?> Gmina Jaktor闚 - Zesp馧 Szk馧 w Mi璠zyborowie

 

Informacje z Gminy Jaktor闚

 

Urz鉅 Gminy w Jaktorowie

14.06.2021

Myl samodzielnie i nie b鎩 si spisu! To nie boli

Nie chcesz si spisa? Uwa瘸sz, 瞠 spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, 瞠 to nielegalna inwigilacja i pa雟two chce zna tw鎩 maj靖ek albo wykorzysta zebrane dane do cel闚 podatkowych? Jeli masz opory, 瞠by wzi寞 udzia w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobi. Dowiedz si, co zyskasz uczestnicz鉍 w spisie, a co stracisz odmawiaj鉍 udzia逝.

1. Nie kieruj si komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedz o spisie ze sprawdzonych r鏚e.

Nie zawsze prawd s opinie os鏏, kt鏎e zabiegaj o popularno w Internecie. Czasami mo瞠sz natkn寞 si na informacje krytykuj鉍e organizacj tego przedsi瞝zi璚ia. Wolno prasy gwarantuje dost瘼 do r騜nych zda i opinii. Nigdzie jednak w oficjalnych mediach (r闚nie prywatnych) nie znajdziesz informacji nawo逝j鉍ych do bojkotu udzia逝 w spisie. Jeli kto tak czyni, pomyl w jakim i czyim interesie to robi? Opieraj swoj wiedz wy章cznie na potwierdzonych materia豉ch. Mo積a to zrobi na stronie https://spis.gov.pl w aktualnociach i dziale powi璚onym najczciej zadawanym pytaniom. Informacji szukaj te na stronach internetowych gmin i w mediach.

2. Nie neguj zasadnoci spisu. Od stu lat przeprowadza si go w Polsce co dekad.

Spisy organizowane s nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej, ale na ca造m wiecie. To, 瞠 spisy powszechne s potrzebne, wiedzieli ju w staro篡tnoci. W naszym kraju spisy s realizowane od wiek闚, pierwszy zosta zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od 1921 r. realizowany jest ze sta章 cz瘰totliwoci. Na przestrzeni dziesi璚ioleci bez wzgl璠u na sytuacj polityczn i panuj鉍e warunki spisy dostarcza造 informacji o iloci mieszka鎍闚 kraju i ka盥ej miejscowoci, ich charakterystyce demograficznej i warunkach mieszkaniowych. Po odzyskaniu niepodleg這ci i w okresie rozkwitu dwudziestolecia mi璠zywojennego s逝篡造 zaplanowaniu dzia豉 umo磧iwiaj鉍ych odbudow kraju, po II wojnie wiatowej pozwala造 na ocen skali strat wojennych, utraty ludnoci w wyniku dzia豉 okupacyjnych oraz zmiany granic i zwi頊anych z tym masowych przesiedle. W kolejnych dziesi璚ioleciach pokazywa造 przemiany demograficzne w strukturze wiekowej mieszka鎍闚, liczebnoci rodzin, wykszta販eniu, czy r鏚豉ch utrzymania i inwalidztwie w章czonych do formularza spisowego w 1978 r. To spisy by造 r鏚貫m informacji krel鉍ym portret naszego spo貫cze雟twa przed przyst雷ieniem Polski do Unii Europejskiej i po kolejnych latach korzystania z funduszy europejskich. Zawsze liczy豉 si ka盥a odpowied. W obecnie trwaj鉍ym spisie r闚nie licz si wszyscy, bez wzgl璠u na wiek, wykszta販enie, wyznanie czy pochodzenie.

Osoby, kt鏎e neguj potrzeb przeprowadzania spisu powszechnego, powinny sobie zada pytanie, co by by這, gdyby go nie organizowano? Jak mog這by funkcjonowa nasze pa雟two bez wiedzy o tym, ile os鏏 w nim mieszka, jak wygl鉅aj nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? Rz鉅z鉍y na poziomie kraju czy gminy, bez wzgl璠u na to jak parti reprezentuj, korzystaj z informacji uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie b璠 dzieli rodki finansowe i podejmowa rzetelne decyzje dotycz鉍e dostosowania us逝g publicznych do potrzeb lokalnych spo貫cznoci (m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, dzia豉lnoci plac闚ek bibliotecznych, transportu), uruchamiania program闚 wsparcia dla bezrobotnych, os鏏 starszych czy wykluczonych cyfrowo. Brak danych zebranych w spisie b璠zie mia zatem wp造w na przysz這 Twoj i Twoich najbli窺zych.

3. Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie -  jest on legalny i obowi頊kowy

Nie jest prawd, 瞠 nikt nie ma prawa pyta o sprawy zawarte w formularzu spisowym. Ot騜 spis jest legalny. Statystyka publiczna ma do tego pe軟e prawo na podstawie Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021. Dodatkowo, informacje zbierane w spisach powszechnych s wy章czone z obowi頊ywania przepis闚 RODO.

Prawd jest, 瞠 spis obejmuje zagadnienia, kt鏎e s obj皻e szczeg鏊n ochron: stan zdrowia czy wyznanie religijne. Na te pytania nie musisz odpowiada. Udzielenie odpowiedzi na pozosta貫 jest jednak naszym obowi頊kiem. Takim samym, jak p豉cenie podatk闚.   

4. Nie b鎩 si o swoje dane, s bezpieczne

Nie jest prawd, 瞠 informacje o Tobie zostan przekazane jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To, co jest udost瘼niane, to wartoci uog鏊nione w postaci wyliczonych wskanik闚, sum, rednich. Poza tym wszystkie osoby realizuj鉍e prace spisowe obowi頊uje tajemnica statystyczna, za z豉manie kt鏎ej grozi kara pozbawienia wolnoci do lat 3. Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie zosta豉 z豉mana. Warto te wiedzie, 瞠 nie ka盥y pracownik statystyki ma dost瘼 do danych jednostkowych.

5. Nie podawaj informacji o swoim maj靖ku nikt o niego nie zapyta

Nie jest prawd, 瞠 w spisie s pytania o maj靖ek, zarobki, konto bankowe, posiadanie dzia貫k, samochod闚 czy kosztownoci. Mo積a to sprawdzi na stronie spis.gov.pl w wykazie pyta. Statystyka publiczna nie interesuje si te legalnoci pobytu obcokrajowc闚. Spis nie b璠zie wykorzystany do na這瞠nia nowych podatk闚 czy tworzenia tajnych wykaz闚.

Jeli podczas wywiadu padn takie lub podobne pytania to znaczy, 瞠 rachmistrz przekroczy swoje uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnion osob.

6. Nie zak豉daj z g鏎y, 瞠 nie podo豉sz zadaniu - udzia w spisie zajmuje kwadrans

Nie jest prawd, 瞠 udzia w spisie jest trudny. Spokojne wype軟ienie formularza zajmuje 15 minut. Mo瞠sz to zrobi przez komputer lub telefon. Pomo瞠 ci w tym rachmistrz lub - jak wolisz - urz璠nik w gminie. Mo瞠sz to te zrobi samemu. Wybierz metod udzia逝 najlepsz dla siebie, na przyk豉d poprzez:

Internet i formularz na stronie spis.gov.pl

Infolini 22 729 99 99 i rozmow z urz璠nikiem Urz璠u Statystycznego

Punkt spisowy i spisanie si z pomoc urz璠nika gminnego

Rozmow telefoniczn z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Pami皻aj, 瞠 udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie mo積a ju poprawia. Dlatego powi耩 chwil na przeczytanie pyta i zastan闚 si spokojnie, zanim zaznaczysz poprawn odpowied.

7. Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi

Nie jest prawd, 瞠 rachmistrz to oszust. Mog zdarzy si przypadki podszywania si pod rachmistrza, tak samo jak oszuci podszywaj si pod wnuczka, policjanta czy wojskowego. Trzeba by ostro積ym na ka盥ym kroku. Jeli masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego to窺amo.

Rachmistrz zadzwoni z numer闚 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze wzgl璠u na skal przedsi瞝zi璚ia niekt鏎e telefony mog wskazywa te numery jako zagro瞠nie lub spam. To dlatego, 瞠 wyst瘼uje ci鉚 tych samych cyfr. Takie numery zosta造 ustalone, 瞠by 豉two by這 je zapami皻a. Jeli zadzwoni jeden z dw鏂h wspomnianych numer闚, odbierz po章czenie bez zb璠nych obaw.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle 豉twiejszy, 瞠 to rachmistrz prowadzi nas po ca造m formularzu spisowym. Jeli mamy jakie w靖pliwoci co do treci pyta, mo瞠my od razu poprosi rachmistrza o wyjanienie.

Pomoc rachmistrza jest szczeg鏊nie przydatna w przypadku os鏏, kt鏎e nie czuj si zbyt pewnie u篡waj鉍 telefonu i Internetu albo w og鏊e nie mia造 stycznoci z cyfrowym wiatem. Formularz spisowy jest bowiem dost瘼ny wy章cznie przez Internet jeli nie umiemy si spisa samodzielnie, nale篡 skorzysta z pomocy rachmistrza.

8. Nie tra czasu, skorzystaj z fachowej pomocy

Ze wsparcia rachmistrza powinny te skorzysta osoby nie dysponuj鉍e nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, 瞠 popiech i niedok豉dne czytanie treci pyta na formularzu spisowym s najcz瘰tsz przyczyn pomy貫k pope軟ianych przez mieszka鎍闚 przy jego wype軟ianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolini spisow i pr鏏 poprawy b喚dnych zapis闚 za porednictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dok豉dnie wraz z odpowiedziami, wyjani w靖pliwoci, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co wi璚ej, odbieraj鉍 telefon od rachmistrza i spisuj鉍 si z jego pomoc nie ponosimy kosztu rozmowy. Mo瞠my zatem bez popiechu wype軟i formularz i pyta rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.

9. Nie odk豉daj spisu na pniej, oszcz璠 sobie stresu

Nie jest prawd, 瞠 zyskasz, jeli b璠ziesz odwleka spis w niesko鎍zono. Mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 os鏏, kt鏎e zostawi造 sobie spis na ostatni chwil, jest na tyle du穎, 瞠 ograniczona b璠zie dost瘼no rachmistrz闚 i konsultant闚 telefonicznych. B璠zie wprawdzie funkcjonowa samospis internetowy, ale w tej opcji nie mo瞠my liczy na wsparcie rachmistrza i wszystkie w靖pliwoci b璠ziemy musieli wyjani sami. Odk豉danie spraw prostych na ostatni chwil, jak pokazuje praktyka, cz瘰to prowadzi do niepotrzebnych emocji i stresuj鉍ych sytuacji.

10. Nie odmawiaj udzia逝 w spisie odmowa jest zagro穎na kar grzywny

Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno okrela, 瞠 kto wbrew obowi頊kowi odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. Jej wysoko ka盥orazowo okrela s鉅 w odr瑿nym post瘼owaniu administracyjnym. Maksymalna kara grzywny mo瞠 wynie nawet 5 000 z.

PLAKAT

Nie b鎩 si spisu, b鉅 na TAK!

1. Nie kieruj si komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedz o spisie ze sprawdzonych r鏚e.

2. Nie neguj zasadnoci spisu. Od stu lat przeprowadza si go w Polsce co dekad.

3. Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie -  jest on legalny i obowi頊kowy

4. Nie b鎩 si o swoje dane, s bezpieczne

5. Nie podawaj informacji o swoim maj靖ku nikt o niego nie zapyta

6. Nie zak豉daj z g鏎y, 瞠 nie podo豉sz zadaniu - udzia w spisie zajmuje kwadrans

7. Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi

8. Nie tra czasu, skorzystaj z fachowej pomocy

9. Nie odk豉daj spisu na pniej, oszcz璠 sobie stresu

10. Nie odmawiaj udzia逝 w spisie odmowa jest zagro穎na kar grzywny

 

Dzwoni numer 22 828 88 88?  Odbierz, to rachmistrz spisowy!

Rachmistrzowie spisowi kontaktuj si na razie tylko przez telefon. Niestety wiele os鏏 ignoruje po章czenia od nich lub boi si je odebra. Nale篡 pami皻a, 瞠 rachmistrzowie dzwoni z dw鏂h numer闚: 22 828 88 88 oraz za porednictwem infolinii spisowej 22 279 99 99. Te po章czenia warto odbiera, 瞠by z pomoc rachmistrza szybko i wygodnie wywi頊a si z obowi頊ku udzia逝 w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021).  

Rachmistrzowie telefoniczni zacz瘭i drugi miesi鉍 pracy. Dzwoni do mieszka鎍闚 Polski, aby pom鏂 si spisa. Niestety wiele os鏏, kt鏎ym chc zaoferowa swoje wsparcie, odmawia rozmowy lub odrzuca po章czenie nie sprawdzaj鉍 nawet, kto dzwoni.

Czy to oszust?

Odbieraj鉍 telefon z nieznanego nam dot鉅 numeru trzeba zawsze zachowywa ostro積o. W czasie NSP 2021 mog zdarza si przypadki podszywania si oszust闚 pod rachmistrza. Nale篡 koniecznie pami皻a, 瞠 rachmistrz nie 蕨da od Pa雟twa pieni璠zy, nie pyta o maj靖ek lub dochody. W prosty spos鏏 mo積a sprawdzi, czy osoba, kt鏎a podaje si za rachmistrza, rzeczywicie nim jest. Trzeba tylko zanotowa imi, nazwisko oraz numer identyfikatora rachmistrza i skorzysta z wybranej opcji weryfikacji.

Najprociej i najszybciej zapyta rachmistrza o podanie jednej z pi璚iu ostatnich cyfr naszego numeru PESEL - jeli odpowie prawid這wo, mo瞠my spokojnie kontynuowa rozmow i przej do spisu.

Mo積a r闚nie skorzysta z aplikacji Sprawd rachmistrza, dost瘼nej na stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoni na infolini spisow pod numer 22 279 99 99 i poprosi konsultanta o sprawdzenie danych rachmistrza.

Spam? Sprawd, czy to nie rachmistrz

Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze wzgl璠u na skal przedsi瞝zi璚ia nasz aparat telefoniczny mo瞠 uzna te numery za zagro瞠nie lub spam. To dlatego, 瞠 wyst瘼uje ci鉚 tych samych cyfr s one jednak tak dobrane, 瞠by 豉two by這 je zapami皻a.

Jeli na Twoim telefonie wywietli si jeden z dw鏂h wspomnianych numer闚, odbierz po章czenie bez zb璠nych obaw, nawet jeli widzisz komunikat Podejrzenie spamu.

Jeli nie odebra貫 telefonu od rachmistrza spodziewaj si od niego SMS-a i ponownych pr鏏 po章czenia.

Dlaczego warto odebra?

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle 豉twiejszy, 瞠 to rachmistrz prowadzi nas po ca造m formularzu spisowym. Jeli mamy jakie w靖pliwoci co do treci pyta, mo瞠my od razu poprosi rachmistrza o wyjanienie.

Pomoc rachmistrza jest szczeg鏊nie przydatna w przypadku os鏏, kt鏎e nie czuj si zbyt pewnie u篡waj鉍 komputera lub telefonu albo w og鏊e nie mia造 stycznoci z cyfrowym wiatem. Formularz spisowy jest bowiem dost瘼ny wy章cznie przez Internet jeli nie umiemy si spisa samodzielnie, nale篡 bezwzgl璠nie skorzysta z pomocy rachmistrza.

Pami皻aj, 瞠 rachmistrz dzwoni w imieniu G堯wnego Urz璠u Statystycznego i robi to w ramach obowi頊k闚 s逝瘺owych. Nie miej wi璚 do niego o to pretensji. Jeli masz jakie w靖pliwoci, lub nie chcesz si spisa w danej chwili, zakomunikuj to i um闚 si na inny termin.

07.06.2021

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!

Rachmistrz spisowy to nie akwizytor, natr皻ny sprzedawca ani wy逝dzacz danych. Kiedy do Ciebie dzwoni, robi to po, 瞠by Ci pom鏂 wype軟i obowi頊ek spisowy! Dlatego gdy zobaczysz, 瞠 dzwoni 22 828 88 88, odbierz telefon od rachmistrza, wys逝chaj go i od razu spisz si razem z nim! Oszcz璠zisz na czasie i rachunku telefonicznym.

Nie jeste jeszcze w gronie os鏏 spisanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021)? Mo瞠sz w takim razie spodziewa si telefonu od rachmistrza. Nie ignoruj tego po章czenia i nie odmawiaj pod byle pretekstem. Rachmistrz jest dla Ciebie wsparciem i naprawd warto skorzysta z jego pomocy.

Dlaczego nie warto odmawia rachmistrzowi?

Rachmistrz nie jest akwizytorem i nie chce nam niczego sprzeda. Jedynym celem jego pracy jest pomoc mieszka鎍om w wype軟ieniu obowi頊ku spisowego. Dlatego warto go wys逝cha i dowiedzie si, w jaki spos鏏 chce nas wesprze.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle 豉twiejszy, 瞠 to rachmistrz prowadzi nas po ca造m formularzu spisowym. Jeli mamy jakie w靖pliwoci co do treci pyta, mo瞠my od razu poprosi rachmistrza o wyjanienie.

Pomoc rachmistrza jest szczeg鏊nie przydatna w przypadku os鏏, kt鏎e nie czuj si zbyt pewnie u篡waj鉍 komputera i Internetu albo w og鏊e nie mia造 stycznoci z cyfrowym wiatem. Formularz spisowy jest bowiem dost瘼ny wy章cznie przez Internet jeli nie umiemy si spisa samodzielnie, nale篡 bezwzgl璠nie skorzysta z pomocy rachmistrza.

Ze wsparcia rachmistrza powinny te skorzysta osoby nie dysponuj鉍e nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, 瞠 popiech i nie czytanie dok豉dnie treci pyta na formularzu spisowym s najcz瘰tsz przyczyn pomy貫k, pope軟ianych przez mieszka鎍闚 przy jego wype軟ianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na Infolini spisow i pr鏏 poprawy b喚dnych zapis闚 za porednictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dok豉dnie wraz z odpowiedziami, wyjani w靖pliwoci, zaznaczy za nas odpowiedzi. Uzyskanych informacji nie przeka瞠 nikomu przed przyst雷ieniem do pracy podpisuje bowiem specjalne przyrzeczenie o zachowaniu ich w tajemnicy. Ma przy tym wiadomo, 瞠 jej z豉manie grozi kar wi瞛ienia do lat 3.

Co wi璚ej, odbieraj鉍 telefon od rachmistrza i spisuj鉍 si z jego pomoc nie ponosimy kosztu rozmowy. Mo瞠my zatem bez popiechu wype軟i formularz i pyta rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.

Jak sprawdzi, czy to prawdziwy rachmistrz?

Warto pami皻a o zachowaniu ostro積oci i sprawdzaniu to窺amoci osoby, kt鏎a do nas telefonuje. Rachmistrzowie spisowi b璠 dzwoni z dw鏂h numer闚: 22 828 88 88 i 22 279 99 99. Jeli na wywietlaczu naszego telefonu pojawi si kt鏎y z tych numer闚, oznacza to, 瞠 dzwoni rachmistrz i warto odebra po章czenie.

Jeli jednak dalej mamy w靖pliwoci, mo瞠my zweryfikowa to窺amo rachmistrza dzwoni鉍 na infolini pod numer 22 279 99 99 lub korzystaj鉍 z aplikacji Sprawd to窺amo rachmistrza na stronie https://spis.gov.pl/. Potrzebna jest tylko znajomo imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rachmistrza. Mamy te prawo poprosi rachmistrza o podanie jednej z pi璚iu ostatnich cyfr naszego numeru PESEL prawdziwy rachmistrz ma dost瘼 do tej informacji i b璠zie umia odpowiedzie prawid這wo.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszcz璠noci, cenne przedmioty w domu, numer konta, numer dowodu osobistego, PIN do karty czy dane logowania do bankowoci internetowej - takie pytania mog wskazywa na pr鏏 wy逝dzenia danych. W przypadku w靖pliwoci co do wiarygodnoci i rzetelnoci rachmistrza spisowego, nale篡 to zg這si na infolini spisow lub do Gminnego Biura Spisowego.

Nie czekaj do wrzenia, bo b璠zie trudniej!

Cz os鏏 odmawia rachmistrzom t逝macz鉍, 瞠 w tej chwili nie ma czasu, a spis trwa do ko鎍a wrzenia i mo積a z tym poczeka. To prawda, ale niekoniecznie wyjdziemy na tym dobrze. We wrzeniu mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 os鏏, kt鏎e zostawi造 sobie spis na ostatni chwil, jest na tyle du穎, 瞠 ograniczona b璠zie dost瘼no rachmistrz闚. B璠zie wprawdzie funkcjonowa samospis internetowy, ale w tej opcji nie mo瞠my liczy na wsparcie rachmistrza i wszystkie w靖pliwoci b璠ziemy musieli sobie wyjani sami.

Dlatego warto odebra telefon od rachmistrza i da sobie pom鏂!

01.05.2021

Spisz si przez Internet i wygraj samoch鏚!

 

Bior鉍 udzia w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowi頊ek, ale r闚nie masz szans na spe軟ienie motoryzacyjnego marzenia! G堯wn nagrod loterii NSP 2021 s samochody osobowe. Opr鏂z auta mo積a wygra r闚nie bony na zakupy o wartoci 500 z lub 1000 z.

Spisuj鉍 si przez Internet zyskujesz szans na wygranie jednej z wielu nagr鏚. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz si, pobierz unikatowy kod i zg這 ch耩 udzia逝 w loterii NSP.  

WA烤E do udzia逝 w loterii wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), na kt鏎e wysy豉ny jest unikatowy kod.

Jak wzi寞 udzia w loterii?

To proste:

- wejd na stron https://spis.gov.pl/ i spisz si w dogodnej dla siebie chwili,

- po zako鎍zeniu formularza spisowego, potwierd ch耩 uczestnictwa w loterii,

- pobierz i zachowaj unikatowy 10-znakowy kod uprawniaj鉍y do udzia逝 w loterii,

- zg這 go na stronie https://loteria.spis.gov.pl/ w terminie od 22 kwietnia do 7 lipca 2021 r.

- ogl鉅aj transmisje online z losowa na YouTube i Facebook na profilach GUS i sprawd, czy wygra貫!

Im wczeniej spiszesz si przez Internet i zg這sisz do loterii, tym masz wi璚ej szans na wygran - b璠ziesz uczestniczy w wi瘯szej liczbie losowa! Osoby, kt鏎e zg這sz kod do loterii najpniej do 5 maja 2021 r. wezm udzia we wszystkich 7 losowaniach.

Terminy losowa i szczeg馧y sprawdzisz w regulaminie dost瘼nym na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. B璠zie o nich te przypomina G堯wny Urz鉅 Statystyczny w swoich mediach spo貫cznociowych.

Pierwsze losowanie ju 7 maja!

Co mo積a wygra?

Nagrodami w loterii b璠 bony na zakupy o wartoci 500 z lub 1000 z. W losowaniu fina這wym, kt鏎e odb璠zie si 14 lipca 2021 r., do szczliwc闚 trafi 16 samochod闚 osobowych Toyota Yaris - po jednym dla ka盥ego wojew鏚ztwa. W losowaniu fina這wym wezm udzia wszystkie zarejestrowane zg這szenia.

Nie zwlekaj! Spisz si przez Internet ju dzi na https://spis.gov.pl/ i zwi瘯sz swoje szanse na wygran!

Jeli masz pytania, zadzwo na infolini loterii dost瘼n pod numerem 22 871 99 21 (czynna w dni robocze w godz. 9.0017.00, koszt po章czenia zgodnie z taryf operatora) lub poszukaj informacji na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzib w Warszawie.

 

14.04.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 spisz si przez telefon!

 

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawow i obowi頊kow metod spisow jest samospis internetowy. Co jeli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj si, dla Ciebie te istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomo瞠 Ci w tym infolinia spisowa dost瘼na pod numerem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwoni na infolini spisow pod numer 22 279 99 99. G這s lektorki podpowie nam, co mamy zrobi, by rozpocz寞 spis:

- najpierw trzeba wybra klawisz 1, aby wybra Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021,

- potem zn闚 wciskamy 1, czyli Spisz si przez telefon.  

Telefon odbierze pracownik urz璠u statystycznego, kt鏎y b璠zie po kolei czyta pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania si do aplikacji spisowej.

Infolinia spisowa dzia豉 od poniedzia趾u do pi靖ku w godzinach 8:00 - 18:00.

Spis przez telefon jest opcj wygodn i bezpieczn, poniewa wyklucza kontakt bezporedni z inn osob i nie musimy ju potwierdza to窺amoci rachmistrza. Szczeg鏊nie polecamy to rozwi頊anie Seniorom.

Wi璚ej informacji: https://spis.gov.pl/ 

Jest to opcja bezpieczna, zw豉szcza z punktu widzenia os鏏 starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdza, czy zg豉szaj鉍a si do nas osoba jest prawdziwym rachmistrzem.

12.04.2021

Jak wzi寞 udzia w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Spis jest naprawd 豉twy! Wystarczy wej na stron internetow Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzysta z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zr鏏 to jak najszybciej!

Z obowi頊ku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) mo瞠my si wywi頊a ju od 1 kwietnia. Wtedy zacznie dzia豉 aplikacja spisowa NSP 2021 podstawowa i OBOWI刊KOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwleka!

Do aplikacji zalogujemy si korzystaj鉍 z Krajowego W瞛豉 Identyfikacji Elektronicznej lub podaj鉍 numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemc闚 bez numeru PESEL przewidziano odr瑿ny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomog urz璠nicy

Osoby, kt鏎e nie maj komputera lub telefonu z Internetem, mog poprosi o pomoc najbli窺zych lub uda si do Urz璠u Gminy lub Miasta i zg這si ch耩 udzia逝 w NSP 2021.  Na spisuj鉍 si osob b璠zie czeka specjalnie przygotowany komputer z dost瘼em do sieci internetowej. W razie pyta lub problem闚 wsparciem b璠zie s逝篡 wyznaczony do tego pracownik Urz璠u.

Ze wzgl璠u na sytuacj epidemiczn warto wczeniej sprawdzi telefonicznie dost瘼no punktu  spisowego i um闚i si w Urz璠zie  na konkretn godzin.

Mo積a r闚nie spisa si przez telefon dzwoni鉍 na infolini spisow pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatni desk ratunku

Jeli z wa積ych powod闚 nie spisalimy si przez Internet w domu lub w Urz璠zie Gminy/Miasta musimy spodziewa si telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WA烤E gdy skontaktuje si z nami rachmistrz, nie mo瞠my ju odm闚i udzia逝 i musimy si spisa. Z tego wzgl璠u podkrelmy to raz jeszcze warto spisa si samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Wi璚ej informacji: https://spis.gov.pl/ 


 

30.03.2021


Narodowy Spis Powszechny 2021 jakie b璠 pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) odpowiedz na pytania: ile nas jest, jacy jestemy i jak 篡jemy. Informacje o tym b璠ziemy mogli poda w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana b璠zie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszka鎍闚 Polski. Udzielone odpowiedzi b璠 bezwzgl璠nie chronione tajemnic statystyczn.

Formularz spisowy b璠zie mia jeden wz鏎 dla wszystkich i b璠zie podzielony na dwie czci: osobow i mieszkaniow. W formularzu znajdzie si osiem blok闚 tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/ 

Wykaz pyta do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 

Warto zapozna si z formularzem jeszcze przed spisem wprawdzie odpowied na zdecydowan wi瘯szo pyta nie powinna nastr璚za 瘸dnych trudnoci, ale by mo瞠 w niekt鏎ych przypadkach pojawi si jakie w靖pliwoci (np. dane dotycz鉍e mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywaj鉍ych za granic).  

Czy musimy odpowiedzie na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowi頊ek, ale w kilku miejscach b璠zie dost瘼na opcja Nie chc odpowiada na to pytanie. Pojawi si ona w pytaniach dotycz鉍ych kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz zwi頊k闚 niesformalizowanych.

Pami皻ajmy, 瞠 jeli b璠ziemy spisywa si za porednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie maj oni prawa zadawa pyta wykraczaj鉍ych poza zakres formularza! To kolejny dobry pow鏚, by zapozna si z treci pyta jeszcze przed rozpocz璚iem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi b璠 chronione tajemnic statystyczn jednostkowe dane dotycz鉍e poszczeg鏊nych os鏏 i gospodarstw domowych nie mog by ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Wi璚ej informacji znajduje si na stronie https://spis.gov.pl.
 

Narodowy Spis Powszechny 2021 Twoje dane b璠 bezpieczne!

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) b璠 podlega rygorystycznej ochronie. Gwarantuj to zar闚no zapisy prawne nak豉daj鉍e m.in. bezwzgl璠ny obowi頊ek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokuj鉍e osobom niepowo豉nym dost瘼 do danych spisowych.

Ochrona danych zbieranych podczas spis闚 powszechnych i wszystkich innych bada ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzgl璠ny priorytet. Wype軟iaj鉍 formularz spisowy NSP 2021 mo瞠my by pewni, 瞠 dane nie b璠 ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych s poufne i podlegaj szczeg鏊nej ochronie, na zasadach okrelonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonuj鉍e prace spisowe s obowi頊ane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje 瘸dnych wyj靖k闚 daj鉍ych mo磧iwo jej uchylenia. Za jej z豉manie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolnoci.

Dane spisowe s r闚nie odpowiednio zabezpieczone pod wzgl璠em informatycznym. W豉ciwa ochrona informatyczna jest niezb璠na badania statystyczne s dzi prowadzone w przewa瘸j鉍ej mierze za porednictwem Internetu. R闚nie podczas NSP 2021 spis ka盥ej osoby b璠zie przeprowadzany za porednictwem aplikacji internetowej.

System zabezpiecze informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bie蕨co sprawdzany i aktualizowany. Zadzia豉 bez zarzutu podczas ubieg這rocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Warto podkreli, 瞠 dane spisowe b璠 przekazywane do wiadomoci publicznej jedynie w formie zagregowanej czyli 章cznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, wojew鏚ztwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby os鏏). W 瘸dnym wypadku nie b璠 publikowane dane dotycz鉍e poszczeg鏊nych os鏏 lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

Wi璚ej informacji znajduje si na stronie https://spis.gov.pl.

Copyright 2010-2021 ZSP w Mi璠zyborowie