Kronika Przedszkolaka

rok szkolny 2015/2016

 

21 października - SPOTKANIE ZE STRAŻĄ GMINNĄ

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy wśród przedszkolaków na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. 

Funkcjonariusze Straży Gminnej uczyli dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Dużą uwagę poświęcili noszeniu przez najmłodszych odblasków. Strażnicy Gminnej z ogromną przyjemnością i z wielkim zaangażowaniem opowiadali o swojej pracy. Przedszkolaki z ciekawością słuchały i zadawały liczne pytania. Na koniec miały możliwość obejrzenia sprzętu, jakim Strażnicy posługują się w swojej pracy. To było  interesujące i pouczające spotkanie.

Copyright © 2012-2021 ZSP w Międzyborowie