Dyrekcja Szko造

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Publicznych 

mgr Dariusz Grabowski

 

Wicedyrektor ds.  klas I - III  Szko造 Podstawowej

mgr Renata Bra雟ka

Wicedyrektor ds. klas V - VI Szko造 Podstawowej

mgr Justyna Pietruszewska 

Wicedyrektor ds. klas IV, VII - VIII Szko造 Podstawowej

mgr Aleksandra Gorzelak 

 

Copyright 2010-2020 ZSP w Mi璠zyborowie