Płatności za przedszkole

 

 

Zgodnie z procedurą windykacyjną informacja o wysokości opłat za przedszkole będzie przekazywana indywidualnie dla każdego dziecka na adres e-mail rodzica. Naliczenia za wrzesień zostaną przekazane najpóźniej do 14 października a termin płatności to 20 październik.

Lista płatności za przedszkole - wrzesień 2020r.

Rachunek bankowy ZSP: 53 1240 3350 1111 0000 3550 3435
 

Copyright © 2012-2021 ZSP w Międzyborowie