Informacje Dyrektora ZSP

27.11.2019

BADANIE POZIOMU WITAMINY D3

W GMINIE JAKTORÓW


Gmina Jaktorów zaprasza uczniów na bezpłatne badania poziomu witaminy D3

W ramach akcji zostaną nieodpłatnie przebadani uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Jaktorów.

Akcja odbędzie się w szkołach za pisemną zgodą opiekunów.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania (zgoda)

Termin: 25.11.2019r. – 20.12.2019r.

Miejsce akcji:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie

  • Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Odbiór wyników badań od 01.01.2020r.

Sposób odbioru (odbiór przez przedstawiciela ustawowego dziecka biorącego udział w akcji)

  • Sekretariat szkół biorących udział w akcji (wersja papierowa)

  • Strona www.wyniki.diag.pl na podstawie kodu zlecenia badania – kod dostępny w Centrum Medycznym w Jaktorowie (wersja online)

Akcja pod patronatem Gminy Jaktorów. Wykonawcą zgodnie z umową z gminą jest Centrum Medyczne w Jaktorowie.

 

18.06.2019

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Środa, 19 czerwca 2019r.

8.00 – wręczenie świadectw ukończenia szkoły kl. 8 SP i 3 GIM – aula,

10.00 – Msza Św. w Kościele w Międzyborowie dla wszystkich uczniów
Zespołu Szkół, dla ich rodziców i nauczycieli,

11.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1 – 7 SP.

  • kl. 1 – 3 SP na sali gimnastycznej, a następnie w klasach z nauczycielami

  • kl. 4 – 7 SP  przed budynkiem gimnazjum, a następnie w klasach z nauczycielami

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

19.05.2019

Drodzy Rodzice,

zapewniamy Państwa, że bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez naszą szkołę jest

dla nas priorytetem, że dokładamy wszelkich starań, by Wasze dzieci były bezpieczne. Na bieżąco monitorujemy sytuację szkolną i reagujemy na pojawiające się niepokojące sytuacje. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa współpracujemy z instytucjami, które wspierają nas w procesie wychowawczym i profilaktycznym. Wszyscy nauczyciele są zaznajomieni z obowiązującymi na terenie szkoły procedurami reagowania w sytuacji kryzysowej. Każdego dnia staramy się wychwytywać niepokojące sygnały i rozwiązywać zaistniałe problemy. Niestety w tak licznej grupie uczniów pewne zagrożenia mogą umknąć naszej uwadze. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie z Państwa strony. Jesteśmy wdzięczni za każdą informację, która może pomóc nam w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, dlatego prosimy o zgłaszanie zdarzeń, które Państwa zdaniem są zagrażające i niezgodne z obowiązującymi na terenie szkoły zasadami. Niepokojącą sytuację można zgłosić do każdego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub psychologa, do sekretariatu szkoły lub dyrekcji - bezpośrednio, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub do anonimowej skrzynki na sygnały (II piętro SP).

Sytuacje, na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę oraz ogólnokrajowe procedury reagowania w sytuacji kryzysowej znajdziecie Państwo na  stronie:       https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

Na stronie szkoły http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zakładce Bezpieczna Szkoła znajdują się Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole opracowane przez MEN i obowiązujące w naszej szkole.

Na terenie szkoły osobami nadzorującymi działania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa i odpowiednim reagowaniem są:

- w obszarze bhp – inspektor Łukasz Frączek,

- w obszarze zdrowia – pielęgniarka Ewa Jodłowska,

- w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz trudności związanych ze zdrowiem psychicznym  - Zespół d. s. pedagogiczno-psychologicznych – Joanna Cebulska- Homanowska, Agnieszka Łoś, Wanda Pater, Monika Zagrajek,  Maria Brzostek, Marta Jakubiak,

- w obszarze nadzoru pedagogicznego szkoły – wicedyrektorzy Zespołu Szkół – Renata Brańska, Aleksandra Gorzelak, Ewa Mazur, Justyna Pietruszewska; dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Grabowski.         

 

Przydatne telefony:   Ministerstwo Edukacji Narodowej –

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego:

22 34 74 228

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Wychowania i Profilaktyki: 

22 570 83 38

Rzecznik Praw Dziecka:   

22 583 66 00

Infolinia dla nauczycieli i rodziców: 

800 100 100

Infolinia dla uczniów:

116 111

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, straż poż.):

112

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży: 

507 832 741 

Swoje problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi.

Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

05.05.2019

1.    Zgodnie z zapowiedzią na zebraniu nauczycieli w dniu 29 kwietnia br. zmieniliśmy terminy zebrań z rodzicami. Po zmianach zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 21, 22 i 23 maja br. Szczegółowy terminarz otrzymają Państwo tradycyjnie od wychowawców klas.

2.    Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się zgodnie z planem w dniu 6 maja br. o godz. 18.00. Temat wiodący to przygotowania do Dni Międzyborowa.

3.    Tegoroczne Dni Międzyborowa organizowane m.in. w niedzielę 19 maja br. poświęcone są głównie 95. rocznicy powstania szkoły w Międzyborowie oraz 20. rocznicy Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie. Absolwentów gimnazjum, którzy chcą być z nami, w tym z obecnym Samorządem Uczniowskim gimnazjum, w niedzielę 19 maja prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 46 855 54 05, e-mail: zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

26.04.2019

Drodzy Rodzice,

Oddział ZNP w Grodzisku Maz. przesłał w dniu dzisiejszym informację, że strajk zostaje zawieszony bezterminowo począwszy od godz. 6.00 dnia 27 kwietnia 2019r. Oznacza to, że od poniedziałku 29 kwietnia br. zajęcia w przedszkolu oraz lekcje w szkole podstawowej i gimnazjum odbywają się zgodnie z planem. Będą się też funkcjonować wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane na terenie Zespołu Szkół.

Po tym trudnym dla wszystkich okresie strajku:

-  dziękuję nauczycielom i pracownikom obsługi za to, że mimo strajku odbyły się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów,

-dziękuję rodzicom za zrozumienie i poniesiony trud. Szczególne podziękowania za słowa  wsparcia i otuchy a nawet dostarczanie słodkiego poczęstunku,

- dziękuję administratorowi strony za sprawne umieszczanie komunikatów na stronie,

- dziękuję Wójtowi Gminy za wsparcie przez cały okres strajku,

- dziękuję komitetowi strajkowemu za sprawną organizację, dobrą atmosferę i współpracę,

- informuję, że ze względu na przerwę w zajęciach rozważamy możliwość zmiany terminu majowych zebrań z rodzicami. Decyzja zapadnie na spotkaniu nauczycieli w dniu 29.04. o godz. 15.30.

- tym komunikatem kończę intensywny proces informacyjny na stronie szkoły. Nie wiem jak Państwo, ale ja doceniłem wartość tej formy przekazu. Dlatego na stronie szkoły w zakładce Zespół/ Informacje postaram się teraz częściej przekazywać informacje z życia szkoły.

Na zakończenie mam jeszcze dwie prośby:

1.    Uczniowie klas ósmych i gimnazjaliści mają przedmiot wiedza o społeczeństwie i tam mogą poznać konstytucyjne prawo do strajku, mogą wspólnie z nauczycielem omówić dlaczego i czym jest strajk. Tych z Państwa, którzy uznają za stosowne proszę, abyście również młodszym dzieciom pomogli zrozumieć jakie wydarzenia ważne dla przyszłości  edukacji i ich samych miały miejsce ostatnio. To nie jest polityka, to świadomość.

2.    Po tym całym okresie strajku i jego finale szczególnie trudne chwile przeżywają wszyscy nauczyciele. Jeszcze raz proszę, abyśmy nie dali się podzielić. Nie pozwólmy poróżnić nauczycieli i rodziców. Mamy wspólne cele. Liczę na Państwa.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

25.04.2019

Drodzy Rodzice,

dzisiaj sytuacja jest nieco inna. W piątek 26 kwietnia br. akcja strajkowa jeszcze trwa, czyli zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum są zawieszone. Świetlica nie pracuje. Ale pewnie wszyscy Państwo już wiedzą, że od soboty akcja strajkowa została zawieszona i od poniedziałku 29 kwietnia br. przedszkolaki wrócą do naszego przedszkola, a uczniowie wrócą do naszej szkoły podstawowej i naszego gimnazjum. Przez prawie miesiąc problemy oświaty były na ustach prawie wszystkich. Czy coś z tego zostanie? Czy trud wszystkich przyniesie pozytywne rozwiązania problemów oświaty?

Korzystając z okazji przypominam  rodzicom uczniów, którzy brali udział w rekrutacji do klasy pierwszej SP, że lista uczniów zakwalifikowanych będzie wywieszona w szkole w poniedziałek 29.04. br. do godz. 15.00. W dniach od 06. 05 do 17.05 do godz. 15.00 rodzice uczniów, którzy składali wniosek są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

Jutro ukaże się kolejny komunikat w godz. 21 – 22.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

24.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum są zawieszone. Świetlica nie pracuje.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

23.04.2019

Drodzy Rodzice,

jesteśmy po Świętach Wielkanocnych, w oświacie jednak bez zmian.

Trwa akcja strajkowa, która zgodnie z informacją Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. będzie trwać do odwołania.  Przypominam, że ze względu na dużą liczbę pracowników obsługi i nauczycieli biorących udział w strajku, nie jestem w stanie zapewnić ponad 1000 dzieci i uczniów naszych szkół bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy. Stąd decyzja, że zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum są zawieszone i świetlica nie pracuje. Jeszcze raz dziękuję Państwu za zrozumienie, chociaż zdaję sobie sprawę, że przychodzi ono z coraz większym trudem. Sytuacja jest dla wszystkich trudna, nie zamierzam jej oceniać. Mam tylko jedną prośbę. Bez względu na rozwój sytuacji nie dajmy się podzielić – pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają wspólne cele i razem powinniśmy je realizować.

W kolejnych dniach na stronie szkoły będą ukazywać się komunikaty  - niezwłocznie po zmianie ustaleń lub na koniec dnia w godz. 21 – 22.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

18.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) trwa akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.

Dzisiaj 18 kwietnia br.  nie doszło do porozumienia między rządem a związkami zawodowymi. W praktyce oznacza to, że akcja strajkowa nie została  odwołana i w okres Świąt Wielkanocnych wchodzimy w atmosferze strajku. Niepokoi fakt, że w dobie wszechobowiązującej rywalizacji i dominacji słupków sondażowych nie rozwiązuje się problemów w oświacie tylko mówi się kto wygrał, kto przegrał. Wszyscy zgadzają się, że nauczyciele są w trudnej sytuacji, ale pozostawia się ich samym sobie wiedząc, że w tej sytuacji czas działa na niekorzyść. Czy tak musiało być?

Rodziców dzieci, które brały udział w rekrutacji do przedszkola informuję, że zgodnie z harmonogramem w dniu 18 kwietnia br. została przedstawiona lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Ze względu na trwającą akcję strajkową lista znajduje się przy wejściu do gimnazjum.

Ze względu na czas Świąt kolejny komunikat ukaże się we wtorek 23 kwietnia br.

Życzę Wszystkim spokojnych, radosnych i prawdziwie rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

17.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje.

Uczniowie klas ósmych,

sprawiliście się równie dobrze jak Wasi starsi koledzy z gimnazjum. Przez trzy dni byliście wszyscy na egzaminach i zachowywaliście się bardzo odpowiedzialnie. Jesteśmy z Was dumni. Mam nadzieję, że Wasze wyniki dadzą satysfakcje Wam, Waszym rodzicom i nam nauczycielom. Tego wszystkim życzę!

Tym samym zakończyliśmy egzaminy w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Mimo drobnych trudności organizacyjnych, mimo trudności w podejmowaniu decyzji osobistych, dorośli, czyli nauczyciele i pracownicy obsługi naszej szkoły zasłużyli na słowa uznania i szczere podziękowania. Dziękuję.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

16.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje. Na horyzoncie kolejne negocjacje, czy do nich dojdzie, czy będą skuteczne?

Uczniowie klas ósmych,

w środę 17 kwietnia br. ostatni egzamin, z języków - czekamy na Was. Pozostałe warunki bez zmian.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

15.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje.

Ważny komunikat dotyczący korzystania z boisk.

Ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki przez szkołę na boisku sportowym informuję, że osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów sportowych tylko pod opieką dorosłych.  Zwracam się do rodziców, aby upewnili się pod czyją opieką ich dziecko przebywa jeśli korzysta z boiska.

 

Uczniowie klas ósmych,

we  wtorek 16 kwietnia br. piszecie egzamin z matematyki - czekamy na Was. Zbiórka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, którzy korzystają z dowożenia mogą skorzystać z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

14.04.2019

Drodzy Rodzice,

sytuacja bez zmian, akcja strajkowa trwa nadal, do odwołania. Zajęcia są zawieszone, świetlica nie pracuje.

Uczniowie klas ósmych,

przypominam, że w poniedziałek 15 kwietnia br. piszecie egzamin - czekamy na Was. Zbiórka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, którzy korzystają z dowożenia mogą skorzystać z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

12.04.2019

Drodzy Rodzice,

minął tydzień  w międzyborowskiej szkole pod znakiem akcji strajkowej. Taka akcja trwała w tysiącach szkół w Polsce. Dlaczego?
Po raz kolejny dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

Negocjacji  między rządem a związkami zawodowymi brak. Akcja strajkowa trwa nadal, do odwołania. Zajęcia będą zawieszone. Nauczyciele dostrzegają nieustanne prowokacje. Niestety na horyzoncie nie widać pozytywnych rozwiązań.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

sprawiliście się świetnie, byliście wszyscy przez trzy dni na egzaminach, zachowywaliście się bardzo odpowiedzialnie. Jesteśmy z Was dumni. Mam nadzieję, że Wasze wyniki będą równie wysokie jak wszystkich poprzednich 17 roczników Gimnazjum im. K. Wojtyły w Międzyborowie. Życzę Wam tego.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom, dzięki którym egzaminy odbyły się bez większych zakłóceń.

Uczniowie klas ósmych,

w poniedziałek 15 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbiórka od godz. 8.00 do 8.15. Każdego dnia egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Autobus szkolny obsłuży tych z Was, którzy korzystają z dowożenia. Do zobaczenia.

 

Następny komunikat w niedzielę 14 kwietnia br.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

11.04.2019

Drodzy Rodzice,

w czwarte 11 kwietnia br. odbył się egzamin gimnazjalny w części matematyczno - przyrodniczej.  

W dalszym ciągu negocjacji brak. W piątek 12 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal. Spodziewamy się też nowych ustaleń strony związkowej.

Uwaga rodzice dzieci kandydatów do przedszkola. Przypominam że do poniedziałku 15 kwietnia br. należy złożyć w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

trzeci dzień egzaminu w piątek 12 kwietnia br. Zapraszamy na egzamin z języków. Uczniowie gimnazjum mają zapewnione dowożenie na egzamin. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

10.04.2019

Drodzy Rodzice,

trzeci dzień akcji strajkowej przebiegał pod znakiem egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej.  Podzielę się z Państwem dziwnym odczuciem. Wszyscy dziękują nauczycielom – wicepremier dziękuje, minister edukacji, związki zawodowe, partie polityczne, samorządy lokalne, rodzice a nawet dzieci – wszyscy dziękują za przeprowadzenie egzaminów nauczycielom. A nauczyciele w obecnej sytuacji nie potrafią, nie chcą się cieszyć … Dlaczego?

Negocjacji brak, w czwartek 11 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

kolejny dzień egzaminu w czwartek 11 kwietnia br. Zapraszamy. Egzamin będzie przebiegał podobnie jak dziś. Uczniowie gimnazjum mają zapewnione dowożenie na egzamin.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

09.04.2019

Drodzy Rodzice,

po drugim dniu akcji strajkowej w dalszym ciągu dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

Dzisiejsze  negocjacje między rządem a związkami nie skończyły się porozumieniem, czyli w środę 10 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) akcja strajkowa trwa nadal,  zajęcia będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym (uczniowie gimnazjum mają zapewnione dowożenie na egzamin).  

Rodzicom dzieci kandydatów do przedszkola przypominam, że listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajdują się przy wejściu do gimnazjum, dodatkowo przypominam też, że do poniedziałku 15 kwietnia br. należy złożyć w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

w środę 10 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbiórka od godz. 8.00 do 8.15. Pierwszą część  egzaminu rozpoczynamy o godz. 9.00, a część drugą o 11.00. Do zobaczenia.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

08.04.2019

Drodzy Rodzice,

dziękujemy za zrozumienie problemów oświaty. Doceniamy, że mimo dodatkowych kłopotów z zaopiekowaniem się dziećmi nie daliście nam tego odczuć w dniu dzisiejszym. To dla nas nauczycieli bardzo mocny sygnał.

Dzisiaj nie toczyły się żadne negocjacje, czyli stanowisko Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. nie mogło ulec zmianie. We wtorek 9 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) trwa nadal akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. W dalszym ciągu zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym.  

Rodziców dzieci kandydatów do przedszkola informuję, że listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajdują się przy wejściu do gimnazjum.

Rodziców dzieci kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej informuję, zgłoszenia i wnioski w ramach rekrutacji są przyjmowane w sekretariacie gimnazjum.

Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści,

Sale na egzamin gimnazjalny już gotowe. Czekamy na Was w środę, czwartek i piątek (10, 11, 12 kwietnia) zgodnie z umową o godz. 8.00. Z ustaleń z organem prowadzącym wynika, że w dniach egzaminu autobus szkolny obsłuży tych gimnazjalistów, którzy korzystają z dowożenia. 

Uczniowie klas ósmych Was też zapraszam na egzamin w ustalonym wcześniej terminie.

Drodzy Nauczyciele,

na poziomie gminy ustaliśmy, że w dniach egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty obowiązują te same zasady ewidencji obecności co w dniach bez egzaminów. Ze względu na nadzwyczajną sytuację nie obowiązuje zatem do odwołania wcześniej ustalony grafik dyżurów.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

07.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

zgodnie z informacją Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) rozpoczyna się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.

W dniu 7 kwietnia nie doszło do porozumienia między rządem a wszystkimi związkami zawodowymi. W tej sytuacji przypominam przedstawione wcześniej ustalenia.

1.       Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas ósmych powinien się odbyć w naszych szkołach w ustalonym terminie.

2.       Od dnia 8 kwietnia br. do odwołania zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym.

3.       W trakcie akcji strajkowej na terenie szkoły nie będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne.

4.       W dalszym ciągu w kolejnych dniach, niezwłocznie po zmianie ustaleń lub na koniec dnia w godz. 21 – 22 będą ukazywać się komunikaty na stronie szkoły.

Na stronie MEN przypomniano, że dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki i przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku. Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy.

Według informacji Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. w naszej szkole deklarację udziału w strajku zadeklarowało ponad 120 pracowników. W tej sytuacji nie jestem w stanie zapewnić ponad 1000 dzieci i uczniów naszych szkół bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy. Stąd decyzja, że zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone i świetlica nie będzie pracować. Ten fakt został zgłoszony organowi prowadzącemu.

Drodzy Rodzice, w międzyborowskiej szkole wielokrotnie dowodziliśmy, że chcemy i potrafimy pracować dla  Waszych dzieci. Mam nadzieję, że rozumieją Państwo obecną sytuację.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

06.04.2019

Drodzy Rodzice, Nauczyciele,

dzisiaj, w sobotę nic  się nie zmieniło, a zatem ustalenia przedstawione 03.04.2019 r. obowiązują.

Jak Państwu widomo negocjacje rozpoczną się dopiero jutro (niedziela) o godz. dziewiętnastej. Wynika z tego, że jutrzejszy komunikat będzie bardzo istotny.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

05.04.2019

Drodzy Rodzice,

w dalszym ciągu sytuacja bez zmian, czyli aktualne są ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

W załączeniu przesyłam Państwu List Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W nawiązaniu do tego listu przypomnę, że w dniu 3 kwietnia br. poinformowałem Państwa, że szkoła wdrożyła procedury, w efekcie których pracownicy szkoły rozpoczną akcję strajkową od dnia 8 kwietnia do odwołania.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

KO list do rodziców

04.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Aktualne są ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

03.04.2019

Drodzy Rodzice,

zgodnie z informacją Oddziału ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojtyły) rozpocznie się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.

Na podstawie ostatnich ustaleń informuję Państwa, że:

1. Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas ósmych powinien się odbyć w naszych szkołach w ustalonym terminie.

2. Prawdopodobnie od dnia 8 kwietnia br. do odwołania zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum będą zawieszone, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej opieki świetlica nie będzie pracować, dzieci nie będą dowożone do szkoły autobusem szkolnym.

3. W trakcie akcji strajkowej na terenie szkoły nie będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popołudniowe np. taneczne, językowe, sportowe i inne.

4. Jak doskonale Państwo wiedzą trwają negocjacje na szczeblu krajowym, sytuacja jest dynamiczna i mam nadzieję skończy się pozytywnym rezultatem przede wszystkim dla uczniów.

5. Komunikaty w tej sprawie będą ukazywać się na stronie szkoły w kolejnych dniach, niezwłocznie po zmianie ustaleń lub na koniec dnia w godz. 21 – 22.

W załączeniu informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk przekazana przez ZNP.

Dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Grabowski

ZNP pismo do rodziców

03.04.2019

 

Copyright © 2012-2020 ZSP w Międzyborowie