Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

26.09.2021

77. ROCZNICA BITWY POD JAKTOROWEM

13.10.2021

KLASA 1 SP - PASOWANIE

14.10.2021

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

24.11.2021

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

2-3.12.2021

BAL Z MIKOŁAJEM W PRZEDSZKOLU

23 - 31.12.2021

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

15.01.2022

KONIEC I SEMESTRU

01.02 – 13.02.2022

FERIE ZIMOWE

14, 21.02.2022

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

14.04 – 19.04.2022

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

24.05.2022

EGZAMIN KL. 8

– JĘZYK POLSKI

25.05.2022

EGZAMIN KL. 8

– MATEMATYKA

26.05.2022

EGZAMIN KL. 8

– JĘZYK OBCY

27.05.2022

DZIEŃ PATRONA - SP

28.05.2022

DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU

29.05.2022

DNI MIĘDZYBOROWA 

30.05.2022

BIEGI O PUCHAR STAROSTY 

20.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - GRUPA 6 - LATKÓW 

24.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych /SP/

14.10.2021

dodatkowy dzień wolny od zajęć

01.11.2021

dzień wolny od zajęć (SP)

11.11.2021

dzień wolny od zajęć (SP)

12.11.2021

dodatkowy dzień wolny od zajęć

06.01.2022

dzień wolny od zajęć (SP)

07.01.2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć

02.05.2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć

03.05.2022

dzień wolny od zajęć (SP)

24,25,26.05.2022

dni wolne od zajęć (SP)

16.06.2022

dzień wolny od zajęć (SP)

17.06.2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć

 

Dyżury nauczycieli w czasie dni wolnych od zajęć /SP/

14.10.2021

12.11.2021

23,28,29,30.12.2021

07.01.2022

13,14,19.04.2021

02.05.2022

24-26.05.2022

17.06.2022

Spotkania z Rodzicami

15-17.09.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

20-23.09.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

07.10.2021

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

17-19.11.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

25.11.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

02.12.2021

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

13.01.2022

KONSULTACJE Z RODZICAMI 

(po umówieniu rodzica z nauczycielem)

16-18.02.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

24.02.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU
(w miarę potrzeb)

03.03.2022

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

07.04.2022

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

11-13.05.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

19.05.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

02.06.2022

KONSULTACJE Z RODZICAMI

(po umówieniu rodzica z nauczycielem)

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie