Historia Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowiePocz靖ek powstania Szko造 w Mi璠zyborowie datuje si na wrzesie 1923 roku, kiedy to za這穎no jednoklasow Publiczn Szko喚 Powszechn w Bieganowie. Kierownictwo nad ni obj像 Jan Zasadny, a mieci豉 si w prywatnym domu jednego z mieszka鎍闚. Po dziesi璚iu latach szko豉 zosta豉 przekszta販ona w plac闚k dwuklasow. We wrzeniu 1935 roku nowym kierownikiem zosta Micha Kape逝. To z jego inicjatywy oraz Towarzystwa Przyjaci馧 Mi璠zyborowa rozpocz皻o zbi鏎k funduszy na budow miejscowej szko造. W lipcu 1936 roku dokonano powi璚enia kamienia w璕ielnego pod nowo powstaj鉍y budynek, a ju w grudniu tego samego roku sta造 mury i ca這 pokrywa dach.

Tak wygl鉅a豉 strona p馧nocno - wschodnia nowo buduj鉍ej si szko造 we wrzeniu 1936 r.

W sierpniu 1937 roku w drodze konkursu kierownikiem szko造 zostaje mianowany J霩ef Jagielski. We wrzeniu 1937 roku szko豉 przekszta販a si w Trzyklasow Publiczn Szko喚 Powszechn, a po roku nosi ju nazw: Publiczna Szko豉 Powszechna Stopnia II-go w Mi璠zyborowie.

   

Wybuch II wojny wiatowej mocno dezorganizuje prac szko造. Zaj璚ia rozpocz皻o dopiero 4 listopada i prowadzono z niewielkimi przerwami przez ca造 okres okupacji. Pracowa這 w闚czas tylko czterech nauczycieli. We wrzeniu 1945 szko豉 rozpoczyna prac jako Publiczna Szko豉 Powszechna Zbiorcza, a kieruje ni nadal J霩ef Jagielski. Wojna bardzo zniszczy豉 budynek, wymaga on gruntownego remontu. Dzi瘯i ogromnym staraniom 闚czesnego kierownika szko造 wykonano najpotrzebniejsze prace, i mo積a by這 normalnie rozpocz寞 zaj璚ia.

Widok budynku szkolnego od strony po逝dniowo - wschodniej

 listopad 1948 r.

 

 

Lekcja prac r璚znych z ch這pcami klas 7.

listopad 1948 r.

Z inicjatywy J霩efa Jagielskiego w czerwcu 1953 roku zacz窸a si budowa baraku przy budynku szkolnym. Mia on pe軟i rol sali gimnastycznej i wietlicy.

W czerwcu 1953 r. przy szkole zacz皻o budow baraku.

Klasa 6 podczas lekcji

rok szkolny 1955/56

 

Poletko ziemniak闚 i kukurydzy

- udzia w konkursie poletek dowiadczalnych.

(zdobycie III miejsca w powiecie)

 

Widok szko造 od strony p馧nocnej w roku szkolnym 1958/59

 

W sierpniu 1963 roku, Komitet Rodzicielski wspierany przez kierownika szko造 podj像 decyzj o rozbudowie budynku szkolnego. Prace uko鎍zono w czerwcu 1964 roku. W nowym budynku licz鉍ym 12 izb lekcyjnych we wrzeniu 1964 roku podj窸o nauk ponad 400 uczni闚 oraz rozpocz窸o prac 14 nauczycieli.

W roku szkolnym 1963/64 uzyskano ziemi

na boisko szkolne i rozbudowano szko喚.

W czerwcu 1972 roku, po przepracowaniu w mi璠zyborowskiej szkole 35 lat na emerytur odszed J霩ef Jagielski. Jego miejsce zaj像 Edward Przybylski, kt鏎y kierowa t plac闚k do 1985 roku. Z kolei po nim dyrektorem zostaje Teresa K這s. Od stycznia 1991 roku kierownictwo plac闚k obejmuje Kazimiera K逝ci雟ka. Z jej inicjatywy zawi頊a si Spo貫czny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mi璠zyborowie. I ju w lipcu odby豉 si uroczysto wmurowania aktu erekcyjnego pod budow sali oraz powi璚enie kamienia w璕ielnego. Po niespe軟a czterech latach w szkole odbywa si bardzo wa積a uroczysto, a mianowicie oddanie m這dzie篡 do u篡tku nowej sali gimnastycznej.

W 1977 r. posadzono D且 PRZYJANI.

 

W lipcu 1991 r. rozpocz皻o budow sali gimnastycznej.

 

We wrzeniu 1997, w drodze konkursu, dyrektorem zostaje dotychczasowy wicedyrektor, Dariusz Grabowski. Pod jego rz鉅ami szko豉 zaczyna u篡tkowa dodatkowe pomieszczenia, powstaje min. wietlica, bar szkolny, trzy nowe klasopracownie oraz pracownia komputerowa.

J霩ef Jagielski patron Szko造 Podstawowej

Dnia 22 maja 1999 roku szko豉 obchodzi 75-lecie swojego istnienia po章czone z nadaniem jej imienia J霩efa Jagielskiego.

Reforma systemu owiaty powoduje, 瞠 we wrzeniu 1999 roku szko豉 zaczyna funkcjonowa jako Zesp馧 Szk馧 Publicznych (ZSP) w Mi璠zyborowie, w sk豉d kt鏎ego wchodz Szko豉 Podstawowa i Gimnazjum. Trudne warunki lokalowe sprawiaj, 瞠 zapada decyzja o budowie nowego budynku na potrzeby gimnazjum. W padzierniku 2002 roku odby豉 si uroczysto wmurowania aktu erekcyjnego i powi璚enie kamienia w璕ielnego, a ju po roku m這dzie rozpoczyna zaj璚ia w nowym budynku.

Z inicjatywy mi璠zyborowskiej m這dzie篡 uruchomiono proces nadania gimnazjum imienia. W drodze wybor闚 wy這niono kandydata i od maja 2006 roku gimnazjum w Mi璠zyborowie nosi imi Karola Wojty造.

Karol Wojty豉 patron Gimnazjum

Mi璠zyborowska szko豉 jest jedn z lepszych plac闚ek owiatowych w okolicy. Mn鏀two dzieci z okolicznych miejscowoci ucz瘰zcza tutaj. Jej mocn stron jest wsp馧praca ze rodowiskiem i mieszka鎍ami Mi璠zyborowa. Wszelkie dzia豉nia podejmowane s przy wsp馧pracy z rodzicami, na kt鏎ych mo積a zawsze liczy. Tradycja ta zosta豉 wypracowana przez J霩efa Jagielskiego wieloletniego kierownika szko造. Kierunki pracy zapocz靖kowane przez niego s kontynuowane do dzi. Obecny sk豉d si, podobnie jak przed laty, w oparciu o wsp馧prac z rodzicami i rodowiskiem lokalnym, d嘀y do tego, by absolwent szko造 by cz這wiekiem prawym, posiadaj鉍ym rzeteln wiedz, przygotowanym do godnego i m鉅rego 篡cia. Swoim uczniom stara si stwarza warunki wszechstronnego rozwoju, dba o wysoki poziom nauczania. Staraniem ca貫j spo貫cznoci szkolnej uda這 si wytworzy w szkole klimat pokoju, rzetelnej pracy i 篡czliwoci. Dialog jest sposobem rozwi頊ywania spraw trudnych.

Wielu ludziom bardzo trudno jest zrozumie, 瞠 komu mo瞠 chcie si co robi, powi璚a sw鎩 wolny czas dla innych, 瞠 rodzice i uczniowie mog by partnerami dla dyrekcji i nauczycieli. A szko豉, tak jak przed laty, nadal jest miejscem wsp鏊nej pracy i zabawy uczni闚, rodzic闚, nauczycieli, cz這nk闚 spo貫cznoci lokalnej.  Wszystko to sk豉da si na niepowtarzaln atmosfer Zespo逝 Szk馧 Publicznych w Mi璠zyborowie.

Widok szko造 - 2002 r.

 

 

 

 

 

 

Widok szko造 - 2008 r.

 

 

Widok szko造 - 2010 r.

 

 

 

 

Copyright 2010-2022 ZSP w Mi璠zyborowie