Dyrekcja Szkoły

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 

mgr Dariusz Grabowski

 

Wicedyrektor ds. Przedszkola

mgr Ewa Mazur

 

Wicedyrektor ds. klas I - III  Szkoły Podstawowej

mgr Renata Brańska

Wicedyrektor ds. klas IV - V  Szkoły Podstawowej

mgr Justyna Pietruszewska 

Wicedyrektor ds. klas VI - VIII Szkoły Podstawowej

mgr Aleksandra Gorzelak 

 

 

Wicedyrektor ds. Gimnazjum

mgr Justyna Pietruszewska 

 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie