Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

20.09.2019

SPRZĄTANIE ŚWIATA

29.09.2019

OBCHODY 75. ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM

21.10.2019

PASOWANIE KL.1

21.11.2019

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

06.12.2019

BAL Z MIKOŁAJEM (PRZEDSZKOLE)

14.12.2019

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA

WIECZÓR WIGILIJNY

23 - 31.12.2019

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

24.01.2020

KONIEC I SEMESTRU

10.02 – 23.02.2020

FERIE ZIMOWE

08.04 – 14.04.2020

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

21.04.2020

EGZAMIN KL. 8

– CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

22.04.2020

EGZAMIN KL. 8

– CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

23.04.2020

EGZAMIN KL. 8

– JĘZYK OBCY

22.05.2020

DZIEŃ PATRONA - SP

23.05.2020

DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU

24.05.2020

DNI MIĘDZYBOROWA 

01.06.2020

BIEGI O PUCHAR STAROSTY 

06.06.2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - GRUPA 6 - LATKÓW 

26.06.2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych /SP/

14.10.2019

dodatkowy dzień wolny od zajęć

31.10.2019

dni wolne od zajęć (SP)

20.12.2019

dzień odpracowany 14.12

02-03.01.2020

dni wolne od zajęć (SP)

21,22,23.04.2020

dni wolne od zajęć (kl. 4-7 SP)

12.06.2020

dodatkowy dzień wolny od zajęć

 

Dyżury nauczycieli w czasie dni wolnych od zajęć /SP/

14.10.2019

31.10.2019

20.12.2019

27,30,31.12.2019

02-03.01.2020

08,09,10,14.04.2020

21–23.04.2020

12.06.2020

Spotkania z Rodzicami

17 – 19.09.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

26.09.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

03.10.2019

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00– 18.00)

05 07.11.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

14.11.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

05.12.2019

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

04 - 06.02.2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

02.04.2020

DZIEŃ OTWARTY (w godz. 16.00 – 18.00)

05 - 07.05.2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

14.05.2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

04.06.2020

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

(po umówieniu rodzica z nauczycielem)

 

Copyright © 2010-2020 ZSP w Międzyborowie