Informacje

 

INFORMACJA O PORADNIKU DLA RODZICÓW DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje, że na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-grodziski.pl w zakładce Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011 – 2015 oraz na stronie internetowej

www.oswiatapowiatgrodziski.type.pl

dostępny jest

"Poradnik dla rodziców dziecka niepełnosprawnego"

autorstwa mgr Agnieszki Boczek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i mgr Agnieszki Klonowskiej dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.

W poradniku znajdują się informacje na temat zasad orzekania o niepełnosprawności, informacje na temat pomocy dziecku niepełnosprawnemu w systemie oświaty, orzecznictwie oraz świadczeń na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Wydawcą Poradnika jest Starostwo Powiatu Grodziskiego.

 

 

 

Copyright © 2012-2018 ZSP w Międzyborowie