Witamy na stronie Przedszkola

w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie!

 

Informacja w sprawie płatności za przedszkole znajduje się w zakładce PŁATNOŚCI (lewe menu - INFORMACJE)

15.10.2020

KOMUNIKAT

     W związku z problemami z dostarczeniem informacji o wysokości opłat za przedszkole na indywidualne maile rodziców, w zakładce płatności za przedszkole udostępniamy wykaz opłat z podziałem na grupy.

     Jednocześnie przypominamy, że termin płatności za wrzesień mija 20 października 2020 roku a po upływie tego terminu będą naliczane odsetki od nieterminowych wpłat.

     Osobom, które nie otrzymały indywidualnej informacji o naliczeniu, przekażemy wiadomości po zweryfikowaniu adresów mailowych.

     Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

06.10.2020

 

20.09.2020

Szanowni rodzice zapraszamy na zebrania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram

Grupa

Wychowawca

Termin zebrania

Wejście

Sala

Data

Godz.

3 – latki A

E. Jakubiak

25.09.2020 r.

1715

Wejście przy hali sportowej

od ul. Okrężnej

parter

sala nr 5

3 – latki B

I. Poteraj

25.09.2020 r.

1700

Wejście przy hali sportowej

od ul. Okrężnej

parter

sala nr 4

4 – latki A

K. Bujnicka

H. Rodak

25.09.2020 r.

1800

Wejście przy hali sportowej

od ul. Okrężnej

parter

sala nr 2

4 – latki B

K. Kuziemska

A. Kardasz

25.09.2020 r.

1730

Wejście przy hali sportowej

od ul. Okrężnej

parter

sala nr 29

5 – latki A

A. Darda

25.09.2020 r.

1700

Wejście przy bibliotece

od ul. Okrężnej

I piętro

sala nr 109

5 – latki B

J. Sobczyńska

25.09.2020 r.

1720

Wejście od parkingu

I piętro

sala nr 110

5 – latki C

W. Paziaczko

A. Tworkowska

25.09.2020 r.

1715

Wejście przy bibliotece

od ul. Okrężnej

I piętro

sala nr 114

6 – latki A

W. Zdanowska

25.09.2020 r.

1705

Wejście od parkingu

I piętro

sala nr 104

6 – latki B

M. Stegienko

25.09.2020 r.

1730

Wejście przy bibliotece

od ul. Okrężnej

I piętro

sala nr 105

6 – latki C

K. Wojtczak

M. Kosińska

J. Węgłowska

25.09.2020 r.

1745

Wejście od parkingu

I piętro

sala nr 115

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przed wejściem i maseczki zakrywające nos i usta).

Dyżur wicedyrektora (przedszkola) E. Mazur – 25 września w godz. 1730 – 1830 – s. 25

28.08.2020

1. W celu zapewnienia właściwego, bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola w ZSP w Międzyborowie od 1 września br. wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców do przestrzegania następujących procedur:

· w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w Przedszkolu w ZSP w Międzyborowie, prowadzonym przez  Gminę Jaktorów  od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

· w sprawie postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola w ZSP w Międzyborowie prowadzonego przez Gminę Jaktorów, w czasie zagrożenia epidemicznego wraz z załącznikami nr 1 i 2.

· w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do Przedszkola  w ZSP w Międzyborowie prowadzonego przez Gminę Jaktorów,  koronawirusem SARS-COV-2.

2. Rodzice, których dzieci już uczęszczały do naszego przedszkola  utrzymają powyższe  procedury od Wychowawcy grupy.  

3. Rodzice nowo przyjętych dzieci  otrzymają procedury od sekretariatu przedszkola.

4. Bardzo proszę, aby wszyscy rodzice odesłali  poprzez odpowiedź zwrotną (czyli Ci rodzice, którzy otrzymali od wychowawcy odsyłają do wychowawcy, a Ci co otrzymali z sekretariatu odsyłają do sekretariatu) podpisany (3 razy, bo są trzy oświadczenia) załącznik nr 5, najpóźniej 1 września br. przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola. Kto z rodziców nie może wydrukować, podpisać i odesłać elektronicznie oświadczeń, może w poniedziałek 31 sierpnia pobrać druk załącznika w przedszkolu w strefie rodzica, wypełnić go , a następnie pokazać  podpisany dokument wychowawcy 1 września br. i osobiście wrzucić do skrzynki kontaktów w strefie rodzica.

5. Ponadto informuję, że na stronie internetowej przedszkola w zakładce Koronawirus będziemy umieszczać linki do materiałów informacyjnych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia i Główny  Inspektorat Sanitarny i zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne i komunikaty, na których jest oparta organizacja pracy przedszkola w czasie epidemii.

6. Życzę wszystkim rodzicom, dzieciom i pracownikom przedszkola zdrowia i dobrego, bezpiecznego roku szkolnego 2020/2021.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

27.08.2020

Drodzy rodzice dzieci nowo przyjętych w procesie rekrutacji

na rok szkolny 2020/2021

 

Informujemy, że dni adaptacyjne odbędą się w dniu:

 

31 sierpnia 2020 r. - spotkanie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych (dzieci, które pierwszy raz będą przedszkolakami naszego przedszkola) - sala konferencyjna w hali sportowej. Podczas tego spotkania będzie przedstawiony przydział dzieci do poszczególnych grup.

I grupa tylko jeden rodzic nowoprzyjętego dziecka godz. 1700 - 1745

II grupa tylko jeden rodzic nowoprzyjętego dziecka godz. 1800 - 1845

 

Informacja szczegółowa o której godzinie możecie Państwo wziąć udział w spotkaniu oraz informacja o niezbędnych przyborach dla nowoprzyjętych przedszkolaków do codziennego pobytu w przedszkolu będzie przesłana na wskazane przez Państwa we wnioskach przyjęcia dziecka do przedszkola adresy e-mail.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przed wejściem i maseczki zakrywające nos i usta).

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

10.08.2020

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Copyright © 2012-2020 ZSP w Międzyborowie