczne / ogłoszenia o przetargu / 2019).

    Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj,. Dz. U. z 2019 r.. poz. 1843) o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro.

 

    Zapraszam wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty.

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

          Dariusz Grabowski

 

27.11.2019

BADANIE POZIOMU WITAMINY D3

W GMINIE JAKTORÓW


Gmina Jaktorów zaprasza uczniów na bezpłatne badania poziomu witaminy D3

W ramach akcji zostaną nieodpłatnie przebadani uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Jaktorów.

Akcja odbędzie się w szkołach za pisemną zgodą opiekunów.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania (zgoda)

Termin: 25.11.2019r. – 20.12.2019r.

Miejsce akcji:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie

  • Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Odbiór wyników badań od 01.01.2020r.

Sposób odbioru (odbiór przez przedstawiciela ustawowego dziecka biorącego udział w akcji)

  • Sekretariat szkół biorących udział w akcji (wersja papierowa)

  • Strona www.wyniki.diag.pl na podstawie kodu zlecenia badania – kod dostępny w Centrum Medycznym w Jaktorowie (wersja online)

Akcja pod patronatem Gminy Jaktorów. Wykonawcą zgodnie z umową z gminą jest Centrum Medyczne w Jaktorowie.

 

26.11.2019

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 29 listopada o godzinie 17:30 w auli szkolnej odbędzie się wykład dla rodziców na temat fonoholizmu, czyli nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego. Każdego dnia obserwujemy dzieci, których uwaga skupiona jest na ekranie telefonu. Rozmawiamy z rodzicami, którzy czują się bezsilni wobec uzależnienia ich dzieci od nowych technologii. Ponieważ stykamy się z wieloma problemami w funkcjonowaniu dzieci, które mogą być wynikiem częstego korzystania z telefonu, postanowiliśmy zorganizować spotkanie z ekspertem zajmującym się tą problematyką. Prowadzącym wykład będzie dr Maciej Dębski założyciel i lider Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udział w wykładzie może zarówno Państwu, jak i pracownikom szkoły dostarczyć rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z niekontrolowanego korzystania z telefonów oraz pomóc w rozwiązywaniu trudności z tym związanych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji. Równocześnie informujemy, że w tym samym dniu odbędą się spotkania eksperta na temat fonoholizmu z uczniami klas 6, 7 i 8.

 

Psycholog                                              Dyrektor Zespołu Szkół

Joanna Cebulska – Homanowska              Dariusz Grabowski

 

04.11.2019

Zebrania z rodzicami klas 1 – 3

w dniach 05 – 07.11.2019r.

Klasa

Wychowawca

Dzień

Godzina

Sala

1a

Urszula Guzewska

05.11

16.30

44

1b

Izabela Kuberska

06.11

17.00

40

1c

Elżbieta Bałagulska

06.11

17.00

46

1d

Ewa Rosińska

06.11

17.00

41

2a

Dorota Frączek

07.11

17.00

1

2b

Anna Wiraszka

07.11

17.00

43

2c

Bożena Jakubowska

06.11

17.00

44

2d

Hanna Dłutowska – Osik

05.11

17.00

43

2e

Kamila Łopatka

06.11

17.30

1

3a

Iwona Oskiera – Gałecka

05.11

17.00

46

3b

Elżbieta Orzechowska

Zebranie w późniejszym terminie

-

-

3c

Marzena Muszyńska

06.11

17.00

42

3d

Monika Kosińska

07.11

17.00

42

3e

Ewa Szmulska

07.11

17.00

40

Dyżury:

Wicedyrektor (1 – 3) I. Oskiera-Gałecka- wtorek  05.11 w godz. 15.30 – 17.00

Pedagog  szkolny (1 – 3)  M. Brzostek-  środa  06.11 w godz. 17.00 – 18.00

04.11.2019

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 / 7 - 8

LISTOPAD  2019 r.

klasa

data

godzina

sala

4a – p. A. Ambroziak

8 listopada

17.00

61

4b – p. K. Kęsicka - Szymańska

7 listopada

17.00

52

4c – p. M. Jackowicz

8 listopada

17.00

63

7a – p. A. Rutkowska

5 listopada

17.00

54

7b – p. E. Zawistowska

6 listopada

18.00

55

7c – p. K. Piontek

7 listopada

17.00

62

7d – p. J. Cymerman

5 listopada

17.00

22

8a – p. M. Kęsicka

15 listopada

17.00

52

8b – p.  I. Maciejewska

4 listopada

17.45

2

8c – p. J. Kruk - Majewska

13 listopada

17.00

64

Dyżur wicedyrektora (4/7–8) A. Gorzelak – 5 listopada – wtorek - (16.00–18.00) – s.53.

Dyżur pedagoga szk. (4–8) M. Zagrajek – 6 listopada – środa (15.30–17.30) – s. 51.

30.10.2019

ZEBRANIA KLASOWE  - LISTOPAD 2019 - KLASY 5 - 6

Klasa

Wychowawca

Termin zebrania

Sala

Data

Godzina

5a

p.E.Różok

04.11.2019

17.00

aula / s.38

5b

p.B.Buczna  

07.11.2019

18.00

s.4

5c

p.A.Chmielecka  

04.11.2019

14.11.2019

17.00

17.00

aula / s.22

s.22

5d

p.Ł.Frączek    

04.11.2019

17.00

aula / s.37

5e

p.R.Maciszewski

07.11.2019

17.00

s.21

5f

p.J.Bednarska

05.11.2019

17.00

s.23

6a

p.M.Barcikowska  

06.11.2019

18.00

s.15

6b

p.A.Kakietek  

07.11.2019

17.00

s.35

6c

p.M.Gawronek

07.11.2019

17.00

s.15

6d

p.A.Polak

06.11.2019

17.00

s.35

6e

p.E.Wysocka  

07.11.2019

17.00

s.3

Dyżur wicedyrektora (5-6) J. Pietruszewskiej
– 7 listopada – czwartek - (15.30–17.00)

28.10.2019

21.10.2019

PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW ROK SZKOLNY 2019/2020
w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

UZUPEŁNIENIE

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem wszystkie dokumenty i procedury zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej Zespołu, dokładniej w zakładce http://www.szkola.miedzyborow.pl/zsp/ubezpieczenie/.

Dochodzą do mnie informacje od rodziców o trudnościach z ubezpieczeniem przez Internet. Ze względu na fakt, że minął już termin zawierania ubezpieczenia (15.10) najlepszą formą kontaktu jest teraz kontakt z Agentem. Podaję bezpośredni kontakt i apeluję aby wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem dzieci zakończyć do piątku 25 października br.

Agent: Agnieszka Wisznicka-Szyszkowska

Nr Agenta: 317002

Tel.: 602 158 242

E-mail: szyszkowska.agnieszka@aviva.com.pl 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW ROK SZKOLNY 2019/2020 w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

Wszystkie dokumenty i procedury zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Ubezpieczenia szkolne. W tym roku ubezpieczenie zawieramy w formie elektronicznej za pomocą linku umieszczonego na stronie, a w sytuacjach szczególnych jest możliwość podpisania ubezpieczenia w formie papierowej.

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E682D08A68259AB36556959A0E14BB35235C4527

 

05.10.2019

Europejski Tydzień Kodowania

5 - 20 października 2019r.

Nasza Szkoła kolejny rok bierze udział w akcji.

 

25.09.2019

16.09.2019

PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW ROK SZKOLNY 2019/2020 w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

Wszystkie dokumenty i procedury zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Ubezpieczenia szkolne. W tym roku ubezpieczenie zawieramy w formie elektronicznej za pomocą linku umieszczonego na stronie, a w sytuacjach szczególnych jest możliwość podpisania ubezpieczenia w formie papierowej.

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E682D08A68259AB36556959A0E14BB35235C4527

 

13.09.2019

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 / 7 - 8

17 – 19 WRZEŚNIA 2019 r.

 

klasa

data

godzina

sala

4a – p. A. Ambroziak 17 września 18.00 61
4b – p. K. Kęsicka - Szymańska 17 września 17.30 52
4c – p. M. Jackowicz 17 września 18.00 63
7a – p. A. Rutkowska 17 września 17.00 54
7b – p. E. Zawistowska 18 września 17.00 55
7c – p. K. Piontek 17 września 17.00 62
7d – p. J. Cymerman 17 września 17.00 21
8a – p. M. Kęsicka 19 września 18.00 52
8b – p.  I. Maciejewska 18 września 17.30 2
8c – p. J. Kruk - Majewska 18 września 17.00 64

Dyżur wicedyrektora (4/7–8) A. Gorzelak
– 17 września – wtorek - (16.00–18.00) – s.53.

Dyżur pedagoga szk. (4–8) M. Zagrajek
– 18 września – środa (15.30–17.30) – s. 51.

12.09.2019

ZEBRANIA KLASOWE  – WRZESIEŃ 2019 – klasy 5 - 6

klasa

data

godzina

sala

5a – p.E.Różok

19.09.2019

17.00

s.38

5b – p.B.Buczna 

19.09.2019

18.00

s.4

5c – p.A.Chmielecka 

19.09.2019

17.00

s.22

5d – p.Ł.Frączek    

19.09.2019

17.00

s.37

5e – p.R.Maciszewski

19.09.2019

17.00

s.21

5f – p.J.Bednarska

17.09.2019

17.00

s.23

6a – p.M.Barcikowska  

18.09.2019

18.00

s.15

6b  – p.A.Kakietek  

19.09.2019

18.00

s.35

6c  – p.M.Gawronek

19.09.2019

19.00

s.3

6d  –  p.A.Polak

18.09.2019

17.00

s.35

6e  –  p.E.Wysocka

19.09.2019

17.00

s.3

Dyżur wicedyrektora (5-6) J. Pietruszewskiej
– 19 września – czwartek - (16.30–18.00)

07.09.2019

Drodzy Rodzice,

 na podstawie § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. J.Jagielskiego w Międzyborowie:

1) ustalam długość przerw międzylekcyjnych w wymiarze 10 min;

2) organizuję dwie przerwy umożliwiające uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły        

    w godz. 11.30 – 11.50 oraz 12.35 – 12.55.

Rozkład lekcji obowiązujący od 9.09.2019r.

1.      8:00 – 8:45

2.      8:55 – 9:40

3.      9:50 – 10:35

4.      10:45 – 11:30

5.      11:50 – 12:35

6.      12:55 – 13:40

7.      13:50 – 14:35

8.      14:45 – 15:30

9.      15:40 – 16:25

10.    16:35 – 17:25

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

28.08.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020  

odbędzie się  2 września o godz. 9.00. 

Przed tą uroczystością zapraszamy wszystkich 

na Mszę Świętą o godz. 8.00. 

24.08.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie Międzyborów sklepik sierpień 2019

Załączniki do ogłoszenia

Umowa najmu

Biznesplan - wzór.pdf

Biznesplan - wzór.doc

Copyright © 2010-2020 ZSP w Międzyborowie