Konsultacje


 

Harmonogram dost瘼noci nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mi璠zyborowie

Zgodnie z obowi頊uj鉍ym od 1 wrzenia 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f  ustawy
z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowi頊any do dost瘼noci
w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo (jednej godziny w ci鉚u dw鏂h tygodni je瞠li jest zatrudniony w wymiarze poni瞠j ½ etatu).

 

 

Copyright 2010-2022 ZSP w Mi璠zyborowie