Rekrutacja do kl. I

 

Rodzice kandydat闚 do Szko造 Podstawowej
im. J.Jagielskiego w Mi璠zyborowie:

1. Orygina造 sk豉danych wczeniej dokument闚 w czasie rekrutacji nale篡 dostarczy w zamkni皻ych kopertach do skrzynki podawczej do dnia 30 czerwca w godz. 8.00 15.00.

2. Na poziomie klas pierwszych tworzony b璠zie oddzia integracyjny. Wszyscy ch皻ni rodzice kandydat闚 proszeni s o z這瞠nie do skrzynki podawczej zgody na ucz瘰zczanie dziecka do oddzia逝 integracyjnego do dnia 30 czerwca w godz. 8.00 15.00.

pobierz zgod

Drodzy Rodzice kandydat闚
do Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego w Mi璠zyborowie,

rekrutacja do klasy pierwszej naszej szko造 trwa zgodnie z harmonogramem
od 1 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15ºº.

Przypominam, 瞠 zg這szenie (dla kandydat闚 z obwodu ) lub wniosek  (dla kandydat闚 spoza obwodu ) wraz z odpowiednimi za章cznikami nale篡 przede wszystkim sk豉da do sekretariatu szko造 na adres e-mail: sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl w dowolnej mo磧iwej do odczytania przez sekretariat formie. Dokumenty powinny by podpisane.

Orygina造 dokument闚 trzeba b璠zie dostarczy do sekretariatu szko造 w ci鉚u tygodnia od rozpocz璚ia zaj耩 w szkole (o tym terminie poinformujemy Pa雟twa).

W dniach 16 i 17 kwietnia br. w godzinach od 800 do 1000 rodzice, kt鏎zy nie mog z這篡 dokument闚 w wersji elektronicznej   sk豉daj dokumenty w zamkni皻ych kopertach do specjalnie przygotowanej zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie szko造 (wejcie do budynku by貫go gimnazjum).

Nast瘼ne etapy rekrutacji b璠 przebiega造 zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

 

 

Drodzy Rodzice kandydat闚 do Szko造 Podstawowej im. Jagielskiego w Mi璠zyborowie,

rekrutacja do klasy pierwszej naszej szko造 rozpoczyna si zgodnie z harmonogramem 1 kwietnia 2020r. W nowych warunkach ulega tylko zmianie spos鏏 dostarczania zg這sze i wniosk闚 wraz z za章cznikami.

                Na podstawie Rozporz鉅zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczeg鏊nych rozwi頊a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty w zwi頊ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20 ze zmianami) z這瞠nie zg這szenia lub wniosku  o przyj璚ie do Szko造 Podstawowej im. J. Jagielskiego wraz dokumentami potwierdzaj鉍ymi spe軟ienie przez kandydata warunk闚 lub kryteri闚 branych pod uwag w post瘼owaniu rekrutacyjnym nast雷i za pomoc rodk闚 komunikacji elektronicznej.  

                Ochrona danych osobowych os鏏 fizycznych korzystaj鉍ych z us逝g wiadczonych drog elektroniczn powinna by zgodne z ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). A zatem:

1.       Od 1 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15ºº  zg這szenie (dla kandydat闚 z obwodu ) lub wniosek  (dla kandydat闚 spoza obwodu ) wraz z odpowiednimi za章cznikami nale篡 sk豉da do sekretariatu szko造 na adres e-mail: sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl w dowolnej mo磧iwej do odczytania przez sekretariat formie. Dokumenty powinny by podpisane.

2.       Orygina造 dokument闚 nale篡 dostarczy  w ci鉚u tygodnia od rozpocz璚ia zaj耩 w szkole.

3.       Komunikacja elektroniczna ze wzgl璠闚 bezpiecze雟twa w obecnej rekrutacji jest konieczna, preferowana i wymagana. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach, je瞠li b璠zie taka mo磧iwo ze wzgl璠u na sytuacj w kraju, w dniach 15 17 kwietnia br. by mo瞠 dopucimy sk豉danie dokument闚 w zamkni皻ych kopertach do specjalnie przygotowanej zabezpieczonej skrzynki podawczej  zlokalizowanej na terenie szko造. W tej sprawie uka瞠 si jeszcze dodatkowy komunikat.

4.       Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumia這. Wszelkie pytania i w靖pliwoci w sprawie rekrutacji prosz zg豉sza na adres sekretariatsp1@szkola.miedzyborow.pl lub jeli maj Pa雟two tak mo磧iwo przez dziennik elektroniczny do Pani wicedyrektor Renaty Bra雟kiej.

5.       O nast瘼nych etapach rekrutacji b璠 Pa雟two informowani  w kolejnych komunikatach.

 

Dyrektor Zespo逝 Szk馧

Dariusz Grabowski

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

 

  •  

 

 

Zg這szenie do Szko造 Podstawowej - wersja pdf   

Zg這szenie do Szko造 Podstawowej - wersja docx


 

  •  

 

 

Za章cznik nr 1 do Zg這szenia - Owiadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodzic闚/prawnych opiekun闚 kandydata do szko造 - wersja pdf

Za章cznik nr 1 do Zg這szenia - Owiadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodzic闚/prawnych opiekun闚 kandydata do szko造 - wersja docx

 
  •  

 

 

Wniosek o przyj璚ie do Szko造 Podstawowej - wersja pdf

Wniosek o przyj璚ie do Szko造 Podstawowej - wersja docx

 
  •  

 

 

 

Za章cznik nr 1 do Wniosku - Owiadczenie o wielodzietnoci rodziny kandydata do Szko造 Podstawowej - wersja pdf

Za章cznik nr 1 do Wniosku - Owiadczenie o wielodzietnoci rodziny kandydata do Szko造 Podstawowej - wersja docx

  •  

 

 

 

Za章cznik nr 2 do Wniosku - Owiadczenie o zamieszkaniu kandydata do szko造 - wersja pdf

Za章cznik nr 2 do Wniosku - Owiadczenie o zamieszkaniu kandydata do szko造 - wersja docx

  •  

 

 

 

Za章cznik nr 3 do Wniosku - Owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 瘸dnego dziecka wsp鏊nie z jego rodzicem - wersja pdf

Za章cznik nr 3 do Wniosku - Owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 瘸dnego dziecka wsp鏊nie z jego rodzicem - wersja docx

 

 

Copyright 2010-2021 ZSP w Mi璠zyborowie