Kronika Przedszkolaka

rok szkolny 2015/2016

 

14 października - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. W uroczystości, która odbyła się w naszym przedszkolu wzięli udział: dzieci, nauczyciele oraz pracownicy obsługi. W części artystycznej program słowno – muzyczny zaprezentowały przedszkolaki z grupy 5 – latków A, B, C, D pod kierunkiem wychowawców: Magdaleny Malka, Jolanty Sobczyńskiej, Patrycji Siekierskiej, Wioletty Zdanowskiej.

Na koniec występów dzieci wręczyły uczestnikom spotkania laurki. Pani dyrektor Ewa Mazur podziękowała dzieciom oraz  pracownikom przedszkola za dzisiejsze spotkanie, wspólną pracę i troskę o dobro naszych milusińskich oraz nagrodziła wszystkich słodką niespodzianką.

Copyright © 2012-2021 ZSP w Międzyborowie