Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

30.09.2018

OBCHODY 74. ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM

12.10.2018

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15.11.2018

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

22.11.2018

KONIEC ŚRÓDSEMESTRU (GIMNAZJUM)

07.12.2018

BAL Z MIKOŁAJEM (PRZEDSZKOLE)

15.12.2018

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA

WIECZÓR WIGILIJNY

22 - 31.12.2018

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

25.01.2019

KONIEC I SEMESTRU

28.01 – 10.02.2019

FERIE ZIMOWE

10.04.2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY

– CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

11.04.2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY

– CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

12.04.2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY

– JĘZYK OBCY

15.04.2019

EGZAMIN KL. 8

– CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

16.04.2019

EGZAMIN KL. 8

– CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

17.04.2019

EGZAMIN KL. 8

– JĘZYK OBCY

18.04 – 23.04.2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

25.04.2019

KONIEC ŚRÓDSEMESTRU (GIMNAZJUM)

24.05.2019

DZIEŃ PATRONA/SP i GIM/

25.05.2019

DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU

26.05.2019

DNI MIĘDZYBOROWA 

27.05.2019

BIEGI O PUCHAR STAROSTY 

28.05.2019

OLIMPIADA W PRZEDSZKOLU 

07.06.2019

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - GRUPA 6 - LATKÓW 

21.06.2019

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych /SP i Gim/

02.11.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć

10,11,12.04.2019

dni wolne od zajęć (SP)

15,16,17.04.2019

dni wolne od zajęć (kl. 4-7 SP i GIM)

02.05.2019

dodatkowy dzień wolny od zajęć

 

Dyżury nauczycieli w czasie dni wolnych od zajęć /SP i Gim/

02.11.2018

27,28,31.12.2018

10–12.04.2019

15–17.04.2019

18–19.04.2019

23.04.2019

02.05.2019

Spotkania z Rodzicami

18 – 20.09.2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

20.09.2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

04.10.2018

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00– 18.00)

06 08.11.2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

15.11.2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

06.12.2018

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

03.01.2019

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

12 - 14.02.019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

04.04.2019

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

07 - 09.05.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

16.05.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

06.06.2019

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

(po umówieniu rodzica z nauczycielem)

 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie