Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4.09.2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

24.09.2017

OBCHODY 73.  ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM

14.10.2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

2.11.2017

KONIEC ŚRÓDSEMESTRU (GIMNAZJUM)

23.11.2017

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

20.12.2017

WIECZÓR WIGILIJNY

23 - 31.12.2017

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

5.01.2018

ZABAWA CHOINKOWA KL 1- 3

12.01.2018

KONIEC I SEMESTRU

15.01 – 28.01.2018

FERIE ZIMOWE

29.03 – 3.04.2018

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

12.04.2018

KONIEC ŚRÓDSEMESTRU (GIMNAZJUM)

18.04.2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY

– CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

19.04.2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY

– CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

20.04.2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY

– JĘZYK OBCY

25.05.2018

DZIEŃ PATRONA/SP i GIM/

26.05.2018

DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU

27.05.2018

DNI MIĘDZYBOROWA 

28.05.2018

BIEGI NA STADIONIE W MIĘDZYBOROWIE 

29.05.2018

OLIMPIADA W PRZEDSZKOLU 

15. 06.2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - GRUPA 6 - LATKÓW 

22. 06.2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych /SP i Gim/

22.12.2017

dodatkowy dzień wolny od zajęć

18,19,20.04.2018

dni wolne od zajęć (SP i klasy 2 GIM)

30.04.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć odpracowany 24.09.2017

02.05.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć odpracowany ..............

04.05.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć odpracowany 27.05.2018

 

Dyżury nauczycieli w czasie dni wolnych od zajęć /SP i Gim/

22.12.2017

2729.12.2017

29–30.04.2018

03.04.2018

1820.04.2018

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

01.06.2018

Spotkania z Rodzicami

19 – 21.09.2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

26.09.2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

05.10.2017

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

(po umówieniu rodzica z nauczycielem)

07 09.11.2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

16.11.2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

07.12.2017

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00– 18.00)

04.01.2018

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

(po umówieniu rodzica z nauczycielem)

30 - 31.01.018

01.02.2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

01.02.2018

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU 

(w godz. 17.00 – 18.00)

01.03.2018

DZIEŃ OTWARTY  (w godz. 16.00 – 18.00)

05.04.2018

DZIEŃ OTWARTY  (w godz. 16.00 – 18.00)

10.05.2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

15 – 17.05.2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

07.06.2018

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

(po umówieniu rodzica z nauczycielem)

 

Copyright © 2010-2018 ZSP w Międzyborowie