Informacje z Gminy Jaktor闚

 

Urz鉅 Gminy w Jaktorowie

26.08.2021

 Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja

Pierwszy spis powszechny odby si w Polsce r闚no 100 lat temu. Zar闚no wtedy, jak i dzi, celem by這 i jest poznanie sytuacji polskiego spo貫cze雟twa, aby potem prowadzi skuteczne dzia豉nia wspieraj鉍e jego rozw鎩. Jeli zatem le篡 Ci na sercu przysz這 Twojej rodziny, gminy, miasta i ca貫go kraju, powiniene jak najszybciej wype軟i obowi頊ek spisowy.

Ka盥y ma prawo do w靖pliwoci i nie ma nic z貫go w stawianiu pyta o sensowno i legalno Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021). Nale篡 jednak podej do tego powa積ie i rzetelnie, a nie opiera si na sensacyjnych opiniach internetowych anonim闚.

1. B鉅 wiadomym obywatelem i korzystaj z wiarygodnych r鏚e

Internet jest kopalni wiedzy i informacji, ale trzeba umie z niego korzysta, aby nie da si zmanipulowa fake newsom. Jeli szukasz informacji o spisie powszechnym, wejd na stron internetow https://spis.gov.pl i sprawd  aktualnoci oraz dzia powi璚ony najczciej zadawanym pytaniom. Informacji szukaj te na stronach internetowych gmin.

W Internecie i mediach spo貫cznociowych trafisz zapewne na opinie strasz鉍e inwigilacj czy rzekomo nielegaln ingerencj w prywatno. Czytaj鉍 takie twierdzenia zastan闚 si jednak, czy kto nie robi tego tylko po to, 瞠by si Twoim kosztem wypromowa, zwi瘯szy ruch na swojej stronie lub szerzy wr鏚 Polak闚 wiadom dezinformacj.

2. Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, a nie opinie anonim闚

Statystyka publiczna ma pe軟e prawo do zadawania pyta zawartych w formularzu spisowym na podstawie Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021. Informacje zbierane w spisach powszechnych s te wy章czone z obowi頊ywania przepis闚 RODO. W przypadku temat闚 obj皻ych szczeg鏊n ochron (stan zdrowia, wyznanie religijne, zwi頊ki niesformalizowane) mo瞠my wybra opcj Nie chc odpowiada na to pytanie.

Warto jednak r闚nie i w tych pytaniach podawa zgodn z rzeczywistoci odpowied. Te informacje b璠 w pe軟i bezpieczne i anonimowe.

3. Nikt nie pozna danych o Tobie

Jednostkowe informacje o Tobie nie b璠 przekazywane jakiejkolwiek instytucji czy osobie! Wszystkich pracownik闚 statystyki publicznej obowi頊uje tajemnica statystyczna, za z豉manie kt鏎ej grozi kara pozbawienia wolnoci do lat 3. Jeli dane zostan przekazane celowo i dla zysku, wtedy kara jest zagro穎na kar pozbawienia wolnoci do lat 5.

Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie zosta豉 z豉mana! Znane s przypadki, kiedy Prezesi GUS p豉cili kary za odmow przekazania danych jednostkowych organom cigania czy innym urz璠om.

To, co jest przekazywane na zewn靖rz i udost瘼niane, to wartoci uog鏊nione w postaci wskanik闚, sum i rednich.

Wszystkie informacje pochodz鉍e z NSP 2021 b璠 zapisane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, za oprogramowanie spisowe tworzyli wy章cznie pracownicy Centrum Informatyki Statystycznej.

4. Tw鎩 udzia naprawd si liczy!

Osoby, kt鏎e neguj potrzeb przeprowadzania spisu powszechnego, powinny sobie zada pytanie, co by這by, gdyby go nie organizowano. Jak mog這by funkcjonowa nasze pa雟two bez wiedzy o tym, ile os鏏 w nim mieszka, jak wygl鉅aj nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? Rz鉅z鉍y na poziomie kraju czy gminy, bez wzgl璠u jak parti reprezentuj, korzystaj z informacji uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie b璠 dzieli rodki finansowe i podejmowa decyzje maj鉍e wp造w na 篡cie ka盥ego z nas.  

5. Spis nie przewietla Twojego maj靖ku

Nie jest prawd, 瞠 w spisie s pytania o maj靖ek, zarobki, konto bankowe, posiadanie dzia貫k, samochod闚 czy kosztownoci. Mo積a to 豉two sprawdzi na stronie https://spis.gov.pl/ w wykazie pyta lub podczas spisu. Informacji spisowych nie da si wi璚 wykorzysta do planowania jakichkolwiek nowych podatk闚.

Statystyka publiczna nie interesuje si te legalnoci pobytu obcokrajowc闚. Mieszkaj鉍y w Polsce cudzoziemcy nie maj w zwi頊ku ze spisem powod闚 do obaw i powinni wype軟i jak najszybciej ten obowi頊ek.

Jeli podczas wywiadu padn pytania o maj靖ek danej osoby lub status pobytu obcokrajowca w Polsce, to znaczy, 瞠 rachmistrz przekroczy swoje uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnion osob.

6. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!

Spis jest naprawd 豉twy! rednio spokojne wype軟ienie formularza zajmuje 10-15 minut. Mo瞠sz to zrobi przez komputer, telefon lub podczas bezporedniej rozmowy z rachmistrzem. Pomo瞠 ci w tym rachmistrz lub urz璠nik w gminie. Wybierz metod najlepsz dla siebie:

 Internet i formularz na stronie spis.gov.pl

 Infolini 22 729 99 99 i rozmow z urz璠nikiem Urz璠u Statystycznego

 Punkt spisowy i spisanie si z pomoc urz璠nika gminnego

 Rozmow telefoniczn z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

 Bezporedni rozmow z rachmistrzem.

Pami皻aj, 瞠 udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie mo積a ju poprawia. Dlatego przez te kilka minut spisu skoncentruj si tylko na tym zadaniu.

7. Zaufaj rachmistrzowi jego zadaniem jest Ci pom鏂

 

Rachmistrzowie to nie oszuci! Ich praca polega na tym, 瞠by dociera do os鏏, kt鏎e z jakich powod闚 nie wype軟i造 obowi頊ku spisowego i im pom鏂.

Oczywicie mog zdarzy si przypadki podszywania si pod rachmistrza i zawsze trzeba zachowa ostro積o. Jeli masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego to窺amo:
- na stronie
https://spis.gov.pl/ w zak豉dce Sprawd to窺amo rachmistrza,
- poprzez infolini statystyczn pod numerem 22 279 99 99,
- kontaktuj鉍 si z Gminnym Biurem Spisowym.

Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze wzgl璠u na skal przedsi瞝zi璚ia oraz liczb po章cze z tych numer闚 niekt鏎e telefony mog wskazywa te numery jako zagro瞠nie lub spam. Jeli zadzwoni jeden z dw鏂h wspomnianych numer闚, odbierz po章czenie bez zb璠nych obaw.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle 豉twiejszy, 瞠 to on poprowadzi nas po ca造m formularzu spisowym. Jeli mamy jakie w靖pliwoci co do treci pyta, mo瞠my od razu poprosi rachmistrza o wyjanienie.

Pomoc rachmistrza jest szczeg鏊nie przydatna w przypadku os鏏, kt鏎e nie czuj si zbyt pewnie u篡waj鉍 komputera i Internetu. Formularz spisowy jest bowiem dost瘼ny wy章cznie w formie elektronicznej jeli nie umiemy si spisa samodzielnie, nale篡 bezwzgl璠nie skorzysta z pomocy rachmistrza.

8. Z rachmistrzem oszcz璠zisz sw鎩 cenny czas

Ze wsparcia rachmistrza powinny te skorzysta te osoby, kt鏎e cierpi na chroniczny brak wolnego czasu. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, 瞠 popiech i niedok豉dnie czytanie treci pyta na formularzu spisowym s najcz瘰tsz przyczyn pomy貫k pope軟ianych przez mieszka鎍闚 przy jego wype軟ianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolini spisow i pr鏏 poprawy b喚dnych zapis闚 za porednictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dok豉dnie wraz z odpowiedziami, wyjani w靖pliwoci, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co wi璚ej, odbieraj鉍 telefon od rachmistrza i spisuj鉍 si z jego pomoc nie ponosimy kosztu rozmowy. Mo瞠my zatem bez popiechu wype軟i formularz i pyta rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.

9. Nie czekaj do wrzenia

Nie jest prawd, 瞠 we wrzeniu ka盥y b璠zie m鏬 si wygodnie spisa sam lub przez telefon. Mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 os鏏, kt鏎e zostawi造 sobie spis na ostatni chwil, jest na tyle du穎, 瞠 ograniczona b璠zie dost瘼no rachmistrz闚 i konsultant闚 telefonicznych. B璠zie wprawdzie funkcjonowa samospis internetowy, ale w tej opcji nie mo瞠my liczy na wsparcie rachmistrza i wszystkie w靖pliwoci b璠ziemy musieli sobie wyjani sami.

Pami皻aj te, 瞠 jeli skontaktuje si z Tob rachmistrz (osobicie lub telefonicznie), nie mo瞠sz mu odm闚i i musisz si spisa od razu!

10. Za odmow spisu grozi Ci nawet 5 tys. z grzywny!

Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno okrela, 瞠 kto wbrew obowi頊kowi odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. Jej wysoko ka盥orazowo okrela s鉅 w odr瑿nym post瘼owaniu administracyjnym i mo瞠 si璕n寞 nawet 5 tys. z這tych!  

 

Nie b鎩 si spisu! Pami皻aj o najwa積iejszych zasadach:

1. B鉅 wiadomym obywatelem i korzystaj z wiarygodnych r鏚e

2. Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, a nie opinie anonim闚

3. Nikt nie pozna danych o Tobie

4. Tw鎩 udzia naprawd si liczy!

5. Spis nie przewietla Twojego maj靖ku

6. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!

7. Zaufaj rachmistrzowi jego zadaniem jest Ci pom鏂

8. Z rachmistrzem oszcz璠zisz sw鎩 cenny czas

9. Nie czekaj do wrzenia

10. Za odmow spisu grozi Ci nawet 5 tys. z grzywny!

 

Spis nie wyklucza os鏏 z niepe軟osprawnoci!

Narodowy Spis Powszechny 2021 to jedyne badanie, kt鏎e pozwoli pozna liczb os鏏 dotkni皻ych niepe軟osprawnoci oraz ich sytuacj 篡ciow. Aby u豉twi im udzia w spisie, przygotowano szereg udogodnie: wsparcie t逝maczy Polskiego J瞛yka Migowego, pomoc infolinii spisowej oraz mo磧iwo obs逝gi formularza spisowego przez osoby niewidome.

Temat niepe軟osprawnoci jest bardzo istotn czci Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021). W formularzu pojawiaj si m.in. pytania dotycz鉍e zdolnoci wykonywania codziennych czynnoci oraz orzecze o niepe軟osprawnoci. Nie nale篡 si obawia, 瞠 te wra磧iwe dane b璠 komukolwiek przekazywane. Informacje dotycz鉍e ka盥ej osoby s w pe軟i anonimowe, bezpieczne i obj皻e tajemnic statystyczn.

Dlaczego warto odpowiedzie na pytania o niepe軟osprawno

Dzi瘯i NSP 2021 poznamy aktualn liczb os鏏 w Polsce z r騜nymi niepe軟osprawnociami. Dowiemy si te dok豉dnie, jakie s ich rodzaje i przyczyny. Te informacje s niezwykle wa積e i cenne z punktu widzenia os鏏 o szczeg鏊nych potrzebach oraz organizacji dzia豉j鉍ych na ich rzecz. Dzi瘯i tym danym mo磧iwe b璠zie planowanie i wspieranie dobrostanu os鏏 z niepe軟osprawnociami w danej gminie czy powiecie.

Warto pami皻a, 瞠 temat naszej sprawnoci b璠zie coraz wa積iejszy ze wzgl璠u na post瘼uj鉍y proces starzenia si spo貫cze雟twa. Bardzo istotnym wyzwaniem b璠zie kszta速owanie przestrzeni i infrastruktury spo貫cznej w taki spos鏏, aby ka盥a osoba, bez wzgl璠u na stan zdrowia, mog豉 uczestniczy w 篡ciu swoich lokalnych spo貫cznoci. Takie badanie zdarza si raz na 10 lat.

Spis przyjazny osobom z niepe軟osprawnoci

Osoby z niepe軟osprawnoci maj w spisie powszechnym istotn rol do odegrania. Aby u豉twi im wype軟ienie obowi頊ku spisowego przygotowano szereg udogodnie.

Z myl o osobach nies造sz鉍ych lub niedos造sz鉍ych zapewniono wsparcie t逝macza Polskiego J瞛yka Migowego (PJM). Wystarczy wype軟i formularz zam闚ienia kontaktu w j瞛yku migowym dost瘼ny na stronie https://kontaktmigowy.stat.gov.pl/  i wybra dogodny dla siebie termin spisu.

Ka盥y Gminny Punkt Spisowy ma dost瘼 do t逝macza PJM on-line. Z tego rozwi頊ania mo積a te skorzysta bezporednio z domu. Na stronie https://pjm.spis.gov.pl/ dost瘼ne s r闚nie pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przet逝maczone na Polski J瞛yk Migowy.

Wsparciem dla os鏏 o szczeg鏊nych potrzebach s逝篡 te infolinia spisowa obowi頊ek spisowy mo積a wype軟i dzwoni鉍 pod numer 22 279 99 99. Najpierw trzeba wybra klawisz 1, aby wybra Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021, potem zn闚 wybieramy 1, czyli Spisz si przez telefon.

Dla os鏏 z dysfunkcj wzroku przygotowano formularz spisowy w specjalnie dostosowanej dla nich formie. Jest on zgodny ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Wsparcie organizacji lub rodziny

W razie w靖pliwoci co do spisu mo積a si te zwr鏂i do organizacji wspieraj鉍ych osoby niepe軟osprawne. Powinny one mie wiedz o NSP 2021 i udogodnieniach przygotowanych dla os鏏 niepe軟osprawnych.

W wype軟ieniu obowi頊ku spisowego mog pom鏂 cz這nkowie rodziny lub inne bliskie osoby. Formularz spisowy mo瞠 wype軟i inna osoba, oczywicie za wiedz osoby spisywanej i zgodnie z udzielonymi przez ni odpowiedziami. Wsparcia mog te udzieli organizacje wspieraj鉍e osoby o szczeg鏊nych potrzebach.

W spisie liczy si ka盥a osoba i ka盥a jest tak samo wa積a. Pami皻ajmy o tym, aby nikogo nie wyklucza i pom鏂 osobom jeszcze nie spisanym.

20.07.2021

 Nie czekaj do wrzenia, spisz si ju teraz!

Lubisz za豉twia sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwoni i ustala wszystko telefonicznie? A mo瞠 najwy瞠j stawiasz osobisty kontakt i bezporedni rozmow? Niezale積ie od indywidualnych preferencji, ka盥y znajdzie odpowiedni dla siebie spos鏏, aby wype軟i obowi頊ek udzia逝 w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka (NSP 2021). Najwa積iejsze, aby zrobi to szybko i nie nara瘸 si na kar grzywny.

Rachmistrzowie spisowi do cz瘰to spotykaj si z odmow od os鏏, kt鏎e twierdz, 瞠 maj na to czas do 30 wrzenia. Jest to rzeczywicie termin ko鎍owy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, 瞠 nie mo積a ju czeka d逝瞠j i nale篡 spisa si z jego pomoc.

Osoby, do kt鏎ych rachmistrz jeszcze nie dotar, powinny z kolei pami皻a, 瞠 wygodniej spisa si samemu i warto to zrobi jak najszybciej. Czekanie ze spisem do ko鎍a wrzenia mo瞠 zako鎍zy si tym, 瞠 ostatecznie zapomni si o tym obowi頊ku.

Internet - szybko, wygodnie i od r瘯i

Podstawow metod spisow jest formularz online dost瘼ny na stronie https://spis.gov.pl/. Aplikacja dzia豉 24 godziny na dob, od momentu pierwszego logowania mamy 14 dni na doko鎍zenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwo i spisz si!

Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla os鏏, kt鏎e nie maj komputera z Internetem i kt鏎e wol mie wsparcie rachmistrza. Z tej mo磧iwoci powinny te skorzysta osoby, kt鏎e rozpocz窸y spis samodzielnie przez Internet, nie doko鎍zy造 formularza, min窸o ju 14 dni od momentu logowania i ponowny dost瘼 do aplikacji spisowej zosta zablokowany. Wystarczy wybra numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisn寞 klawisz 1 (Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021), potem zn闚 1, czyli Spisz si przez telefon. Po zg這szeniu si konsultanta mo瞠my rozpocz寞 spis lub doko鎍zy pytania w zablokowanym formularzu.

Czekaj na Ciebie w urz璠zie miasta/gminy

Przewidziano r闚nie mo磧iwo spisania si w urz璠zie gminy/miasta. W ka盥ej gminie i miecie w Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, a wsparciem s逝篡 przeszkolony pracownik urz璠u. Na wizyt warto si wczeniej um闚i telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organizuje te mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy imprezach plenerowych, zamieszczaj鉍 informacje o takich dzia豉niach (termin i miejsce) na swojej stronie internetowej czy w mediach spo貫cznociowych.

Rachmistrzowie przychodz i dzwoni, aby pom鏂

Rachmistrzowie spisowi pracuj w terenie i telefonicznie. Ta metoda spisu jest skierowana przede wszystkim do dw鏂h grup mieszka鎍闚. Pierwsz s osoby przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli bezporedniej rozmowy z rachmistrzem. Takich os鏏 jest wci嘀 sporo, dlatego mimo szybko post瘼uj鉍ej informatyzacji, rachmistrzowie pozostaj istotnym elementem spis闚 powszechnych w Polsce.

Druga grupa, dla kt鏎ej rachmistrzowie b璠 stanowi cenn pomoc, to wszystkie osoby, kt鏎e przek豉daj spis w niesko鎍zono. Powinny skorzysta z tej okazji i z pomoc rachmistrza wywi頊a si wreszcie z tego obowi頊ku.

Czekanie mo瞠 kosztowa nawet 5 tys. z!

Dlaczego tak wa積e jest, aby spisa si jak najszybciej i nie czeka z tym do ostatniego dnia spisu? Jeli przegapimy termin i przypomnimy sobie o spisie ju po jego zako鎍zeniu, pope軟iamy wykroczenie. A to mo瞠 oznacza grzywn - jej wysoko zale篡 od decyzji s鉅u i mo瞠 si璕a nawet 5 tys. z這tych. R闚nie odmowa udzielona rachmistrzowi jest traktowana jako niewywi頊anie si z obowi頊ku spisowego, dlatego nie warto zwleka. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy odpowiedni dla siebie, spiszmy si i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.

14.07.2021

 Nakr耩 film o spisie i wygrywaj!

Taka historia zdarza si raz na 10 lat! Przygotuj kr鏒ki maksymalnie dwuminutowy film zach璚aj鉍y do udzia逝 w spisie powszechnym. Masz szanse na atrakcyjne nagrody, w tym telewizyjn emisj Twojego dzie豉!

Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) to dla ka盥ego z nas dobra okazja do zastanowienia si nad naszym 篡ciem: si璕ni璚ia do wspomnie z przesz這ci, ale te snucia plan闚 na najbli窺ze lata. To tak瞠 moment refleksji, nie tylko nad nasz przysz這ci, ale r闚nie  naszego kraju oraz miejsca, w kt鏎ym mieszkamy: naszej gminy, miasta lub wsi. To w豉nie w oparciu o dane przekazywane w spisie b璠 podejmowane decyzje dotycz鉍e przysz這ci i rozwoju Twojej miejscowoci, maj鉍e w konsekwencji wp造w m.in. na jako Twojego 篡cia. Dlatego spis jest tak wa積y i nale篡 wzi寞 w nim udzia!

Na czym polega konkurs?

Wystarczy telefon, tablet lub kamera idobry pomys! Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu za pomoc dowolnego urz鉅zenia, w dowolnej technice, kt鏎y w spos鏏 oryginalny, kreatywny, ciekawy i przyci鉚aj鉍y uwag odbiorcy b璠zie zach璚a do udzia逝 w NSP 2021. Dopuszczalna jest ka盥a forma artystyczna, np. film, teledysk, reporta, animacja, itp.

D逝go filmu nie mo瞠 przekroczy 2 minut, za jego wielko 500 MB. Maksymalna jako nagrania: Full HD.

Kto mo瞠 wzi寞 udzia?

Konkurs jest organizowany dla og馧u spo貫cze雟twa bez ogranicze wiekowych.

Jak si zg這si?

Wystarczy wype軟i formularz internetowy na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl, zapozna si z regulaminem i za章cznikami oraz zaakceptowa ich tre. Przez ten sam formularz mo積a w prosty spos鏏 zapisa plik filmowy. Termin zg這sze up造wa 31 lipca 2021 roku.

Jakie s nagrody?

Zwyci瘰ki film poznamy 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na antenie TVP3 Warszawa oraz na kontach w mediach spo貫cznociowych (Facebook i Twitter) Urz璠u Statystycznego w Warszawie i Telewizji Polskiej. Laureaci konkursu mog liczy na nast瘼uj鉍e nagrody rzeczowe: dysk twardy 1 TB, markowy g這nik i s逝chawki bezprzewodowe, Power Bank VIP, myszka bezprzewodowa na Bluetooth, 豉dowarka indukcyjna oraz atrakcyjny zestaw upomink闚 promuj鉍ych NSP 2021.

Pozw鏊 zadzia豉 swojej wyobrani! Planem filmowym mo瞠 by ca貫 Twoje otoczenie: dom, gmina, miasto czy wie. Najwa積iejsze, by po Twoim filmie ka盥y chcia si spisa!

P馧metek spisu - zaczyna si wycig z czasem  

Mi這nicy pi趾i no積ej wiedz, 瞠 druga po這wa meczu jest znacznie wa積iejsza i bardziej emocjonuj鉍a. Podobnie jest z Narodowym Spisem Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021). Druga po這wa NSP 2021 (lipiec-wrzesie) b璠zie czasem bardzo intensywnych stara o pe軟y stuprocentowy wynik. Wci嘀 bowiem obowi頊ku spisowego nie wype軟i這 niespe軟a 60% mieszka鎍闚 Mazowsza.

Na tle mieszka鎍闚 kraju mamy pewne powody do zadowolenia z naszej postawy. Obowi頊ek spisowy wype軟i這 ponad 2 miliony mieszka鎍闚, a z odsetkiem spisanych os鏏 na poziomie ponad 40%, Mazowsze zajmuje pozycj wicelidera lepsze jest tylko znacznie mniejsze wojew鏚ztwo opolskie. .

Najlepsze wyniki w ma造ch gminach

Na pocz靖ku NSP 2021, gdy funkcjonowa tylko samospis internetowy i telefoniczny, najbardziej aktywne by造 du瞠 miasta oraz gminy z metropolii warszawskiej. Gdy prac rozpocz瘭i rachmistrzowie, do walki o czo這we miejsca z powodzeniem w章czy造 si mniejsze gminy. Na koniec czerwca pierwsz najlepsz tr鎩k Mazowsza stanowi造 gminy wiejskie: M造narze (powiat makowski), gdzie spisa這 si 83% mieszka鎍闚, Jab這nna Lacka (powiat soko這wski) 82% oraz Czernice Borowe (powiat przasnyski) i Rzewnie (powiat makowski) po 76%.

Wr鏚 du篡ch miast  Mazowsza zdecydowanie najlepszym wynikiem mo瞠 si pochwali Warszawa (44%). W tej grupie z wyj靖kiem stolicy odsetek spisanych os鏏 jest generalnie nieco ni窺zy ni rednia wojew鏚zka: w Siedlcach by這 to 39%, w Radomiu i Ostro喚ce 37%, za w P這cku 35%.

Samospis internetowy najpopularniejszy

Podstawow i najpopularniejsz metod udzia逝 jest samospis internetowy dost瘼ny na stronie https://spis.gov.pl/. Nie powinno to dziwi, bo jest to metoda obowi頊kowa, ale te najwygodniejsza.

Z internetowej aplikacji spisowej skorzysta這 na Mazowszu ponad 1,5 mln mieszka鎍闚, czyli 70% spisanych dotychczas os鏏. Najczciej z tej metody korzystali mieszka鎍y Z鉉ek, Lesznowoli i Warszawy (po oko這 40%).

Niedoceniony samospis telefoniczny

R闚nolegle z samospisem internetowym dzia豉 samospis telefoniczny za porednictwem infolinii statystycznej (nr 22 279 99 99). Cho jest prawie tak samo wygodny jak aplikacja internetowa, to cieszy si popularnoci g堯wnie wr鏚 os鏏 starszych. W gronie spisanych os鏏 t metod wybra這 6% mieszka鎍闚 Mazowsza.

Rachmistrzowie daj rad!

Wk豉d rachmistrz闚 w prace spisowe pozostaje niezwykle istotny, zw豉szcza w mniejszych gminach.

Pocz靖kowo rachmistrzowie kontaktowali si tylko telefonicznie. Dzi瘯i poprawie sytuacji epidemicznej od czerwca trwaj wywiady bezporednie. Jak dot鉅 rachmistrzowie terenowi spisali ponad 23% mieszka鎍闚 wojew鏚ztwa mazowieckiego. Oznacza to, 瞠 co pi靖y spisany jak dot鉅 mieszkaniec Mazowsza to efekt pracy rachmistrz闚 terenowych. Najbardziej aktywni byli oni w gminach: Jab這nna Lacka spisali tu 70% mieszka鎍闚, M造narze 64% oraz Czernice Borowe i Rusin闚 po 60%.

Gramy do ko鎍owego gwizdka!

Ostatnie trzy miesi鉍e NSP 2021 b璠 czasem wyt篹onych stara o ka盥y pojedynczy wype軟iony formularz spisowy. Osoby, kt鏎e nie wype軟i造 obowi頊ku spisowego, powinny to jak najszybciej nadrobi pami皻aj鉍, 瞠 bior鉍 udzia w spisie maj wp造w na przysz這 swoj i swoich bliskich. Dane spisowe b璠 bowiem wykorzystywane przez kolejnych 10 lat  m.in. przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie dr鏬, szk馧, przedszkoli, bibliotek, dost瘼noci do wielu us逝g publicznych, czy podziale rodk闚 na lokalne inwestycje.

Jeli z kim skontaktuje si rachmistrz, nale篡 si zgodzi na rozmow i od razu spisa. Pami皻ajmy, 瞠 jego podstawowym zadaniem jest udzielnie nam pomocy i wsparcia w wype軟ianiu formularza. Nie warto czeka z udzia貫m w spisie do ko鎍a wrzenia. Zr鏏 to jak najszybciej i miej spokojne wakacje oraz poczucie dobrze wype軟ionego obowi頊ku.  

Dlatego nie czekaj poczuj si czci dru篡ny Mazowsze i spisz si ju teraz!

07.07.2021

Spisz si, jeli nie chcesz zap豉ci grzywny!

Obowi頊ek udzia逝 w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) jest na這穎ny na Ciebie moc ustawy. Jeli uporczywie b璠ziesz odmawia spisania si, grozi Ci kara grzywny w wysokoci nawet do 5 tys. z這tych! Ju trwaj przygotowania pierwszych wniosk闚 do s鉅u.

Mimo zbli瘸j鉍ego si p馧metka NSP 2021 wielu mieszka鎍闚 nie wype軟i這 jeszcze obowi頊ku spisowego. T逝maczenia s z regu造 podobne : brakuje mi czasu, zrobi to we wrzeniu lub poczekam na rachmistrza. Ryzyko jest jednak takie, 瞠 w ko鎍u zapomnimy si spisa. A z tym wi嘀 si okrelone konsekwencje.

Jakim prawem?

Obowi頊ek spisowy jest zapisany w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludnoci i mieszka w 2021 r. (art. 3). Zgodnie za z ustaw o statystyce publicznej Kto wbrew obowi頊kowi odmawia wykonania obowi頊ku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie (art. 57).

Z osobami, kt鏎e nie spisa造 si przez Internet lub telefon, skontaktuje si rachmistrz spisowy. Jeli w trakcie rozmowy z rachmistrzem b璠ziemy na r騜ne sposoby unika udzia逝 w spisie, jest to r闚noznaczne z odmow, co mo瞠 skutkowa przekazaniem do organ闚 cigania zawiadomienia o niedope軟ieniu obowi頊ku ustawowego i wszcz璚iem post瘼owania. Podstaw do takiego dzia豉nia jest zapis z art. 17a ustawy narodowym spisie powszechnym: Osoba fizyczna obj皻a spisem powszechnym nie mo瞠 odm闚i przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezporedniego lub metody wywiadu telefonicznego.

Sk鉅 kwota 5 tys. z這tych mo磧iwej grzywny? W Kodeksie wykrocze znajdujemy zapis: Grzywn wymierza si w wysokoci od 20 do 5000 z這tych (art. 24).

Wszystko jest zatem precyzyjnie uregulowane i nie ma podstaw do kwestionowania zar闚no obowi頊ku spisowego, jak i karania za unikanie spisu.

Chcesz unikn寞 grzywny?

Po prostu spisz si! W dowolny spos鏏 najlepiej od razu przez Internet na stronie https://spis.gov.pl/, w punkcie spisowym w Urz璠zie Gminy/Miasta lub przez infolini spisow pod numerem 22 279 99 99. Nie odmawiaj rozmowy z rachmistrzem. Skontaktuje si on z Tob osobicie lub zadzwoni, a na wywietlaczu telefonu pojawi si numer 22 828 88 88 lub numer infolinii spisowej. Pami皻aj, 瞠 Rachmistrz chce Ci pom鏂 w spisie! Jeli jeste w danej chwili zaj皻y i nie masz czasu, ustal inny mo磧iwie szybki termin rozmowy.  

Co zrobi rachmistrz, gdy odm闚isz?

Rachmistrz przy ka盥ej odmowie spisania si (r闚nie w trakcie rozmowy telefonicznej, kiedy argumentujesz, 瞠 do ko鎍a spisu masz jeszcze czas) ma obowi頊ek przygotowa specjaln notatk urz璠ow. Na jej podstawie b璠 kierowane do s鉅u wnioski o ukaranie. Niestety jest ju kilka przypadk闚 wszcz璚ia takiej procedury.

Czy warto ryzykowa konieczno wizyt w s鉅zie, sk豉dania zezna i p豉cenia wysokiej grzywny? Odpowiedz sobie sam.

To ostatnia szansa! Spisz si i wygraj samoch鏚 w Loterii NSP 2021!

Spisuj鉍 si przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) nie tylko wype軟iasz ci嘀鉍y na Tobie obowi頊ek, ale dajesz te sobie szans na atrakcyjne nagrody (w tym samoch鏚!). Wystarczy pobra unikatowy kod potwierdzaj鉍y samospis internetowy i zarejestrowa si w spisowej loterii. Masz na to czas tylko do 7 lipca!

Udzia w NSP 2021 jest Twoim obowi頊kiem i nale篡 go jak najszybciej wype軟i. Warto to zrobi przez Internet - jeli skorzystasz z samopisu internetowego dost瘼nego na stronie https://spis.gov.pl/, uzyskasz prawo do udzia逝 w Loterii NSP 2021.

Zg這szenia tylko do 7 lipca!

Jeli chcesz skorzysta z wyj靖kowej okazji i mie szans na wygran, musisz si spieszy! Zg這szenia ch皻nych do udzia逝 w Loterii NSP 2021 b璠 przyjmowane tylko do 7 lipca 2021 r.

Pami皻aj, 瞠 warunkiem udzia逝 jest wczeniejsze wype軟ienie spisu PRZEZ INTERNET. Osoby spisane przez rachmistrza lub telefonicznie nie mog bra udzia逝 w tej akcji.

Jak wzi寞 udzia w loterii spisowej?

Po wype軟ieniu i zako鎍zeniu formularza spisowego w aplikacji spisowej pojawi si pytanie o ch耩 uzyskania kodu uprawniaj鉍ego do udzia逝 w Loterii NSP 2021. Jeli si zgodzisz, uzyskasz unikatowy 10znakowy Kod Potwierdzaj鉍y Dokonanie Samospisu. Kod zostanie te wys豉ny na podany przez Ciebie adres e-mail.

TO NIE KONIEC! Musisz jeszcze zg這si udzia w loterii i ZAREJESTROWA KOD na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Dopiero w tym momencie staniesz si pe軟oprawnym uczestnikiem Loterii NSP 2021.

Spisz si szybko, by mie wi璚ej szans na wygran!

W ramach Loterii NSP odb璠zie si kilka losowa ostatnie jest zaplanowane na 14 lipca. Im wczeniej si spiszesz i zarejestrujesz w Loterii, tym wi璚ej losowa b璠zie uwzgl璠nia Tw鎩 kod. Dlatego warto si pospieszy!

Harmonogram losowa jest zamieszczony na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Spisa貫 si? Jed na wakacjenowym autem!

Nagrod g堯wn w Loterii NSP 2021 jest SAMOCH笈 TOYOTA YARIS po jednym aucie na ka盥e wojew鏚ztwo!  

Na uczestnik闚 Loterii czekaj te karty przedp豉cone o wartoci 1000 i 500 z. B璠zie je mo積a wykorzysta na zakupy w ka盥ym sklepie akceptuj鉍ym p豉tnoci bezgot闚kowe.

Nie ma si nad czym zastanawia! Spisz si natychmiast i wygrywaj!

Rachmistrzowie ruszaj w teren!

Pomimo 瞠 Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrz闚 terenowych by豉 wstrzymana. Pow鏚 by oczywisty pandemia. Wraz z popraw sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiad闚 bezporednich. W wojew鏚ztwie mazowieckim ruszaj oni w teren od 23 czerwca.

Wiele os鏏 czeka ze spisem, bo chc to zrobi w bezporedniej rozmowie i przy wsparciu rachmistrza. B璠zie to w ko鎍u mo磧iwe! W przypadku wojew鏚ztwa mazowieckiego osoby, kt鏎e nie wype軟i造 jeszcze obowi頊ku spisowego, mog spodziewa si wizyty rachmistrza pocz預szy od 23 czerwca. Nie ma absolutnie 瘸dnych powod闚 do obaw rachmistrz przychodzi, by s逝篡 pomoc.

Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?

Rachmistrzowie s przygotowani do pracy w re磨mie epidemicznym. Wchodz鉍 do mieszkania b璠 mie za這穎ne maski i b璠 zachowywa bezpieczny odst瘼. Odpowiedzi na spisowe pytania b璠 wprowadzane przez rachmistrza do aplikacji internetowej. Nie ma wi璚 koniecznoci dotykania i podpisywania 瘸dnych dokument闚!

Jeli mamy w靖pliwo, czy to prawdziwy rachmistrz, mo積a to w prosty spos鏏 zweryfikowa.

Jak sprawdzi to窺amo rachmistrza?

Ka盥y rachmistrz posiada identyfikator i powinien on by okazany na samym pocz靖ku rozmowy. Dane z identyfikatora mo瞠my zweryfikowa na dwa sposoby. Pierwszym jest internetowa aplikacja Sprawd to窺amo rachmistrza, dost瘼na na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Druga opcja weryfikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Nie odmawiaj rachmistrzowi

Rachmistrzowie b璠 dociera do tych os鏏, kt鏎e jeszcze si nie spisa造. Warto skorzysta z tej mo磧iwoci i wype軟i obowi頊ek spisowy, aby nie myle o tym podczas wakacji.

Nie nale篡 odmawia rachmistrzowi. Wyj靖kowo jeli mamy uzasadniony pow鏚 mo瞠my poprosi o prze這瞠nie kontaktu na inny mo磧iwie szybki termin. Unikanie na r騜ne sposoby udzielenia odpowiedzi podczas rozmowy z rachmistrzem spisowym skutkuje przekazaniem do organ闚 cigania zawiadomienia o niedope軟ieniu obowi頊ku ustawowego i wszcz璚iem post瘼owania w sprawie o wykroczenie.

Rachmistrz przychodzi do Ciebie, aby Ci pom鏂. Dlatego warto pami皻a o wzajemnej 篡czliwoci.

 

14.06.2021

Myl samodzielnie i nie b鎩 si spisu! To nie boli

Nie chcesz si spisa? Uwa瘸sz, 瞠 spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, 瞠 to nielegalna inwigilacja i pa雟two chce zna tw鎩 maj靖ek albo wykorzysta zebrane dane do cel闚 podatkowych? Jeli masz opory, 瞠by wzi寞 udzia w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobi. Dowiedz si, co zyskasz uczestnicz鉍 w spisie, a co stracisz odmawiaj鉍 udzia逝.

1. Nie kieruj si komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedz o spisie ze sprawdzonych r鏚e.

Nie zawsze prawd s opinie os鏏, kt鏎e zabiegaj o popularno w Internecie. Czasami mo瞠sz natkn寞 si na informacje krytykuj鉍e organizacj tego przedsi瞝zi璚ia. Wolno prasy gwarantuje dost瘼 do r騜nych zda i opinii. Nigdzie jednak w oficjalnych mediach (r闚nie prywatnych) nie znajdziesz informacji nawo逝j鉍ych do bojkotu udzia逝 w spisie. Jeli kto tak czyni, pomyl w jakim i czyim interesie to robi? Opieraj swoj wiedz wy章cznie na potwierdzonych materia豉ch. Mo積a to zrobi na stronie https://spis.gov.pl w aktualnociach i dziale powi璚onym najczciej zadawanym pytaniom. Informacji szukaj te na stronach internetowych gmin i w mediach.

2. Nie neguj zasadnoci spisu. Od stu lat przeprowadza si go w Polsce co dekad.

Spisy organizowane s nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej, ale na ca造m wiecie. To, 瞠 spisy powszechne s potrzebne, wiedzieli ju w staro篡tnoci. W naszym kraju spisy s realizowane od wiek闚, pierwszy zosta zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od 1921 r. realizowany jest ze sta章 cz瘰totliwoci. Na przestrzeni dziesi璚ioleci bez wzgl璠u na sytuacj polityczn i panuj鉍e warunki spisy dostarcza造 informacji o iloci mieszka鎍闚 kraju i ka盥ej miejscowoci, ich charakterystyce demograficznej i warunkach mieszkaniowych. Po odzyskaniu niepodleg這ci i w okresie rozkwitu dwudziestolecia mi璠zywojennego s逝篡造 zaplanowaniu dzia豉 umo磧iwiaj鉍ych odbudow kraju, po II wojnie wiatowej pozwala造 na ocen skali strat wojennych, utraty ludnoci w wyniku dzia豉 okupacyjnych oraz zmiany granic i zwi頊anych z tym masowych przesiedle. W kolejnych dziesi璚ioleciach pokazywa造 przemiany demograficzne w strukturze wiekowej mieszka鎍闚, liczebnoci rodzin, wykszta販eniu, czy r鏚豉ch utrzymania i inwalidztwie w章czonych do formularza spisowego w 1978 r. To spisy by造 r鏚貫m informacji krel鉍ym portret naszego spo貫cze雟twa przed przyst雷ieniem Polski do Unii Europejskiej i po kolejnych latach korzystania z funduszy europejskich. Zawsze liczy豉 si ka盥a odpowied. W obecnie trwaj鉍ym spisie r闚nie licz si wszyscy, bez wzgl璠u na wiek, wykszta販enie, wyznanie czy pochodzenie.

Osoby, kt鏎e neguj potrzeb przeprowadzania spisu powszechnego, powinny sobie zada pytanie, co by by這, gdyby go nie organizowano? Jak mog這by funkcjonowa nasze pa雟two bez wiedzy o tym, ile os鏏 w nim mieszka, jak wygl鉅aj nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? Rz鉅z鉍y na poziomie kraju czy gminy, bez wzgl璠u na to jak parti reprezentuj, korzystaj z informacji uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie b璠 dzieli rodki finansowe i podejmowa rzetelne decyzje dotycz鉍e dostosowania us逝g publicznych do potrzeb lokalnych spo貫cznoci (m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, dzia豉lnoci plac闚ek bibliotecznych, transportu), uruchamiania program闚 wsparcia dla bezrobotnych, os鏏 starszych czy wykluczonych cyfrowo. Brak danych zebranych w spisie b璠zie mia zatem wp造w na przysz這 Twoj i Twoich najbli窺zych.

3. Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie -  jest on legalny i obowi頊kowy

Nie jest prawd, 瞠 nikt nie ma prawa pyta o sprawy zawarte w formularzu spisowym. Ot騜 spis jest legalny. Statystyka publiczna ma do tego pe軟e prawo na podstawie Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021. Dodatkowo, informacje zbierane w spisach powszechnych s wy章czone z obowi頊ywania przepis闚 RODO.

Prawd jest, 瞠 spis obejmuje zagadnienia, kt鏎e s obj皻e szczeg鏊n ochron: stan zdrowia czy wyznanie religijne. Na te pytania nie musisz odpowiada. Udzielenie odpowiedzi na pozosta貫 jest jednak naszym obowi頊kiem. Takim samym, jak p豉cenie podatk闚.   

4. Nie b鎩 si o swoje dane, s bezpieczne

Nie jest prawd, 瞠 informacje o Tobie zostan przekazane jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To, co jest udost瘼niane, to wartoci uog鏊nione w postaci wyliczonych wskanik闚, sum, rednich. Poza tym wszystkie osoby realizuj鉍e prace spisowe obowi頊uje tajemnica statystyczna, za z豉manie kt鏎ej grozi kara pozbawienia wolnoci do lat 3. Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie zosta豉 z豉mana. Warto te wiedzie, 瞠 nie ka盥y pracownik statystyki ma dost瘼 do danych jednostkowych.

5. Nie podawaj informacji o swoim maj靖ku nikt o niego nie zapyta

Nie jest prawd, 瞠 w spisie s pytania o maj靖ek, zarobki, konto bankowe, posiadanie dzia貫k, samochod闚 czy kosztownoci. Mo積a to sprawdzi na stronie spis.gov.pl w wykazie pyta. Statystyka publiczna nie interesuje si te legalnoci pobytu obcokrajowc闚. Spis nie b璠zie wykorzystany do na這瞠nia nowych podatk闚 czy tworzenia tajnych wykaz闚.

Jeli podczas wywiadu padn takie lub podobne pytania to znaczy, 瞠 rachmistrz przekroczy swoje uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnion osob.

6. Nie zak豉daj z g鏎y, 瞠 nie podo豉sz zadaniu - udzia w spisie zajmuje kwadrans

Nie jest prawd, 瞠 udzia w spisie jest trudny. Spokojne wype軟ienie formularza zajmuje 15 minut. Mo瞠sz to zrobi przez komputer lub telefon. Pomo瞠 ci w tym rachmistrz lub - jak wolisz - urz璠nik w gminie. Mo瞠sz to te zrobi samemu. Wybierz metod udzia逝 najlepsz dla siebie, na przyk豉d poprzez:

Internet i formularz na stronie spis.gov.pl

Infolini 22 729 99 99 i rozmow z urz璠nikiem Urz璠u Statystycznego

Punkt spisowy i spisanie si z pomoc urz璠nika gminnego

Rozmow telefoniczn z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Pami皻aj, 瞠 udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie mo積a ju poprawia. Dlatego powi耩 chwil na przeczytanie pyta i zastan闚 si spokojnie, zanim zaznaczysz poprawn odpowied.

7. Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi

Nie jest prawd, 瞠 rachmistrz to oszust. Mog zdarzy si przypadki podszywania si pod rachmistrza, tak samo jak oszuci podszywaj si pod wnuczka, policjanta czy wojskowego. Trzeba by ostro積ym na ka盥ym kroku. Jeli masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego to窺amo.

Rachmistrz zadzwoni z numer闚 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze wzgl璠u na skal przedsi瞝zi璚ia niekt鏎e telefony mog wskazywa te numery jako zagro瞠nie lub spam. To dlatego, 瞠 wyst瘼uje ci鉚 tych samych cyfr. Takie numery zosta造 ustalone, 瞠by 豉two by這 je zapami皻a. Jeli zadzwoni jeden z dw鏂h wspomnianych numer闚, odbierz po章czenie bez zb璠nych obaw.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle 豉twiejszy, 瞠 to rachmistrz prowadzi nas po ca造m formularzu spisowym. Jeli mamy jakie w靖pliwoci co do treci pyta, mo瞠my od razu poprosi rachmistrza o wyjanienie.

Pomoc rachmistrza jest szczeg鏊nie przydatna w przypadku os鏏, kt鏎e nie czuj si zbyt pewnie u篡waj鉍 telefonu i Internetu albo w og鏊e nie mia造 stycznoci z cyfrowym wiatem. Formularz spisowy jest bowiem dost瘼ny wy章cznie przez Internet jeli nie umiemy si spisa samodzielnie, nale篡 skorzysta z pomocy rachmistrza.

8. Nie tra czasu, skorzystaj z fachowej pomocy

Ze wsparcia rachmistrza powinny te skorzysta osoby nie dysponuj鉍e nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, 瞠 popiech i niedok豉dne czytanie treci pyta na formularzu spisowym s najcz瘰tsz przyczyn pomy貫k pope軟ianych przez mieszka鎍闚 przy jego wype軟ianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolini spisow i pr鏏 poprawy b喚dnych zapis闚 za porednictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dok豉dnie wraz z odpowiedziami, wyjani w靖pliwoci, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co wi璚ej, odbieraj鉍 telefon od rachmistrza i spisuj鉍 si z jego pomoc nie ponosimy kosztu rozmowy. Mo瞠my zatem bez popiechu wype軟i formularz i pyta rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.

9. Nie odk豉daj spisu na pniej, oszcz璠 sobie stresu

Nie jest prawd, 瞠 zyskasz, jeli b璠ziesz odwleka spis w niesko鎍zono. Mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 os鏏, kt鏎e zostawi造 sobie spis na ostatni chwil, jest na tyle du穎, 瞠 ograniczona b璠zie dost瘼no rachmistrz闚 i konsultant闚 telefonicznych. B璠zie wprawdzie funkcjonowa samospis internetowy, ale w tej opcji nie mo瞠my liczy na wsparcie rachmistrza i wszystkie w靖pliwoci b璠ziemy musieli wyjani sami. Odk豉danie spraw prostych na ostatni chwil, jak pokazuje praktyka, cz瘰to prowadzi do niepotrzebnych emocji i stresuj鉍ych sytuacji.

10. Nie odmawiaj udzia逝 w spisie odmowa jest zagro穎na kar grzywny

Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno okrela, 瞠 kto wbrew obowi頊kowi odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. Jej wysoko ka盥orazowo okrela s鉅 w odr瑿nym post瘼owaniu administracyjnym. Maksymalna kara grzywny mo瞠 wynie nawet 5 000 z.

PLAKAT

Nie b鎩 si spisu, b鉅 na TAK!

1. Nie kieruj si komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedz o spisie ze sprawdzonych r鏚e.

2. Nie neguj zasadnoci spisu. Od stu lat przeprowadza si go w Polsce co dekad.

3. Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie -  jest on legalny i obowi頊kowy

4. Nie b鎩 si o swoje dane, s bezpieczne

5. Nie podawaj informacji o swoim maj靖ku nikt o niego nie zapyta

6. Nie zak豉daj z g鏎y, 瞠 nie podo豉sz zadaniu - udzia w spisie zajmuje kwadrans

7. Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi

8. Nie tra czasu, skorzystaj z fachowej pomocy

9. Nie odk豉daj spisu na pniej, oszcz璠 sobie stresu

10. Nie odmawiaj udzia逝 w spisie odmowa jest zagro穎na kar grzywny

 

Dzwoni numer 22 828 88 88?  Odbierz, to rachmistrz spisowy!

Rachmistrzowie spisowi kontaktuj si na razie tylko przez telefon. Niestety wiele os鏏 ignoruje po章czenia od nich lub boi si je odebra. Nale篡 pami皻a, 瞠 rachmistrzowie dzwoni z dw鏂h numer闚: 22 828 88 88 oraz za porednictwem infolinii spisowej 22 279 99 99. Te po章czenia warto odbiera, 瞠by z pomoc rachmistrza szybko i wygodnie wywi頊a si z obowi頊ku udzia逝 w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021).  

Rachmistrzowie telefoniczni zacz瘭i drugi miesi鉍 pracy. Dzwoni do mieszka鎍闚 Polski, aby pom鏂 si spisa. Niestety wiele os鏏, kt鏎ym chc zaoferowa swoje wsparcie, odmawia rozmowy lub odrzuca po章czenie nie sprawdzaj鉍 nawet, kto dzwoni.

Czy to oszust?

Odbieraj鉍 telefon z nieznanego nam dot鉅 numeru trzeba zawsze zachowywa ostro積o. W czasie NSP 2021 mog zdarza si przypadki podszywania si oszust闚 pod rachmistrza. Nale篡 koniecznie pami皻a, 瞠 rachmistrz nie 蕨da od Pa雟twa pieni璠zy, nie pyta o maj靖ek lub dochody. W prosty spos鏏 mo積a sprawdzi, czy osoba, kt鏎a podaje si za rachmistrza, rzeczywicie nim jest. Trzeba tylko zanotowa imi, nazwisko oraz numer identyfikatora rachmistrza i skorzysta z wybranej opcji weryfikacji.

Najprociej i najszybciej zapyta rachmistrza o podanie jednej z pi璚iu ostatnich cyfr naszego numeru PESEL - jeli odpowie prawid這wo, mo瞠my spokojnie kontynuowa rozmow i przej do spisu.

Mo積a r闚nie skorzysta z aplikacji Sprawd rachmistrza, dost瘼nej na stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoni na infolini spisow pod numer 22 279 99 99 i poprosi konsultanta o sprawdzenie danych rachmistrza.

Spam? Sprawd, czy to nie rachmistrz

Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze wzgl璠u na skal przedsi瞝zi璚ia nasz aparat telefoniczny mo瞠 uzna te numery za zagro瞠nie lub spam. To dlatego, 瞠 wyst瘼uje ci鉚 tych samych cyfr s one jednak tak dobrane, 瞠by 豉two by這 je zapami皻a.

Jeli na Twoim telefonie wywietli si jeden z dw鏂h wspomnianych numer闚, odbierz po章czenie bez zb璠nych obaw, nawet jeli widzisz komunikat Podejrzenie spamu.

Jeli nie odebra貫 telefonu od rachmistrza spodziewaj si od niego SMS-a i ponownych pr鏏 po章czenia.

Dlaczego warto odebra?

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle 豉twiejszy, 瞠 to rachmistrz prowadzi nas po ca造m formularzu spisowym. Jeli mamy jakie w靖pliwoci co do treci pyta, mo瞠my od razu poprosi rachmistrza o wyjanienie.

Pomoc rachmistrza jest szczeg鏊nie przydatna w przypadku os鏏, kt鏎e nie czuj si zbyt pewnie u篡waj鉍 komputera lub telefonu albo w og鏊e nie mia造 stycznoci z cyfrowym wiatem. Formularz spisowy jest bowiem dost瘼ny wy章cznie przez Internet jeli nie umiemy si spisa samodzielnie, nale篡 bezwzgl璠nie skorzysta z pomocy rachmistrza.

Pami皻aj, 瞠 rachmistrz dzwoni w imieniu G堯wnego Urz璠u Statystycznego i robi to w ramach obowi頊k闚 s逝瘺owych. Nie miej wi璚 do niego o to pretensji. Jeli masz jakie w靖pliwoci, lub nie chcesz si spisa w danej chwili, zakomunikuj to i um闚 si na inny termin.

07.06.2021

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!

Rachmistrz spisowy to nie akwizytor, natr皻ny sprzedawca ani wy逝dzacz danych. Kiedy do Ciebie dzwoni, robi to po, 瞠by Ci pom鏂 wype軟i obowi頊ek spisowy! Dlatego gdy zobaczysz, 瞠 dzwoni 22 828 88 88, odbierz telefon od rachmistrza, wys逝chaj go i od razu spisz si razem z nim! Oszcz璠zisz na czasie i rachunku telefonicznym.

Nie jeste jeszcze w gronie os鏏 spisanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021)? Mo瞠sz w takim razie spodziewa si telefonu od rachmistrza. Nie ignoruj tego po章czenia i nie odmawiaj pod byle pretekstem. Rachmistrz jest dla Ciebie wsparciem i naprawd warto skorzysta z jego pomocy.

Dlaczego nie warto odmawia rachmistrzowi?

Rachmistrz nie jest akwizytorem i nie chce nam niczego sprzeda. Jedynym celem jego pracy jest pomoc mieszka鎍om w wype軟ieniu obowi頊ku spisowego. Dlatego warto go wys逝cha i dowiedzie si, w jaki spos鏏 chce nas wesprze.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle 豉twiejszy, 瞠 to rachmistrz prowadzi nas po ca造m formularzu spisowym. Jeli mamy jakie w靖pliwoci co do treci pyta, mo瞠my od razu poprosi rachmistrza o wyjanienie.

Pomoc rachmistrza jest szczeg鏊nie przydatna w przypadku os鏏, kt鏎e nie czuj si zbyt pewnie u篡waj鉍 komputera i Internetu albo w og鏊e nie mia造 stycznoci z cyfrowym wiatem. Formularz spisowy jest bowiem dost瘼ny wy章cznie przez Internet jeli nie umiemy si spisa samodzielnie, nale篡 bezwzgl璠nie skorzysta z pomocy rachmistrza.

Ze wsparcia rachmistrza powinny te skorzysta osoby nie dysponuj鉍e nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, 瞠 popiech i nie czytanie dok豉dnie treci pyta na formularzu spisowym s najcz瘰tsz przyczyn pomy貫k, pope軟ianych przez mieszka鎍闚 przy jego wype軟ianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na Infolini spisow i pr鏏 poprawy b喚dnych zapis闚 za porednictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dok豉dnie wraz z odpowiedziami, wyjani w靖pliwoci, zaznaczy za nas odpowiedzi. Uzyskanych informacji nie przeka瞠 nikomu przed przyst雷ieniem do pracy podpisuje bowiem specjalne przyrzeczenie o zachowaniu ich w tajemnicy. Ma przy tym wiadomo, 瞠 jej z豉manie grozi kar wi瞛ienia do lat 3.

Co wi璚ej, odbieraj鉍 telefon od rachmistrza i spisuj鉍 si z jego pomoc nie ponosimy kosztu rozmowy. Mo瞠my zatem bez popiechu wype軟i formularz i pyta rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.

Jak sprawdzi, czy to prawdziwy rachmistrz?

Warto pami皻a o zachowaniu ostro積oci i sprawdzaniu to窺amoci osoby, kt鏎a do nas telefonuje. Rachmistrzowie spisowi b璠 dzwoni z dw鏂h numer闚: 22 828 88 88 i 22 279 99 99. Jeli na wywietlaczu naszego telefonu pojawi si kt鏎y z tych numer闚, oznacza to, 瞠 dzwoni rachmistrz i warto odebra po章czenie.

Jeli jednak dalej mamy w靖pliwoci, mo瞠my zweryfikowa to窺amo rachmistrza dzwoni鉍 na infolini pod numer 22 279 99 99 lub korzystaj鉍 z aplikacji Sprawd to窺amo rachmistrza na stronie https://spis.gov.pl/. Potrzebna jest tylko znajomo imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rachmistrza. Mamy te prawo poprosi rachmistrza o podanie jednej z pi璚iu ostatnich cyfr naszego numeru PESEL prawdziwy rachmistrz ma dost瘼 do tej informacji i b璠zie umia odpowiedzie prawid這wo.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszcz璠noci, cenne przedmioty w domu, numer konta, numer dowodu osobistego, PIN do karty czy dane logowania do bankowoci internetowej - takie pytania mog wskazywa na pr鏏 wy逝dzenia danych. W przypadku w靖pliwoci co do wiarygodnoci i rzetelnoci rachmistrza spisowego, nale篡 to zg這si na infolini spisow lub do Gminnego Biura Spisowego.

Nie czekaj do wrzenia, bo b璠zie trudniej!

Cz os鏏 odmawia rachmistrzom t逝macz鉍, 瞠 w tej chwili nie ma czasu, a spis trwa do ko鎍a wrzenia i mo積a z tym poczeka. To prawda, ale niekoniecznie wyjdziemy na tym dobrze. We wrzeniu mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 os鏏, kt鏎e zostawi造 sobie spis na ostatni chwil, jest na tyle du穎, 瞠 ograniczona b璠zie dost瘼no rachmistrz闚. B璠zie wprawdzie funkcjonowa samospis internetowy, ale w tej opcji nie mo瞠my liczy na wsparcie rachmistrza i wszystkie w靖pliwoci b璠ziemy musieli sobie wyjani sami.

Dlatego warto odebra telefon od rachmistrza i da sobie pom鏂!

01.05.2021

Spisz si przez Internet i wygraj samoch鏚!

 

Bior鉍 udzia w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowi頊ek, ale r闚nie masz szans na spe軟ienie motoryzacyjnego marzenia! G堯wn nagrod loterii NSP 2021 s samochody osobowe. Opr鏂z auta mo積a wygra r闚nie bony na zakupy o wartoci 500 z lub 1000 z.

Spisuj鉍 si przez Internet zyskujesz szans na wygranie jednej z wielu nagr鏚. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz si, pobierz unikatowy kod i zg這 ch耩 udzia逝 w loterii NSP.  

WA烤E do udzia逝 w loterii wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), na kt鏎e wysy豉ny jest unikatowy kod.

Jak wzi寞 udzia w loterii?

To proste:

- wejd na stron https://spis.gov.pl/ i spisz si w dogodnej dla siebie chwili,

- po zako鎍zeniu formularza spisowego, potwierd ch耩 uczestnictwa w loterii,

- pobierz i zachowaj unikatowy 10-znakowy kod uprawniaj鉍y do udzia逝 w loterii,

- zg這 go na stronie https://loteria.spis.gov.pl/ w terminie od 22 kwietnia do 7 lipca 2021 r.

- ogl鉅aj transmisje online z losowa na YouTube i Facebook na profilach GUS i sprawd, czy wygra貫!

Im wczeniej spiszesz si przez Internet i zg這sisz do loterii, tym masz wi璚ej szans na wygran - b璠ziesz uczestniczy w wi瘯szej liczbie losowa! Osoby, kt鏎e zg這sz kod do loterii najpniej do 5 maja 2021 r. wezm udzia we wszystkich 7 losowaniach.

Terminy losowa i szczeg馧y sprawdzisz w regulaminie dost瘼nym na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. B璠zie o nich te przypomina G堯wny Urz鉅 Statystyczny w swoich mediach spo貫cznociowych.

Pierwsze losowanie ju 7 maja!

Co mo積a wygra?

Nagrodami w loterii b璠 bony na zakupy o wartoci 500 z lub 1000 z. W losowaniu fina這wym, kt鏎e odb璠zie si 14 lipca 2021 r., do szczliwc闚 trafi 16 samochod闚 osobowych Toyota Yaris - po jednym dla ka盥ego wojew鏚ztwa. W losowaniu fina這wym wezm udzia wszystkie zarejestrowane zg這szenia.

Nie zwlekaj! Spisz si przez Internet ju dzi na https://spis.gov.pl/ i zwi瘯sz swoje szanse na wygran!

Jeli masz pytania, zadzwo na infolini loterii dost瘼n pod numerem 22 871 99 21 (czynna w dni robocze w godz. 9.0017.00, koszt po章czenia zgodnie z taryf operatora) lub poszukaj informacji na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzib w Warszawie.

 

14.04.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 spisz si przez telefon!

 

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawow i obowi頊kow metod spisow jest samospis internetowy. Co jeli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj si, dla Ciebie te istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomo瞠 Ci w tym infolinia spisowa dost瘼na pod numerem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwoni na infolini spisow pod numer 22 279 99 99. G這s lektorki podpowie nam, co mamy zrobi, by rozpocz寞 spis:

- najpierw trzeba wybra klawisz 1, aby wybra Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021,

- potem zn闚 wciskamy 1, czyli Spisz si przez telefon.  

Telefon odbierze pracownik urz璠u statystycznego, kt鏎y b璠zie po kolei czyta pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania si do aplikacji spisowej.

Infolinia spisowa dzia豉 od poniedzia趾u do pi靖ku w godzinach 8:00 - 18:00.

Spis przez telefon jest opcj wygodn i bezpieczn, poniewa wyklucza kontakt bezporedni z inn osob i nie musimy ju potwierdza to窺amoci rachmistrza. Szczeg鏊nie polecamy to rozwi頊anie Seniorom.

Wi璚ej informacji: https://spis.gov.pl/ 

Jest to opcja bezpieczna, zw豉szcza z punktu widzenia os鏏 starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdza, czy zg豉szaj鉍a si do nas osoba jest prawdziwym rachmistrzem.

12.04.2021

Jak wzi寞 udzia w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Spis jest naprawd 豉twy! Wystarczy wej na stron internetow Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzysta z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zr鏏 to jak najszybciej!

Z obowi頊ku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) mo瞠my si wywi頊a ju od 1 kwietnia. Wtedy zacznie dzia豉 aplikacja spisowa NSP 2021 podstawowa i OBOWI刊KOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwleka!

Do aplikacji zalogujemy si korzystaj鉍 z Krajowego W瞛豉 Identyfikacji Elektronicznej lub podaj鉍 numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemc闚 bez numeru PESEL przewidziano odr瑿ny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomog urz璠nicy

Osoby, kt鏎e nie maj komputera lub telefonu z Internetem, mog poprosi o pomoc najbli窺zych lub uda si do Urz璠u Gminy lub Miasta i zg這si ch耩 udzia逝 w NSP 2021.  Na spisuj鉍 si osob b璠zie czeka specjalnie przygotowany komputer z dost瘼em do sieci internetowej. W razie pyta lub problem闚 wsparciem b璠zie s逝篡 wyznaczony do tego pracownik Urz璠u.

Ze wzgl璠u na sytuacj epidemiczn warto wczeniej sprawdzi telefonicznie dost瘼no punktu  spisowego i um闚i si w Urz璠zie  na konkretn godzin.

Mo積a r闚nie spisa si przez telefon dzwoni鉍 na infolini spisow pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatni desk ratunku

Jeli z wa積ych powod闚 nie spisalimy si przez Internet w domu lub w Urz璠zie Gminy/Miasta musimy spodziewa si telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WA烤E gdy skontaktuje si z nami rachmistrz, nie mo瞠my ju odm闚i udzia逝 i musimy si spisa. Z tego wzgl璠u podkrelmy to raz jeszcze warto spisa si samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Wi璚ej informacji: https://spis.gov.pl/ 


 

30.03.2021


Narodowy Spis Powszechny 2021 jakie b璠 pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) odpowiedz na pytania: ile nas jest, jacy jestemy i jak 篡jemy. Informacje o tym b璠ziemy mogli poda w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana b璠zie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszka鎍闚 Polski. Udzielone odpowiedzi b璠 bezwzgl璠nie chronione tajemnic statystyczn.

Formularz spisowy b璠zie mia jeden wz鏎 dla wszystkich i b璠zie podzielony na dwie czci: osobow i mieszkaniow. W formularzu znajdzie si osiem blok闚 tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/ 

Wykaz pyta do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 

Warto zapozna si z formularzem jeszcze przed spisem wprawdzie odpowied na zdecydowan wi瘯szo pyta nie powinna nastr璚za 瘸dnych trudnoci, ale by mo瞠 w niekt鏎ych przypadkach pojawi si jakie w靖pliwoci (np. dane dotycz鉍e mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywaj鉍ych za granic).  

Czy musimy odpowiedzie na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowi頊ek, ale w kilku miejscach b璠zie dost瘼na opcja Nie chc odpowiada na to pytanie. Pojawi si ona w pytaniach dotycz鉍ych kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz zwi頊k闚 niesformalizowanych.

Pami皻ajmy, 瞠 jeli b璠ziemy spisywa si za porednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie maj oni prawa zadawa pyta wykraczaj鉍ych poza zakres formularza! To kolejny dobry pow鏚, by zapozna si z treci pyta jeszcze przed rozpocz璚iem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi b璠 chronione tajemnic statystyczn jednostkowe dane dotycz鉍e poszczeg鏊nych os鏏 i gospodarstw domowych nie mog by ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Wi璚ej informacji znajduje si na stronie https://spis.gov.pl.
 

Narodowy Spis Powszechny 2021 Twoje dane b璠 bezpieczne!

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2021 (NSP 2021) b璠 podlega rygorystycznej ochronie. Gwarantuj to zar闚no zapisy prawne nak豉daj鉍e m.in. bezwzgl璠ny obowi頊ek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokuj鉍e osobom niepowo豉nym dost瘼 do danych spisowych.

Ochrona danych zbieranych podczas spis闚 powszechnych i wszystkich innych bada ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzgl璠ny priorytet. Wype軟iaj鉍 formularz spisowy NSP 2021 mo瞠my by pewni, 瞠 dane nie b璠 ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych s poufne i podlegaj szczeg鏊nej ochronie, na zasadach okrelonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonuj鉍e prace spisowe s obowi頊ane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje 瘸dnych wyj靖k闚 daj鉍ych mo磧iwo jej uchylenia. Za jej z豉manie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolnoci.

Dane spisowe s r闚nie odpowiednio zabezpieczone pod wzgl璠em informatycznym. W豉ciwa ochrona informatyczna jest niezb璠na badania statystyczne s dzi prowadzone w przewa瘸j鉍ej mierze za porednictwem Internetu. R闚nie podczas NSP 2021 spis ka盥ej osoby b璠zie przeprowadzany za porednictwem aplikacji internetowej.

System zabezpiecze informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bie蕨co sprawdzany i aktualizowany. Zadzia豉 bez zarzutu podczas ubieg這rocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Warto podkreli, 瞠 dane spisowe b璠 przekazywane do wiadomoci publicznej jedynie w formie zagregowanej czyli 章cznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, wojew鏚ztwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby os鏏). W 瘸dnym wypadku nie b璠 publikowane dane dotycz鉍e poszczeg鏊nych os鏏 lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

Wi璚ej informacji znajduje si na stronie https://spis.gov.pl.

Copyright 2010-2022 ZSP w Mi璠zyborowie