Rekrutacja

do Przedszkola 

w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie  

na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Rodziców dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, którzy nie złożyli wniosku w terminie głównym (od 19.02 do 19.03 br.) zapraszamy po 1 września 2018 r.. W miarę posiadanych miejsc w przedszkolu, będziemy zapewniać przyjęcie dziecka.

 

 

Copyright © 2012-2018 ZSP w Międzyborowie