Rzecznik Praw Ucznia


 

Pami皻aj, 瞠 nie tylko Ty masz prawa, ale inni te je maj


1. Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel powo豉ny do:

  • przeciwdzia豉nia 豉maniu praw ucznia okrelonych w Statucie Szko造 oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka;

  • podejmowania dzia豉 na rzecz zapewnienia uczniom warunk闚 do pe軟ego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godnoci;

  • reprezentowania interes闚 uczni闚 przed Rad Pedagogiczn oraz Dyrekcj Szko造;

  • informowania uczni闚 o przys逝guj鉍ych im prawach i sposobie ich dochodzenia;

  • podejmowania interwencji w razie naruszenia praw ucznia;

  • rozwi頊ywania spraw spornych.

2. W jakich sytuacjach nale篡 zwr鏂i si do Rzecznika Praw Ucznia?

Dzia豉nia Rzecznika zmierzaj do ochrony dziecka przed przemoc, okrucie雟twem, wyzyskiem, demoralizacj, zaniedbaniem oraz innym z造m traktowaniem. Ucze mo瞠 zwr鏂i si do niego w celu uzyskania porady b鉅 wyjanienia, a tak瞠 z prob o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik mo瞠 interweniowa nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale tak瞠 ca貫go zespo逝 lub nawet ca貫j klasy.

 

3. Jaki jest tryb post瘼owania w sytuacjach problemowych?

Je瞠li wychowawca klasy nie interweniuje w zg這szonej sprawie lub jego starania nie s skuteczne, ucze mo瞠 poprosi o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, kt鏎y po dok豉dnym zapoznaniu si z problemem i opiniami zainteresowanych stron, b璠zie d嘀y do rozwi頊ania problemowej  sytuacji.

Rzecznik b璠zie pe軟i funkcj mediacyjn mi璠zy stronami w konflikcie, a spory b璠 rozwi頊ywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygni璚ia kwestii spornej decyzj w przedmiotowej sprawie  podejmie Dyrektor Szko造.

 

4. O czym jeszcze ucze powinien wiedzie? 

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku post瘼owania mediacyjnego stanowi tajemnic s逝瘺ow.

 

Katarzyna K瘰icka-Szyma雟ka Rzecznik Praw Ucznia

 

Copyright 2010-2022 ZSP w Mi璠zyborowie