Kronika Przedszkolaka

rok szkolny 2020/2021

 

22 kwietnia - DZIEŃ ZIEMI

 

     22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi w naszym przedszkolu W tym dniu założyliśmy zielone elementy odzieży, aby bardziej podkreślić obchody święta naszej planety.  Podczas  zajęć  dydaktycznych  dzieci  dowiedziały  się  jak  dbać  o  środowisko i otaczającą nas przyrodę.  Do tematyki zajęć wprowadził nas wiersz B. Formy pt.: „Ziemia”. Wzięliśmy udział w zabawie ruchowej z wykorzystaniem modelu ziemi – „Ratujemy świat” oraz zabawie bieżnej - "Ekologiczne listki". Wysłuchaliśmy opowiadania pt.: „Dobre rady na złe odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek”, które uświadomiło nam konieczność segregacji odpadów. Przedszkolaki w praktyczny sposób mogły wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji śmieci wrzucając odpady do odpowiednich pojemników. W swoich pracach plastycznych przekonywali o oszczędzaniu wody, korzystaniu z toreb materiałowych i nie wyrzucaniu jedzenia.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zostanie w pamięci przedszkolaków, a w konsekwencji rozbudzi ciekawość światem oraz uwrażliwi na dbanie o Ziemię.

Wioletta Zdanowska

 

Copyright © 2012-2021 ZSP w Międzyborowie