Płatności za przedszkole

 

Rachunek bankowy ZSP: 53 1240 3350 1111 0000 3550 3435
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę/klasę, do której uczęszcza)

Copyright © 2012-2020 ZSP w Międzyborowie