Projekt "Szko豉 kluczowych kompetencji"

KOMUNIKAT 2

Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKOΧ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI RPMA.10.01.02-14-8068/17-00  g堯wnym celem Projektu by wzrost do X 2018r. poziomu kompetencji kluczowych (KK) oraz postaw i umiej皻noci niezb璠nych na rynku pracy wr鏚 min. 813 uczestnik闚 projektu, tj. uczestnik闚 (U) Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego (ZSP) w Jaktorowie oraz Zespo逝 Szk馧 Publicznych (ZSP) w Mi璠zyborowie poprzez popraw jakoci i rozszerzenie oferty edukacyjnej ww. plac闚ek. W zwi頊ku z niezg這szeniem si odpowiedniej liczby uczni闚 (uczestnik闚) do udzia逝 w projekcie zaplanowane formy wsparcia tzn. szkolenia / warsztaty / praktyki dla uczni闚 zostaj odwo豉ne.

Mi璠zybor闚, 01.12. 2017

 

KOMUNIKAT 1

Od listopada 2017r. do padziernika 2018r. uczniowie Szko造 Podstawowej kl. 4 - 7 i Gimnazjum mog wzi寞 udzia w zaj璚iach  w ramach projektu SZKOΧ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI realizowanego w ramach RPO Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X. Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kszta販enie i rozw鎩 dzieci i m這dzie篡,  10.1.2 Edukacja og鏊na w ramach ZIT

  Szczeg馧owe informacje dotycz鉍e projektu oraz realizacji zaj耩 zostan przedstawione za zebraniu rodzic闚 w dniu 26 padziernika br. o godz. 18.00 w auli gimnazjum.

ZAPRASZAMY

 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

SZKOΧ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

pobierz

Copyright 2010-2018 ZSP w Mi璠zyborowie