Dyrekcja Szko造

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Publicznych 

mgr Dariusz Grabowski

 

Wicedyrektor ds.  Gimnazjum

mgr Justyna Pietruszewska 

 

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie