Witamy na stronie Przedszkola

w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie!

 

Informacja w sprawie płatności za przedszkole znajduje się w zakładce PŁATNOŚCI (lewe menu - INFORMACJE)

13.07.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ze względu na brak miejsc, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

08.07.2020

     W celu zapewnienia właściwego, bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola w ZSP w Międzyborowie od 13 lipca br. wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców do przestrzegania następujących procedur:

· w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w Przedszkolu w ZSP w Międzyborowie, prowadzonym przez  Gminę Jaktorów  od dnia 13 lipca 2020 r. do odwołania.

· w sprawie postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola w ZSP w Międzyborowie prowadzonego przez Gminę Jaktorów, w czasie zagrożenia epidemicznego wraz z załącznikami nr 1 i 2.


>> załącznik 1
>> załącznik2

· w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do Przedszkola  w ZSP w Międzyborowie prowadzonego przez Gminę Jaktorów,  koronawirusem SARS-COV-2.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

25.06.2020

Szanowni Państwo,

     w dniach 23, 24 i 25 czerwca br. spotkaliśmy się na terenie naszego Przedszkola z dziećmi, rodzicami i nauczycielami grup odpowiednio 6a, 6b i 6c. Spotkania były okazją do podsumowania minionego roku szkolnego – trudnego (trwała modernizacja), radosnego i wzniosłego (otwarcie rozbudowanego przedszkola i wspaniały program artystyczny) i zaskakującego (koronawirus i zdalna edukacja). Wszystkim tzn. dzieciom z przedszkola, ich rodzicom, Radzie Rodziców, nauczycielom, pracownikom przedszkola i Pani wicedyrektor należą się podziękowania za wspólną troskę, aby w przedszkolu mimo chwilami zewnętrznych trudności działo się jak najlepiej. Życzę zdrowych, bezpiecznych i pełnych radosnych doznań wakacji.

      Informuję, że  w uzgodnieniu z organem prowadzącym, czyli Gminą Jaktorów zajęcia w naszym Przedszkolu w ZSP w Międzyborowie będą do 31 lipca br. zawieszone.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

17.06.2020

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z licznymi zapytaniami o możliwość korzystania z zewnętrznych kompleksów rekreacyjno-sportowych oraz placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Jaktorów informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 czerwca 2020 r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz z Dyrektorami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie i Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie podjęli decyzję o otwarciu boisk od dnia 22 czerwca i placów zabaw od 29 czerwca 2020 r. Zastrzegamy jednak możliwość zmiany decyzji w przypadku nagłego pogorszenia się stanu epidemiologicznego na terenie gminy Jaktorów, powiatu grodziskiego lub województwa mazowieckiego. Zwracamy jednocześnie uwagę, że korzystanie z tych obiektów możliwe będzie jedynie przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa aktualnie określonych przez Rząd.

Przypominamy także, iż w dalszym ciągu zagrożenie związane z COVID-19 jest duże, a zarówno na Mazowszu jak i w całym kraju statystyki wykazują wysokie liczby codziennie potwierdzanych nowych zakażeń. Dlatego też apelujemy o rozważne korzystanie z ww. obiektów oraz zachowywanie dystansu społecznego.
 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz z Dyrektorami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie i Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

03.06.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że  zajęcia w naszym Przedszkolu w ZSP w Międzyborowie będą zawieszone do 26 czerwca br. Decyzja ta zapadła w uzgodnieniu z organem prowadzącym, czyli Gminą Jaktorów.

Podstawa prawna:

§ 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami).

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

27.05.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że  w uzgodnieniu z organem prowadzącym, czyli Gminą Jaktorów zajęcia w naszym Przedszkolu w ZSP w Międzyborowie będą od 1 czerwca br. w dalszym ciągu zawieszone. Kolejny komunikat w sprawie dalszego funkcjonowania przedszkola ukaże się na stronie przedszkola najpóźniej w środę 3 czerwca br.

Podstawa prawna:

§ 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami).

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

20.05.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że  za zgodą organu prowadzącego czyli Gminy Jaktorów zajęcia w naszym Przedszkolu w ZSP w Międzyborowie będą od 25 maja br. w dalszym ciągu zawieszone. O terminie otwarcia przedszkola zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna:

§ 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami).

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

30.04.2020

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obecnej sytuacji  informuję, że:

1. Zgodnie z informacją Wójta Gminy Jaktorów przedszkola na terenie gminy, w tym nasze Przedszkole w ZSP w Międzyborowie nie będą otwarte od 6 maja br. O terminie otwarcia przedszkoli w naszej gminie zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.

2. Rekrutacja do przedszkola, o której informowałem Państwa w dniu 27 kwietnia br. jest dokończeniem wcześniej rozpoczętej rekrutacji. W dniach od 4 do 8 maja 2020 r. do godz. 15ºº wniosek  wraz z odpowiednimi załącznikami składają tylko rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów, którzy nie składali wniosku przed dniem 12 marca br, czyli do czasu zawieszenia rekrutacji . Wcześniej składane wnioski i te z obecnej fazy rekrutacji będą przez komisję rekrutacyjną weryfikowane łącznie i w terminie zgodnym ze zmienionym harmonogramem opublikowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

27.04.2020

Drodzy Rodzice kandydatów do Przedszkola w ZSP w Międzyborowie,

w porozumieniu z Wójtem Gminy Jaktorów
zamierzamy dokończyć rekrutację do naszego przedszkola.

W nowych warunkach zmianie ulega harmonogram rekrutacji
i sposób dostarczania wniosków wraz z załącznikami.
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zmianami) złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Ochrona danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną powinna być zgodna z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Rekrutacja po zmianach w harmonogramie będzie przebiegać w sposób następujący:

1. Od 4 do 8 maja 2020 r. do godz. 15ºº  wniosek  wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać do sekretariatu na adres e-mail: sekretariatsp5@szkola.miedzyborow.pl w dowolnej możliwej do odczytania przez sekretariat formie. Dokumenty powinny być podpisane.

2. Oryginały dokumentów należy dostarczyć  w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć w przedszkolu. O tym terminie zostaną Państwo poinformowani.

3. Komunikacja elektroniczna ze względów bezpieczeństwa w obecnej rekrutacji jest konieczna, preferowana i wymagana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w dniach 7 i 8 maja br. w godz. 8.00 – 10.00 umożliwiamy składanie dokumentów w zamkniętych kopertach do specjalnie przygotowanej zabezpieczonej skrzynki podawczej  zlokalizowanej na terenie szkoły (przy wejściu do byłego gimnazjum).

4. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość. Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie rekrutacji do przedszkola proszę zgłaszać na adres sekretariatsp5@szkola.miedzyborow.pl  

5. Następne etapy rekrutacji będą przebiegać zgodnie ze zmienionym harmonogramem, o ich rezultatach będziemy Państwa informować.

Uwaga:

Obecna rekrutacja do przedszkola dotyczy tylko dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów. Wnioski o przyjęcie dzieci spoza naszej gminy nie będą w tej rekrutacji rozpatrywane. O tym czy i kiedy będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca poinformujemy Państwa po zakończeniu rekrutacji głównej, czyli po 26 czerwca br.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

15.04.2020

Drodzy Rodzice kandydatów do Przedszkola w ZSP w Międzyborowie,

w dalszym ciągu napływają pytania dotyczące rekrutacji do przedszkola. W związku z tym przypominam, że:

a. Rekrutacja do przedszkola z dniem 12 marca br. została zawieszona.

b. Sekretariat nie przyjmuje wniosków w sprawie rekrutacji do  przedszkola.

c. Rekrutacja będzie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie rekrutacji w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

d. Po podjęciu decyzji o wznowieniu rekrutacji poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

04.04.2020

 Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzicie!

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych na których znajdziecie m. in. darmowe dostępy do wybranych lektur :

https://wolnelektury.pl -  biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki.

https://lektury.gov.pl/  - strona zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki.

http://www.chmuraczytania.pl - zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów.

http://audio-bajki.pl/ - nagrania klasycznych bajek dostępne w serwisie YouTube.

https://www.polskieradio.pl/18 - Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci.

https://vod.pl/lektury-szkolne - strona zawiera ekranizacje wybranych lektur szkolnych. Niestety dostęp do niektórych filmów jest płatny.

 

Książki w formacie pdf, bajki terapeutyczne, opowiadania, poradniki, które pomagają dzieciom wyjaśnić, czym jest epidemia koronawirusa i jak należy się w związku z nią zachowywać:

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf  - darmowy ebook Wydawnictwa Olesiejuk na temat koronawirusa dla młodszych uczniów.

https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-Bartek.pdf – bajka dla przedszkolaków napisana przez Martę Mytko (psycholog i nauczyciel języka polskiego).

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf - napisana przez Dorotę Bródkę (psycholog).

https://www.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8&app=desktop -  Bajka autorstwa Marii Maruszczyk (psycholog i bajkoterapeuta).

 

Kreatywne zabawy dla młodszych klas

http://www.zabawydladzieci.com.pl/slimak/?fbclid=IwAR1IHp5UAfEoxZiddysnc4JFNAIcUwDwMhsT_jLKd4kO7R9vIqXNtwdxw1g

https://www.gamazbik.com/post/czas-na-wsp%C3%B3lne-rysowanie-kreatywne-bazgroty?fbclid=IwAR23Kkz5XWTt_esos7jpWxNw9dFp51XznPnIiwuQvduK35waLJksw0i85vY

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/02/zabawne-stworki-z-rekawiczek-zimowych-bez-szycia/?fbclid=IwAR2pHlC1skb8rdoyzcbiZEmFUcG6o6NGswfKbDg1TKGmx2-LTfdbhqwVCOY

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/?fbclid=IwAR2nzcz8DA5EF-O6YUD-Uf40pPQcgaq-uIcAO50FHZhqXDd6p1PHkDw8qDs

Miłego korzystania

Wasze bibliotekarki

  

30.03.2020

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Do tej pory komunikowaliśmy się przede wszystkim przez stronę szkoły. Od dzisiaj będziemy korzystać głównie z zakładki Informacje w dzienniku elektronicznym. Tam informacje będą dostępne po zalogowaniu się. Dzisiejsze komunikaty będą wyjątkowo zdublowane – będą na stronie i dodatkowo w zakładce informacje w dzienniku.

2.W związku z aktywnym korzystaniem przez wszystkich z Internetu warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Polecam  artykuł Zamień swój dom w bezpieczną cybertwierdzę na stronie http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186801,Zamien-swoj-dom-w-bezpieczna-cybertwierdze.html.

3. Przesyłam link do komunikatu Mazowieckiej Policji  skierowanego do rodziców, opiekunów i uczniów, związanego z sytuacją epidemiologiczną https://cutt.ly/KMP .

4. Przesyłam link do Informacji Poradni P-P w Grodzisku Maz. zawierającej wykaz dyżurów pracowników tej poradni  https://cutt.ly/Poradnia .

5. Grafik dyżurów naszych specjalistów – psychologa, pedagogów i terapeutów znajdziecie Państwo na stronie https://cutt.ly/SpecjalisciZSP.

6. Drodzy ósmoklasiści, od swoich wychowawców już wiecie, że od 30 marca do 1 kwietnia nasza szkoła przeprowadza próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Wiecie już pewnie, że szczegółowe informacje można znaleźć na https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200325%20Kroki%20E8.pdf , a także https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf.

Informacje dotyczące samej organizacji oraz dalszego przepływu informacji otrzymacie od wychowawców i Pani wicedyrektor A. Gorzelak. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla Was, daje wam kolejną możliwość „szlifowania formy” .Pracujcie samodzielnie. Życzę powodzenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

  

25.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1.       Od dzisiaj tzn. 25 marca wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się, szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

2.       W odpowiedzi na te ograniczenia od 25 marca 2020r. do odwołania  zamykamy wejścia na terem boiska Zespołu Szkół Publicznych oraz na plac zabaw Przedszkola.

3.       Od dzisiaj też zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

4.       W związku z tym w porozumieniu z Paniami wicedyrektor oraz liderami zespołów nauczycielskich opracowałem Organizację pracy zdalnej obowiązującą w naszym Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Z dokumentem można zapoznać poprzez link: https://cutt.ly/itnR6yq

5.       Pozdrawiam uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy w nowych realiach zmagają się z problemami dnia codziennego, w tym z nowymi metodami edukacji. Życzę dużo zdrowia i sił, wsparcia bliskich osób i pomysłów na zmaganie się ze wszystkim co wokół.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

 

23.03.2020

 Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Już od piątku 20 marca wiadomo, że nie spotkamy się wszyscy w naszej szkole przynajmniej do Świąt Wielkanocnych.

A zatem pracy zdalnej z uczniami w czasie zawieszenia zajęć w szkołach ciąg dalszy.

2. W ostatnim komunikacie zachęcałem nauczycieli, aby wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Wiem od rodziców, że nasi nauczyciele tak jak wielu w kraju nie ustrzegli się błędów. Byli tacy co jeszcze nie odnaleźli sposobu na dotarcie do uczniów jak i tacy, którzy w swoich poczynaniach byli nadgorliwi i przesadzali z ilością prac zadawanych uczniom do pracy w warunkach domowych. Trochę się nie dziwię,  bo do tej pory nikt nas nie przygotowywał do zdalnego nauczania. Poznajemy zatem wszyscy czym jest ważna umiejętność samodoskonalenia i to w niezwykle trudnych okolicznościach. Za Panią Mazowiecką Kurator „…Proszę w szczególności o zwrócenie uwagi na to, aby zdalne zadawanie zadań odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów…”. Wszystkim polecam cały list MKO i podaję do niego link:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/14613,Informacja-dla-Dyrektorow-zwiazana-ze-zdalnym-nauczaniem.html

3. Zobowiązuję wychowawców klas aby wspólnie z nauczycielami wspomagającymi oraz specjalistami zebrali  informacje od rodziców i na bieżąco reagowali na zgłaszane przez rodziców problemy ze zdalnym nauczaniem oraz przekazywali je do mnie poprzez Panie wicedyrektor (najpóźniej do wtorku 24 marca).

4. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. edukacja jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jesteśmy zobowiązani do powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka przez naszych nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami ustalimy zatem zasady nauczania w tym okresie i niezwłocznie o tym poinformujemy (najpóźniej do 25 marca w kolejnym komunikacie).

5. Mając na uwadze konieczność podejmowania działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem przyłączam się do Apelu Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaję link:  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14605,Apel-Mazowieckiego-Panstwowego-Wojewodzkiego-Inspektora-Sanitarnego-w-zwiazku-z-.html

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

20.03.2020

 Szanowni Państwo, 

z uwagi na zaistniałą sytuację wynikająca z koronawirusa i zawieszenie zajęć w przedszkolu, wszystkim rodzicom, którzy chcieliby w tym czasie wykorzystać materiały edukacyjne podczas zabaw w domu proponujemy:

  • Rodzicom dzieci 6 – letnich wykorzystanie środków dydaktycznych (książki), które zostały przez Państwa zaproponowane w bieżącym roku szkolnym. Wydawnictwo MAC udostępniło je w wersji online na swojej stronie  internetowej: www.mac.pl/flibooki.
    Są to 3 podręczniki wychowania przedszkolnego:

1. „Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia.”

2. „Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz. 1”

3. „Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz. 2.”

  • Rodzicom dzieci 3 - 5 letnich proponujemy skorzystanie, z zamieszczanych na wielu stronach internetowych, propozycji do zabaw kreatywnych, ruchowych, muzycznych oraz usprawniania sensoryczno – motorycznego. 

Wszystkim rodzicom przypominam i jednocześnie proszę o rozwagę w ilości podejmowanych działań edukacyjnych. W zaistniałej sytuacji ważne jest aby przede wszystkim tłumaczyć i pokazywać naszym dzieciom, jak należy zachowywać się bezpiecznie.

Do szybkiego spotkania w przedszkolu!

Wicedyrektor Przedszkola

Ewa Mazur

16.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Kolejnym wyzwaniem  jest Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

2. Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.

3. Szczególnie proszę wychowawców i nauczycieli klas ósmych o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.

4. Uwadze polecam Materiały edukacyjne, platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez MEN i znajdujące się m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

5. Uczniom, rodzicom i  nauczycielom polecam zapoznanie się z bogatą ofertą zawartą w materiałach na w/w stronie. Zachęcam też do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach telewizyjnych i radiowych do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

6. Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

7. W pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć można wykorzystywać :

a. dziennik elektroniczny,

b. stronę internetową szkoły, przedszkola,

c. mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

8. Prosząc nauczycieli o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu musimy mieć na uwadze wytyczne Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który zaleca aby materiały te rozwijały zainteresowania uczniów, utrwalały wiedzę, przygotowywały do egzaminów, jednak nie mogą być formą realizacji podstawy programowej.

9. Nasza szkoła jest w rejonie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grodzisku Mazowieckim
. Polecam Komunikaty dot. koronawirusa znajdujące się na stronie tej Stacji : http://grodzisk.psse.waw.pl/aktualnosci-dot-koronawirusa.

10. Zwracam również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/, Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja, Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie  Kuratorium Oświaty w Warszawie https://www.kuratorium.waw.pl/.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski    

13.03.2020

 Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Informuję Państwa o sprawach ważnych i zmianach w stosunku do ostatniego komunikatu:

1. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szkoły nie odbywają żadne zajęcia.

2. Teren szkoły jest zamknięty.  Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepełnoletnie mogą korzystać pod opieką osób dorosłych i z zachowaniem bezpieczeństwa  związanego z obecną sytuacją.

3. Od poniedziałku 16 marca br. kontakt z sekretariatem jest możliwy tylko poprzez e-mail:

a. Sprawy klas 1 – 4 (Sekretariat SP1) – zspm_sp@wp.pl,

b. Sprawy klas 5 – 8 i Przedszkola (Sekretariat SP5) – zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl 

4. Najwięcej pytań w dniach 12 i 13 marca br. dotyczyło rekrutacji do przedszkola. W związku z tym przypominam, że:

a. Rekrutacja do przedszkola z dniem 12 marca br. została zawieszona.

b. Sekretariat nie przyjmuje wniosków w sprawie rekrutacji.

c. Rekrutacja będzie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie rekrutacji  przez organ prowadzący.

d. O nowych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco po wznowieniu pracy szkoły.

5. W ostatnim komunikacie informowałem Państwa o dodatkowym zasiłku opiekuńczym przysługującym osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Aby uzyskać taki zasiłek należy złożyć oświadczenie. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl   

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski   

11.03.2020

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

zgodnie z informacją Wójta Gminy Jaktorów z 10 marca br. od dnia 12 do 27 marca 2020 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J.Jagielskiego) zawieszone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym zajęcia świetlicy szkolnej.

Na podstawie ostatnich ustaleń informuję Państwa, że:

1. Podstawową przyczyną zawieszenia zajęć była konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Według mojej wiedzy zgodnie ze stanem na dzień 11 marca br. nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem wśród uczniów i pracowników naszej szkoły.

2. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szkoły nie będą odbywać się też zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne.

Rekrutacja do przedszkola zostaje zawieszona, czyli sekretariat nie będzie przyjmował wniosków. Rekrutacja będzie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie przez organ prowadzący. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.

3. Teren szkoły jest zamknięty. W godzinach 8.00 – 15.00 dyżur pełni sekretariat. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepełnoletnie mogą korzystać pod opieką osób dorosłych.

4. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi pozostają w domach w gotowości do pracy. Wynagrodzenie za ten czas jest ustalane na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

5. Rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci i zachęcają dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

6. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033.

7. Dzieci pamiętają o swoim bezpieczeństwie w domu i odpowiedzialnie wykorzystują czas zawieszenia zajęć w szkole. Mogą w tym czasie przeczytać ulubioną książkę, uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje i zainteresowania oraz skorzystać z darmowej platformy www.epodreczniki.pl   lub materiałów rekomendowanych przez nauczycieli.

8. Zgodnie z zapowiedzią MEN egzamin klas ósmych powinien się odbyć w szkołach w ustalonym terminie. Ósmoklasisto wykorzystaj czas zawieszenia zajęć do jeszcze lepszego przygotowania się do egzaminów.

9. Jak doskonale Państwo wiedzą trwają działania zapobiegawcze na szczeblu krajowym i lokalnym, sytuacja jest dynamiczna. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

10. Komunikaty w tej sprawie będą ukazywać się też na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w kolejnych dniach, niezwłocznie po zmianie ustaleń.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

  

10.03.2020

 

Na wniosek dyrektorów szkół, w trosce o zdrowie i życie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół

Wójt Gminy Jaktorów zawiesza działalność

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ( świetlice szkolne) w:

1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie

2. Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

od dnia 12 marca (czwartek) do 27 marca (piątek) 2020 roku.

Termin zakończenia zawieszenia może ulec zmianie.

  

29.02.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego nasza szkoła stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zamierzamy podejmować działania adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach zamierzamy kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Grodzisku Maz. i będziemy działać w porozumieniu z organem sprawującym nadzór (Kuratorium Oświaty w Warszawie) i organem prowadzącym (Gmina Jaktorów).

W działaniach wykorzystamy też rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych opracowane przez Ministra Edukacji Narodowej. W nawiązaniu do tych rekomendacji nauczyciele i wychowawcy rozmawiają z uczniami m.in. na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Do rodziców zaś apeluję aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

Polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus a ponadto strony:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim: http://grodzisk.psse.waw.pl/

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

14.02.2020

Bezpieczeństwo - informacje dla rodziców

Poniżej przedstawiam kilka informacji, które mogą się Państwu przydać w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub do internatu, sanatorium itp. znajdziecie Państwo m.in. na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-i-zwalczanie-wszawicy

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w naszej szkole jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zawartymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/postepowanie-w-przypadku-stwierdzenia-wszawicy-w-szkole 

Broszurkę WSZYstko o wszawicy opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny znajdą Państwo w zakładce Bezpieczne Przedszkole.

Wiele ważnych porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci zawartych jest w  filmie „Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta”, który znajduje się na stronie www.edu.crl.org.pl.

Życzę wszystkim bezpiecznego pobytu w przedszkolu i poza nim

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

07.01.2020

DRODZY RODZICE,

informuję, że od 7 stycznia 2020 r. następuje zmiana stawki żywieniowej. W uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalono, że stawka za osobodzień dziecka w przedszkolu wynosić będzie 14 złotych.   

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

12.12.2019

Szanowni Państwo,

na podstawie §  5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) oraz zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Szkoły, dzień 20 grudnia 2019r. (piątek) będzie dodatkowym dniem wolnym od zajęć dla uczniów szkoły  podstawowej. W dniu wolnym od zajęć szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Zajęcia przypadające w tym dniu zostaną odpracowane w sobotę 14 grudnia 2019r. 

W sobotę 14 grudnia br. w godz. 8.00 – 10.35 będą zajęcia lekcyjne. O godz. 11.00 weźmiemy udział w uroczystej Mszy  Św. w naszym Kościele z okazji poświęcenia rozbudowanego przedszkola i biblioteki w Międzyborowie celebrowanej przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego.

Ok. 12.30 zapraszamy na program artystyczny w wykonaniu uczniów w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Program artystyczny specjalnie dla rodziców oraz uczniów szkoły pod opieką rodziców i mieszkańców Międzyborowa i okolic będzie powtórzony w niedzielę 15 grudnia br. o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Zespołu

Dariusz Grabowski

10.12.2019

Jaktorów, dnia: 10.12.2019 r

Z e s p ó ł   S z k ó ł  P u b l i c z n y c h

              w Międzyborowie

   96-316 Międzyborów ul. Staszica 5

  Tel. /46/855-27-18; fax /46/855-54-05

REGON 016319960, NIP 529-16-13-772

 

Zaproszenie do składania ofert

 

    Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje usługi społecznej pn. „Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2020 roku”.

 

    Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie www.bip.jaktorow.pl (zakładka: Zamówienia publiczne / ogłoszenia o przetargu / 2019).

    Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj,. Dz. U. z 2019 r.. poz. 1843) o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro.

 

    Zapraszam wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty.

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

          Dariusz Grabowski

 

27.11.2019

BADANIE POZIOMU WITAMINY D3

W GMINIE JAKTORÓW


Gmina Jaktorów zaprasza uczniów na bezpłatne badania poziomu witaminy D3

W ramach akcji zostaną nieodpłatnie przebadani uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Jaktorów.

Akcja odbędzie się w szkołach za pisemną zgodą opiekunów.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania (zgoda)

Termin: 25.11.2019r. – 20.12.2019r.

Miejsce akcji:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie

  • Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Odbiór wyników badań od 01.01.2020r.

Sposób odbioru (odbiór przez przedstawiciela ustawowego dziecka biorącego udział w akcji)

  • Sekretariat szkół biorących udział w akcji (wersja papierowa)

  • Strona www.wyniki.diag.pl na podstawie kodu zlecenia badania – kod dostępny w Centrum Medycznym w Jaktorowie (wersja online)

Akcja pod patronatem Gminy Jaktorów. Wykonawcą zgodnie z umową z gminą jest Centrum Medyczne w Jaktorowie.

 

07.11.2019

Szanowni rodzice zapraszamy na zebrania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram

Grupa

Wychowawca

Termin zebrania

Sala

Data

Godz.

3 – latki A

p. K. Bujnicka

H. Rodak

14.11.2019 r.

 

1630

nr 2

3 – latki B

p. K. Kuziemska

p. A. Kardasz

14.11.2019 r.

 

1630

nr 4

4 – latki A

p. A. Darda

14.11.2019 r.

 

1630

nr 8

 

4 – latki B

p. J. Sobczyńska

14.11.2019 r.

 

W późniejszym terminie

--------

4 – latki C

p. W. Paziaczko

I. Poteraj

14.11.2019 r.

 

1630

I piętro

s. 31

5 – latki A

p. W. Zdanowska

p. M. Wolniewicz

14.11.2019 r.

 

1700

I piętro

s. 24

5 – latki B

p. M. Stegienko

14.11.2019 r.

 

1700

I piętro

s. nr 26

6 – latki A

p. E. Jakubiak

14.11.2019 r.

 

1630

Szkoła Podstawowa s. nr 3 -parter

6 – latki B

p. J. Węgłowska

14.11.2019 r.

 

1630

Szkoła Podstawowa s. nr 4 -parter

6 – latki C

p. K. Wojtczak

 

14.11.2019 r.

 

1630

I piętro

s. nr 23

Dyżur wicedyrektora (przedszkola) E. Mazur – 14 listopada w godz. 1700 - 1800 – s. 25

21.10.2019

PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW ROK SZKOLNYM 2019/2020       
w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

UZUPEŁNIENIE

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem wszystkie dokumenty i procedury zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej Zespołu, dokładniej w zakładce http://www.szkola.miedzyborow.pl/zsp/ubezpieczenie/.

Dochodzą do mnie informacje od rodziców o trudnościach z ubezpieczeniem przez Internet. Ze względu na fakt, że minął już termin zawierania ubezpieczenia (15.10) najlepszą formą kontaktu jest teraz kontakt z Agentem. Podaję bezpośredni kontakt i apeluję aby wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem dzieci zakończyć do piątku 25 października br.

Agent: Agnieszka Wisznicka-Szyszkowska

Nr Agenta: 317002

Tel.: 602 158 242

E-mail: szyszkowska.agnieszka@aviva.com.pl 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

17.09.2019

 Szanowni rodzice zapraszamy na zebrania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram

Grupa

Wychowawca

Termin zebrania

Sala

Data

Godz.

3 – latki A

p. K. Bujnicka
p. H.Rodak

26.09.2019 r.

 

1700

nr 2

3 – latki B

p. K.Kuziemska
p. A.Kardasz

26.09.2019 r.

 

1630

nr 4

4 – latki A

p.A.Darda

26.09.2019 r.

 

1630

s. 8

4 – latki B

p. J.Sobczyńska

26.09.2019 r.

1630

I piętro

s. 31

4 – latki C

p. W.Paziaczko

26.09.2019 r.

1630

I piętro

s. 23

5 – latki A

p. W.Zdanowska
p. M.Wolniewicz

26.09.2019 r.

1700

I piętro

s. 24

5 – latki B

p. M.Stegienko

26.09.2019 r.

1630

I piętro

s. 26

6 – latki A

p. E.Jakubiak

26.09.2019 r.

1630

Szkoła Podstawowa s. nr 3 -parter

6 – latki B

p. J.Węgłowska

26.09.2019 r.

1630

Szkoła Podstawowa s. nr 4 -parter

6 – latki C

p. K.Wojtczak 26.09.2019 r.

1630

Szkoła Podstawowa s. nr 1 -parter

Dyżur wicedyrektora (przedszkola) E. Mazur – 26 września w godz. 1700 - 1800 – s. 25

16.09.2019

 

PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW ROK SZKOLNYM 2019/2020 w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

Wszystkie dokumenty i procedury zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Ubezpieczenia szkolne. W tym roku ubezpieczenie zawieramy w formie elektronicznej za pomocą linku umieszczonego na stronie, a w sytuacjach szczególnych jest możliwość podpisania ubezpieczenia w formie papierowej.

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E682D08A68259AB36556959A0E14BB35235C4527

21.08.2019

 DNI ADAPTACYJNE

            Informujemy, że dni adaptacyjne w Przedszkolu w ZSP w Międzyborowie odbędą się w dniach:

29 sierpnia 2019 r. w godzinach  18ᵒᵒ- 19ᵒᵒ - spotkanie dla rodziców dzieci nowo przyjętych (dzieci, które po raz pierwszy będą przedszkolakami naszego przedszkola) – sala konferencyjna w hali sportowej. Podczas tego spotkania będzie przedstawiony przydział dzieci do poszczególnych grup.

30 sierpnia 2019 r. w godzinach 17ᵒᵒ -18ᵒᵒ - spotkanie dla rodziców i dzieci z nauczycielami danej grupy.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

08.07.2019

Drodzy Rodzice,

Informuję, że w dniach od 22.07 do 02.08.2019 r. sekretariaty szkół oraz księgowość nie będą czynne.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

08.07.2019

Drodzy Rodzice dzieci nowo przyjętych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszczamy niezbędne przybory dla nowoprzyjętych przedszkolaków do codziennego pobytu w przedszkolu: pobierz 

3 – 4 – latki

·         worek na obuwie na zmianę - podpisany,

·         obuwie na zmianę z białą podeszwą,

·         worek na piżamę do leżakowania (podpisany),

·         piżama do leżakowania (podpisana),

·         koc do leżakowania (podpisany),

·         jasiek do leżakowania (podpisany),

·         worek na koc i jasiek do leżakowania podpisany,

·         poszewka na koc i jasiek do leżakowania najlepiej z kory (podpisane),

·         serwetki do posiłków - białe,

·         chusteczki higieniczne do nosa.

5 – 6 - latki

·         worek na obuwie na zmianę - podpisany,

·         obuwie na zmianę z białą podeszwą,

·         serwetki do posiłków - białe,

·         chusteczki higieniczne do nosa.

08.07.2019

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym z powodu braku miejsc nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola w  Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie na rok szkolny 2019/2020. 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

18.05.2019

Szczegółowy program obchodów

XXI Dni Międzyborowa

17 - 28.05.2019r.

znajduje się poniżej:

pobierz

 

16.05.2019

13.05.2019

Pracownik obsługi hali potrzebny od zaraz

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie pilnie zatrudni pracownika obsługi hali sportowej. Wskazana zgoda na pracę na wysokości. Umowa o pracę na czas określony, praca w godzinach według harmonogramu.
Informacje i składanie CV w sekretariacie szkoły.

13.05.2019

  Szanowni rodzice zapraszamy na zebrania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram

Grupa

Wychowawca

Termin zebrania

Sala

Data

Godz.

3 – latki A

p. A.Darda

16.05.2019 r.

 

1700

nr 2

3 – latki B

p. J.Sobczyńska

p. E.Oskiera

16.05.2019 r.

 

1700

nr 4

3 – latki C

p. W.Paziaczko

16.05.2019 r.

 

1700

I piętro

s. 23

4 – latki A

p. W.Zdanowska

15.05.2019 r.

1630

nr 2

 

4 – latki B

p. M.Malka

16.05.2019 r.

1700

I piętro

s. 26

5 – latki A

p. E.Jakubiak

p. M.Stegienko

16.05.2019 r.

1700

I piętro

s. 31

5 – latki B

p. J.Węgłowska

p. M.Malesa

16.05.2019 r.

1700

I piętro

s. 24

6 – latki A

p. K. Bujnicka

16.05.2019 r.

1700

Szkoła Podstawowa s. nr 3 -parter

6 – latki B

p. K.Kuziemska

16.05.2019 r.

1700

Szkoła Podstawowa s. nr 4 -parter

6 – latki C

p. K.Wojtczak 16.05.2019 r.

1700

nr 2

Dyżur wicedyrektora (przedszkola) E. Mazur 

– 16 maja w godz. 1730 - 1830 – s. 25

10.05.2019

  

05.05.2019

  Zachęcamy do zapoznania się z nowym komunikatem zamieszczonym w zakładce Informacje Dyrektora ZSP 

03.04.2019

    UWAGA RODZICE!

Najbliższy czwartek (04.04.2019 r.) jest w naszym przedszkolu dniem otwartym.

Zapraszamy rodziców na indywidualne spotkania z nauczycielami
w godz. 1700 - 1800

03.01.2019

     Konserwator / dozorca / złota rączka potrzebny od zaraz

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie zatrudni konserwatora / dozorcę (złotą rączkę) do obsługi szkoły i boisk sportowych w wymiarze jednego etatu. Umowa o pracę na czas określony, praca w godzinach według harmonogramu. Informacje i składanie CV w sekretariacie szkoły.

Międzyborów, 03.01.2019r.   

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

22.12.2018

Prawdziwe ludzkie życie

buduje się z wiary, nadziei, miłości

                                                                 Jan Paweł II

Niech to Boże Narodzenie 

będzie czasem miłości,

a nadchodzący rok 

niech przyniesie to, co najlepsze!

Wesołych Świąt!  

22.12.2018

Szanowni Rodzice i Przyjaciele Szkoły

3 stycznia ( w czwartek) o godz. 18.00 w auli gimnazjum

zostanie ponownie zaprezentowany przez naszych uczniów

Koncert Bożonarodzeniowy

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy!  

18.12.2018

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że termin płatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu za pierwszą część grudnia (1-15) upływa 28 grudnia 2018 roku.

Wpłat w okresie międzyświątecznym będzie można dokonać przelewem na rachunek bankowy ZSP lub gotówką w księgowości (pok. 31).

11.12.2018

Międzyborów 11.12.2018r

Ogłoszenie

    Na podstawie art.108a ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018r poz.996 ze zmianami) informuję, iż z dniem 25.12.2018r zostanie uruchomionych w ramach monitoringu wizyjnego pięć nowych kamer na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie:

Kamera nr IV – boisko treningowe,

                V i VI – parking,

                VII – boisko siatkówki plażowej,

                VIII – kort tenisowy.

Rozszerzenie zakresu monitoringu wizyjnego o nowe kamery ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, w tym uczniom i pracownikom Zespołu oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie w/w obiektów.

Dyrektor Zespołu

Dariusz Grabowski

05.12.2018

05.12.2018

04.12.2018

Uwaga, wielkie głosowanie!!!

 

     Zachęcamy wszystkich do oddania głosu drogą internetową na konkursowy projekt historyczny Zrozumieć przeszłość, by kroczyć w przyszłości. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nowa Era, a projekt efektem wielu twórczych działań i współpracy uczniów głównie klas V – VIII, rodziców oraz  Przyjaciół Szkoły.

Aby zagłosować, wystarczy wejść w poniższy link:

https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa9/projekty/szkoly-podstawowe

i w okienku „szukaj” (w dolnej części strony) wpisać 2016 (numer naszego projektu).

Państwa głos jest dla nas ważny w walce o nagrody – można głosować raz dziennie!!! Termin upływa 13 grudnia. Dziękujemy!!!

Uczniowie i nauczyciele

13.11.2018

08.11.2018

 Szanowni rodzice zapraszamy na zebrania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram

Grupa

Wychowawca

Termin zebrania

Sala

Data

Godz.

3 – latki A

p. K.Mróz

15.11.2018 r.

 

1630

nr 2

3 – latki B

p. J. Sobczyńska

p. J. Szumna

15.11.2018 r.

 

1630

nr 4

3 – latki C

p. W. Paziaczko

15.11.2018 r.

 

1630

nr 5

4 – latki A

p. W.Zdanowska

15.11.2018 r.

1630

nr 8

 

4 – latki B

p. M.Malka

15.11.2018 r.

1630

I piętro

s. 26

5 – latki A

p. E.Jakubiak

15.11.2018 r.

1700

I piętro

s. 31

5 – latki B

p. A. Tworkowska

p. J.Węgłowska

15.11.2018 r.

1630

I piętro

s. 24

6 – latki A

p. K. Bujnicka

p. K.Wojtczak

15.11.2018 r.

1700

Szkoła Podstawowa s. nr 3 -parter

6 – latki B

p. K. Kuziemska

15.11.2018 r.

1700

Szkoła Podstawowa s. nr 4 -parter

6 – latki C

p. I.Frączek

15.11.2018 r.

1630

I piętro

s. 23

Dyżur wicedyrektora (przedszkola) E. Mazur 

– 15 listopada w godz. 1700 - 1800 – s. 25

30.10.2018

01.10.2018

UWAGA RODZICE!

Najbliższy czwartek (04.10.2018 r.) jest w naszym przedszkolu dniem otwartym.

Zapraszamy rodziców 

na indywidualne spotkania z nauczycielami w godz. 1700 - 1800  

26.09.2018

W niedzielę 30 września br. obchodzimy 74 rocznicę Bitwy pod Jaktorowem. Organizatorzy, wśród których są Kombatanci Armii Krajowej „Grupy Kampinos”, zapraszają wszystkich - nauczycieli, rodziców i uczniów na uroczystości na Cmentarzu Wojennym Armii Krajowej w Budach Zosinych. Szczegółowy program na stronie: www.jaktorow.pl.

Priorytetem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Udział w obchodach nie jest obowiązkowy. Jednakże ze względu na patriotyczny charakter uroczystości, wpisujący się w politykę oświatową państwa, zapraszam do licznego udziału w obchodach.

 Dyrektor Zespołu

Dariusz Grabowski

 

14.09.2018

Szanowni rodzice zapraszamy na zebrania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram

Grupa

Wychowawca

Termin zebrania

Sala

Data

Godz.

3 – latki A

p. K.Mróz

20.09.2018 r.

 

1700

nr 2

3 – latki B

p. J. Sobczyńska

p. J. Szumna

20.09.2018 r.

 

1700

nr 4

3 – latki C

p. W. Paziaczko

20.09.2018 r.

 

1630

nr 5

4 – latki A

p. W.Zdanowska

20.09.2018 r.

1700

nr 8

 

4 – latki B

p. M.Malka

20.09.2018 r.

1630

I piętro

s. 26

5 – latki A

p. E.Kuran

17.09.2018 r.

1630

I piętro

s. 31

5 – latki B

p. A. Tworkowska

20.09.2018 r.

1630

I piętro

s. 24

6 – latki A

p. K. Bujnicka

20.09.2018 r.

1700

Szkoła Podstawowa s. nr 3 -parter

6 – latki B

p. K. Kuziemska

20.09.2018 r.

1630

Szkoła Podstawowa s. nr 4 -parter

6 – latki C

p. I.Frączek

20.09.2018 r.

1700

I piętro

s. 23

Dyżur wicedyrektora (przedszkola) E. Mazur 

– 20 września w godz. 1700 - 1800 – s. 25

27.08.2018

Drodzy rodzice dzieci nowo przyjętych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że odbędą się spotkania adaptacyjne:

29 sierpnia 2018 r. w godzinach 18 00 – 19 00 - spotkanie dla rodziców dzieci nowo przyjętych (dzieci, które pierwszy raz będą przedszkolakami naszego przedszkola) - sala konferencyjna w hali sportowej.

30 sierpnia 2018 r. w godzinach 17 00 – 18 00 - spotkanie dla rodziców i dzieci z nauczycielami danej grupy w salach edukacyjnych.

31 sierpnia 2018 r. w godzinach 17 00 – 18 00 - spotkanie dla rodziców i dzieci z nauczycielami danej grupy w salach edukacyjnych.

Poniżej zamieszczamy niezbędne przybory dla nowoprzyjętych przedszkolaków do codziennego pobytu w przedszkolu:

3 – 4 – latki

·         worek na obuwie na zmianę - podpisany,

·         obuwie na zmianę z białą podeszwą,

·         worek na piżamę do leżakowania (podpisany),

·         piżama do leżakowania (podpisana),

·         koc do leżakowania (podpisany),

·         jasiek do leżakowania (podpisany),

·         worek na koc i jasiek do leżakowania podpisany,

·         poszewka na koc i jasiek do leżakowania najlepiej z kory (podpisane),

·         serwetki do posiłków - białe,

·         chusteczki higieniczne do nosa.

5 – 6 - latki

·         worek na obuwie na zmianę - podpisany,

·         obuwie na zmianę z białą podeszwą,

·         serwetki do posiłków - białe,

·         chusteczki higieniczne do nosa.

06.08.2018

Drodzy rodzice dzieci nowo przyjętych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Poniżej zamieszczamy niezbędne przybory dla nowoprzyjętych przedszkolaków do codziennego pobytu w przedszkolu: pobierz 

3 – 4 – latki

·         worek na obuwie na zmianę - podpisany,

·         obuwie na zmianę z białą podeszwą,

·         worek na piżamę do leżakowania (podpisany),

·         piżama do leżakowania (podpisana),

·         koc do leżakowania (podpisany),

·         jasiek do leżakowania (podpisany),

·         worek na koc i jasiek do leżakowania podpisany,

·         poszewka na koc i jasiek do leżakowania najlepiej z kory (podpisane),

·         serwetki do posiłków - białe,

·         chusteczki higieniczne do nosa.

5 – 6 - latki

·         worek na obuwie na zmianę - podpisany,

·         obuwie na zmianę z białą podeszwą,

·         serwetki do posiłków - białe,

·         chusteczki higieniczne do nosa.

06.07.2018

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie.
Szczegóły dostępne są w zakładce REKRUTACJA

               

Copyright © 2012-2020 ZSP w Międzyborowie