Zarz鉅zenia Dyrektora

 

31.08.2021 r.

ZARZ主ZENIE NR 6/2021

 

Dyrektora Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie          

z dnia  26 sierpnia 2021 r.

w sprawie sposobu realizacji zada
Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie

w czasie epidemii.

pobierz

 

 

Copyright 2010-2022 ZSP w Mi璠zyborowie