Bezpieczeństwo COVID 19

 

 Funkcjonowanie szkoły w okresie epidemii:

Zarządzenie 12_20

Załącznik nr 2 do zarz 12 -Oświadczenie rodziców

Załącznik nr 4 do zarz 12 -Oświadczenie pracownika

Załącznik nr 5 do zarz 12 -Oświadczenie rodziców - po kwarantannie

 

 

TELEFONY KONTAKTOWE

 

1. Gmina Jaktorów:

nr telefonu 46 855 21 88;

2. Powiatowa Stacja  Sanitarno – Epidemiologiczna w Grodzisku Maz.:

- nr telefonu 22 755 57 76, 22 755 59 51 nr wew. 21

- telefon alarmowy: 603 987 812

      - dni powszednie od godziny 20:00

      - sobota - niedziela od godziny 15:00

3. Mazowiecki Kurator Oświaty:

nr telefonu 22 551 24 00 Faks 22 826 64 97,

szkoły podstawowe - wybierz „8” lub nr wew. 4131

4. Telefony alarmowe: nr 999 lub 112

 

Bezpieczny powrót do szkół i przedszkoli - dowiedz się więcej
 

 

 

 
Copyright © 2012-2020 ZSP w Międzyborowie