Informacje Dyrektora ZSP

20.03.2021

Szanowni Pa雟two,

od 22 marca do 11 kwietnia br. nast瘼uj zmiany w funkcjonowaniu szk馧 i plac闚ek.

Poni瞠j przedstawiam link do strony, na kt鏎ej mo積a znale opis najwa積iejszych zmian:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach .

Wprowadzono te rozszerzone zasady bezpiecze雟twa w ca貫j Polsce, kt鏎e b璠 obowi頊ywa od soboty 20 marca do 9 kwietnia br. Informacje na ten temat znajd Pa雟two na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa .

Z 篡czeniami zdrowia

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

 

01.12.2020

1. Zgodnie z kalendarzem, czwartek 3 grudnia br.  jest dniem otwartym. Spotkania w tym dniu maj charakter indywidualny. Rodzice powinni wczeniej um闚i si bezporednio z nauczycielem na konkretn godzin. Nauczyciele s dost瘼ni dla rodzic闚 w godz. 16.00 18.00.

2. Z przyczyn niezale積ych od szko造 w ubieg造m tygodniu wyst雷i造 utrudnienia w dodzwonieniu si do sekretariatu. Za utrudnienia przepraszamy. Przy okazji informuj o trzech numerach telefon闚 umo磧iwiaj鉍ych po章czenie si z sekretariatem: 46 855 54 05;
46 855 27 18; 46 855 58 16.
Przypominam te adresy e mail:
sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl

sekretariatsp5@szkola.miedzyborow.pl

przedszkole@szkola.miedzyborow.pl

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

 

10.11.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

w zwi頊ku ze wzrostem zaka瞠 na koronawirusa oraz liczb zachorowa na COVID-19, od 24 padziernika br. uczniowie klas IV-VIII szko造 podstawowej przeszli kszta販enie zdalne. Od 9 listopada br. zawieszone zosta造 zaj璚ia stacjonarne dla uczni闚 klas I-III szko造 podstawowej. Tym samym, do 29 listopada br. wszyscy uczniowie szko造 podstawowej ucz si na odleg這. Bez zmian b璠zie funkcjonowa這 przedszkole, sekretariaty szk馧 i ksi璕owo.

W zwi頊ku z now sytuacj przekazuj  Pa雟twu poni窺ze uwagi:

1. Bardzo dzi瘯uj wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom za pierwsze dni i godziny edukacji zdalnej. Da這 si zaobserwowa du蕨 mobilizacj i zaanga穎wanie wszystkich rodowisk, aby lekcje zdalne przebiega造 jak najefektywniej. Chocia wszyscy wolimy pracowa w szkole stacjonarnej, to dzi瘯i wzajemnemu wsparciu b璠zie nam 豉twiej pokona ten trudny w edukacji zdalnej i w zdrowiu czas.

2. Jak wspomina貫m w poprzednim komunikacie Rada Pedagogiczna wypracowa豉 Zasady pracy zdalnej. Zgodnie z tymi zasadami prowadzone s zaj璚ia dla wszystkich uczni闚 szko造 podstawowej w oparciu o ustalony na ten rok szkolny plan dla poszczeg鏊nych oddzia堯w zmodyfikowany na potrzeby zdalnego nauczania. Zar闚no Zasady zdalnego nauczania jak i obowi頊uj鉍y plan zaj耩 zdalnych znajduj si na stronie szko造 http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zak豉dce Nauczanie zdalne. Jeszcze raz Prosz o zapoznanie si z zasadami i planem nauczania.

3. Edukacj zdaln prowadzimy za pomoc us逝gi Office 365 A1, zawieraj鉍ej m.in. Microsoft Teams. Strona logowania do us逝gi:  http://portal.office.com. K這poty zwi頊ane z logowaniem do us逝gi (w tym reset has豉) prosz zg豉sza przez e-dziennik bezporednio do administratora Pana Piotra Petrykowskiego lub do mnie. Trudnoci uczni闚 zwi頊ane z obs逝g aplikacji Teams s zobowi頊ani rozwi頊ywa nauczyciele informatyki, a w klasach I III wychowawcy klas z pomoc administratora.

4. Ca造 czas wydajemy dost瘼ne w szkole tablety dla rodzic闚 uczni闚, kt鏎zy zostali zg這szeni przez wychowawc闚 klas do sekretariatu szko造.

5. Od 9 listopada do 29 listopada br. szko豉 podstawowa jest zobowi頊ana prowadzi dzia豉lno opieku鎍z (wietlic) dla dzieci os鏏 zatrudnionych w podmiotach wykonuj鉍ych dzia豉lno lecznicz oraz innych os鏏 realizuj鉍ych zadania publiczne w zwi頊ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, ucz瘰zczaj鉍ych do klas IIII szko造 podstawowej. Zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szk馧 podstawowych z zakresu dzia豉lnoci opieku鎍zej z 9 listopada br. rodzice zobowi頊ani s zg這si potrzeb korzystania ze wietlicy szkolnej, a godziny pracy wietlicy b璠 wynika造 z informacji zebranych od rodzic闚. Bardzo prosz rodzic闚 spe軟iaj鉍ych powy窺ze kryteria aby zg這sili potrzeb korzystania ze wietlicy do sekretariatu szko造 do pi靖ku 13 listopada br.

6. Zgodnie z kalendarzem na bie蕨cy rok szkolny 12 i 13 listopada br. s dniami wolnymi od zaj耩 dydaktycznych. wietlica pracuje tak jak zawsze w dniach wolnych od zaj耩. Pobyt dziecka na wietlicy w tych dniach nale篡 zg這si w sekretariacie szko造.  

7. Informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach znajduj si na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

 

24.10.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

zgodnie z Rozporz鉅zeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 padziernika 2020 r. zmieniaj鉍ego rozporz鉅zenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty w zwi頊ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 w kl. 4 8 Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego w Mi璠zyborowie b璠 zawieszone zaj璚ia stacjonarne. Nauka dla dzieci w przedszkolu i uczni闚 klas I-III pozostaje bez zmian. Bez zmian b璠zie te funkcjonowa豉 wietlica szkolna dla uczni闚 klas I-III,  do篡wianie uczni闚 klas I-III  i 篡wienie w przedszkolu, dowo瞠nie uczni闚 klas I-III, sklepik szkolny, sekretariaty i ksi璕owo. W warunkach naszego Zespo逝 Szk馧 oznacza to, 瞠 zaj璚ia stacjonarne s zawieszone dla 446 uczni闚 (kl. 4-8), w dalszym ci鉚u prowadzimy zaj璚ia dla 518 uczni闚 (kl. I-III i przedszkole), zatem obowi頊uj nadal wszystkie zasady bezpiecze雟twa stosowane w szkole i przedszkolu od 1 wrzenia br. i aktualne wytyczne MEN oraz GIS.  

Na podstawie dost瘼nych dotychczas informacji i ustale przekazuj Pa雟twu poni窺ze uwagi:

1. Bardzo dzi瘯uj wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obs逝gi oraz uczniom za niezwyk章 trosk o bezpiecze雟two, za wyrozumia這 i wzajemny szacunek w trudnych czasach, za zaanga穎wanie wszystkich, dzi瘯i kt鏎emu bez wi瘯szego uszczerbku prze篡limy wsp鏊nie w naszych szko豉ch prawie dwa miesi鉍e.

2. Od 26 padziernika br. do odwo豉nia na terenie szko造 nie b璠 odbywa si zaj璚ia pozalekcyjne i dodatkowe pozaszkolne, w tym popo逝dniowe np. taneczne, j瞛ykowe, sportowe i inne dla wszystkich uczni闚 szko造 oraz os鏏 doros造ch.

3. Zaj璚ia sportowe i wydarzenia sportowe na boisku szkolnym mog by organizowane bez udzia逝 publicznoci.

4. G堯wnym wyzwaniem dla nas wszystkich, czyli dla nauczycieli, rodzic闚 i uczni闚 jest teraz organizacja sprawnej i skutecznej edukacji zdalnej. Rada pedagogiczna wypracowa豉 Zasady pracy zdalnej. Zgodnie z tymi zasadami zaj璚ia dla uczni闚 klas 4 8 b璠 realizowane  w oparciu o ustalony na ten rok szkolny plan dla poszczeg鏊nych oddzia堯w zmodyfikowany na potrzeby zdalnego nauczania. Zar闚no Zasady zdalnego nauczania jak i obowi頊uj鉍y od 26 padziernika br. plan zaj耩 b璠 umieszczone w na stronie szko造 http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zak豉dce Nauczanie zdalne. Prosz o zapoznanie si z zasadami i planem nauczania.

5. Edukacj zdaln b璠ziemy prowadzi za pomoc us逝gi Office 365 A1, zawieraj鉍ej m.in. Microsoft Teams. Strona logowania do us逝gi:  http://portal.office.com. K這poty zwi頊ane z logowaniem do us逝gi (w tym reset has豉) prosz zg豉sza przez e-dziennik bezporednio do mnie lub do administratora Pana Piotra Petrykowskiego (r闚nie przez e-dziennik). Trudnoci uczni闚 zwi頊ane z obs逝g aplikacji Teams s zobowi頊ani rozwi頊a nauczyciele informatyki w poszczeg鏊nych klasach.

6. Od poniedzia趾u 26 padziernika br. rozpoczniemy wydawanie dost瘼nych w szkole tablet闚 dla uczni闚, kt鏎zy zostali zg這szeni we wrzeniu br. przez wychowawc闚 klas. Szczeg馧owe informacje w tej sprawie b璠ziemy przekazywa rodzicom przez wychowawc闚.

7. Do uczni闚 klas 4 8 zwracam si z prob, aby pami皻ali o swoim bezpiecze雟twie w domu i odpowiedzialnie wykorzystali czas zawieszenia zaj耩 w szkole. Przypominam, 瞠 w godzinach 8:00-16:00 od poniedzia趾u do pi靖ku istnieje obowi頊ek przemieszczania si dzieci do 16 roku 篡cia pod opiek rodzica lub opiekuna.

8. W zwi頊ku z wprowadzanymi przez Rz鉅 obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o spo貫cze雟twie, geografii i chemii nie odb璠 si w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 29 padziernika 2020 r. Nowe terminy powy窺zych konkurs闚 przedmiotowych zostan opublikowanie na stronie internetowej https://konkursy.mscdn.pl/ .

9. Jak doskonale Pa雟two wiedz zasady ze strefy czerwonej zosta造 rozci鉚ni皻e na ca章 Polsk. Wszystkich nas obowi頊uj dok豉dnie takie same obostrzenia. Prosz ledzi na bie蕨co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach znajduj si na stronie: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

10. Dalsze komunikaty w sprawie edukacji zdalnej b璠 ukazywa si na stronie szko造 http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zak豉dce Nauczanie zdalne.   

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

 

27.05.2020

Szanowni Pa雟two,

informuj, 瞠  od 1 czerwca br. umo磧iwiamy w dalszym ci鉚u uczniom klas VIII Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego uczestnictwo na terenie szko造 w konsultacjach indywidualnych lub w ma造ch grupach z przedmiot闚 zdawanych na egzaminach. Nadal obowi頊uje szczeg馧owy harmonogram konsultacji oraz wytyczne zwi頊ane z zapewnieniem bezpiecze雟twa.

Ponadto informuj, 瞠 ze wzgl璠u na wyst瘼uj鉍e w dalszym ci鉚u zagro瞠nie zdrowia i bezpiecze雟twa uczni闚 oraz pracownik闚 szko造 i w oparciu o   18 ust 2 pkt 2 rozporz鉅zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpiecze雟twa i higieny w publicznych i niepublicznych szko豉ch i plac闚kach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami) za zgod organu prowadz鉍ego, czyli Gminy Jaktor闚 od 1 do 7 czerwca br. nie organizujemy zaj耩 opieku鎍zo-wychowawczych  z mo磧iwoci prowadzenia zaj耩 dydaktycznych dla uczni闚 klas I-III oraz konsultacji dla uczni闚 klas IV VII Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego. Do 7 czerwca br. zamkni皻e b璠 te obiekty sportowe i place zabaw. Utrzymujemy obowi頊ek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kszta販enia na odleg這, wspieramy uczni闚 z orzeczeniami o potrzebie kszta販enia specjalnego i maj鉍 na uwadze zbli瘸j鉍y si koniec roku szkolnego stwarzamy uczniom dodatkowe mo磧iwoci zdalnych konsultacji s逝蕨cych nadrobieniu zaleg這ci lub poprawieniu ocen.

Kolejny komunikat zwi頊any z funkcjonowaniem szko造 uka瞠 si na stronie szko造 i w dzienniku elektronicznym w zak豉dce Informacje najpniej w rod 3 czerwca br.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

20.05.2020

Szanowni Pa雟two,

informuj, 瞠  w porozumieniu i ze wsparciem organu prowadz鉍ego, czyli Gminy Jaktor闚 od 25 maja br. umo磧iwiamy uczniom klas VIII Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego uczestnictwo na terenie szko造 w konsultacjach indywidualnych lub w ma造ch grupach z przedmiot闚 zdawanych na egzaminach. Aktualnie poprzez wychowawc闚 zbieramy informacje od uczni闚 klas 鏀mych w celu przygotowania szczeg馧owego harmonogramu oraz opracowania wytycznych zwi頊anych z zapewnieniem bezpiecze雟twa.

Jednoczenie informuj, 瞠 ze wzgl璠u na wyst瘼uj鉍e w dalszym ci鉚u zagro瞠nie zdrowia    i bezpiecze雟twa uczni闚 oraz pracownik闚 szko造 i w oparciu o   18 ust 2 pkt 2 rozporz鉅zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpiecze雟twa i higieny w publicznych i niepublicznych szko豉ch i plac闚kach (Dz.U.2003.6.69 ze zmianami) od 25 maja br. nie organizujemy zaj耩 opieku鎍zo-wychowawczych z mo磧iwoci prowadzenia zaj耩 dydaktycznych dla uczni闚 klas I-III Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego. Utrzymujemy zatem obowi頊ek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kszta販enia na odleg這. Pragn szczeg鏊nie podkreli i apelowa do specjalist闚 prowadz鉍ych zaj璚ia rewalidacyjne aby  szczeg鏊nie wesprze uczni闚 z orzeczeniami o potrzebie kszta販enia specjalnego. Na to wsparcie b璠ziemy w najbli窺zym czasie zwraca uwag i monitorowa jego efekty.

Kolejny komunikat w sprawie przywracania funkcjonowania szko造 uka瞠 si na stronie szko造 i w dzienniku elektronicznym w zak豉dce Informacje najpniej w rod 27 maja br.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

30.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Do tej pory komunikowalimy si przede wszystkim przez stron szko造. Od dzisiaj b璠ziemy korzysta g堯wnie z zak豉dki Informacje w dzienniku elektronicznym. Tam informacje b璠 dost瘼ne po zalogowaniu si. Dzisiejsze komunikaty b璠 wyj靖kowo zdublowane b璠 na stronie i dodatkowo w zak豉dce informacje w dzienniku.

2.W zwi頊ku z aktywnym korzystaniem przez wszystkich z Internetu warto zadba o swoje bezpiecze雟two w sieci. Polecam  artyku Zamie sw鎩 dom w bezpieczn cybertwierdz na stronie http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186801,Zamien-swoj-dom-w-bezpieczna-cybertwierdze.html.

3. Przesy豉m link do komunikatu Mazowieckiej Policji  skierowanego do rodzic闚, opiekun闚 i uczni闚, zwi頊anego z sytuacj epidemiologiczn https://cutt.ly/KMP .

4. Przesy豉m link do Informacji Poradni P-P w Grodzisku Maz. zawieraj鉍ej wykaz dy簑r闚 pracownik闚 tej poradni  https://cutt.ly/Poradnia .

5. Grafik dy簑r闚 naszych specjalist闚 psychologa, pedagog闚 i terapeut闚 znajdziecie Pa雟two na stronie https://cutt.ly/SpecjalisciZSP.

6. Drodzy 鏀moklasici, od swoich wychowawc闚 ju wiecie, 瞠 od 30 marca do 1 kwietnia nasza szko豉 przeprowadza pr鏏ny egzamin 鏀moklasisty z j瞛yka polskiego, matematyki oraz j瞛yk闚 obcych nowo篡tnych. Wiecie ju pewnie, 瞠 szczeg馧owe informacje mo積a znale na https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200325%20Kroki%20E8.pdf , a tak瞠 https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf.

Informacje dotycz鉍e samej organizacji oraz dalszego przep造wu informacji otrzymacie od wychowawc闚 i Pani wicedyrektor A. Gorzelak. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla Was, daje wam kolejn mo磧iwo szlifowania formy .Pracujcie samodzielnie. 砰cz powodzenia.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

25.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1.       Od dzisiaj tzn. 25 marca wprowadzono nowe zasady bezpiecze雟twa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu si, szczeg馧y na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

2.       W odpowiedzi na te ograniczenia od 25 marca 2020r. do odwo豉nia  zamykamy wejcia na terem boiska Zespo逝 Szk馧 Publicznych oraz na plac zabaw Przedszkola.

3.       Od dzisiaj te zmieni造 si przepisy, dzi瘯i kt鏎ym mo磧iwe jest prowadzenie kszta販enia na odleg這 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szk馧 i plac闚ek owiatowych w zwi頊ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID- 19.

4.       W zwi頊ku z tym w porozumieniu z Paniami wicedyrektor oraz liderami zespo堯w nauczycielskich opracowa貫m Organizacj pracy zdalnej obowi頊uj鉍 w naszym Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie. Z dokumentem mo積a zapozna poprzez link: https://cutt.ly/itnR6yq

5.       Pozdrawiam uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli, kt鏎zy w nowych realiach zmagaj si z problemami dnia codziennego, w tym z nowymi metodami edukacji. 砰cz du穎 zdrowia i si, wsparcia bliskich os鏏 i pomys堯w na zmaganie si ze wszystkim co wok馧.

 

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

23.03.2020

 Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Ju od pi靖ku 20 marca wiadomo, 瞠 nie spotkamy si wszyscy w naszej szkole przynajmniej do wi靖 Wielkanocnych.

A zatem pracy zdalnej z uczniami w czasie zawieszenia zaj耩 w szko豉ch ci鉚 dalszy.

2. W ostatnim komunikacie zach璚a貫m nauczycieli, aby wspierali uczni闚 i przekazywali im materia造 do samodzielnej pracy w domu. Wiem od rodzic闚, 瞠 nasi nauczyciele tak jak wielu w kraju nie ustrzegli si b喚d闚. Byli tacy co jeszcze nie odnaleli sposobu na dotarcie do uczni闚 jak i tacy, kt鏎zy w swoich poczynaniach byli nadgorliwi i przesadzali z iloci prac zadawanych uczniom do pracy w warunkach domowych. Troch si nie dziwi,  bo do tej pory nikt nas nie przygotowywa do zdalnego nauczania. Poznajemy zatem wszyscy czym jest wa積a umiej皻no samodoskonalenia i to w niezwykle trudnych okolicznociach. Za Pani Mazowieck Kurator Prosz w szczeg鏊noci o zwr鏂enie uwagi na to, aby zdalne zadawanie zada odbywa這 si z zachowaniem w豉ciwej higieny pracy umys這wej uczni闚 w domu. Niedopuszczalne s sytuacje nadmiernego obci嘀ania uczni闚 przekazywanymi zadaniami przez poszczeg鏊nych nauczycieli przedmiot闚. Wszystkim polecam ca造 list MKO i podaj do niego link:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/14613,Informacja-dla-Dyrektorow-zwiazana-ze-zdalnym-nauczaniem.html

3. Zobowi頊uj wychowawc闚 klas aby wsp鏊nie z nauczycielami wspomagaj鉍ymi oraz specjalistami zebrali  informacje od rodzic闚 i na bie蕨co reagowali na zg豉szane przez rodzic闚 problemy ze zdalnym nauczaniem oraz przekazywali je do mnie poprzez Panie wicedyrektor (najpniej do wtorku 24 marca).

4. Zgodnie z rozporz鉅zeniem MEN z 20 marca w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. edukacja jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kszta販enia na odleg這. Jestemy zobowi頊ani do powiadomienia rodzic闚, w jaki spos鏏 b璠zie zorganizowana nauka przez naszych nauczycieli. Wsp鏊nie z nauczycielami ustalimy zatem zasady nauczania w tym okresie i niezw這cznie o tym poinformujemy (najpniej do 25 marca w kolejnym komunikacie).

5. Maj鉍 na uwadze konieczno podejmowania dzia豉 maj鉍ych na celu ograniczenie rozprzestrzeniania si zaka瞠nia koronawirusem przy章czam si do Apelu Mazowieckiego Pa雟twowego Wojew鏚zkiego Inspektora Sanitarnego w zwi頊ku z zawieszeniem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych i podaj link:  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14605,Apel-Mazowieckiego-Panstwowego-Wojewodzkiego-Inspektora-Sanitarnego-w-zwiazku-z-.html 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

16.03.2020

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

1. Kolejnym wyzwaniem  jest Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zaj耩 w szko豉ch.

2. Zach璚am nauczycieli, aby w najbli窺zym czasie wspierali uczni闚 i przekazywali im materia造 do samodzielnej pracy w domu.

3. Szczeg鏊nie prosz wychowawc闚 i nauczycieli klas 鏀mych o obj璚ie opiek uczni闚, kt鏎zy przygotowuj si do tegorocznych egzamin闚 鏀moklasisty.

4. Uwadze polecam Materia造 edukacyjne, platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez MEN i znajduj鉍e si m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

5. Uczniom, rodzicom i  nauczycielom polecam zapoznanie si z bogat ofert zawart w materia豉ch na w/w stronie. Zach璚am te do uwzgl璠nienia materia堯w prezentowanych na kana豉ch telewizyjnych i radiowych do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych w szko豉ch:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

6. Tematy na ka盥y dzie i dla ka盥ego przedmiotu, a tak瞠 propozycje materia堯w, na bazie kt鏎ych mo積a zdalnie poprowadzi zaj璚ia dla uczni闚 szk馧 podstawowych i ponadpodstawowych wszystko to mo積a znale na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

7. W pracy z uczniami w okresie zawieszenia zaj耩 mo積a wykorzystywa :

a. dziennik elektroniczny,

b. stron internetow szko造, przedszkola,

c. mailing do rodzic闚, a w przypadku starszych uczni闚 bezporedni kontakt elektroniczny.

8. Prosz鉍 nauczycieli o przygotowanie materia堯w dydaktycznych do samodzielnej pracy uczni闚 w domu musimy mie na uwadze wytyczne Mazowieckiego Kuratora Owiaty, kt鏎y zaleca aby materia造 te rozwija造 zainteresowania uczni闚, utrwala造 wiedz, przygotowywa造 do egzamin闚, jednak nie mog by form realizacji podstawy programowej.

9. Nasza szko豉 jest w rejonie dzia豉nia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grodzisku Mazowieckim
. Polecam Komunikaty dot. koronawirusa znajduj鉍e si na stronie tej Stacji : http://grodzisk.psse.waw.pl/aktualnosci-dot-koronawirusa.

10. Zwracam r闚nie uwag na konieczno monitorowania bie蕨cych informacji dotycz鉍ych aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiaj鉍ych si na stronach internetowych: G堯wnego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/, Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja, Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie  Kuratorium Owiaty w Warszawie https://www.kuratorium.waw.pl/.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski 

13.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Informuj Pa雟twa o sprawach wa積ych i zmianach w stosunku do ostatniego komunikatu:

1. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szko造 nie odbywaj 瘸dne zaj璚ia.

2. Teren szko造 jest zamkni皻y.  Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepe軟oletnie mog korzysta pod opiek os鏏 doros造ch i z zachowaniem bezpiecze雟twa  zwi頊anego z obecn sytuacj.

3. Od poniedzia趾u 16 marca br. kontakt z sekretariatem jest mo磧iwy tylko poprzez e-mail:

a. Sprawy klas 1 4 (Sekretariat SP1) zspm_sp@wp.pl,

b. Sprawy klas 5 8 i Przedszkola (Sekretariat SP5) zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl 

4. Najwi璚ej pyta w dniach 12 i 13 marca br. dotyczy這 rekrutacji do przedszkola. W zwi頊ku z tym przypominam, 瞠:

a. Rekrutacja do przedszkola z dniem 12 marca br. zosta豉 zawieszona.

b. Sekretariat nie przyjmuje wniosk闚 w sprawie rekrutacji.

c. Rekrutacja b璠zie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie rekrutacji  przez organ prowadz鉍y.

d. O nowych terminach rekrutacji b璠ziemy informowa na bie蕨co po wznowieniu pracy szko造.

5. W ostatnim komunikacie informowa貫m Pa雟twa o dodatkowym zasi趾u opieku鎍zym przys逝guj鉍ym osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w zwi頊ku z zamkni璚iem 興obka, klubu dzieci璚ego, przedszkola lub szko造 z powodu COVID-19. Aby uzyska taki zasi貫k nale篡 z這篡 owiadczenie. Szczeg馧owe informacje w tej sprawie znajduj si na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl   

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski 

11.03.2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

zgodnie z informacj W鎩ta Gminy Jaktor闚 z 10 marca br. od dnia 12 do 27 marca 2020 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J.Jagielskiego) zawieszone s zaj璚ia dydaktyczne, wychowawcze i opieku鎍ze w tym zaj璚ia wietlicy szkolnej.

Na podstawie ostatnich ustale informuj Pa雟twa, 瞠:

1. Podstawow przyczyn zawieszenia zaj耩 by豉 konieczno zapobiegania rozprzestrzenianiu si koronawirusa i innych wirus闚 przenoszonych drog kropelkow. Wed逝g mojej wiedzy zgodnie ze stanem na dzie 11 marca br. nie ma potwierdzonego przypadku zaka瞠nia koronawirusem wr鏚 uczni闚 i pracownik闚 naszej szko造.

2. W dniach od 12 do 27 marca br. na terenie szko造 nie b璠 odbywa si te zaj璚ia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popo逝dniowe np. taneczne, j瞛ykowe, sportowe i inne.

Rekrutacja do przedszkola zostaje zawieszona, czyli sekretariat nie b璠zie przyjmowa wniosk闚. Rekrutacja b璠zie wznowiona po dokonaniu zmian w harmonogramie przez organ prowadz鉍y. O nowych terminach b璠ziemy informowa na bie蕨co.

3. Teren szko造 jest zamkni皻y. W godzinach 8.00 15.00 dy簑r pe軟i sekretariat. Mo磧iwy jest kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

Z boiska szkolnego i placu zabaw przedszkola osoby niepe軟oletnie mog korzysta pod opiek os鏏 doros造ch.

4. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obs逝gi pozostaj w domach w gotowoci do pracy. Wynagrodzenie za ten czas jest ustalane na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 1).

5. Rodzice dbaj o bezpiecze雟two dzieci i zach璚aj dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie b璠zie lekcji w szkole.

6. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przys逝guje zasi貫k opieku鎍zy do 14 dni. Szczeg馧owe informacje znajduj si na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033.

7. Dzieci pami皻aj o swoim bezpiecze雟twie w domu i odpowiedzialnie wykorzystuj czas zawieszenia zaj耩 w szkole. Mog w tym czasie przeczyta ulubion ksi嘀k, uzupe軟i swoje wiadomoci lub rozwija kompetencje i zainteresowania oraz skorzysta z darmowej platformy www.epodreczniki.pl   lub materia堯w rekomendowanych przez nauczycieli.

8. Zgodnie z zapowiedzi MEN egzamin klas 鏀mych powinien si odby w szko豉ch w ustalonym terminie. 茳moklasisto wykorzystaj czas zawieszenia zaj耩 do jeszcze lepszego przygotowania si do egzamin闚.

9. Jak doskonale Pa雟two wiedz trwaj dzia豉nia zapobiegawcze na szczeblu krajowym i lokalnym, sytuacja jest dynamiczna. Prosz ledzi na bie蕨co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

10. Komunikaty w tej sprawie b璠 ukazywa si te na stronie szko造 http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w kolejnych dniach, niezw這cznie po zmianie ustale.  

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

10.03.2020

Na wniosek dyrektor闚 szk馧, w trosce o zdrowie i 篡cie uczni闚, rodzic闚, nauczycieli i pracownik闚 szk馧

W鎩t Gminy Jaktor闚 zawiesza dzia豉lno

dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z ( wietlice szkolne) w:

1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie

2. Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie

od dnia 12 marca (czwartek) do 27 marca (pi靖ek) 2020 roku.

Termin zako鎍zenia zawieszenia mo瞠 ulec zmianie.

27.11.2019

BADANIE POZIOMU WITAMINY D3

W GMINIE JAKTOR紟


Gmina Jaktor闚 zaprasza uczni闚 na bezp豉tne badania poziomu witaminy D3

W ramach akcji zostan nieodp豉tnie przebadani uczniowie ucz瘰zczaj鉍y do szk馧 podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Jaktor闚.

Akcja odb璠zie si w szko豉ch za pisemn zgod opiekun闚.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania (zgoda)

Termin: 25.11.2019r. 20.12.2019r.

Miejsce akcji:

  • Zesp馧 Szkolno Przedszkolny w Jaktorowie

  • Zesp馧 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie

Odbi鏎 wynik闚 bada od 01.01.2020r.

Spos鏏 odbioru (odbi鏎 przez przedstawiciela ustawowego dziecka bior鉍ego udzia w akcji)

  • Sekretariat szk馧 bior鉍ych udzia w akcji (wersja papierowa)

  • Strona www.wyniki.diag.pl na podstawie kodu zlecenia badania kod dost瘼ny w Centrum Medycznym w Jaktorowie (wersja online)

Akcja pod patronatem Gminy Jaktor闚. Wykonawc zgodnie z umow z gmin jest Centrum Medyczne w Jaktorowie.

 

18.06.2019

ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

roda, 19 czerwca 2019r.

8.00 wr璚zenie wiadectw uko鎍zenia szko造 kl. 8 SP i 3 GIM aula,

10.00 Msza w. w Kociele w Mi璠zyborowie dla wszystkich uczni闚
Zespo逝 Szk馧, dla ich rodzic闚 i nauczycieli,

11.00 zako鎍zenie roku szkolnego dla uczni闚 klas 1 7 SP.

  • kl. 1 3 SP na sali gimnastycznej, a nast瘼nie w klasach z nauczycielami

  • kl. 4 7 SP  przed budynkiem gimnazjum, a nast瘼nie w klasach z nauczycielami

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

19.05.2019

Drodzy Rodzice,

zapewniamy Pa雟twa, 瞠 bezpiecze雟two podczas zaj耩 organizowanych przez nasz szko喚 jest

dla nas priorytetem, 瞠 dok豉damy wszelkich stara, by Wasze dzieci by造 bezpieczne. Na bie蕨co monitorujemy sytuacj szkoln i reagujemy na pojawiaj鉍e si niepokoj鉍e sytuacje. W celu zapewnienia uczniom bezpiecze雟twa wsp馧pracujemy z instytucjami, kt鏎e wspieraj nas w procesie wychowawczym i profilaktycznym. Wszyscy nauczyciele s zaznajomieni z obowi頊uj鉍ymi na terenie szko造 procedurami reagowania w sytuacji kryzysowej. Ka盥ego dnia staramy si wychwytywa niepokoj鉍e sygna造 i rozwi頊ywa zaistnia貫 problemy. Niestety w tak licznej grupie uczni闚 pewne zagro瞠nia mog umkn寞 naszej uwadze. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie z Pa雟twa strony. Jestemy wdzi璚zni za ka盥 informacj, kt鏎a mo瞠 pom鏂 nam w zapewnieniu bezpiecze雟twa uczniom, dlatego prosimy o zg豉szanie zdarze, kt鏎e Pa雟twa zdaniem s zagra瘸j鉍e i niezgodne z obowi頊uj鉍ymi na terenie szko造 zasadami. Niepokoj鉍 sytuacj mo積a zg這si do ka盥ego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub psychologa, do sekretariatu szko造 lub dyrekcji - bezporednio, za porednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub do anonimowej skrzynki na sygna造 (II pi皻ro SP).

Sytuacje, na kt鏎e powinnimy zwraca szczeg鏊n uwag oraz og鏊nokrajowe procedury reagowania w sytuacji kryzysowej znajdziecie Pa雟two na  stronie:       https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

Na stronie szko造 http://www.szkola.miedzyborow.pl/ w zak豉dce Bezpieczna Szko豉 znajduj si Procedury reagowania w przypadku wyst雷ienia wewn皻rznych i zewn皻rznych zagro瞠 fizycznych w szkole opracowane przez MEN i obowi頊uj鉍e w naszej szkole.

Na terenie szko造 osobami nadzoruj鉍ymi dzia豉nia zwi頊ane z zapewnieniem uczniom bezpiecze雟twa i odpowiednim reagowaniem s:

- w obszarze bhp inspektor ㄆkasz Fr鉍zek,

- w obszarze zdrowia piel璕niarka Ewa Jod這wska,

- w obszarze profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia przemocy oraz trudnoci zwi頊anych ze zdrowiem psychicznym  - Zesp馧 d. s. pedagogiczno-psychologicznych Joanna Cebulska- Homanowska, Agnieszka υ, Wanda Pater, Monika Zagrajek,  Maria Brzostek, Marta Jakubiak,

- w obszarze nadzoru pedagogicznego szko造 wicedyrektorzy Zespo逝 Szk馧 Renata Bra雟ka, Aleksandra Gorzelak, Ewa Mazur, Justyna Pietruszewska; dyrektor Zespo逝 Szk馧 Dariusz Grabowski.         

 

Przydatne telefony:   Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Wychowania i Kszta販enia Integracyjnego:

22 34 74 228

Orodek Rozwoju Edukacji Wydzia Wychowania i Profilaktyki: 

22 570 83 38

Rzecznik Praw Dziecka:   

22 583 66 00

Infolinia dla nauczycieli i rodzic闚: 

800 100 100

Infolinia dla uczni闚:

116 111

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, stra po.):

112

Wakacyjny Telefon Zaufania dla M這dzie篡: 

507 832 741 

Swoje problemy mog tam zg這si r闚nie doroli, pracuj鉍y na co dzie z m這dymi ludmi.

Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

05.05.2019

1.    Zgodnie z zapowiedzi na zebraniu nauczycieli w dniu 29 kwietnia br. zmienilimy terminy zebra z rodzicami. Po zmianach zebrania z rodzicami odb璠 si w dniach 21, 22 i 23 maja br. Szczeg馧owy terminarz otrzymaj Pa雟two tradycyjnie od wychowawc闚 klas.

2.    Najbli窺ze zebranie Rady Rodzic闚 odb璠zie si zgodnie z planem w dniu 6 maja br. o godz. 18.00. Temat wiod鉍y to przygotowania do Dni Mi璠zyborowa.

3.    Tegoroczne Dni Mi璠zyborowa organizowane m.in. w niedziel 19 maja br. powi璚one s g堯wnie 95. rocznicy powstania szko造 w Mi璠zyborowie oraz 20. rocznicy Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie. Absolwent闚 gimnazjum, kt鏎zy chc by z nami, w tym z obecnym Samorz鉅em Uczniowskim gimnazjum, w niedziel 19 maja prosimy o kontakt z sekretariatem szko造: tel. 46 855 54 05, e-mail: zsp_miedzyborow@poczta.onet.pl.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

26.04.2019

Drodzy Rodzice,

Oddzia ZNP w Grodzisku Maz. przes豉 w dniu dzisiejszym informacj, 瞠 strajk zostaje zawieszony bezterminowo pocz預szy od godz. 6.00 dnia 27 kwietnia 2019r. Oznacza to, 瞠 od poniedzia趾u 29 kwietnia br. zaj璚ia w przedszkolu oraz lekcje w szkole podstawowej i gimnazjum odbywaj si zgodnie z planem. B璠 si te funkcjonowa wszystkie zaj璚ia dodatkowe organizowane na terenie Zespo逝 Szk馧.

Po tym trudnym dla wszystkich okresie strajku:

-  dzi瘯uj nauczycielom i pracownikom obs逝gi za to, 瞠 mimo strajku odby造 si egzaminy gimnazjalne i 鏀moklasist闚,

-dzi瘯uj rodzicom za zrozumienie i poniesiony trud. Szczeg鏊ne podzi瘯owania za s這wa  wsparcia i otuchy a nawet dostarczanie s這dkiego pocz瘰tunku,

- dzi瘯uj administratorowi strony za sprawne umieszczanie komunikat闚 na stronie,

- dzi瘯uj W鎩towi Gminy za wsparcie przez ca造 okres strajku,

- dzi瘯uj komitetowi strajkowemu za sprawn organizacj, dobr atmosfer i wsp馧prac,

- informuj, 瞠 ze wzgl璠u na przerw w zaj璚iach rozwa瘸my mo磧iwo zmiany terminu majowych zebra z rodzicami. Decyzja zapadnie na spotkaniu nauczycieli w dniu 29.04. o godz. 15.30.

- tym komunikatem ko鎍z intensywny proces informacyjny na stronie szko造. Nie wiem jak Pa雟two, ale ja doceni貫m warto tej formy przekazu. Dlatego na stronie szko造 w zak豉dce Zesp馧/ Informacje postaram si teraz czciej przekazywa informacje z 篡cia szko造.

Na zako鎍zenie mam jeszcze dwie proby:

1.    Uczniowie klas 鏀mych i gimnazjalici maj przedmiot wiedza o spo貫cze雟twie i tam mog pozna konstytucyjne prawo do strajku, mog wsp鏊nie z nauczycielem om闚i dlaczego i czym jest strajk. Tych z Pa雟twa, kt鏎zy uznaj za stosowne prosz, abycie r闚nie m這dszym dzieciom pomogli zrozumie jakie wydarzenia wa積e dla przysz這ci  edukacji i ich samych mia造 miejsce ostatnio. To nie jest polityka, to wiadomo.

2.    Po tym ca造m okresie strajku i jego finale szczeg鏊nie trudne chwile prze篡waj wszyscy nauczyciele. Jeszcze raz prosz, abymy nie dali si podzieli. Nie pozw鏊my por騜ni nauczycieli i rodzic闚. Mamy wsp鏊ne cele. Licz na Pa雟twa.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

25.04.2019

Drodzy Rodzice,

dzisiaj sytuacja jest nieco inna. W pi靖ek 26 kwietnia br. akcja strajkowa jeszcze trwa, czyli zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum s zawieszone. wietlica nie pracuje. Ale pewnie wszyscy Pa雟two ju wiedz, 瞠 od soboty akcja strajkowa zosta豉 zawieszona i od poniedzia趾u 29 kwietnia br. przedszkolaki wr鏂 do naszego przedszkola, a uczniowie wr鏂 do naszej szko造 podstawowej i naszego gimnazjum. Przez prawie miesi鉍 problemy owiaty by造 na ustach prawie wszystkich. Czy co z tego zostanie? Czy trud wszystkich przyniesie pozytywne rozwi頊ania problem闚 owiaty?

Korzystaj鉍 z okazji przypominam  rodzicom uczni闚, kt鏎zy brali udzia w rekrutacji do klasy pierwszej SP, 瞠 lista uczni闚 zakwalifikowanych b璠zie wywieszona w szkole w poniedzia貫k 29.04. br. do godz. 15.00. W dniach od 06. 05 do 17.05 do godz. 15.00 rodzice uczni闚, kt鏎zy sk豉dali wniosek s zobowi頊ani potwierdzi wol przyj璚ia  w postaci pisemnego owiadczenia.

Jutro uka瞠 si kolejny komunikat w godz. 21 22.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

24.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum s zawieszone. wietlica nie pracuje.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

23.04.2019

Drodzy Rodzice,

jestemy po wi皻ach Wielkanocnych, w owiacie jednak bez zmian.

Trwa akcja strajkowa, kt鏎a zgodnie z informacj Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. b璠zie trwa do odwo豉nia.  Przypominam, 瞠 ze wzgl璠u na du蕨 liczb pracownik闚 obs逝gi i nauczycieli bior鉍ych udzia w strajku, nie jestem w stanie zapewni ponad 1000 dzieci i uczni闚 naszych szk馧 bezpiecznych i higienicznych warunk闚 zgodnie z rozk豉dem zaj耩 dydaktyczno -wychowawczych, w tym godzin pracy wietlicy. St鉅 decyzja, 瞠 zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum s zawieszone i wietlica nie pracuje. Jeszcze raz dzi瘯uj Pa雟twu za zrozumienie, chocia zdaj sobie spraw, 瞠 przychodzi ono z coraz wi瘯szym trudem. Sytuacja jest dla wszystkich trudna, nie zamierzam jej ocenia. Mam tylko jedn prob. Bez wzgl璠u na rozw鎩 sytuacji nie dajmy si podzieli pracownicy szko造, nauczyciele, rodzice i uczniowie maj wsp鏊ne cele i razem powinnimy je realizowa.

W kolejnych dniach na stronie szko造 b璠 ukazywa si komunikaty  - niezw這cznie po zmianie ustale lub na koniec dnia w godz. 21 22.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

18.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) trwa akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia.

Dzisiaj 18 kwietnia br.  nie dosz這 do porozumienia mi璠zy rz鉅em a zwi頊kami zawodowymi. W praktyce oznacza to, 瞠 akcja strajkowa nie zosta豉  odwo豉na i w okres wi靖 Wielkanocnych wchodzimy w atmosferze strajku. Niepokoi fakt, 瞠 w dobie wszechobowi頊uj鉍ej rywalizacji i dominacji s逝pk闚 sonda穎wych nie rozwi頊uje si problem闚 w owiacie tylko m闚i si kto wygra, kto przegra. Wszyscy zgadzaj si, 瞠 nauczyciele s w trudnej sytuacji, ale pozostawia si ich samym sobie wiedz鉍, 瞠 w tej sytuacji czas dzia豉 na niekorzy. Czy tak musia這 by?

Rodzic闚 dzieci, kt鏎e bra造 udzia w rekrutacji do przedszkola informuj, 瞠 zgodnie z harmonogramem w dniu 18 kwietnia br. zosta豉 przedstawiona lista dzieci przyj皻ych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Ze wzgl璠u na trwaj鉍 akcj strajkow lista znajduje si przy wejciu do gimnazjum.

Ze wzgl璠u na czas wi靖 kolejny komunikat uka瞠 si we wtorek 23 kwietnia br.

砰cz Wszystkim spokojnych, radosnych i prawdziwie rodzinnych wi靖 Wielkanocnych.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

17.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje.

Uczniowie klas 鏀mych,

sprawilicie si r闚nie dobrze jak Wasi starsi koledzy z gimnazjum. Przez trzy dni bylicie wszyscy na egzaminach i zachowywalicie si bardzo odpowiedzialnie. Jestemy z Was dumni. Mam nadziej, 瞠 Wasze wyniki dadz satysfakcje Wam, Waszym rodzicom i nam nauczycielom. Tego wszystkim 篡cz!

Tym samym zako鎍zylimy egzaminy w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie. Mimo drobnych trudnoci organizacyjnych, mimo trudnoci w podejmowaniu decyzji osobistych, doroli, czyli nauczyciele i pracownicy obs逝gi naszej szko造 zas逝篡li na s這wa uznania i szczere podzi瘯owania. Dzi瘯uj.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

16.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje. Na horyzoncie kolejne negocjacje, czy do nich dojdzie, czy b璠 skuteczne?

Uczniowie klas 鏀mych,

w rod 17 kwietnia br. ostatni egzamin, z j瞛yk闚 - czekamy na Was. Pozosta貫 warunki bez zmian.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

15.04.2019

Drodzy Rodzice,

akcja strajkowa bez zmian. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje.

Wa積y komunikat dotycz鉍y korzystania z boisk.

Ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia opieki przez szko喚 na boisku sportowym informuj, 瞠 osoby niepe軟oletnie mog korzysta z obiekt闚 sportowych tylko pod opiek doros造ch.  Zwracam si do rodzic闚, aby upewnili si pod czyj opiek ich dziecko przebywa jeli korzysta z boiska.

 

Uczniowie klas 鏀mych,

we  wtorek 16 kwietnia br. piszecie egzamin z matematyki - czekamy na Was. Zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia mog skorzysta z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

14.04.2019

Drodzy Rodzice,

sytuacja bez zmian, akcja strajkowa trwa nadal, do odwo豉nia. Zaj璚ia s zawieszone, wietlica nie pracuje.

Uczniowie klas 鏀mych,

przypominam, 瞠 w poniedzia貫k 15 kwietnia br. piszecie egzamin - czekamy na Was. Zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15, egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Ci z Was, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia mog skorzysta z autobusu szkolnego. Do zobaczenia.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

12.04.2019

Drodzy Rodzice,

min像 tydzie  w mi璠zyborowskiej szkole pod znakiem akcji strajkowej. Taka akcja trwa豉 w tysi鉍ach szk馧 w Polsce. Dlaczego?
Po raz kolejny dzi瘯ujemy za zrozumienie i wsparcie.

Negocjacji  mi璠zy rz鉅em a zwi頊kami zawodowymi brak. Akcja strajkowa trwa nadal, do odwo豉nia. Zaj璚ia b璠 zawieszone. Nauczyciele dostrzegaj nieustanne prowokacje. Niestety na horyzoncie nie wida pozytywnych rozwi頊a.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

sprawilicie si wietnie, bylicie wszyscy przez trzy dni na egzaminach, zachowywalicie si bardzo odpowiedzialnie. Jestemy z Was dumni. Mam nadziej, 瞠 Wasze wyniki b璠 r闚nie wysokie jak wszystkich poprzednich 17 rocznik闚 Gimnazjum im. K. Wojty造 w Mi璠zyborowie. 砰cz Wam tego.

Dzi瘯uj wszystkim nauczycielom i pracownikom, dzi瘯i kt鏎ym egzaminy odby造 si bez wi瘯szych zak堯ce.

Uczniowie klas 鏀mych,

w poniedzia貫k 15 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15. Ka盥ego dnia egzaminy rozpoczynamy o godz. 9.00. Autobus szkolny obs逝篡 tych z Was, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia. Do zobaczenia.

 

Nast瘼ny komunikat w niedziel 14 kwietnia br.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

11.04.2019

Drodzy Rodzice,

w czwarte 11 kwietnia br. odby si egzamin gimnazjalny w czci matematyczno - przyrodniczej.  

W dalszym ci鉚u negocjacji brak. W pi靖ek 12 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal. Spodziewamy si te nowych ustale strony zwi頊kowej.

Uwaga rodzice dzieci kandydat闚 do przedszkola. Przypominam 瞠 do poniedzia趾u 15 kwietnia br. nale篡 z這篡 w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

trzeci dzie egzaminu w pi靖ek 12 kwietnia br. Zapraszamy na egzamin z j瞛yk闚. Uczniowie gimnazjum maj zapewnione dowo瞠nie na egzamin. 

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

10.04.2019

Drodzy Rodzice,

trzeci dzie akcji strajkowej przebiega pod znakiem egzamin闚 gimnazjalnych w czci humanistycznej.  Podziel si z Pa雟twem dziwnym odczuciem. Wszyscy dzi瘯uj nauczycielom wicepremier dzi瘯uje, minister edukacji, zwi頊ki zawodowe, partie polityczne, samorz鉅y lokalne, rodzice a nawet dzieci wszyscy dzi瘯uj za przeprowadzenie egzamin闚 nauczycielom. A nauczyciele w obecnej sytuacji nie potrafi, nie chc si cieszy Dlaczego?

Negocjacji brak, w czwartek 11 kwietnia br. akcja strajkowa trwa nadal.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

kolejny dzie egzaminu w czwartek 11 kwietnia br. Zapraszamy. Egzamin b璠zie przebiega podobnie jak dzi. Uczniowie gimnazjum maj zapewnione dowo瞠nie na egzamin.  

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

09.04.2019

Drodzy Rodzice,

po drugim dniu akcji strajkowej w dalszym ci鉚u dzi瘯ujemy za zrozumienie i wsparcie.

Dzisiejsze  negocjacje mi璠zy rz鉅em a zwi頊kami nie sko鎍zy造 si porozumieniem, czyli w rod 10 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) akcja strajkowa trwa nadal,  zaj璚ia b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym (uczniowie gimnazjum maj zapewnione dowo瞠nie na egzamin).  

Rodzicom dzieci kandydat闚 do przedszkola przypominam, 瞠 listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajduj si przy wejciu do gimnazjum, dodatkowo przypominam te, 瞠 do poniedzia趾u 15 kwietnia br. nale篡 z這篡 w sekretariacie gimnazjum potwierdzenie woli.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum,

w rod 10 kwietnia br. czekamy na Was. Zgodnie z ustaleniem zbi鏎ka od godz. 8.00 do 8.15. Pierwsz cz  egzaminu rozpoczynamy o godz. 9.00, a cz drug o 11.00. Do zobaczenia.

 

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

08.04.2019

Drodzy Rodzice,

dzi瘯ujemy za zrozumienie problem闚 owiaty. Doceniamy, 瞠 mimo dodatkowych k這pot闚 z zaopiekowaniem si dzie熤i nie dalicie nam tego odczu w dniu dzisiejszym. To dla nas nauczycieli bardzo mocny sygna.

Dzisiaj nie toczy造 si 瘸dne negocjacje, czyli stanowisko Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. nie mog這 ulec zmianie. We wtorek 9 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) trwa nadal akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia. W dalszym ci鉚u zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym.  

Rodzic闚 dzieci kandydat闚 do przedszkola informuj, 瞠 listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola znajduj si przy wejciu do gimnazjum.

Rodzic闚 dzieci kandydat闚 do klasy pierwszej szko造 podstawowej informuj, zg這szenia i wnioski w ramach rekrutacji s przyjmowane w sekretariacie gimnazjum.

Drodzy Gimnazjalici i 茳moklasici,

Sale na egzamin gimnazjalny ju gotowe. Czekamy na Was w rod, czwartek i pi靖ek (10, 11, 12 kwietnia) zgodnie z umow o godz. 8.00. Z ustale z organem prowadz鉍ym wynika, 瞠 w dniach egzaminu autobus szkolny obs逝篡 tych gimnazjalist闚, kt鏎zy korzystaj z dowo瞠nia. 

Uczniowie klas 鏀mych Was te zapraszam na egzamin w ustalonym wczeniej terminie.

Drodzy Nauczyciele,

na poziomie gminy ustalimy, 瞠 w dniach egzamin闚 gimnazjalnych i 鏀moklasisty obowi頊uj te same zasady ewidencji obecnoci co w dniach bez egzamin闚. Ze wzgl璠u na nadzwyczajn sytuacj nie obowi頊uje zatem do odwo豉nia wczeniej ustalony grafik dy簑r闚.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

07.04.2019

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

zgodnie z informacj Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) rozpoczyna si akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia.

W dniu 7 kwietnia nie dosz這 do porozumienia mi璠zy rz鉅em a wszystkimi zwi頊kami zawodowymi. W tej sytuacji przypominam przedstawione wczeniej ustalenia.

1.       Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas 鏀mych powinien si odby w naszych szko豉ch w ustalonym terminie.

2.       Od dnia 8 kwietnia br. do odwo豉nia zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym.

3.       W trakcie akcji strajkowej na terenie szko造 nie b璠 odbywa si zaj璚ia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popo逝dniowe np. taneczne, j瞛ykowe, sportowe i inne.

4.       W dalszym ci鉚u w kolejnych dniach, niezw這cznie po zmianie ustale lub na koniec dnia w godz. 21 22 b璠 ukazywa si komunikaty na stronie szko造.

Na stronie MEN przypomniano, 瞠 dyrektor przedszkola/szko造 ma obowi頊ek zapewni dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie plac闚ki i przyst雷ienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowi頊ku. Zapewnienie opieki ma odbywa si zgodnie z planem pracy przedszkola lub szko造, tj. z tygodniowym rozk豉dem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy wietlicy.

Wed逝g informacji Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. w naszej szkole deklaracj udzia逝 w strajku zadeklarowa這 ponad 120 pracownik闚. W tej sytuacji nie jestem w stanie zapewni ponad 1000 dzieci i uczni闚 naszych szk馧 bezpiecznych i higienicznych warunk闚 zgodnie z rozk豉dem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy wietlicy. St鉅 decyzja, 瞠 zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone i wietlica nie b璠zie pracowa. Ten fakt zosta zg這szony organowi prowadz鉍emu.

Drodzy Rodzice, w mi璠zyborowskiej szkole wielokrotnie dowodzilimy, 瞠 chcemy i potrafimy pracowa dla  Waszych dzieci. Mam nadziej, 瞠 rozumiej Pa雟two obecn sytuacj.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

06.04.2019

Drodzy Rodzice, Nauczyciele,

dzisiaj, w sobot nic  si nie zmieni這, a zatem ustalenia przedstawione 03.04.2019 r. obowi頊uj.

Jak Pa雟twu widomo negocjacje rozpoczn si dopiero jutro (niedziela) o godz. dziewi皻nastej. Wynika z tego, 瞠 jutrzejszy komunikat b璠zie bardzo istotny.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

05.04.2019

Drodzy Rodzice,

w dalszym ci鉚u sytuacja bez zmian, czyli aktualne s ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

W za章czeniu przesy豉m Pa雟twu List Mazowieckiego Kuratora Owiaty. W nawi頊aniu do tego listu przypomn, 瞠 w dniu 3 kwietnia br. poinformowa貫m Pa雟twa, 瞠 szko豉 wdro篡豉 procedury, w efekcie kt鏎ych pracownicy szko造 rozpoczn akcj strajkow od dnia 8 kwietnia do odwo豉nia.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

KO list do rodzic闚

04.04.2019

Drodzy Rodzice, sytuacja bez zmian.

Aktualne s ustalenia przedstawione 03.04.2019 r.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

03.04.2019

Drodzy Rodzice,

zgodnie z informacj Oddzia逝 ZNP w Grodzisku Maz. od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie (Przedszkole, Szko豉 Podstawowa im. J. Jagielskiego i Gimnazjum im. K. Wojty造) rozpocznie si akcja strajkowa, kt鏎a b璠zie trwa do odwo豉nia.

Na podstawie ostatnich ustale informuj Pa雟twa, 瞠:

1. Egzamin gimnazjalny oraz egzamin klas 鏀mych powinien si odby w naszych szko豉ch w ustalonym terminie.

2. Prawdopodobnie od dnia 8 kwietnia br. do odwo豉nia zaj璚ia w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum b璠 zawieszone, ze wzgl璠u na brak mo磧iwoci zapewnienia nale篡tej opieki wietlica nie b璠zie pracowa, dzieci nie b璠 dowo穎ne do szko造 autobusem szkolnym.

3. W trakcie akcji strajkowej na terenie szko造 nie b璠 odbywa si zaj璚ia pozalekcyjne i dodatkowe, w tym popo逝dniowe np. taneczne, j瞛ykowe, sportowe i inne.

4. Jak doskonale Pa雟two wiedz trwaj negocjacje na szczeblu krajowym, sytuacja jest dynamiczna i mam nadziej sko鎍zy si pozytywnym rezultatem przede wszystkim dla uczni闚.

5. Komunikaty w tej sprawie b璠 ukazywa si na stronie szko造 w kolejnych dniach, niezw這cznie po zmianie ustale lub na koniec dnia w godz. 21 22.

W za章czeniu informacja dla rodzic闚 dzieci ucz瘰zczaj鉍ych do szk馧 i przedszkoli, w kt鏎ych odb璠zie si strajk przekazana przez ZNP.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

ZNP pismo do rodzic闚

03.04.2019

 

Copyright 2010-2022 ZSP w Mi璠zyborowie