Kronika Przedszkolaka

rok szkolny 2015/2016

 

18 września - SPRZĄTANIE ŚWIATA

Wyprawa- poprawa

           18 września 2015r. przedszkolaki z grupy 5 letnich, wraz z wychowawcami p.Magdaleną Malka i p.Wiolettą Zdanowską, włączyły się w Ogólnopolską Akcję Sprzątania Świata. Dzieci zaopatrzone zostały w jednorazowe rękawice i worki. W wielkim zapałem i uśmiechem na twarzy zbierały śmieci z okolicznego lasku, do którego często przychodzą, rozwijając swoje zainteresowania przyrodnicze. Dzięki tegorocznej akcji pod hasłem „Wyprawa-poprawa” nasi wychowankowie posiadają wiedzę nt. dbania o środowisko, znają skutki jego zanieczyszczania, potrafią wyciągnąć wnioski ze swoich spostrzeżeń.  

Copyright © 2012-2021 ZSP w Międzyborowie