Kronika Przedszkolaka

rok szkolny 2017/2018

 

30 sierpnia, 1 września - DNI ADAPTACYJNE

W dniach 30.08 – 1.09.2017  r., odbył się kolejny cykl spotkań adaptacyjnych dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. Celem tych spotkań było wyjaśnienie rodzicom procesu adaptacji i przedstawienie środków ułatwiających start przedszkolakom. Podczas dni adaptacyjnych spotkania rodziców z dziećmi wraz z nauczycielami umożliwiły wzajemne poznanie się,  zniwelowanie negatywnych emocji u dzieci oraz przedstawienie przedszkola jako miejsca bezpiecznego, opartego na budowaniu wzajemnego zaufania w relacji nauczyciel - rodzic i relacji nauczyciel- dziecko. Spotkania przebiegły na wspólnych zabawach angażujących wszystkich uczestników: wspólnie poznaliśmy różne pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu, tańczyliśmy, bawiliśmy się, wykonywaliśmy prace plastyczne.

Copyright © 2012-2021 ZSP w Międzyborowie