?> Dyrekcja - Szko豉 Podstawowa w Mi璠zyborowie

Dyrekcja Szko造

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Publicznych 

mgr Dariusz Grabowski

 

Wicedyrektor ds.  klas I - III  Szko造 Podstawowej

mgr Renata Bra雟ka

Wicedyrektor ds. klas VI - VII Szko造 Podstawowej

mgr Justyna Pietruszewska 

Wicedyrektor ds. klas IV - V, VIII Szko造 Podstawowej

mgr Aleksandra Gorzelak 

 

Copyright 2010-2021 ZSP w Mi璠zyborowie