Kronika Szko造 Podstawowej

 

rok szkolny 2021/2022

wi璚ej...

 

rok szkolny 2020/2021

wi璚ej...

 

rok szkolny 2019/2020

wi璚ej...

 

rok szkolny 2018/2019

wi璚ej...

 

rok szkolny 2017/2018

wi璚ej...

rok szkolny 2016/2017

UROCZYSTE ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS IV - VI 

KLASA NA MEDAL  (KLASY I - III) 

BEZPIECZNE WAKACJE W KLASACH I - III 

SZLAK PIASTOWSKI - DWUDNIOWA WYCIECZKA KLAS 2A,B,F 

APEL PODSUMOWUJ丘Y PRAC SU W II SEMESTRZE 

WYCIECZKA KLAS IV NA MAZURY 

ORNITOLOGICZNYM SZLAKIEM 

DZIE DZIECKA W KLASIE 2F 

WYCIECZKA ROWEROWA Z OKAZJI DNIA DZIECKA - KLASA 2B 

DZIE DZIECKA W KLASIE 2A 

WYCIECZKA KLAS VI DO xPINA 

DBAMY O SWOJE ZDROWIE (KLASA 1B) 

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY VIII DNI MATEMATYKI W OSUCHOWIE 

FESTYN RODOWISKOWY - DNI MI犵ZYBOROWA 2017 

APEL Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOΧ (KLASY IV - VI)

APEL Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOΧ (KLASY I - III)

XV EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO DLA KLAS VI "SOWA" I V EDYCJA DLA KLAS III "S紟KA" 

WYCIECZKA KLAS PI冉YCH DO BYCZYNY 

KONKURS RECYTATORSKI W STAWISKU 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY DLA UCZNI紟 KLAS I - III 

UCZNIOWIE 2B WIEDZ JAK UDZIELA PIERWSZEJ POMOCY 

WYCIECZKA DO WARSZAWY KLAS 2A, 2B, 2F 

WYCIECZKA DO WARSZAWY KLAS PIERWSZYCH 

XV FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ PIOSENKA NIE ZNA GRANIC - ETAP POWIATOWY 

J紌EFINKI ZNOWU RAZEM 

KONKURS PIOSENKI DZIECI犴EJ "MI犵ZYBOROWSKIE DEBIUTY 2017" 

WYCIECZKA KLAS V DO WARSZAWY - ZWIEDZANIE TEATRU WIELKIEGO 

ZAJ犴IA SKS 

RADOSNE ALLELUJA W KLASIE 1A 

APEL WIELKANOCNY KLAS IV - VI 

APEL WIELKANOCNY KLAS I - III 

GMINNY ETAP 40. KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA ORAZ ETAP WOJEW笈ZKI

SZKOLNY ETAP KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA

JEDZMY ZDROWO I KOLOROWO 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

XV FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ PIOSENKA NIE ZNA GRANIC - ETAP SZKOLNY 

VI POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY WIEDZY O 烙ΛIERZACH WYKL邛YCH "烙ΛIERZE WYKL犴I. BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOCI." 

MI犵ZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY "KANGUR 2017" 

V POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNI紟 KLAS VI 

KLASA NA MEDAL (KLASY I - III) 

LEKTURY KLASY 2B 

WIECZ紑 OSTATKOWY 

SPOTKANIE UCZNI紟 Z DOROT MULARCZYK 

FERIE ZIMOWE 

WALENTYNKI W KLASIE 1A 

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

APEL KLAS IV - VI PODSUMOWUJ丘Y I SEMESTR NAUKI

CUKIERKOWY ZAWR紘 GΜWY

ZABAWA CHOINKOWA KLAS I - III 

DZIE BABCI I DZIADKA W KLASIE 2F 

WI冉ECZNE SPOTKANIE W KLASIE 3C 

SKARBY 

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA 

WI冉ECZNY KONKURS RODZINNY KLAS I -III, NA STROIK, BOMBK I KARTK BO烙NARODZENIOW 

BO浩 NARODZENIE W KLASACH IV - VI 

WI冉ECZNE SPOTKANIE KLAS I - III "WESOΧCH WI冉" 

PIECZENIE WI冉ECZNYCH PIERNIK紟

ZIMOWY NARODOWY - ATRAKCJE DLA UCZNI紟

CHRISTMAS IN BRITAIN

KLASY III SP W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

JAK DZI艼I SIENKIEWICZOWI SPOTKAxM NEL 

WYCIECZKA KLAS II DO GMACHU TELEWIZJI POLSKIEJ

MIKOxJKI W KLASACH I - III

WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH NA WYSTAW FIGUR STALOWYCH W PRUSZKOWIE

WIZYTA UCZNI紟 KLAS PIERWSZYCH W STRA玆 PO涉RNEJ 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KLAS SZ紎TYCH PH. "MOBBING W SZKOLE" 

BOMBKOWY ZAWR紘 GΜWY 

APEL KLAS I - III  Z OKAZJI WI邛A NIEPODLEGΜCI 

APEL KLAS IV - VI  Z OKAZJI WI邛A NIEPODLEGΜCI 

LEKCJA MUZYCZNA W KLASACH IV - VI 

NIEZWYKx WIZYTA, NIECODZIENNE SPOTKANIE... 

SPOTKANIE Z FOTOGRAFEM 

XIV WOJEW笈ZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ USΧSZ PANIE MOJE SΜWA 

WIZYTA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ KLAS PIERWSZYCH 

2B CZYTA CHCE! 

W POLSK IDZIE 2B 

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ W KLASACH IV - VI 

DEN - PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ 

WI邛O PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

LEKCJA DLA KLASY 2A I 2F W NADLENICTWIE RADZIWIㄒ紟 

AKCJA SPRZ冉ANIE WIATA 2016 (KLASY IV-VI) 

UROCZYSTE ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

rok szkolny 2015/2016

ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 (KASY IV - VI) 

APEL PODSUMOWUJ丘Y DZIAxLNO SU 

W KLASACH IV - VI 

XVI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO IM. JAROSxWA IWASZKIEWICZA W STAWISKU 
WI邛UJEMY DZIE DZIECKA - KLASA 1 B 
XIV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZO - MATEMATYCZNEGO "SOWA" 
NIE PxCZCIE KOZIOΘI - SPEKTAKL UCZNI紟 KLASY 1B 
POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "VII DNI MATEMATYKI" W OSUCHOWIE 
APEL KLAS IV-VI Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOΧ 
APEL KLAS I-III Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOΧ 
KONKURS PIOSENKI DZIECI犴EJ "MI犵ZYBOROWSKIE DEBIUTY" 
XIV MI犵ZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ "PIOSENKA NIE ZNA GRANIC" 
APEL KLAS IV - VI Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
SZKOx TOTALNIE TEATRALNA
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE W MI犵ZYBOROWIE
WARSZTATY RECYTATORSKIE W STAWISKU
WYCIECZKA DO MUZEUM ANIMACJI SE-MA-FOR W ΜDZI
XXXIX EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO "WARSZAWSKA SYRENKA" - ETAP GMINNY 
Z WIZYT NA URODZINACH POLSKIEGO RADIA
DZIE BEZPIECZNEGO INTERNETU W KLASACH IV - VI
WI邛O SIATK紟KI W ATLAS ARENIE
WIOSENNE PO浩GNANIA W KLASIE 1B
FINA MI犵ZYPOWIATOWY W MINIPIzE SIATKOWEJ SZK茛 PODSTAWOWYCH
APEL WIELKANOCNY KLAS IV - VI
APEL WIELKANOCNY KLAS I - III
XXXIX EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO "WARSZAWSKA SYRENKA" - ETAP SZKOLNY (KLASY IV - VI)
XXXIX EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO "WARSZAWSKA SYRENKA" - ETAP SZKOLNY (KLASY I - III)
XIV FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ "PIOSENKA NIE ZNA GRANIC" 
SPOTKANIE Z PISARZEM - PANEM WIESxWEM DRABIKIEM 
VIII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO "MOTYL 2016" 
XVIII OG粌NOPOLSKI TURNIEJ W MNIPIzE SIATKOWEJ DZIEWCZ冉 W MILICZU 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE (KLASY I - III) 
I OG粌NOPOLSKI TURNIEJ PIΘI SIATKOWEJ MΜDZICZEK O PUCHAR W粑TA GMINY JAKTOR紟 
APEL KLAS I - III PODSUMOWUJ丘Y I SEMESTR NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
BAL KARNAWAΜWY DLA UCZNI紟 KLAS I - III 
ZABAWA CHOINKOWA DLA UCZNI紟 KLAS IV - VI 
APEL KLAS IV - VI PODSUMOWUJ丘Y I SEMESTR NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
"KOKO, KOKO, KUKURYKU !" 
SZKOLNY KONKURS "M粑 PAMI邛NIK DOBRYCH UCZYNK紟 JAKO SPOS笅 NA WAKACYJN NUD" 
ZAPOMINALSKI WI邛Y MIKOxJ 
WIGILIA RODOWISKOWA 
SPOTKANIE Z POLICJANTEM (KLASY I - III) 
PIECZENIE WI冉ECZNYCH PIERNIK紟 W KLASIE IC I IIB 
MIKOxJKI NA SPORTOWO 
SPORTOWE SUKCESY SZKOΧ W MI犵ZYBOROWIE 
MIKOxJKI (KLASY IV - VI) 
MIKOxJKI (KLASY I - III) 
RATUJEMY-UCZYMY RATOWA 
POWIATOWE ZAWODY W PIΘ SIATKOW DZIEWCZ冉 
ANDRZEJKI KLASY IV - VI 
TURNIEJ MINI PIΘI SIATKOWEJ CHΜPC紟 O PUCHAR DYREKTORA SZKOΧ PODSTAWOWEJ IM. J紌EFA JAGIELSKIEGO W MI犵ZYBOROWIE 
TURNIEJ IV LIGI MΜDZICZEK W PIzE SIATKOWEJ DZIEWCZ冉 
WYCIECZKA DO FABRYKI KR紟EK (KLASY IA,IB,IF) 
MECZ PIΘI SIATKOWEJ DZIEWCZ冉 - DWA OBLICZA SIATKAREK Z MI犵ZYBOROWA 
WYCIECZKA KLAS IV DO MUZEUM NARODOWEGO 
OBCHODY WI邛A NIEPODLEGΜCI 
APEL Z OKAZJI WI邛A NIEPODLEGΜCI - KLASY IV - VI 
APEL Z OKAZJI WI邛A NIEPODLEGΜCI - KLASY I - III 
SPOTKANIE UCZNI紟 KLAS I - III Z AUTORK ORAZ  ILUSTRATORK KSI弁EK DLA DZIECI 
WYCIECZKA DO FABRYKI KR紟EK (KLASY III)
MALI ODKRYWCY
ZAWODY W MINI KOSZYK紟K CHΜPC紟
TURNIEJ IV LIGI MΜDZICZEK
" NAKR邛KOWY ZAWR紘 GΜWY"
SPOTKANIE Z LENIKIEM
ZAWODY W MINI KOSZYK紟K DZIEWCZ冉
DZIE EDUKACJI NARODOWEJ (KLASY IV - VI)
DZIE EDUKACJI NARODOWEJ, PASOWANIE NA PIERWSZOKLASIST I CZYTELNIKA
WI邛O PIECZONEGO ZIEMNIAKA
WYJAZD J紌EFINEK DO TEATRU KAMIENICA
POWIATOWE ZAWODY W BIEGACH PRZExJOWYCH DLA SZK茛 PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 
ZWYCI邘TWO SIATKAREK
ZWYCI邘KIE SIATKARKI
OBCHODY 71. ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM
WIATOWY DZIE TABLICZKI MNO浩NIA
PIERWSZY MECZ SEZONU W PIzE SIATKOWEJ DZIEWCZ冉
WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH DO NADLENICTWA RADZIWIㄒ紟
SPRZ冉ANIE WIATA 2015 (KLASY IV - VI)
SPRZ冉ANIE WIATA 2015 (KLASA I - III)

SKxD POCZTU SZTANDAROWEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SKxD SAMORZ主U UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NAUCZYCIELE PRACUJ丘Y W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

UROCZYSTE ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

rok szkolny 2014/2015

KLASA II A POZNAJE ZAW笈 CHEMIKA
XVII DNI MI犵ZYBOROWA
DZIE PATRONA SZKOΧ PODSTAWOWEJ
VII GRODZISKI FESTIWAL TEATRALNY "TOTALNIE TEATRALNIE"
WYCIECZKA KLAS VI DO CINEMA CITY W WARSZAWIE
XIII MI犵ZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ "PIOSENKA NIE ZNA GRANIC"
APEL KLAS IV - VI PODSUMOWUJ丘Y DZIAxNIA PROPONOWANE PRZEZ SU
SPRAWDZIAN SZ紎TOKLASISTY
APEL WIELKANOCNY KLAS IV - VI
WARSZAWSKA SYRENKA - ETAP GMINNY
WARSZAWSKA SYRENKA - ETAP SZKOLNY
XIII MI犵ZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ "PIOSENKA NIE ZNA GRANIC" - ETAP SZKOLNY
MI犵ZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY "KANGUR 2015"
KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTU POGROMCY BYK紟 NA  ARENIE ORTOGRAFII
SIATKARZE Z MI犵ZYBOROWA W WYSZKOWIE
MI犵ZYPOWIATOWY FINA W MINI PIΘ SIATKOW CHΜPC紟
MINI SIATK紟KA NA TARG紟KU
"烙ΛIERZE WYKL犴I - BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOCI"
VII EDYCJA MI犵ZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO "MOTYL 2015"
NIEZWYKx LEKCJA PRZYRODY
TΣSTY CZWARTEK
ZABAWA CHOINKOWA KLAS IV - VI
APEL KLAS IV - VI PODSUMOWUJ丘Y I SEMESTR NAUKI
ZABAWA CHOINKOWA KLAS I - III
WIELKA ORKIESTRA WI冉ECZNEJ POMOCY
KLASA II A POZNAJE R荅NE ZAWODY - PRACA APTEKARZA
KONKURS PLASTYCZNY KLAS 1 - 3 NA KARTK WI冉ECZN
W OCZEKIWANIU NA WI邛A BO浩GO NARODZENIA - WIGILIA RODOWISKOWA, APEL DLA UCZNI紟 SZKOΧ PODSTAWOWEJ
TURNIEJ W MINI PIzE SIATKOWEJ DZIEWCZ冉 - ZAWODY POWIATOWE
TURNIEJ W MINI PIzE SIATKOWEJ CHΜPC紟 - ZAWODY POWIATOWE
W KRAINIE WI邛EGO MIKOxJA ...
MIKOxJKI
TURNIEJ MINI PIΘI  SIATKOWEJ DZIEWCZ冉 O PUCHAR DYREKTORA SZKOΧ PODSTAWOWEJ IM. J紌EFA JAGIELSKIEGO W MI犵ZYBOROWIE
TURNIEJ MINI PIΘI  SIATKOWEJ O ZASI癿U OG粌NOPOLSKIM
WYCIECZKA KLAS VI DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK
OBCHODY WI邛A NIEPODLEGΜCI
KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ
MECZ KADETEK W PIzE SIATKOWEJ ORAZ MECZ NA TORWARZE
MECZ ZAWODNICZEK WRZOS MI犵ZYBOR紟
GRAND PRIX BΜNIA
DYSKOTEKA SZKOLNA
SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE NA TEMAT UZALE烤IE
PASOWANIE NA UCZNIA I CZYTELNIKA UCZNI紟 KLAS PIERWSZYCH
DZIE EDUKACJI NARODOWEJ - APEL KLAS IV - VI
MECZ SIATKAREK WRZOS MI犵ZYBOR紟
KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ
ZWYCI邘TWO SIATKAREK W GRUPIE 'C' LIGI WOJEW笈ZKIEJ KADETEK
WI邛O PIECZONEGO ZIEMNIAKA
ROZPOCZ犴IE SEZONU W ROZGRYWKACH O MISTRZOSTWO MAZOWSZA W PIzE SIATKOWEJ W KATEGORII "MΜDZICZEK"
70. ROCZNICA BITWY POD JAKTOROWEM
MECZ INAUGURUJ丘Y SEZON 2014/2015 W PIzE SIATKOWEJ DZIEWCZ冉
SPRZ冉ANIE WIATA - KLASY IV - VI
SPRZ冉ANIE WIATA - KLASY I - III
UROCZYSTE OTWARCIE OBIEKT紟 SPORTOWYCH

SKxD POCZTU SZTANDAROWEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SKxD SAMORZ主U UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

NAUCZYCIELE PRACUJ丘Y W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

UROCZYSTE ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

rok szkolny 2013/2014

ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - KLASY IV - V
ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - KLASY VI
PODSUMOWANIE DZIAx SAMORZ主U UCZNIOWSKIEGO
WARSZTATY J佖YKOWE W ANGLII

XIV KONKURS RECYTATORSKI IM. JAROSxWA IWASZKIEWICZA 

POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU GRODZISKIEGO

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY "SOWA"
DZIE DZIECKA W KLASIE 1a
XVI OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU GRODZISKIEGO W BIEGACH PRZExJOWYCH O PUCHAR STAROSTY GRODZISKIEGO
XVI DNI MI犵ZYBOROWA
XV OTWARTY TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA IM. ZIEMOWITA SKIBI垶KIEGO SREBRNA SZYSZKA
DZIE PATRONA SZKOΧ - J紌EFA JAGIELSKIEGO
WYJAZD DO BYCZYNY
XII MI犵ZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ PIOSENKA NIE ZNA GRANIC
MI犵ZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY "V DNI MATEMATYKI" W OSUCHOWIE
APEL KLAS I - III  Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL KLAS IV - VI  Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
DEBATA NA TEMAT BEZPIECZE垶TWA DZIECI
APEL WIELKANOCNY KLAS 4 - 6
XIV MI犵ZYNARODOWY TURNIEJ SPORTOWY SZK茛 EUROPEJSKICH
SPRAWDZIAN SZ紎TOKLASIST紟
MI犵ZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY PANGEA
FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ "PIOSENKA NIE ZNA GRANIC" - ETAP SZKOLNY
KONKURS RECYTATORSKI "WARSZAWSKA SYRENKA"
MI犵ZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY "MOTYL 2014"
II KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNI紟 KLAS 6.
OSTATKI W MI犵ZYBOROWIE
WALENTYNKI
X POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI "PIEWAJ RAZEM Z NAMI"
ZABAWA CHOINKOWA
ZABAWA NA LODOWISKU
APEL PODSUMOWUJ丘Y I SEMESTR NAUKI
WIELKA ORKIESTRA WI冉ECZNEJ POMOCY
APEL Z OKAZJI WI冉 BO浩GO NARODZENIA
WYJAZD UCZNI紟 KLAS 5. DO TEATRU "RAMPA"
WIECZ紑 WIGILIJNY
MIKOxJKI
DAWNO, DAWNO TEMU...
APEL Z OKAZJI WI邛A NIEPODLEGΜCI
PODR荅E LITERACKIE ...
BOHATEROWIE KSI弁EK HALINY RUDNICKIEJ
WIZYTA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ UCZNI紟 KLASY PIERWSZEJ
PASOWANIE NA UCZNIA I CZYTELNIKA UCZNI紟 KLAS PIERWSZYCH
OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
OBCHODY 69. ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM
LEKCJA HISTORII
SPRZ冉ANIE WIATA
SZKOx PROMUJ丘A ZDROWIE
NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

SKxD POCZTU SZTANDAROWEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SKxD SAMORZ主U UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

NAUCZYCIELE PRACUJ丘Y W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

UROCZYSTE ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

rok szkolny 2012/2013

UROCZYSTE ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
DYSKOTEKI KLAS IV - VI
KONCERTY W SZKOLE
PIERWSZE WIERSZE
ZDROWE OD玆WIANIE
OGNISKO KLASY 4C
PO浩GNANIE SZ紎TOKLASIST紟 ZE SZKOㄔ
WYCIECZKA UCZNI紟 KLAS SZ紎TYCH DO xPINA
KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTU POGROMCY BYK紟 NA ARENIE ORTOGRAFII
KONKURS RECYTATORSKI "PO PROSTU TUWIM"
XV DNI MI犵ZYBOROWA
XIV OTWARTY TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA IM. ZIEMOWITA SKIBI垶KIEGO SREBRNA SZYSZKA
APEL Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOΧ
POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO - MATEMATYCZNY "SOWA"
MI犵ZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY W OSUCHOWIE "DNI MATEMATYKI"
WYCIECZKA UCZNI紟 KLAS CZWARTYCH DO KAZIMIERZA DOLNEGO I SANDOMIERZA
APEL Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
XI FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ "PIOSENKA NIE ZNA GRANIC" - ETAP MI犵ZYPOWIATOWY
WOJEW笈ZKI KONKURS MATEMATYCZNY "MISTRZ ZADA TEKSTOWYCH"
KONKURS RECYTATORSKI "WARSZAWSKA SYRENKA"
SPRAWDZIAN SZ紎TOKLASIST紟
APEL Z OKAZJI WI冉 WIELKANOCNYCH
VII DNI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE
XI FESTIWAL PIOSENKI MI犵ZYNARODOWEJ "PIOSENKA NIE ZNA GRANIC" - ETAP SZKOLNY
MI犵ZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY "KANGUR 2013"
MI犵ZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY "MOTYL 2013"
INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZK茛 "ANIA Z ZIELONEGO WZG紑ZA"
APEL PODSUMOWUJ丘Y I SEMESTR NAUKI
SPOTKANIE Z POLICJANTEM UCZNI紟 KLAS I - III
DZIE BEZPIECZE垶TWA
ZABAWA CHOINKOWA
KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA KLAS I - III WYDMY MI犵ZYBOROWSKIE JESIENI
APEL Z OKAZJI WI冉 BO浩GO NARODZENIA
UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ, PRZEDSZKOLA, BIBLIOTEKI I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO
6 GRUDNIA - SZKOLNE MIKOxJKI

IX POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI 

"PIEWAJ RAZEM Z NAMI"

DAWNO, DAWNO TEMU...
APEL Z OKAZJI WI邛A NIEPODLEGΜCI
WYJAZD KLAS IV DO CINEMA CITY
OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
KONKURS RECYTACJI POEZJI RELIGIJNEJ
OBCHODY 68. ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM
WYCIECZKA KLAS II - III NA WYDMY MI犵ZYBOROWSKIE
SPRZ冉ANIE WIATA

SKxD POCZTU SZTANDAROWEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SKxD SAMORZ主U UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

NAUCZYCIELE PRACUJ丘Y W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

UROCZYSTE ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

Copyright 2010-2022 ZSP w Mi璠zyborowie